Osakesijoittaminen

Arvo Sijoitusosuuskunta

Aloitimme tänään @Aapeli_Pursimo 'n kanssa Inderesin ensimmäisen listaamattoman yhtiön (tai itseasiassa osuuskunnan) seurannan. Kohteena on Privanetin listalla oleva Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta, joka nimensä mukaisesti hallinnoi finanssisijoituksista, listaamattomista osakesijoituksista ja listaamatomista velkasijoituksista koostuvaa sijoitussalkkua. Tänään julkaistu laaja raportti Arvosta on luettavissa täältä.

Koska kyseessä on pörssilistan ulkopuolinen seurantakohde, toimintamallimme eroaa hieman normaalista Arvon suhteen. Päivitämme näkemystämme Arvosta kaksi kertaa vuodessa (keväällä tilinpäätöksen jälkeen ja loppukesällä/syksyllä H1-raportin jälkeen). Uutisvirtaa emme kommentoi päivitysten välillä, mutta foorumilla toki keskustellaan ja aina voi kysyä meiltä Arvosta sijoituskohteena. Emme anna Arvolle suositusta ja tavoitehintaa, mutta sen sijaan ilmoitamme näkemyksemme Arvon osuuden käyvästä hinnasta (ei sis. mahdollista likviditeettipreemiota tai sijoitusyhtiöalennusta) ja kommentoimme sen suhdetta Arvon osuuden Privanetissä vallitsevaan markkinahintaan.

Löytyykö yhteisöstämme Arvon omistajia?

30 tykkäystä

Kyllä löytyy ja tuotto on ollut hyvää varsinkin historiassa pääoman palautuksina.Inderesin seurantaan tulo on positiivista ja lisää tuottoa jo pelkällä näkyvyyden lisääntymisellä.

4 tykkäystä

Löytyy. Kiitokset hyvästä raportista ja mukavaa, että tuli listaamaton firma mukaan analyysiin. Tästä sai omille exceleille vahvistusta. Omissa laskuissa käypäarvo noin 3% teidän arviota korkeammalla.

3 tykkäystä

Mitäs ajatuksia muilla siitä, miksi yhtiö on päätynyt ostamaan analyysipalvelua? Vai olisiko ostajana Privanet?

1 tykkäys

@Antti_Viljakainen miten “seuranta” eroaa “arvonmäärityksestä”? Mielenkiinnolla haluaisin ymmärtää tämän paremmin, koska KPY on hyvin vastaava kuin ARVO (Osuuskunta, ei pörssilistattu jne.). Nopeasti vilkaistuna KPY:stä on julkaisu pari raporttia keskimäärin vuodessa ja uutisiin ei ole reagoitu. Onko Inderesillä eri tuotteet myytynä eri osuuskunnille ja tästä syystä eri palvelu? KPY ostanut arvonmäärityksen ja ARVO ostanut seurannan :wink:

Täältä näyttää ainakin KPY:n arvonmääritykset löytyvän

1 tykkäys

Eiköhän osuuskunta ole itse ostanut seurantapalvelun. Muistelen ARVO:n toimitusjohtajan puhelleen jossain tapahtumassa, että jotain pitäisiä keksiä kehittämään osuushintaa ylöspäin.

3 tykkäystä

En löytänyt Inderesin raportista ainakaan äkkiseltään mainintaa, mutta miten noiden osuuskorkojen verotus oikein menee tässä tapauksessa? Sovelletaanko noihin tavallista osinkoveroprosenttia (25,5 %) vai mm. S-osuuskunnista tuttua 7,5 prosentin verokantaa?

lyhyesti 7,5%.

Pitkästi suoraan verottajalta lainattuna: “Jos osuusmaksun maksaneita jäseniä on vähintään 500, ylijäämästä 25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verovapaata tuloa 5.000 euron vuotuiseen yhteismäärään saakka (TVL 33 e.3 §). Tämä 5 000 euron lievennys on verovelvolliskohtainen ja sen saa vain kertaalleen. 5 000 euroa yli menevästä määrästä 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa.”

Linkki

1 tykkäys

Olemme tehneet Arvon kanssa sopimuksen, mikä on toki disclaimerissakin mainuttu. Selvyyden vuoksi myös korostan, että luonnollisesti pörssin ulkopuolisten yhtiöiden seurannassa meillä pätee sama logiikka kuin pörssiyhtiössäkin eli tilaava taho ei etukäteen tiedä johtopäätöksiä tai tutkimuksen lopputulosta. :slightly_smiling_face:

Yksityiskohtiin en voi tietenkään mennä, mutta kyllähän nuo Arvon ja KPY:n kanssa sopimamme kokonaispaketit eroavat huomattavasti toisistaan. KPY:lle teemme esimerkiksi huomattavasti tuota julkaistua tiivistelmää kokonaisuutta laajempaa pakettia, mutta käsitykseni mukaan he ovat halunneet julkaista vain tiivistelmää omissa kanavissaan eikä esimerkiksi koko pakettia meidän alustallamme. Molemmissa tapauksessa kyse on kuitenkin käytännössä samantyyppisestä toistuvasta seurannasta eli raportteja tulee sovitulla frekvenssillä, mutta uutisia emme raporttien välissä kommentoi (arvonmääritys ei ole meidän tuotteelle antama nimi).

