Faron Pharmaceuticals - breakthrough immunotherapies

Nämä P53 mutantti AML tapaukset voisivat hyvin olla Bexille sopivia käyttökohteita. P53 on DNA:n vaurioihin reagoiva faktori, jonka mutaatiot usein johtavat kiihtyvään mutaatioiden kertymiseen syöpäsoluissa. Kuitenkin käsittääkseni juuri nämä uudet mutaatiot auttavat tuottamaan syöpäsoluspesifejä neoantigeenejä, joita adaptiivisen immuunivasteen (siis vasta-aineiden ja T-solujen) tulisi tunnistaa, jotta saadaan aikaan syöpäkudokseen kohdistuva immuunivaste. Nämä P53 mutaatio syövät voisivat siis teoriassa olla hyviä kohteita juuri immuno-onkologisille hoidoille.

Lisäksi, jos muistan oiken sen Navalin esittämän sliden, tuo P53 mutatoitunut AML oli kaikista agressiivisin ja sen eliniänodote oli kaikista huonoin. Eli Bexillä voisi mahdollisesti päästä auttamaan potilaita, joilla on huonoin mahdollinen ennuste.

10 tykkäystä

Tuommoisen linkin takaa löytyy tilastotietoa verisyövistä Yhdysvalloissa. Jos oikein ymmärsin, niin joka kolmas minuutti diagnosoidaan jonkinlainen uusi verisyöpäpotilas ja joka yhdeksäs minuutti joku kuolee siihen. Vuositasolla noin 180 000 uutta tapausta. Mikä lie yleisyys koko maapallolla? Eli vaikka olisi harvinainen sairaus, niin kyllä luvut ovat isoja pelkästään USA:ssa ja tarve uusille tehokkaille lääkkeillä on suuri.

https://www.lls.org/facts-and-statistics

3 tykkäystä

KOL callissa sanottiin, että Bexia annetaan niin kauan kuin sillä on vaikutusta eli ei mitään rokotus-ja-sillä-selvä-lyhythoitoa, hyvä myynnin kannalta.

Euroopan unionin alueella harvinaiseksi sairaudeksi luokitellaan sairaus, jota sairastaa enintään 5 henkilöä 10 000:sta. Yhdysvalloissa harvinaiseksi sairaudeksi luokitellaan sairaus, jota sairastaa alle 200 000 henkilöä. AML-tapauksia tulee USAssa tuon linkkisi mukaan 20000 vuodessa. Linkki on muuten LLS:n, joka on yksi tärkeimmistä Faronin yhteistyökumppaneista ja myös rahoittaja ja nonprofit järjestö. MDS:ää 15000 uutta tapausta vuodessa. Kyllä näiden sairauksien ilmaantuvuus on samantapainen kaikkialla maailmassa, mutta ikääntyneissä eli kehittyneissä maissa tietysti iän mukaan suurempi, nuorilla kun ei näitä tauteja yleensä ilmene. Immunologisten hoitojen hinta voi olla 50000-100000 euroa per potilas, joten ei ole tarpeen myydäkään kuten buranaa.

Markku mainitsi vielä tuon KOLlin lopuksi, että tähyävät vielä muitakin verisyöpiä hoidettavikseen, perästä kuuluu.

7 tykkäystä

Kun näihin potilasmääriin lisätään muut syöpätyypit, mihin Bex voi tuoda apuja edes pieneen osaan tapauksista, niin kyseessä on silti valtavat volyymit, humongous, kuten Markku taisi jossain mainita. Googlaamalla luin, että pelkästään USA:ssa diagnosoidaan 1,9 milj uutta syöpätapausta vuosittain (n.600 000 kuolemaa). Inhimillisestä näkökulmasta nopeutettu lääkekehitys on enemmän kuin tarpeen. Taloudellinen mittakaava avautuu, kun miettii, että 1%:n hoitokustannukset tuolla 50 000 euron hinnalla maksavat liki miljardin. Toki eri syöpätyypeissä hoitojen hinnat varmasti vaihtelevat.

4 tykkäystä

LLS:n sivuilla myös ulkoiseen jakoon tarkoitettu Therapy Acceleration Program -esitelmä, mistä saa hyvää infoa yleisesti verisyövistä, TAP -ohjelmasta ja heidän portfolio yhtiöistä.

