Metso - Edelläkävijä kiviainesten käsittelyssä

Metso laajentaa testausvalmiuksiaan investoimalla 8 miljoonaa euroa huipputasoiseen vedyllä pelkistetyn raudan (DRI) sulatusuunin pilottilaitokseen. Laitos rakennetaan Poriin, jossa sijaitsee yksi Metson mineraali- ja metalliteollisuutta palvelevista T&K-keskuksista. Uusi laitos mahdollistaa asiakaskohtaisen pilottimittakaavan testauksen, jolla osoitetaan vedyllä pelkistetyn raudan teollisen mittakaavan sulatuksen soveltuvuus ja tulokset Metson Outotec® DRI-sulatusuuniteknologian avulla.

Läpimurtoteknologiaa

Vuonna 2022 lanseerattu suuren kapasiteetin Outotec® DRI-sulatusuuni on yksi Metson läpimurtoteknologioista ja merkittävä Planet Positive -ratkaisu, joka tukee rauta- ja terästeollisuuden hiilestä irtautumista.

Suorapelkistyslaitokseen yhdistettynä DRI-sulatusuuni korvaa masuunit raakaraudan tuotannossa. Se on optimaalinen ratkaisu primaariteräksen tuottajille, joiden tavoitteena on vähentää merkittävästi hiilidioksidipäästöjään siten, että terästehtaan muihin osiin tarvitsee tehdä mahdollisimman vähän muutoksia. Uuni voidaan integroida Metson vetypohjaiseen CircoredTM -prosessiin tai muihin suorapelkistyksen prosesseihin.

14 tykkäystä

Metso juhlistaa seulaverkko ja -paneelitehtaan avajaisia Irapuatossa, Meksikossa 17. tammikuuta 2024. Uusi tehdas vahvistaa merkittävästi tuotantokapasiteettia ja toimituskykyä kaivos- ja kiviainesasiakkaille Pohjois- ja Keski-Amerikassa.

Tehdas työllistää 46 henkilöä, ja se sijaitsee yli 9 000 m2:n tontilla. Seulaverkko ja -paneelitehtaassa hyödynnetään edistyksellisiä ja ympäristön kannalta kestäviä tuotantotapoja, muun muassa tehtaan tarvitsemasta sähköstä noin 50 % saadaan aurinkopaneelien tuottamasta energiasta.

Metson valmistamien seulojen asennettu laitekanta on kasvanut merkittävästi Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, vuonna 2023 Metso toimitti yhteensä 250 uutta seulaa alueen kaivos- ja kiviainesasiakkaille.

Metsolla on Meksikossa noin 730 työntekijää tuotannossa, myynnissä ja kenttähuollossa.

Samalla teollisuusalueella Irapuatossa Metsolla on myös kumi- ja Poly-Met-tehdas, ja rakenteilla uusi polymeerisuodatinlevytehdas, joka aloittaa toimintansa vuoden 2025 alussa.

9 tykkäystä

Erkki Vesola on kirjoittanut kommenttia Metsosta:

Tavoitehinta 10,5€ ja suositus OSTA, aiemmin Lisää.

Globaalin talouden osittain vaisuista näkymistä huolimatta näemme Metson toimintaympäristössä ja kannattavuuskehityksessä positiivisia ajureita, jotka ovat viime aikoina jääneet vähälle huomiolle. Myös osakkeen arvostus on edelleen houkutteleva.

15 tykkäystä

Moro Jussi5 ja muut, täsmennyksenä että suosituksemme ei ole muuttunut vaan meillä on ollut Metsolle osta-suositus jo Q3-raportin julkistuspäivästä lähtien. Terv. Eki

20 tykkäystä

Codelco Andinalle 2023 Mining Magazine Award -palkinto yhdessä Metson kanssa toteutetusta suuresta kunnossapitoprojektista

Lisäksi Metso palkittiin ainoana yrityksenä Environmental Stewardship –kategoriassa vuoden 2023 kestävän kehityksen tuloksistaan Chilessä.

