Osakesijoittaminen

DIGIA Oyj -ketju

On ollut kyllä erikoista seurata Digian kurssin laskua vaikka yleistä laskua ja epävarmuutta onkin ollut markkinoilla. Jotenkin tuntuu, että sijoittajat ovat unohtaneet, että pääomistaja Ingmannit ostivat elokuussa hyvillä mielin osaketta 7.24 hintaan ja muutenkin luvut ovat olleet yli odotusten. Kaikki näyttää mielestäni siltä, että kohta alkaa kurssi nousta joten tyytyväisenä ainakin itse olen näillä hinnoilla osaketta tankannut lisää. Mitä mieltä olette tämän hetkisestä hinnasta ja näettekö jotain syytä miksi se ei nousisi?

9 tykkäystä

https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b530e2c730d82aa02f2ed8758bb37631d&lang=fi

Digia Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää 17.3.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia takaisin yhtiön omia osakkeita. Osakkeet hankitaan käytettäväksi yrityskauppojen rahoittamiseen ja yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen.

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 300 000, joka vastaa noin 1,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeiden hankintaan käytetään enintään 2 400 000 euroa. Omien osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 16.12.2021 ja päättyy viimeistään 31.5.2022.

Takaisinostot toteutetaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU N:o 596/2014) 5 artiklan niin sanotun turvasatamamenettelyn mukaisesti. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin julkisessa kaupankäynnissä. Digia on nimittänyt OP Yrityspankin osakkeiden takaisinosto-ohjelman järjestäjäksi. Järjestäjä tekee kaupankäyntipäätökset itsenäisesti Digiasta riippumatta ja ilmoitettujen rajojen mukaisesti. Tämä koskee myös kauppojen ajoitusta.

Osakkeesta maksettava hinta määräytyy sen hankintahetkellä Nasdaq Helsingissä vallitsevan hintatason mukaisesti, noudattaen turvasatamamenettelyn mukaisia hinta- ja volyymirajoja. Osakkeesta maksetaan valtuutuksen mukaisena ajanjaksona vähintään matalin osakkeesta pyydetty markkinahinta ja korkeintaan sen suurin markkinahinta.

Digia voi keskeyttää tai lopettaa ohjelman ennen sen suunniteltua loppumisajankohtaa. Digia julkaisee tällöin asiasta pörssitiedotteen.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 17.3.2021 hallituksen päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla.

Digia Oyj:n osakemäärä on tällä hetkellä 26 823 723 ja yhtiöllä on hallussaan 57 372 kappaletta omia osakkeitaan.

21 tykkäystä

Digia ja Fulcrum Digital ovat solmineet 17.12. kumppanuussopimuksen, joka laajentaa kansainvälisten osaajien saatavuutta Digian asiakashankkeissa. Kumppanuus on Digialle osa strategista kasvun ja skaalautuvuuden rakentamista.

10 tykkäystä

https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b9c9372225fa9a93ea7af24b08d15a25c&lang=fi

Digia midcap-kerhoon!

9 tykkäystä

DigiFinland Oy ja Digia ovat allekirjoittaneet 16.12.2021 sopimuksen, jonka mukaisesti Digia toimittaa DigiFinlandille kehitystiimin integraatioiden kehittämiseen ja ylläpitoon. Tiimi toimii DigiFinlandin ohjauksessa. Sopimuskausi on määräaikainen vuoden 2022 loppuun asti ja sisältää kaksi optiokautta (1+1). Sopimuksen arvioitu arvo koko kolmen vuoden ajalta on noin 5,7 miljoonaa euroa

13 tykkäystä

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori on valinnut Digian jatkamaan integraatioalusta VIA:n kehityksen ja ylläpitotyön kumppanina seuraavan sopimuskauden.

Digia jatkaa Valtorin pitkäaikaisena kumppanina VIA-integraatioalustan kehitys- ja ylläpitotyössä. Hankinta tehtiin Hansel Oy:n dynaamisen hankintajärjestelmän “IT-konsultointi 2021–2025 (DPS)” sisäisenä kilpailutuksena. Kumppanuussopimuksen kesto koostuu 3 vuoden kiinteästä kaudesta sekä 2 vuoden optiokaudesta ja arvo on noin 1,5 miljoonaa euroa.

14 tykkäystä

Salkunrakentajan Henri Elo on kirjoittanut hyvän jutun Digiasta, joka on nyt kuukauden osakkeena. :slight_smile:

Varsinainen osinkopaperi Digia ei ole, mutta liiketoiminnan nousujohteinen kehitys ja maltillinen velkaantuneisuus – yrityskaupoista huolimatta – mahdollistaa hallitun osingon kasvattamisen.

5 tykkäystä

Elon kirjoitukseen on hyvin kiteytetty seuraava lause: Digian velaton arvo on tällä hetkellä noin 210 miljoonaa. Se on selvästi yli liikevaihdon, joten kannattavuuspettymyksiä kurssi ei kestä.

Tuo on varmasti tullutkin jo monelle selväksi, ainakin viime vuoden lopun osalta. Mutta omasta mielestäni Digia on hienosti johdettu ja omat osakkeet pysyvät salkussa.

3 tykkäystä

Digian vuoden 2021 joulukuun liikevaihto oli odotettua parempi. Lisäksi liiketoiminnan muut kulut olivat joulukuussa odotettua matalammat. Nämä seikat johtivat korkeampaan EBITA-liikevoittomarginaaliin, joka ylitti sitä koskevan vuodelle 2021 annetun näkymän.:sunglasses:

29 tykkäystä

Osuipas Elon “kuukauden osake” ajoitus nappiin.

Toivottavasti tämän päivän ennakkotiedoilla saadaan taas sijoittajien luottamus takaisin Digiaa kohtaa.

3 tykkäystä

Analyytikon kommentti

5 tykkäystä