CapMan - Onko varoja mistä jakaa?

Kasper on tehnyt uuden yhtiöraportin Capmanista. :slight_smile: :gem:

CapMan julkaisi odotuksiamme paremmat Q1-numerot. Tuottosidonnaisista palkkioista johtunut liikevoittoylitys valui kuitenkin vähemmistöjen tulososuuksiin, joten nettotulos oli lähellä ennustettamme. Näkymien osalta yhtiö vaikutti edelleen hyvin optimistiselta erityisesti uusmyynnin suhteen, ja varainkeruun osalta alkuvuosi onkin lähtenyt hyvin liikkeelle.

8 tykkäystä

Evlin analyysi ja tavoitehinnan nosto:

CapMan’s Q1 clearly beat our estimates driven by carried interest and positive fair value changes, but the highlight was still the successful fundraising in Infra II and Growth III.

CapMan’s valuation in our view continues to remain fairly
attractive, with the share of fee-based profitability set to grow.
We note the continued market softness, but the newly raised
funds provide added confidence. We raise our TP to EUR 2.4 (2.2).

8 tykkäystä

Olipahan tyly tuomio!!!
Evli aivan eri llinjoilla!

3 tykkäystä

Inderesillä on ollut 5 vuotta putkeen positiivinen suositus Capmanille
Sauli on kaksi päivää sapattivapaalla, niin Kasper pääsee viimein kertomaan mielipiteensä Capmanista :rofl:

Jos ennusteet toteutuisivat sellaisenaa, niin tästä saisi ~8 % osinkoa vuodessa ja aika matalat tuloskertoimet, joissa voisi olla enemmän nousu- kuin laskuvaraa.

Mutta niin kuin raportissa sanotaan, niin osinkoon ei voi luottaa. Itsekin sijoitain aiemmin Capmaniin, kun piti saada varmaa hyvää kassavirtaa osinkona ja kaikki muu oli plussaa. Sitten osinkopolitiikka heitettiin menemään.

No osingot leikattiin, koska tarkoitus oli panostaa kasvuun! Lopputuloksena meille sijoittajille on tällä hetkellä, ettei saada osinkoja (siis niin paljoa) JA kurssi on sukeltanut. Capman itse teki sen päätöksen siirtää panokset osingosta omaan kasvuun, koska näki sen paremmaksi pidemmän päälle. Mielestäni Indereskin kommentoi muutosta jossain määrin positiivisesti.
Nyt Inderesin analyysi tosiaan antaa ymmärtää, että osingosta ei saada tukea, mutta ei myöskään luoteta yhtiön panostuksiin ja niiden tuottavan tulosta pidemmän päälle :man_shrugging:

26 tykkäystä

Kai se ongelma tässä on että johdolle ja henkilöstölle pitää ilmeisesti maksaa ruhtinaallisesti siitä että jaksavat tulla toimistolle, muuten menevät kilpailijalle, mutta siitä seuraa se että omistajalle ei enää oikein riitä hilloa.

10 tykkäystä

Rapsassa on poikkeuksellisen hyvin purettu auki osien summana yhtiön arvo. Nähdäkseni tuo 2.2€ tavoitehinta on erittäin konservatiivisilla odotuksilla laskettu ja jättää lähinnä vain upsidea arvostukseen mm. seuraavia reittejä:

  • Jatkuvat arvostettu ilman kertaeriä (mikä ihan perusteltua). Lisäksi EV/EBIT x15 kerroin on melkoisen maltillinen lähes varmasta jatkuvasta recurring revenuesta. Vertailuksi US Financial Sector EV/EBITDA ollut 62.5x (https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/vebitda.html)
  • Tuottopalkkiot arvotettu ilman rahastojen kasvua historialliseen pitkän aikavälin trendiin
  • Käypiin arvoihin leivottu “ylimääräinen” -10% riskikorjaus
  • Kuluarvio poikkeuksellisen iso 100M€ - toivottavasti tällaiseen ei ikinä päädytä, kun nykyinenkin kulutaso on jo hälyttävän korkea
  • Mihin omien sijoitusten tuotto on leivottu vai puuttuuko osien summasta kokonaan?

Näyttäisi siltä, että lappua tänään laitaan lyövät eivät ole jaksaneet lukea kuin vähennä-suosituksen. Kuten tuolla rapsassa sanotaan, tässä on tehty nyt hyvin maltillisia oletuksia, joiden pohjalta päädytään neutraaliin arvostukseen. Noita arvausparametreja hieman muuttamalla osakkeen laskennallinen käypä hinta voisi olla äkkiä 10-30% isompi.