Arvostettu kaivosalan julkaisu Mining Magazine juhlistaa vuosittain kaivosteollisuutta palkitsemalla muun muassa innovaatioihin, teknologiaan ja turvallisuuteen panostaneita kansainvälisiä yrityksiä. Tänä vuonna lehden toimittajat äänestivät Codelco Andinan ja Metson yhteistyössä toteuttaman kunnossapitoprojektin Editor’s Choice -kategorian voittajaksi. Lisäksi Metson Etelä-Amerikan toiminta palkittiin parhaana Environmental Stewardship -kategoriassa.

Editor’s Choice -palkinto Codelco Andinalle ja Metsolle

Codelco Andina ja Metso Chile toteuttivat onnistuneesti nopean ja häiriöttömän huoltoprojektin kaivoksen Larox®-suodattimelle. Kolmevuotisen, toteutusta ja ympäristöystävällisyyttä painottavan hankkeen tavoitteena oli parantaa laitoksen Larox®-suodattimen toiminnan jatkuvuutta, luotettavuutta ja käytettävyyttä. Projekti on merkittävä edistysaskel kaivosteollisuudelle ja Codelco Andinan laitteiden suorituskyvylle. Metson Larox®-suodatin käsittelee 80 prosenttia kaivoksen hienojakoisen kuparin tuotannosta, ja se on yksi suurimmista Chilen kaivostoiminnassa käytettävistä suodattimista.

“Tästä projektista saatu oppi ja molempien osapuolten koordinointityö olivat avainasemassa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Metson Larox®-suodatin täytti asiakkaan laitteiston käytettävyydelle ja tehokkaalle käytölle asettamat tavoitteet. Huomattavaa on, että yhdessä tehty suunnittelu mahdollisti huollon ilman viivästyksiä tai onnettomuuksia, mikä oli tärkeää strategisille kumppaneillemme Codelcossa”, sanoo Leonardo Osorio, projektin toteutuksesta vastaava johtaja Metson Etelä-Amerikan markkina-alueelta.

Palkinto kestävästä toiminnasta: Environmental Stewardship

Metso on saanut ensimmäistä kertaa Mining Magazinen myöntämän Environmental Stewardship -palkinnon, joka korostaa Metson toimintaa ympäristövastuullisena yrityksenä kaivosteollisuuden ilmastonmuutosvaikutusten torjunnassa.

Metso on pienentänyt Chilessä hiilijalanjälkeään 11 prosenttia kestävään kehitykseen liittyvillä tiedotuskampanjoilla ja kaivosyhtiöiden kanssa tehdyillä kaivostoiminnan ympäristövaikutusten torjuntaan tähtäävillä aloitteilla. Metso Chilen toteuttamiin toimenpiteisiin kuuluvat aurinkosähköpaneelien asentaminen, käytettyjen myllyn vuorausten kierrätyspalvelu, tekoälyn käyttöä hyödyntävä koulutus, paperin, muovin ja kuljetusten vähentäminen sekä uusiutuvan energian käytön lisääminen.

Metson Etelä-Amerikan markkina-alueen johtaja Eduardo Nilo kommentoi tunnustusta: "Olemme valtavan ylpeitä Metson hienosta suorituksesta. Teemme kovasti töitä saavuttaaksemme ei ainoastaan meihin, vaan myös tuleviin sukupolviin vaikuttavia parannuksia. Tämä tunnustus on yksi lisä tänä vuonna saamiimme palkintoihin, joihin lukeutuvat Brasiliassa saatu sertifikaatti hiilivapautta edistävistä hankkeistamme sekä Eikon International -palkinto ympäristövastuullisuuskategoriassa. Nämä tunnustukset kuvastavat sitoutumistamme yhteiskunnan kehittämiseksi. Etsimme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia hiilijalanjälkemme ja ympäristövaikutuksemme pienentämiseksi”.

16 tykkäystä

Tässä on Ekin kommentit, kun Metson kilpailija/-verrokkiyhtiö Epiroc julkaisi Q4-tuloksen.