LLS-TAP-External-Presentation.pdf (widen.net)

9 tykkäystä

Markun cliffhangeriin ”perästä kuuluu, ehkä laajennamme muihinkin hematologisiin syöpiin” liittyvää spekulaatiota:

Prekliinisistä:

”we demonstrated that primary tumour growth in syngeneic lung (LLC), lymphoma (EL-4), breast (4T1) and colon (CT26) tumour models was almost entirely regulated by Clever-1 expression in macrophages.”

https://www.nature.com/articles/s41416-020-0953-0

Kommentti: EL 4 on solukanta, jota käytetään t-solulymfooman mallina. Clever-1:tä on imusolmukkeiden, pernan ja maksan soluissa. Nuo elimet sairastuvat lymfoomassa eli imukudossyövässä. Imusolmukkeet ja perna sisältävät runsaasti imukudosta ja maksassakin on imukudosta.

”In mice, Clever-1 supports tumor growth and metastasis formation, and its deficiency or blockage induces CD8-positive (þ) T-cell–dependent killing of cancer cells in melanoma, lymphoma, colon cancer, breast cancer, and lung cancer models”

Noita tietoja ja heittoja kun yhdistelee ja koska lymfoomia ilmenee 90 000 vuosittain USA:ssa (alatyyppejä on kymmeniä), niin olisi ihme, jos ei kokeita aloitettaisi (t-solu?)lymfoomien hoidossa. Olisi ihme, jos em. Leukemia & Lymphoma Society ei puskisi Faronia vaikka setelitukolla työntämällä tuota kohti.

Vähän arkisempi vaihtoehto heitolle olisi krooninen myelomonosyyttileukemia CMML, joka jo on BEXMABin tutkimussuunntelmassa, mutta vielä ilman rekryjä. Vain 1100 uutta vuosittain jenkeissä, heidän saittinsa voisivat kyllä yltää yhdessä riittävään potilasmäärään. Toinen on krooninen myelooinen leukemia CML, mutta se onnistutaan pitämään päivittäisin pillerein aisoissa. Jos märkä uni syöpäsolulinjan tuhoavasta Bexista toteutuisi, jenkeissä olisi 9 000 uutta CML-lääkittävää vuosittain ja jo sairastuneita 60 000 hoitoa odottamassa. Tästä unesta voi tosin herättää se, että muista syöpäsoluista kuin AML ei ole löytynyt toistaiseksi (v. 2020) CLEVER-1:tä*, eli ihan niin tappavan tehokas ei ehkä olisi Bex muihin, mutta jokin immunomekanismi noihin lymfoomasoluihinkin tehoaa.

*Apart from AML, no other studies have reported Clever-1 expression in cancer cells, per se, although one study shows that breast cancer cells undergoing epithelial–mesenchymal transition (EMT) induced by transforming growth factor (TGF)-β acquire myeloid-specific gene expression, including Clever-1, which confers invasive and migratory capabilities (em. Nature).

7 tykkäystä

Tämä datahan pyörii noissa Markun slideissa aina välillä.

Pre-B-ALL, TCL ja BCL tuohon merkittynä STAB1 (Clever-1) positiivisina.

Ongelmana tässä on se, että tuota Bexin toimintamekanismia ei tunneta vielä riittävän hyvin. Ei ole kunnolla tiedossa esimerkiksi miten Clever-1 inhibitio vaikuttaa suoraan syöpäsoluihin* (viitteitä tästä on kyllä), miten spesifi tuo efekti on myeloidilinjalle (makrofageissa ei kai esim. ole STAB2 ekspressiota, joka voisi kompensoida tuota STAB1 inhibitiota) ja mikä on normaalien makrofagien (siis ei syöpäsolujen) vaikutus esimerkiksi luuytimessä. Nämä kokeet tietty joutuu aloittamaan pre-kliinisillä malleilla, mutta koska Bex on niin hyvin siedetty, ei kliinisten kokeiden aloitukseen myöskään liene liian suurta kynnystä.