Ja kuten tuolla rapsassa myös todetaan: CapMan on mielestämme asemoitunut sektorillaan erinomaisesti (varainhoito + vaihtoehtoiset omaisuusluokat). Jatkuviin palkkioihin pohjautuva kannattavuus on edelleen hyvällä tasolla, mutta näkemyksemme mukaan siinä on edelleen selvää skaalautumispotentiaalia.

20 tykkäystä

Ehkä tässä yhteydessä osuvin otsikko olisi ollut ”Osake on oikein hinnoiteltu”, sillä mitään dramaattista muutostahan tässä ei näkemykseen ole tehty, tylyä tai ei. Ainoastaan kurssi nousi viime raportista (1,94e → 2,10e).

Olen hieman eri mieltä siitä, että tuo tavoitehinta olisi erittäin konservatiivisilla oletuksilla laskettu.

Jatkuville liiketoiminnoille sovellettu 15x EV/EBIT ei mielestäni ole mitenkään erityisen varovainen, sillä kyllähän tuohon tasoon täytyy jo kasvua saada aikaan kannattavasti. Omasta mielestäni tuo on siten varsin realistinen ja se huomioi ennustamaamme kasvua hallinnointipalkkioihin. Matalampikin (tai korkeampi) kerroin olisi täysin realistisin oletuksin perusteltavissa.

Voitonjako-osuustuottojen arvio ontoki puolestaan aavistuksen konservatiivinen, sillä se ei huomioi rahastokokojen kasvun vaikutusta voitonjakopotentiaaliin. Toisaalta ennustamamme 9 MEUR:n kesimääräinen taso vaatii selkeää tasonnostoa historiallisilta tasoilta (7v keskiarvo 4,1 MEUR). Ei tämäkään siis mikään alaraja voitonjako-osuustuotoille ole.

Kokonaisuudessaan oletukset on pyritty asettamaan järkevälle tasolle, jossa on mahdollisuus sekä odotuksia vahvemmalle että heikommalle suoriutumiselle. Tällöin kaikkea potentiaalia ei tarvitse jo sijoitushetkellä maksaa. Tällöinhän sijoittaja kantaisi ainoastaan riskin negatiivisesta kehityksestä ilman optiota positiivisesta yllätyksestä.

Huomaathan, että tuo kuluarvio on konsernikulujen nykyarvo, eli se huomioi kaikki tulevat kulut kumulatiivisesti (diskontattuna toki)

Sijoitustuotot huomioidaan sijoitussalkun käyvissä arvoissa. Käypä arvo sisältää siis oletuksen siitä, että omaisuuserä tuottaa sen tuottovaateen verran. Mielestäni tuo pieni leikkaus tasearvoihin on perusteltu, sillä listaamattomien omaisuuserien arvonmääritykseen ei ole ulkopuolelta näkyvyyttä. Tämä oletus voi toki osoittautua turhan varovaiseksi, mutta tämä varmasti saadaan selville korkokehityksen tasoittuessa.

Osinkopolitiikkaa muutettiin, koska CapMan halusi enemmän liikkumavaraa voitonjakoon. Tuolloin yhtiö korosti tulosinfossa ja haastattelussamme, että kumulatiivinen voitonjako ei oleellisesti muutu strategiakauden aikana, mutta jaksotus muuttuu kasvaneen liikkumavaran myötä. Lykkääntyneet irtaantumiset sijoituksissa olisivat saattaneet johtaa tilanteeseen, missä aiempi voitonjako supistaa taseen liikkumavaraa tarpeettoman paljon yritysjärjestelyjä ja/tai muita kasvupanostuksia ajatellen. Orgaanisen kasvun osalta pääomia tarvitaan lähinnä sijoituksiin, sillä uuden rahaston perustaminen vaatii tyypillisesti rahallista panostusta hallinnointiyhtiöltä.

Osinko on edelleen olennainen tuottokomponentti tuloskasvun ohella, mutta tuotto-odotusmallin käyttö käy astetta vaikeammaksi, kun odotettavissa on merkittävää heiluntaa vuosien välillä. Arvonmäärityksen näkökulmasta tämä suosii osien summa -menetelmää.