Viesti oli selvästi kaksijakoinen eli kaivossektorin kysyntä on edelleen vahvaa, kun taas rakentamisessa hiljaisuus jatkuu.

13 tykkäystä

Metso laajentaa älykästä murskaus- ja seulontatuotevalikoimaansa tuomalla markkinoille uuden ohjelmistosovelluksen Metso Remote IC:n. Uutta Metso Remote IC:tä käytetään murskaus- ja seulontaprosessin etäohjaukseen ja seurantaan, ja se yhdistää langattomasti kaikki työmaalla käytetyt Lokotrack® -murskaimet ja -seulat.

Metso Remote IC -sovelluksella koneenkäyttäjä näkee kaikki Lokotrack koneryhmän ja niiden prosessien pääparametrit yhden käyttöliittymän kautta. Syöttimen ja murskaimen asetuksia voidaan säätää turvallisesti kaivinkoneen ohjaamosta käsin, ja prosessin yleisnäkyvyys antaa käyttäjälle mahdollisuuden säätää syöttöä optimaaliselle tasolle ja vastata prosessin muutoksiin. Ongelmatilanteissa Remote IC pysäyttää syöttimen automaattisesti ja estää siten ylikuormituksen. Se myös hälyttää välittömästi ja antaa syyn pysähdykselle, mikä nopeuttaa ja helpottaa toimintaan palaamista. Näin ollen ylivuotoriski pienenee ja prosessia voidaan ajaa lähempänä maksimikapasiteettia.

15 tykkäystä

Aurubis Bulgaria AD on tehnyt Metson kanssa sopimuksen kuparin liekkisulatusuunin uudistuksesta Bulgarian Pirdop-Zlatitsassa. Sopimuksen arvo on yli 10 miljoonaa euroa, ja se on kirjattu Mineraalit-segmentin vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen saatuihin tilauksiin.

Outotec®-liekkisulatusuuni ja siihen liittyvä tekniikka otettiin käyttöön kuparisulatossa 1987. Sen jälkeen Aurubis on tehnyt päivityksiä ja parannuksia säännöllisin väliajoin yhteistyössä Metson kanssa. Edellinen liekkisulatusuunin uudistus toteutettiin vuonna 2016.

Nyt julkistettu tilaus sisältää uusien edistyksellisten Outotec®-jäähdytyselementtien toimituksen sekä asennukseen ja käyttöönottoon liittyviä neuvontapalveluja.

16 tykkäystä

Tässä on Ekin ennakkokommenttit, kun Metso julkaisee perjantaina Q4-raporttinsa.

Metso julkistaa Q4-raporttinsa perjantaina 16.2. klo 9:00. Odotamme Kivenmurskauksessa negatiivisia etumerkkejä tilausten ja liikevaihdon vuosimuutoksissa, mutta Mineraaleissa kehitys on arviomme mukaan ollut tasaista. Kivenmurskauksen kulujoustavuus turvaa myös koko konsernin marginaaleja. Markkinat tarjoavat eväitä maltilliselle tilauskasvulle vuonna 2024 ja pidämme mahdollisena, että Metso nostaa Mineraalit-segmentin markkina-aktiviteetin kehitysnäkymän paranevaksi, kun taas Kivenmurskauksessa näkymät säilynevät ennallaan. Osakkeen arvostustaso on attraktiivinen.

10 tykkäystä

Metso on saanut merkittävän tilauksen keskeisten rikastamolaitteiden toimittamisesta kuparikaivosprojektiin Chilessä. Tilauksen arvo on noin 55 miljoonaa euroa, ja se on kirjattu Mineraalit-segmentin vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen saatuihin tilauksiin.

18 tykkäystä

Tämä ei vielä ollutkaan täällä, niin muistutetaan, että huomenna olisi tosiaan tarjolla Metson tulosliveä. :smile: Starttaillaan live @Erkki_Vesola kanssa noin 8:55 aikoihin.

