Faron Pharmaceuticals - breakthrough immunotherapies

Itse kelailin tuossa eilen tuon Mestarihiihtajan linkkaaman patenttihakemuksen sisältöä. Mielestäni se muuttaa Bexin tarinaa jossain määrin. Tähän astihan tuo tarina on ollut, että Bexillä saadaan immunosupressiiviset M2 makrofagit ohjelmoitua pro-inflamatorisiksi M1 makrofageiksi. Kuitenkin tuon patentin mukaan tärkeä osa näyttääkin olevan CLEVER-1/RACK1 interaktio, joka on siis joko reseptori-reseptori interaktio T-solujen ja makrofagien välillä tai ligandi-reseptori interaktio, jos kyseessä on liukoinen CLEVER-1 (tässä siis soluble CLEVER-1 RACK1:n ligandina). Tähänastiset tulokset Bexillä kuitenkin viittaavat siihen, että Bexin efekti liittyy enemmänkin T-solujen säätelyyn kuin makrofageihin, joka on makrofagien ohjelmointi ideaa vastaan.

Tuota T-solujen targetointia tukee myös ne tähän mennessä Matinsissa tunnistetut biomarkkerit, jotka ovat pääasiassa T-solujen erittämiä inflamatorisia sytokiinejä (tai käytännössä niiden puute siis markkerina).

Mielestäni tämä mahdollinen T-solujen targetointi kuitenkin on positiivinen asia esimerkiksi nyt alkaneiden verisyöpäkokeiden onnistumistodennäköisyyden kannalta. Tällöin Bexilla ei tarvitsisi yrittää ohjelmoida syöpäsloluja, kuten makrofagien ohjelmointi tarinan mukaan tulisi toimia, vaan Bex pääasiassa todennäköisesti pyrkisi estämään liukoisen Clever-1:n toimintaa ja interaktiota RACK1:n kanssa. Näissä nyt testattavissa verisyövissä ilmenee syöpäsoluissa korkealla tasolla Clever-1:ä, joka saattanee johtaa yleisemmin T-solujen immunosupressioon. Tällöin Bexin varsinainen efekti vaikuttaisi siis T-soluihin, ei makrofageihin tai syöpäsoluihin.

Kaiken kaikkiaan tästä mekanismista tuskin saadaan tarkempaa tietoa ennen kuin Faron on saanut nuo tulokset suojattua kunnolla patenteilla, jonka jälkeen vasta noita tuloksia voidaan julkaista.

14 tykkäystä

Hyvää viikonalkua Foorumille seurannan aloituksen merkeissä!

56 tykkäystä

Kiitos @Antti_Siltanen hyvästä raportista ja hienoa, että otitte Faronin seurantaan. Itse kiinnostuin yhtiöstä, kun tuli uutisia aikanaan Faronin kurssin syöksystä Lontoon pörssissä. Sen jälkeen olen seurannut yhtiötä ja nytkin salkussa on pieni rivi Faronia. Mielenkiintoisia aikoja tulee olemaan lähivuodet yhtiön kannalta. Toki olisi mahtavaa, että syöpään tulisi toimivia uusia lääkkeitä, enkä panisi pahakseni, että siinä samalla me yhtiöön sijoittaneet saadaan myös korvausta arvonnousun myötä.

15 tykkäystä

Eipä kestä! Videoimme tänään Vernerin kanssa myös haastattelun, jossa on tarkoitus avata mm ennustemalleja, jotka on tässä keississä hieman poikkeavia.

Täällä toimistolla on huomattu laadukas keskustelu, jota Faronista käydään. Raportin myötä pääsen nyt itsekin siihen osallistumaan ja vastailemaan kysymyksiin, jos sellaisia tulee.

22 tykkäystä

Ja nyt se on julkaistu! :slight_smile:

Aiheet:

00:00 Faron rautalangasta vääntäen
02:48 Lääkeaihiot
04:13 Bexmarilimabi BEX
08:10 Isoimmat riskit ja kysymysmerkit
10:40 Ennusteet
12:58 Rahoitusdynamiikka?
16:15 Arvonmääritys

17 tykkäystä

Hienoa, että Faron on nyt myös Inderesin seurannassa.