Nykyiset ennusteemme puolestaan odottavat yhä ihan reipasta kasvua hallinnoitavissa asiakasvaroissa, joten mitään olennaista muutosta ei tämän osalta ole näkemyksessämme tapahtunut.

33 tykkäystä

En jaksa perehtyä tarkemmin mutta mihin viitattiin sillä että “liikevoittoylitys valui kuitenkin vähemmistöjen tulososuuksiin”?

Kiitos vastauksesta.
En minä ainakaan ole mitenkään vetänyt hernettä nenään, kun Inderes suosituksen puolella käänsi kelkkaansa :slight_smile:

Analyysejä ja perusteluja on vain usein mielenkiintoista seurata.

Viimeksi Inderesillä oli negatiivinen suositus 2019 vuonna.

kuva

Kurssi oli toistuvasti yli 3 euron ja näkemys oli positiivinen. Nyt 2 euron kieppeillä näkemys onkin negatiivinen :man_shrugging:

Aiemmin tosiaan tavoiteltiin tuota tasaisesti nousevaa osinkoa
kuva

Nyt “Tuolloin yhtiö korosti tulosinfossa ja haastattelussamme, että kumulatiivinen voitonjako ei oleellisesti muutu strategiakauden aikana” ja Inderes tuntuu uskovan, kun katsoo ennustetta


Eli Inderesin ennusteissa neljän vuoden aikana Capman jakaa osinkoa 0,70 € vs ~2 € kurssi. Ei sillä taida olla kauehasti väliä minä vuonna maksetaan kuinkakin paljon osinkoa.
Jos seuraavan neljän vuoden aikana maksetaan 0,7 € osinkoa ja tämän hetken kurssista jää “jäljelle” 1,3 € hintaa ja sen jälkeen Capman tekee kestävästi vähintään tuollaisen 0,19 € EPS vuosittain, niin ei osaketta mielestäni voi näillä ennusteilla kalliiksi väittää.

21 tykkäystä

Tsekkasin verokoneesta Capmanin johtoryhmän verotietoja.

On siellä tosiaan aika poskettomia kompensaatioita rooleille jotka eivät ole missään suhteessa firman kokoon.

Toki henkilöstölle tulee maksaa ja parhaille kunnolla mutta jotta tämä ei jää teorian tasolle niin kysyn että miksi tämän kokoisen firman henkilöstöjohtajan pitää tienata yli puoli miljoonaa (600k)?

Tällaisia kompensaatioita samassa funktiossa ei ole kuin oikeasti isoissa pörssiyhtiöissä joissa puhutaan kymmenistä tuhansista nupeista ja hyvin monimutkaisista operaatiosta henkilöstöpuolella.

Voisikohan Pia Kåll laittaa kustannustalkoot pystyyn jotta osakkeenomistajallekin olisi tästä hommasta jotain iloa? Työmaata ja potentiaalia on jos vain halua löytyy.

83 tykkäystä

100k€ kerätty Tukikummeille! Pienistä puroista isot meret jne.

11 tykkäystä

EU-tuomioistuimen julkisasiamiehen ratkaisuehdotus kumoaisi aiemman perintäpäätöksen jonka perusteella Capman Infra maksoi 59 M€ Helsingin kaupungille.

Edit: CapMan Infran AUM on n. 600M€ eli 59M€ on merkittävä summa tuolle rahastolle.

18 tykkäystä

Inderesin grillivastaava @Verneri_Pulkkinen on näköjään valmistelemassa pallogrilliään kesän grillikauteen, kun feedistäni näkyi että 26.8. CapManin Pia tulee grillattavaksi InderesRoastiin.

Voisin rikkoa jään yleisökysymyksille ja kysyä heti alkuun millä CapMan perustelee (kohtuuttoman) johdon palkkiotason suhteessa verrokeihin? Johdon track ei ole kuitenkaan selkeästi parempi, kuin verrokeilla.

Jottei tämä menisi ihan piensijoittajan huuteluksi, niin samaa asiaa julkisesti valitteli K2 äskeittäin karon grillissä. K2 on kuitenkin firman 7. suurin omistaja, joten hänellä on aika hyvä näkyvyys asioihin.

33 tykkäystä

Tuo yllä oleva on hyvä kysymys ja kuulisin myös mielelläni siihen selkeän vastauksen. Alla muutama lisäkysymys, joita olen aiemmin pohtinut. Melko nopeasti kirjoitin nuo, joten jos joku saa muotoiltua kysymykset vielä parempaan muotoon (tarkoituksena saada informatiivinen vastaus) niin aina parempi.