12 tykkäystä

Metso julkisti Q4:n tiedot ja vuoden 2023 tilinpäätöksen:

Neljäs neljännes 2023 lyhyesti

 • Asiakkaiden päätöksenteko hitaampaa kuin vuotta aiemmin; edelliseen neljännekseen verrattuna vakaa markkina-aktiviteetti
 • Saadut tilaukset laskivat 14 % ja olivat yhteensä 1 232 miljoonaa euroa (1 437 miljoonaa euroa), palveluliiketoiminnan tilaukset kasvoivat 4 %
 • Liikevaihto 1 342 miljoonaa euroa (1 356 miljoonaa euroa), palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 8 %
 • Oikaistu EBITA nousi 7 % ja oli 225 miljoonaa euroa, mikä on 16,8 % liikevaihdosta (210 miljoonaa euroa ja 15,5 %)
 • Liikevoitto kasvoi ja oli 200 miljoonaa euroa eli 14,9 % liikevaihdosta (183 miljoonaa euroa ja 13,5 %)
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 216 miljoonaa euroa (212 miljoonaa euroa)

Tammi–joulukuu 2023 lyhyesti

 • Saadut tilaukset laskivat 7 % ja olivat 5 252 miljoonaa euroa (5 623 miljoonaa euroa)
 • Liikevaihto kasvoi 8 % ja oli 5 390 miljoonaa euroa (4 970 miljoonaa euroa)
 • Oikaistu EBITA kasvoi 24 % ja oli 887 miljoonaa euroa eli 16,5 % liikevaihdosta (715 miljoonaa euroa ja 14,4 %)
 • Liikevoitto kasvoi 805 miljoonaan euroon eli 14,9 %:iin liikevaihdosta (490 miljoonaa euroa ja 9,9 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,66 euroa (0,36 euroa) ja osakekohtainen tulos jatkuvista liiketoiminnoista 0,65 euroa (0,39 euroa)
 • Liiketoiminnan kassavirta oli 550 miljoonaa euroa (322 miljoonaa euroa)
 • Hallitus ehdottaa vuodelta 2023 yhteensä 0,36 euron osinkoa (0,30 euroa), joka maksettaisiin kahdessa yhtä suuressa erässä
16 tykkäystä

Oma tiivistelmäni. Ihan ok näyttäis olevan tilanne:

 • Saadut tilaukset Q4: 1 232 miljoonaa euroa (-14 %)
 • Oikaistu EBITA Q4: 225 miljoonaa euroa (16,8 % liikevaihdosta)
 • Koko vuoden osakekohtainen tulos 0,66 eur/osake
 • Osinkoehdotus vuodelta 2023: 0,36 euroa/osake (kahdessa osassa)
 • Markkinanäkymät: Mineraalit-segmentin vakaa, Kivenmurskaus-segmentin odotetaan paranevan. → näkymissä parannus koska aiemmin odottivat että molemmat on “vakaa”.
21 tykkäystä

Tässä on Ekin kommentit Metson tuloksesta. :slight_smile:

Metson Q4-tilauskertymä jäi odotuksistamme, mutta muuten luvut olivat ennusteidemme mukaisia. Myös osinkoehdotus oli ennustetulla tasolla. Näkymäkommenteissa oli parannusta, mutta tämä tapahtui Kivenmurskauksessa eikä Mineraaleissa, mitä olimme pitäneet todennäköisempänä. Näemme perusteita ainakin lievästi positiiviseen kurssireaktioon.

11 tykkäystä

Tässä on Salkunrakentajan juttu Metsosta, yhtiötä tarkemmin seuranneille jutun ei kauheasti pitäisi tarjota uutta, mutta on ihan tiivis ja hyvä juttu. :slight_smile:

Metso hakee myös kasvumahdollisuuksia yritysostojen avulla ja se teki viime vuonna kolme pientä yritysostoa. Uusia yritysostoja on tulossa.

”Vuonna 2024 kartoitamme edelleen uusia mahdollisuuksia markkina-asemamme vahvistamiseksi sekä kestävän kehityksen mukaisen tarjoamamme ja digitaalisten ratkaisujen laajentamiseksi”, Vauramo toteaa.

