Digia sijoituskohteena

@Joni_Gronqvist ja uusi freessi rapsa Digiasta. :slight_smile: :gem:

Digian Q4-raportti oli pääsääntöisesti linjassa odotuksiimme. Liikevaihto kasvoi hyvin, kannattavuus jäi hieman odotuksista, mutta ohjeistus ja osinko vastasivat odotuksiamme. IT-palvelumarkkina kävi Digian näkökulmasta katsottuna heikkona joulukuussa, mutta oli ennen ja jälkeen parempi, mitä kuvastaa hyvä tilauskanta ja käynnistyneet hankkeet. Pidimme ennusteet käytännössä ennallaan. Ennustamme yhtiön jatkavan maltillista orgaanista kasvua lähivuosina ja vauhdittavan sitä yritysostoin. Ennustamme kannattavuuden nousevan lähivuosien aikana tehtyjen investointien ajamana, mutta olevan alle koronavuosien tasojen. Osakkeen arvostuskuva on kokonaisuudessa houkutteleva (tuotto-odotus >15 % ja 2024e P/E 10x).

image


EDIT:

Tässä olis vielä kommentit. :slight_smile:

9 tykkäystä

Nostellaas tännekin tuoretta tavaraa, nimittäin vuoden 2023 raportointikokonaisuus on ulkona: Digia Oyj:n vuoden 2023 raportointikokonaisuus on julkaistu

Kokonaisuus koostuu vuosikatsauksesta, selvityksestä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportista & hallituksen toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä. Jos erityisesti vastuullisuusaiheet kiinnostavat, niin siitä löytyy tietoa toimintakertomuksen puolella :slightly_smiling_face:

Näin viestijän näkökulmasta myös mieluusti kuulen palautetta, miltä kokonaisuus vaikuttaa ja jäittekö kenties kaipaamaan jotain.

9 tykkäystä

Hyvinvointialueiden, kuntien ja kuntayhtymien omistama inhouse-yhtiö Servica Oy on kilpailuttanut talouden toiminnanohjausjärjestelmän. Kumppaniksi valittiin ohjelmisto- ja palveluyritys Digia Oyj, joka on yksi Suomen johtavia Microsoft Dynamics 365 -toimittajia.

Uusi järjestelmä tulee kattamaan kaikki Servican talouden ohjaukseen liittyvät prosessit, kuten kirjanpidon, osto- ja myyntireskontran, käyttöomaisuuden, projektiseurannan ja matka- ja kululaskut. Uudistushanke on käynnistetty analyysivaiheella. Syksyn 2024 aikana tehdään toteutukset ja testaukset. Tavoitteena on, että uusi järjestelmä on jo vuoden vaihteessa käytössä.

7 tykkäystä

Hei taas!

Tähän väliin pientä muistutusta, että viikon päästä 8.5. julkaisemme Digian Q1-tuloksen klo 8.00. Lisäksi olemme mukaan Inderesin IT-palveluillassa 20.5., Timo Levoranta äänessä klo 16.10 alkaen > IT-palveluilta ma 20.5. klo 16:00 - Inderes

5 tykkäystä

@Joni_Gronqvist on antanut ennakkokommenttinsa, kun Digia julkaisee Q1-tuloksensa ensi keskiviikkona. :slight_smile:

Digia julkaisee Q1-raportin keskiviikkona kello 8.00. IT-palvelumarkkina on jatkunut haastavana alkuvuoden, mutta Digian tammikuu oli ymmärryksemme mukaan loppuvuotta parempi ja tilauskannan tulisi tukea ainakin alkuvuotta. Odotamme liikevaihdon kasvaneen orgaanisesti markkinaa paremmin ja yritysoston edelleen tukevan kasvua. Lisäksi ennustamme kannattavuuden hieman laskeneen hyvästä vertailukaudesta, mutta olleen edelleen sektoria parempi.

6 tykkäystä

Digian Q1 on nyt ulkona: ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 7,2 % ja EBITA-liikevoitto kasvoi 13,2 %.

Täältä tiedotteeseen :point_right: Digia Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2024 (tilintarkastamaton)

13 tykkäystä

Hyvää tekemistä. Liikevaihto aivan inan alle Inderesin ennusteen, mutta tulos selvästi em. ennustetta parempi. Nousupäivää pukkaa.

5 tykkäystä

Muutamiakin seikkoja Digian osarissa lueteltu, mitkä omasta mielestä tukee lähikvartaalien/vuosien kasvua taikka hyvää tulosta Digialla.