*Tarkennus vielä tähän. Tämä kommentti siis perustuu siihen, että Bexin kehitys syöpälääkkeenä on lähtenyt liikkeelle kiinteistä kasvaimista, joissa Bex ei kohdenna syöpäsoluja, vaan syövän immunosupressiivista mikroympäristöä ylläpitäviä makrofageja.

9 tykkäystä

The truth is out there! Or was already. Tuo data on vuodelta 2019 ja Naturen juttu 2020, jossa sanotaan, että AML on ainoa syöpäsolu, jossa CLEVERiä on havaittu. Siis tuossa plotissa täytynee olla kyse noiden maligniteettien ympäristön solujen CLEVERistä eli makrofageista/monosyyteista? Faronilla voi tietty olla jotakin dataa, jota hilloavat patentteja varten ja siten julkaisematta. Jos plotti pitäisi hoitomahdollisuuksien mukaan paikkansa, kuten AML:ssä, tulisi kyseeseen jo epäilty t-solulymfooma ja lisäksi b-solulymfooma. Lymfoblastileukemiakin eli lasten yleisin leukemia.

Miro Viitalan väitöskirjassa ketjussa aiemmin maininta: Magrolimabia B-solulymfoomaan:

”For example, after very promising results from a phase I testing the efficacy of magrolimab, an antibody that blocks CD47, on patients with non-Hodgkin lymphoma in combination with standard-of-care rituximab (NCT02953509)”

Pidetään kuitenkin simat ehkä vielä pullossa.

7 tykkäystä

Voi olla. Riippuu siitä miten nuo näytteet on kerätty, onko ne luuytimestä vai verestä. Tuossa jutussa on yhdistetty noin 10 000 eri näytettä, joten ne sattavat olla eri lähteistä. Hemap: An Interactive Online Resource for Characterizing Molecular Phenotypes across Hematologic Malignancies | Cancer Research | American Association for Cancer Research

Tietenkin mikäli nuo Pre-B-ALL, TCL ja BCL STAB1 positiiviset solut ovet luuytimen marofageja, voi tuo silti antaa viitteitä Bexin mahdolisesta hyödystä, mikäli Clever-1 auttaa luomaan myös luuytimeen immunosupressiivisen tilan.

Jep, näihin muiden verisyöpien kokeisiin tuskin päästään laajentamaan vielä ennen kuin BEXMAB on saatu loppusuoralle.

8 tykkäystä

Tuo Hemap kuvaa geenien ekspressiodataa vain verisyövissä. Parempi ehkä katsoa:

Sieltä näkee mm. että STAB1 on huonon ennusteen markkeri munuais- ja kolorektaalisyövässä.

6 tykkäystä

Alkuperäinen kysymyshän tuossa @Vino_Pino:n kommentissa oli juuri verisyöpiin liittyvä. Voidaanko Bexiä hyödyntää muissa verisyövissä?

Ylipäätäänhän tässä on kaksi kysymystä. Miten hyvin Clever-1:n ekspressio syöpäsoluissa indikoi pahalaatuista syöpää, ja miten hyvin Clever-1:n ekspressio syöpäkasvaimessa, siis mukaan lukien kasvaimessa olevat makrofagit, indikoi pahalaatuista syöpää.

Matinsissahan Faronin pyrkimys on kohdentaa kasvaimessa olevia Clever-1 positiivisia makrofageja uudelleenohjelmoitumaan proinflammatorisiksi. Bexmabissa taas tällä hetkellä mukana olevat syövät ovat myeloidilinjan syöpiä, siis makrofagien prekursorilinjan soluja. Se miten paljon tämä Bexillä nähty kliininen efekti kohdistuu juuri makrofagien toimintaan on mielestäni vielä jossain määrin avoin kysymys. Voisiko Bexillä targetoida myös muita Clever-1 positiivisiä syöpäkudoksia, jotka eivät ole myeloidilinjasta? En osaa sanoa. Jos Clever-1 itsessään on immunosupressiivinen tekijä, kuten on indikoitu esim. liukoisen Clever-1:n osalta, voisi tämä olla mahdollista. Mutta jos Clever-1:n inhibitio vaikuttaa spesifisti juuri makrofagien toimintoihin, esim. antigeenien esittelyyn, ei syöpäsoluissa ilmentyvä Clever-1 välttämättä vaikuta toiminnallisesti samalla tavalla.