Alaotsikot:

1. Kaksijakoiset kysyntänäkymät
2. Yritysostoja suunnitelmissa

2 tykkäystä

Tässä olisi tuore yhtiöraportti Metsosta. :slight_smile:

Metson Q4-tilauskertymä jäi odotuksistamme samalla kun muut luvut olivat lähellä ennusteitamme. Yhtiön näkymäkommentit parantuivat Kivenmurskauksen osalta, mutta viesti Mineraalien markkinatunnelmista oli varovaisempi.

Rapsasta lainattua:

Osakkeen kokonaistuotto-odotus (tuloskasvun ja arvostuskertoimen muutoksen määrittämä kurssinousuvara lisättynä osinkotuotolla) on vuoden 2025 kertoimien perusteella +10…+12 % eli yli reilun 8 %:n tuottovaatimuksen. Tuotto muodostuu noin +6…+8 %:n kurssipotentiaalin sekä noin +4 %:n osinkotuoton summana. Kauppahinnan allokaatiopoistoja koskevan käsittelytavan muutoksemme vuoksi laskelmamme tärkeimpänä perustana on käytetty hyväksyttyjä EV/EBITDA-kertoimia. Riskikorjattu tuotto on joka tapauksessa houkutteleva

image

__

EDIT:

Tässä on vielä kommentit:

8 tykkäystä

Australialainen kaivosyhtiö De Grey Mining Limited on tilannut Metsolta Superior™ MKIII 50-65 ‑esikartiomurskaimen ja kaksi 14 MW:n Premier™ ‑kuulamyllyä. Laitteet asennetaan De Grey Miningin Hemin kultakaivokseen, joka sijaitsee Länsi-Australiassa Pilbaran alueella. Tilauksen arvo on yli 20 miljoonaa euroa, ja se on kirjattu Mineraalit-segmentin vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen saatuihin tilauksiin.

18 tykkäystä

Metso on saanut tilauksen yksivaiheisen SAG-jauhatusratkaisun toimittamisesta vähähiiliseen alumiiniteollisuuden projektiin Kiinassa. Tilaus, jonka arvoa ei julkisteta, on kirjattu Mineraalit-segmentin vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen saatuihin tilauksiin.

Metson toimitus sisältää kuusi SAG-myllyä, joiden asennettu kokonaisteho on 45 MW. Toimituskokonaisuuteen kuuluu myös suunnittelu ja valmistus sekä asennukseen ja käyttöönottoon liittyviä neuvontapalveluja. Lisäksi Metso toimittaa MRM-myllynvuorauslaitteen sekä korkealaatuiset metalliset myllynvuorausratkaisut.

16 tykkäystä

Arvioituaan huolellisesti Prerovissa, Tšekin tasavallassa sijaitsevan valimonsa tulevaisuuden vaihtoehtoja Metso on päättänyt lopettaa valimon toiminnan. Lopettamispäätös johtuu perustavanlaatuista muutoksista markkinaympäristössä, mikä on vaikuttanut kielteisesti valimon kilpailukykyyn.

Päätös vaikuttaa noin 160:een valmistukseen liittyvään työpaikkaan. Valimon toiminta ajetaan alas vuoden 2024 toisella neljänneksellä.

Prerovin sulkemisen jälkeen Metsolla on valimot Brasiliassa, Intiassa, Kiinassa ja Australiassa sekä laaja ulkoisten toimittajien verkosto.

6 tykkäystä

Metso has signed a distribution agreement with a new distribution partner, Swecon, in the Baltic region. Swecon will cover the markets in Estonia, Latvia, and Lithuania. This partnership marks a step forward for both companies, and enables enhanced accessibility and service for our valued customers in the Baltic region.

Swecon offers a wide range of construction machinery, spare parts, service support, site solutions, financing, and rental solutions and has over 1300 employees. Swecon is owned by a parent company Lantmännen.

4 tykkäystä