  • vuodessa henkilöstön määrä lisääntynyt 1441 -1544 ( keskimäär), q1/24 tästä 20 henkilöä. Uusia työntekijöitä ei ole todnäk hallintoon palkattu, vaan laskutettavaan työhön. Joten lv:n kasvu on myös orgaanista, ei pelkästään esim hintojen noususta johtuvaa.
  • tekoälyllä Digiakin tekee bisnestä, sille näyttää. Digia on siinä hyvin mukana alkuvaiheessa lähtien. Alueen tarkempia lukuja ei ole avattu, mutta yhdessä automaatio ja tekoäly - palvelualueella katsauskaudella 50 % kasvua. Hyvin lupaavaa, jos jatkuu ja Digialla ainakin tämän suhteen tarjoama " valmiina lähtötelineisiin "
  • uusia sopimuksia näytti tulleen katsauskaudelle. Niiden kestosta ei mitään mainittu, tulosvaikutuksesta voisi analyytikko puntaroida paremmin
10 tykkäystä

Ja täältä vielä Jonin haastatteluun :point_right: Digia Q1’24: Hyvää tekemistä - Inderes

6 tykkäystä

@Joni_Gronqvist on tehnyt tuoreen yhtiöraportin Digiasta. :slight_smile: :gem:

Digian Q1-raportti oli odotuksiamme parempi, erityisesti tuloskunto oli positiivista. Yhtiö oli kommenteissaan varovainen näkymistä, vaikka uusia sopimuksia saatiin alkuvuodesta ja tarjouskantaa on hyvin. Lisäksi iso osa jatkuvaa liiketoimintaa antaa selkänojaa haastavassa markkinassa. Ennustamme yhtiön jatkavan maltillista orgaanista kasvua lähivuosina ja vauhdittavan sitä yritysostoin. Ennustamme kannattavuuden nousevan hieman viimevuosina tehtyjen investointien ajamana, mutta hintapaineen rajoittavan selkeämpää vahvistumista. Osakkeen arvostuskuva on kokonaisuudessa edelleen houkutteleva (tuotto-odotus ~15 % ja 2024e P/E 10x).

Rapsasta lainattua:

image

Markkinakommentit ennallaan

Digia kommentoi kilpailun jatkuneen kireänä ja asiakkaiden varovaisuus näkyi edelleen päätöksenteon viivästymisenä, mikä on linjassa muualla sektorilla kuulemiimme kommentteihin. Yhtiö näkee asiakkaiden ostokäyttäytymisessä edelleen trendin, jossa ostoja keskitetään laajemman osaamisen ja tarjoaman omaaville vakaille toimijoille. Tämä trendin jatkuminen tukee Digian kaltaisten toimijoiden kehitystä. Yhtiö toisti odotetusti ohjeistuksen ja arvioi liikevaihdon ja EBITAn kasvavan vuonna 2024. Arvioimme ennen Q1- raporttia Digian liikevaihdon kasvavan 6 % yritysostojen vetämänä (4 %) ja orgaanisen kasvun tukemana vuonna 2024. Arvioimme EBITAn kasvavan 12 % 20,7 MEUR:oon liikevaihdon kasvun ja kannattavuuden ajamana. Kannattavuusparannusta ajaa laskutusasteiden nousu.


Tässä on vielä kommentit.

5 tykkäystä

Jos yhtään osasin laskea niin Robert Ingman on hankkinut 10 000 kpl Digian osaketta. Määrä ei ole suuri omistuksiin verrattuna mutta hyvä merkki luottamuksesta.

7 tykkäystä

Toimitusjohtaja Timo Levoranta kertoi Digiasta sijoituskohteena IT-palveluiltamissa. :slight_smile:

2 tykkäystä

Onko foorumisteilla näkemystä minkälainen potentiaali Digian omalla tuoteliiketoiminnalla on jatkossa? Innofactorilla tässä on jo jonkinlaista menestystä taustalla, mutta Digialla ainakaan toistaiseksi ei hirveästi näyttöjä ole merkittävästä kasvusta

1 tykkäys

QT Group syntyi aikaisemmassa Digiassa, joten näyttöä ainakin löytyy.

2 tykkäystä

Itse asiassa Digia osti Qt:n Nokialta joskus aikanaan. Oliko nyt alkujaan Norjasta tuo firma

4 tykkäystä

Totta, mutta se oli Digia, joka sen jalosti helmeksi.

1 tykkäys

Kysymyksesi on todella hyvä. IT-palveluyhtiöihin sijoittavien henkilöiden kannattaisi arvioida yrityksiä niiden osien kautta. Kun ymmärtää mistä osista yhtiön liiketoiminta koostuu, niin voi paremmin ymmärtää onko yhtiössä piilevää arvoa ja miten tämä arvo mahdollisesti kehittyy. Suomen IT-palveluyhtiöt ovat kaikkea muuta kuin homogeeninen kokonaisuus.

1 tykkäys

Mitä ihmettä digian mainos tekee talouselämässä? Strategia loppuun mietitty?

Mikä tekee Talouselämästä huonon paikan Digian mainokselle?

4 tykkäystä

Tässä on ihan hyvä analyysi Digiasta, joka löytyy Sijoittaja.fi:stä. :slight_smile: Ei ole mitään muuria.

Strategiakaudella 2023–2025 Digian tavoitteena on jatkaa kestävän asiakasarvon luontia, kannattavaa kasvua sekä kansainvälistää liiketoimintaa. Yhtiö tavoittelee yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisältäen orgaanisen kasvun ja yritysostot. Kannattavuuden parantamisen tavoitetaso on yli 12 prosentin EBITA-liikevoittomarginaali strategiakauden päättyessä.

6 tykkäystä