Tuossa Protein Atlaksen kuvaajassa tuo Clever-1:n ekspressio korreloi kyllä huonon ennusteen kanssa, mutta en osaa noista värjäyskuvista sanoa onko Clever-1 positiiviset solut syöpäsoluja vai makrofageja.

7 tykkäystä
8 tykkäystä

Abstraktin conclusion osion mukaan alku näyttää varovaisen positiiviselta:

Summary/Conclusion:

The initial data show that BEX treatment is well-tolerated without additional toxicity to standard treatment.

Preliminary efficacy shows 3 responses out of 5 patients in the first dose cohort

5 tykkäystä

Tuo posteri on tilanteesta 13.2.23, mutta ketjussa aiemmin jo 11.4.23 kliininen tilannekin esitetty. Jokunen uusi tieto on.
”10 US and EU sites”. Suomessa 4 jo on ja jenkkilään 4 piti tulla, joista 1 alkanut, vaikkei CT niin kerrokaan, mutta California jo esittää sivuillaan

Lisäksi siis 2 saittia johonkin tulossa.

”Biomarker data (n=4) shows up to 70% reduction of sClever-1 in blood and decreased Clever-1 expression on BM blasts after BEX treatment in patients of the 1mg/kg doublet cohort.”

Liukoinen Clever-1 seikkailee siis kuitenkin edelleen. Onko kyse siitä, että Bex sitoo sen johonkin, vai onko merkki siitä, että syövän aktiivisuus vähenee? Anssi Kelan laulussako sanotaan, ”Miten s-cleverit toimii? Tietääkö kukaan?”
Varmaan tekevät isommilla annoksilla samat testit ja siitäkin päätellään optimia annostusta. Epäsuoria todisteita vain. Luuytimen ja veren solut ratkaisevat pelin.

8 tykkäystä

Lienenkö vain vaino-, tms harhainen (ajan henkikö) kun minusta Faronin ja Aiforian kaupankäynnit jotenkin synkronisoituneilta (ajallisesti/määrällisesti) alkavat vaikuttaa?

2 tykkäystä

Kulkuri no liittyen Aiforiaan, niin yhteistyötä on:

6 tykkäystä

Viikon päästä alkavan verisyöpäkongressin posterin BEXMAB-dataIMG_2437

12 tykkäystä

Meinasin tossa aiemmin tänään jo pohdiskella että milloinhan tulee seuraava readout, mutta ei mulla ollut mitään oikeaa asiaa silloin, mutta tossahan ekan sliden alalaidassa lukee että 6mg/kg tulee jul23. Sitä odotellessa :chart_with_upwards_trend:

5 tykkäystä

Mielenkiintoista kyllä nähdä miten tuo 6 mg/kg tulee vaikuttamaan. Tuossa @Vino_Pino:n kommentin viimeisessä kuvassa saattaisi olla viitteitä siitä, että 3 mg/kg saattaa nostaa HLA-DR ekspressiota (siis viittaa parantuneeseen antigeenien esittelyyn) paremmin kuin 1 mg/kg.

Lisäksi tuo saman kuvan viimeisessä kaaviossa oleva NK-solujen lisääntyminen luuytimessä on mielestäni hyvin lupaavaa. NK-solujen lisääntyminen syöpäkudoksessa on aiemmin korreloinut Matinsissa disease controllin kanssa tuossa aiemmin linkatussa pre-printissä. Faron Pharmaceuticals - breakthrough immunotherapies - #2235 käyttäjältä jerej

6 tykkäystä

Joo kiinnostaa 6 mg/kg, ja ylipäätään lisäpotilaat, koska tossa waterfall plotissa ”paras jossakin vaiheessa saavutettu luuytimen blastien vähenemä” näyttäisi siltä, että ei väliä, onko 1 vai 3 mg. Voi tosin hämätä se, että indikaatioita on 3, annoksia 2 ja potilaita vain 10 eli repaloituu pieniksi osiksi. Suurempi 6 mg ja lisäpotilaat pitäisi antaa lisävaloa siihen, onko annoksen koolla väliä kliinisten tulosten suhteen.

5 tykkäystä