Listaamattomien puolella meillä on seurannan suhteen tiettyä joustovaraa, sillä yhtiöt (tai tässä tapauksessa osuuskunnat) ja niiden tarpeet ovat hyvin erilaisia (vrt. esim. Arvon varsin laaja ja KPY:n keskittyneempi portfolio). Sen sijaan suosituksen ja tavoitehinnan pohjalta tapahtuvassa pörssiyhtiöseurannassa sapluunamme on rajattu eikä sitä voida käytännössä muokata.

Tätä ei tullut tosiaan käsiteltyä. Mutta onneksi asia ehti jo selvitä!

6 tykkäystä

Sijoitusosuuskunnassa arvon lisääminen omistajillemme on keskeinen asia, mutta myös avoimuus ja läpinäkyvyys ovat meille tärkeitä. Päädyimme tilaamaan Inderesiltä analyysipalvelun, koska se on arvostettu ja riippumaton asiantuntijayritys. Inderes kykenee analysoimaan sijoituskohteemme sekä sijoitussalkkumme kuitenkin yrityssalaisuudet säilyttäen.

Sijoitusosuuskunnallamme on yli 24.000 omistajaa ja tämä palvelu mahdollistaa yhtäaikaisen tiedon jakamisen kattavasti omistajillemme sekä myös sidosryhmillemme.

Vaikka emme ole listattu yritys, käydään jäsenosuuksillamme kauppaa ja ensisijaisesti haluamme auttaa omistajiamme arvottamaan omistuksensa, mutta puolueettoman analyytikon arvio toki mahdollistaa osuuden arvonnousunkin, jos olemme työllämme ansainneet sen.

25 tykkäystä

Sama kuka on ollut aktiivisena osapuolena mutta yhden lapun hinta on noussut sadalla eurolla.Inderes on esille ottamisellaan jälleen tuonut lisäarvoa .

Kyydissä ollaan ja mielenkiinnolla seurataan miten koronan varjossa ARVO onnistuu luomaan arvoa osuuksille ja niiden omistajille. Ulkopuolinen analysointi lisää tällaisen oudomman ja epälikvidimmän sijoituskohteen läpinäkyvyyttä. Tähän mennessä sijoittajalta on vaadittu enemmän kotityötä tällaisen kohteen analysointiin ja mahdollisuutta saavuttaa sillä jotain lisähyvää.

1 tykkäys

Arvo julkaisi tänään sivuillaan tiedotteen viime tilikauden tuloksestaan. Osuuskunnan tulos oli 4,7 MEUR (2019: 4,1 MEUR) ja hallituksen esitys osuuskoron määräksi oli 40 euroa osuudelta (2019: 40e/osuus) eli yhteensä noin 3,3 MEUR. Tämä tarkoittaa noin 70 %:n voitonjakosuhdetta, joka on hieman alle edellisen 6 vuoden keskimääräisen 77 %:n tason, mutta keskellä osuuskunnan tavoitetasoa (60-80 % tilikauden tuloksesta). Yleisesti tulos sekä osuuskorko olivat vakaalla tasolla suhteessa aikaisempiin vuosiin eikä näissä ollut suurempia yllätyksiä.

Lyhyehkössä tiedotteessa numeerista puolta ei avattu muutoin enempää kuin siltarahoituksen osalta, josta saadut tuotot olivat edellisvuoden tasolla noin 0,7 MEUR:ssa. Viime vuonna Arvo keskittyi tukemaan kohdeyhtiöitään koronapandemian keskellä. Tämä tarkoitti käytännössä ainakin, että joidenkin Arvon kohdeyhtiöiden lainaehtoihin tehtiin väliaikaisia helpotuksia, mikä voi näkyä hieman osuuskunnan saamissa korkotuotoissa. Tarkempaa analyysiä näiden tietojen perusteella on kuitenkaan vielä vaikea tehdä ja se siirtyy myöhemmälle keväälle vuosikertomuksen julkaisun yhteyteen.

Uusia sijoituksia tai irtaantumisia Arvo ei ole tehnyt alueellisista tai valtakunnallisista sijoituksista joulukuussa julkaistun laajan raporttimme jälkeen, joka on edelleen ajankohtainen ja luettavissa täältä. Tiedotteessa osuuskunta kommentoi, että uusien sijoitusten toteutukseen koronapandemia on tuonut viiveitä, mutta hankevirran säilyneen vallitsevista olosuhteista huolimatta kuitenkin kohtalaisen vahvana ja potentiaalisia hankkeita on selvitystyön alla.

Helmikuun loppupuolella Arvon listaamattomiin osakesijoituksiin kuuluva Keliber julkaisi tiedotteen 40 MEUR:n rahoitusjärjestelystä Sibanye-Stillwaterin kanssa. Sibanye-Stillwater on suuri (konsernin liikevaihto 2020: n. 7,7 mrd. USD) eteläafrikkalainen jalometalleihin keskittynyt kaivosyhtiö. Tiedotteen perusteella Keliberin järjestelyn mukaista valuaatiota tai vaikutusta Arvon omistusosuuteen ei pysty laskemaan auki. Projektin riskitasoa vahva kansainvälinen toimija laskee mielestämme kuitenkin merkittävästi ja antaa muskeleita investointivaiheen läpivientiin sekä nostaa hankkeen tuotantoon päätymisen todennäköisyyttä selvästi.

3 tykkäystä

Nyt on myös Arvo Sijoitusosuuskunnan vuosikertomus viime vuodelta julkaistu. Se on luettavissa täältä.

1 tykkäys