  1. Capmanin viestinnän mukaan “Huipputason sijoitustuottojen toimittaminen aktiivisen arvonluonnin kautta” toimii kilpailuetuna omistaja-arvon luomiselle ja läpinäkyvyys on yksi Capmanin arvoista, joten kuinka säännöllisesti Capman aikoo viestiä osakkeen omistajille rahastojensa suoritustasosta hurdle raten sekä vertailujoukon osalta, kuten vuoden 2022 CMD:ssä tehtiin? Mikäli tarkkaa suunnitelmaa ei ole niin mikä on syynä tähän.
  2. Capmanin tulos heiluu merkittävästi etenkin sijoitustuottojen, mutta myös voitonjakotuottojen mukana. Miltä Capmanin tulosmix tulee näyttämään 2028 ja millä keinoilla tuloksen laatua aiotaan parantaa? Tuleeko taseesta tehtävien uusien sijoitusten määrä seuraamaan AUMin kasvua? Ovatko taseesta tehtävät sijoitukset ”pakollisia” varainkeruun onnistumiseksi joidenkin asiakkaiden osalta?
  3. Konsernin liikevoitto ilman voitonjakotuottoja ja sijoitusten käyvän arvon muutoksia on kasvanut viimeisen neljän vuoden aikana (2020-2023) 2,8% vuodessa, kun taas voitonjaosta oikaistu liikevaihto on tuona aikana kasvanut 10,1% vuodessa. Minkä vuoksi liikevaihdon kasvu ei ole näkynyt tuloksessa toivotulla tavalla?
  4. Mitkä ovat Capmanin kilpailuedut suhteessa muihin Pohjoismaisiin listaamattoman markkinan rahastomanagereihin ja miten Capman aikoo näitä etuja hyödyntää kasvaakseen markkinaa nopeammin?

EDIT: Kohta 3. Alkuperäisessä viestissä käytin koko liikevaihdon kasvua (11,4%), muokkasin nyt niin, että laskin vuosikasvun voitonjaosta oikaistusta liikevaihdosta (10,1%).

29 tykkäystä

Katselin Capmanin vanhan toimarin roastin.
Aiheina olivat mm. omistaja-arvon luominen vs johdon palkitseminen, hallinnointi-liiketoiminnan kannattavuus ja kulurakenne. Puhuivat kanssa henkilöstön palkitsemisesta ja kannustimista.
Oli erittäin onnistunut roasti Joakimilta, selvensi Capmania sijoituskohteena.

12 tykkäystä

Kasper päivittänyt suositusta :point_down:

Nostamme CapManin suosituksen lisää-tasolle (aik. vähennä) viimeaikaisen kurssilaskun jäljiltä ja toistamme 2,2 euron tavoitehintamme.

12 tykkäystä

Muistan jonkun Inderesin kommentin (vai olikohan peräti laajassa raportissa) jossa korostettiin tätä epäsuhtaa kannattavuudessa, jossa henkilöstökulut syövät muuten kannattavaa tekemistä. En silloin kiinnittänyt asiaan liikaa huomiota mutta olisi nähtävästi pitänyt jos tällaisia palkkioita maksellaan HR:lle.

3 tykkäystä

Täällä on heiteltykin jo hyviä kysymyksiä johdon palkkioista. Itseäni kiinnostaisi erityisesti ulkoisten sijoitusen määrä CapManin taseessa. 24% ulkoisissa rahastoissa jotka sai viime vuoden tuloksen niiaamaan.

Kiinnostaisi kuulla miksi rahaa on laitettu muiden hallinnoitavaksi kun oma tekeminen kuitenkin päällepäin ollut onnistunutta? TJ ei ole kommentoinut asiaa muuten kuiten “on syytä varautua volatiliteettiin” (korjatkaa jos olen väärässä).

Tätä on tainnut kysellä muutkin täällä langassa ja taisipa Saulikin mainita ottavansa sen Q1 haastattelun yhteydessä puheeksi.