Pystyttekö avaamaan miten nuo Matinsin faasit on käytännössä diskontattu todennäköisyyksien mukaan? Faronilla kun on näitä I/II ja II/III faasin kokeita, jotka eivät sovi perinteiseen I, II, III luokitteluun (jolle siis löytyy sivulta 25 esimerkkitodennäköisyydet). Nykyisestä Matinsin kokeesta tullaan kai saamaan faasin I annostelu- ja turvallisuusdata, mutta käytännössä nykyinen koe ei riitä kokonsa puolesta faasin II tehokkuuksien määrittämiseen. Toisaalta faasin II tehokkuusdatojen perusteella olisi jo kai mahdollista saada alustava myyntilupa Bexille monoterapiana, jos se on suunniteltu käytettäväksi viimeisien vaihtoehdon lääkkeenä ja sitä ei tarvitse verrata s.o.c. lääkkeisiin (joita ei loppuvaiheessa enää siis käytännössä ole). Onko tuossa siis oletettu, että Bex faasi I = 100%, faasi II = 60-70% (sivu 34) ja faasi III jälleen sivun 25 III faasin mukaan?

Also, sivulla 40 väärä tavoitehinta suositushistoriassa (2,9 vs 2,8).

1 tykkäys

Juuri näin. Näitä prosentteja ei olla ihan viimeistä yksityiskohtaa myöten avattu, mutta faasi I on arvioissamme 100 % ja faasi 2 & 3 tuossa haarukassa. Lisäksi viranomaishyväksynnän todennäköisyydeksi on oletettu 90%. Keskimääräisiin lääkekehitystodennäköisyyksiin tulee pientä nostetta hyvältä vaikuttavasta turvallisuusprofiilista ja biologisesta lääkkeestä vs pienmolekyyli. Jos biomarkkerit tulee käyttöön niin siitä tulisi myös pieni korjaus ylöspäin. Tehon suhteen ei todennäköisyysviilauksia ole tehty. (ja kiitti huomiosta, korjasin).

5 tykkäystä

Tätä mahdollisuutta emme mallintaneet randomoinnin puuttuessa. Sen sijaan tarkka lukija huomaa, että liikevaihtoa tulisi ennusteissa jo 2025, tämä tulee pienestä BEXCOMBO/BEXLUNG ehdollisen myyntiluvan mahdollisuudesta faasi 2 jälkeen :slight_smile:

5 tykkäystä

Kiitos hyvästä esityksestä!

Hieman jäin pohtimaan videossa kohdassa 18.55-

Positiivinen Optio? kun yrityskauppa tai muulla tavoin on mahdollinen, jos onnistumisia tapahtuu eli se on se ydinasia, johon sijoitetaan

1 tykkäys

Hyvä kysymys. Näin analyytikon näkökulmasta meidän täytyy pystyä mallintamaan ja perustelemaan kaikki mitä teemme/sanomme. Yhteistyösopimusten ja yrityskauppojen todennäiköisyyttä, ajoitusta ja arvoa on erittäin vaikeaa arvioida. Siksi sitä ei nyt tavoitehinnassa otettu huomioon. Tämä puoli pyrittiin kuitenkin tuomaan selkeästi esiin dataan kanssa, joilloin sijoittajilla on mahdollisuus tehdä sen pohjalta omia johtopäätöksiä.

Vähän sama juttu on Traumakinen kanssa. Tällä hetkellä ei ole tiedossa mihin käyttöaiheeseen (vai mihinkään) aihiota kehitetään. Silloin on mahdotonta tehdä ennusteitakaan vaikka aihiolla jonkinlainen arvo varmasti onkin.

4 tykkäystä

juuri näin, nämä ovat vaikeita, ja todella pitkiä asioita

yrityskauppa, iso yritys ostaa Faronin patenttisalkun takia tai lisensointi on liiketoiminnan ilmeiset tavoitteet (toki lääkealalla riskiä pienennetään yhteistyön kautta, riskien jakoa ja toki voiton myös)

mikä on nyt Faronin patenttisalkun (patentit, patenttihakemukset) hintalappu?

infrat on valmiina monessa paikassa tai sopimusvalmistuksen etc. kautta viedä eteenpäin,

lääkealallakin on (yllättävän paljon) siirtynyt toimintaa Kiinaan, Intiaan, joissa on labrat jne FDA, GMP viimeisen päälle ja hyvin edullista,
ja oman kokemukseni mukaan hyvin tehokasta, paljon resursseja, paljon osaavia, ahkeria ihmisiä ja kustannustaso on hyvä

  • mutta ilman patenttia on turha mennä

puolassa on vielä aika hyvä tilanne, jossa suomalaisia lääkealan tuotteita tehdäänkin

4 tykkäystä