Osakesijoittaminen

Kreate - Suomalainen Infrarakentaja

Liikevaihto laski vertailukauteen. Tulos huononi. Nettovelka kasvoi. Osakekohtainen tulos heikentyi.

Höh.

Edit: tarkoitan siis jaksoa tammi-syys

Öö eikö ne tammi-kesäkuun luvut ollut jo tiedossa? Jos nyt tullutta uutta tietoa katsoo, niin:

  • Tilauskanta oli 202,8 (149,0) miljoonaa euroa
  • Liikevaihto nousi vertailukaudesta ja oli 70,6 (65,4) miljoonaa euroa
  • Käyttökate oli 5,1 (4,9) miljoonaa euroa eli 7,2 (7,5) prosenttia liikevaihdosta
  • EBITA oli 4,1 (4,0) miljoonaa euroa eli 5,8 (6,1) prosenttia liikevaihdosta

En mä.noiden pohjalta itse kovin höh-linjalla olisi. Ja kuten Memppari tuumasi, tässä tosiaankin ollaan vasta nousemassa koronakuopasta.

9 tykkäystä

Kannattavuus heikentynyt vuoden takaisesta, eikä nykyinen kustannuspaine ja rakennusalan työvoimapula ainakaan tätä paranna jatkossakaan.

Yhtiö itse toteaa osarissa seuraavaa:

Uhkana rakentamisen positiiviselle kehitykselle on kova kustannuskehitys keskeisten
rakennusaineiden, kuten sahatavaran, öljytuotteiden ja teräksen osalta. Myös materiaalien
toimitusajat ovat rajallisesta tuotantokapasiteetista johtuen pidentyneet. Materiaalikustannusten
jatkunut nousu sekä materiaali- ja osaajapula voivat rajoittaa erityisesti asuntotuotantoa.

Yhtiö itse toteaa tästä osarista seuraavaa:

COVID-19-pandemian vaikutus Kreaten liiketoimintaan on
ollut rajallinen ja ennakoitu käänne markkinassa sekä omassa toiminnassamme on nyt toteutunut
aiemmin viestimämme mukaisesti.

Mukavasti liikevaihto kasvanut ja uutta tilauskantaa saatu, mutta silti itselle jäi pehmeä vaikutelma tästä.

2 tykkäystä

Joo ei sen pitäis Kreatea seurannutta ihmetyttää, että luvut ovat viime vuoden vertailulukuja alempana. Kreaten ohjeistus listautuessa oli kuitenkin: “Kreate arvioi, että sen liikevaihto (2020: 235,3 miljoonaa euroa) laskee vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2020.” Ja nyt harmitellaan, että ollaan vuoden takaista alempana? Nettovelka on tosin kasvanut jo melkein tasolle ennen listautumista. Harmi kun ei paremmin eritelty velan nousun syitä (ehkä esityksessä mainittiin, en nähnyt sitä). Kannattavuus myös hieman vertailukautta heikompi, mutta näkisin sen edelleen olevan hyvällä tasolla suhteessa siihen paljonko kustannukset yleisesti ovat nousseet rakentamisen alalla.

Kreate myös ylitti esimerkiksi OP:n ennusteetkin melko hyvin. Liikevaihto oli 70,6M (OP:n ennuste 64,3M, ylitys 10%), käyttökate 5,1M (ennuste 4M, ylitys 26%) ja EPS 0,34 (ennuste 0,26, ylitys 31%). Huomenna varmaan Dansken aamarissa nähdään myös heidän näkemyksensä.

8 tykkäystä

OP nosti ennusteitaan vuosille 2021-2023 sekä nosti tavoitehintansa samalla 12,2e → 13e (“Osta”-suositus säilytettiin). Totesivat yrityksen selvinneen kustannuspaineista odotuksia paremmin ja näkevät ohjeistuksen noston loppuvuonna mahdollisena (tätä tj Vikström sivusi myös tulosesityksessä).

E: Danskella ei muutoksia, toistavat osta-suosituksen ja tavoitehinnan 13,8 euroa: Sijoittamisen aamukatsaus

12 tykkäystä

Dansken näkemystä Kreatesta tämän päivän Aamukatsauksesta:

“Näemme Kreaten kasvutarinana kohtuullisella hinnalla, tarjoten liikevaihdolle 6 %:n keskimääräisen vuosikasvun (2021-24E) hintaan 10,6x P/E 2022E. Kreate raportoi vakaata tulosta Q3:lla. Liikevaihto kääntyi nousuun, tilauskanta kasvoi 36 %:lla ja marginaalit pitivät pintansa hyvin. Toistamme Osta-suosituksemme ja 12 kuukauden tavoitehintamme 13,8 euroa.”

11 tykkäystä
13 tykkäystä

Aloitimme tänään tosiaan Kreaten seurannan. Laaja raportti on luettavissa kaikille yllä olevasta Marjanpoimijan linkistä.

Kreate on mielenkiintoinen lisä Suomen rakennusalan yhtiöihin pörssissä. Yhtiö on erikoistunut infraan ja siellä etenkin vaativiin hankkeisiin, joka osaltaan voi tuoda heille markkinassa kilpailuetua.

Suhdannekestävyys on alalla parempaa kuin muulla uudisrakentamisella, mikä hieman laskee yhtiön riskitasoja. Tosin vielä kohtuullisen lyhyt historia ja todisteet kestävästä liiketoiminnasta lisäävät riskitasoja.

Yhtiö on kuitenkin lyhyen historiansa aikana kasvanut vahvasti, kannattavasti ja tuottanut korkeita pääoman tuottolukuja. Arvostus ei mielestämme heijasta yhtiön vahvaa tuloskasvunäkymä nyt täysin.

33 tykkäystä

Onko seurannan aloittamisen myötä tulossa tulevaisuudessa TJ Vikströmmin kvartaali haastatteluja? :sunglasses:

1 tykkäys

Voi olla mahdollista, mutta vielä ei olla sovittu.

2 tykkäystä

Kreate antoi posarin liikevaihdon osalta ja antaa EBITA-ennusteen.

8 tykkäystä

Eilen alkoi seuranta 13 tavoitehinnalla ja osta suosituksella ja nyt posari :slight_smile: taitaa Kreaten “uusi” ohjeistus lyödä hiukan myös Indereksen ennusteet?

1 tykkäys

Joo, kyllä se näyttäisi ylittävän Inderesin ennusteet. Liikevaihtoon muutos on ehkä marginaalinen, mutta EBIT:iin voi olla Inderesillä aavistuksen nostopainetta. Sinänsä suositus on “osta” eli henkilökohtaisesti en odota tavoitehintaan muutosta.

Kreatesta uusi raportti:
https://www.inderes.fi/fi/system/files/company-reports/yhtiopaivitys_kreate_241121.pdf

Aamukatsauksessa pureskeltu myös:

1 tykkäys

Ja siitä Koposen seurannan aloitus -haastattelu:

E: Sen voisin muuten vielä mainita laajasta raportista, että oli ihan hauska lisä tuo “tavotteiden mukainen arvostustaso”! Tais olla eka jonka Inderesillä näin? Monesti johdon pidemmän aikavälin tavoitteet ovat kunnianhimoisia, eivätkä analyytikot niihin omia ennusteitaan pohjaa. Kuitenkin olen aina ennen itse eri yritysten kohdalla sellaisen osittaisen “bull-casen” tai “mitä jos”-casen laskenut, että johdon tavoitteet toteutuukin. Nyt löytyy valmiina jo jonkinlainen arvio.

8 tykkäystä