7 tykkäystä

Pari tiedotetta 29.5, joita ei ketjussa näkynyt:

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Koskinen, Mika

Asema: Muu ylin johto

Liiketoimen luonne: HANKINTA

Volyymi: 30000 Keskihinta: 1.90239 EUR


Samalta päivältä:

Timo Larjomaa on nimitetty CapMan Growth -tiimin Senior Advisoriksi. Timolla on pitkä kokemus kansainvälisestä pääomasijoitustoiminnasta Intermediate Capital Group:ista (ICG), jossa hän toimi usean vuoden ajan, viimeisimpänä Managing Director, Head of Nordics -roolissa. Tällä hetkellä Timo toimii yksityissijoittajana ja on sijoittajana CapMan Growthin kohdeyhtiöissä Silmäasemassa sekä Fennoassa.

“Timo tuo meille arvokasta osaamista liittyen kansainväliseen liiketoimintaan, isomman kokoluokan yritystoimintaan sekä erityisesti ohjelmistoliiketoimintaan sekä terveydenhuollon palveluihin. Meillä on ollut ilo työskennellä hänen kanssaan jo useissa yhteisissä hankkeissa,” sanoo Antti Kummu, CapMan Growthin Managing Partner.


Tältä päivältä:

CapMan Oyj (“Yhtiö”) julkistaa tänään lopulliset tulokset kaikille sen 9.12.2025 erääntyvän 50 miljoonan euron suuruisen 4,000 prosentin kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan (ISIN: FI4000456132) lainaosuuksien (“Lainaosuudet”) haltijoille tekemäänsä kutsuun myydä Lainaosuutensa käteistä vastaan 24.5.2024 päivätyssä englanninkielisessä tarjousmuistiossa (“Tarjousmuistio”) esitettyjen ehtojen mukaisesti (“Takaisinostotarjous”).

Takaisinostotarjouksen tulokset

Takaisinostotarjouksen tarjousaika päättyi 31.5.2024 klo 16.00. Takaisinostotarjouksen mukaisesti Lainaosuuksien haltijoiden pätevästi ostettavaksi tarjoamien Lainaosuuksien määrä oli nimellisarvoltaan yhteensä 46 049 000 euroa.


Ja aiemmin tänään:

CapMan Oyj (“Yhtiö”) laskee liikkeeseen 60 miljoonan euron suuruisen kestävyystavoitteisiin sidotun vakuudettoman joukkovelkakirjalainan (“Joukkovelkakirjalaina”). Joukkovelkakirjalaina erääntyy 10.6.2029 ja sille maksetaan lähtökohtaisesti kiinteää 6,500 prosentin vuotuista korkoa. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskupäivä on 10.6.2024.

13 tykkäystä

CapMan julkaisi tänään uusimman joukkovelkakirjalainansa listalleottoesitteen, josta selviää ihan mielenkiintoisia tietoja kestävyystavoitteisiin liittyen. Varsinaisia kestävyystavoitteita on kaksi. Ensimmäinen liittyy yhtiön hallinnoimien kiinteistöjen kasvihuonepäästöjen kehitykseen. Asuinkiinteistöissä tavoite on laskea vuoden 2027 loppuun mennessä päästöjä 27 % ja kaupallisissa kiinteistöissä 39 %. Vertailukohtana on vuoden 2021 lopun taso. Vuoden 2023 lopussa päästöjä oli laskettu 12 % asuinkiinteistöissä ja 19 % kaupallisissa kiinteistöissä.

Toinen kestävyystavoite koskee PE- ja infrasijoitusten päästötavoitteita. Tämän osalta CapManin sijoituksista 54,5 % tulisi olla sitoutunut Science-Based Targets (SBT) -aloitteeseen vuoden 2027 loppuun mennessä. Vertailun vuoksi, tilanne vuoden 2023 lopussa oli ~16 %. SBT:stä voi lukea tarkemmin täältä: https://sciencebasedtargets.org/how-it-works

Käytännössä kestävyystavoitteisiin sidottu joukkovelkakirjalaina tarkoittaa sitä, että mikäli CapMan ei vuoden 2027 tarkastuspisteeseen mennessä ole saavuttanut tavoitteitaan, nousee lainalle maksettava korko. Lisäkorko on 0,38–1,25 % riippuen siitä, mitä tavoitetta ei saavuteta. Alkuperäinen korko lainalle on 6,5 %. Kestävyystavoitteiden ohella lainaan sisältyy joukko tavanomaisia ehtoja esimerkiksi omavaraisuusasteesta. Jos lainan tarkemmat ehdot kiinnostavat, niin näihin pääsee tutustumaan täällä: Debt information - CapMan

21 tykkäystä