Metso (entinen Metso Outotec)

Metso on saanut useita suodatinten modernisointiin, levypakkojen vaihtoon ja näihin liittyvien huoltopalvelujen uusintatilauksia useilta suurilta kaivosyrityksiltä Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikan markkinoilla. Suodatinten modernisoinnin lisäksi Metso on kirjannut useita vedenpoistoratkaisuja sisältäviä tilauksia. Hyödyntämällä Metson osaamista ja suodatinteknologiaa asiakkaat voivat parantaa tuotantoprosessinsa käyttövarmuutta ja kasvattaa tuotantokapasiteettia.

Tilausten arvo on yhteensä yli 15 miljoonaa euroa, josta 70 % on kirjattu Mineraalit-segmentin ensimmäisen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin ja loput toisen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Ensimmäisellä neljänneksellä Metso sai kaikkien aikojen suurimman suodatinten modernisointitilauksensa, jonka arvo oli noin 10 miljoonaa euroa. Ensimmäisellä neljänneksellä kirjattiin myös yhtiön suurin sakeuttimen modernisointitilaus.

13 tykkäystä

Metso toimittaa jauhinteknologiaa kanadalaisen Origin Mining Company:n Mineral Park -projektiin Yhdysvaltoihin. Origin Mining on osa Waterton Global Resource Management:ia. Mineral Park -projekti sijaitsee Arizonassa Kingmanin kaupungin läheisyydessä olevalla kuparikaivosalueella. Tilauksen kokonaisarvo 16 miljoonaa euroa on kirjattu Mineraalit-liiketoiminta-alueen toisen neljänneksen saatuihin tilauksiin

18 tykkäystä

Albemarle Lithium Pty Ltd on tilannut Metsolta apulaitteet kalsinointiin ja hapon pasutukseen Kemertonin litiumhydroksidia tuottavalle tehtaalleen Länsi-Australiaan. Sopimus täydentää joulukuussa 2022 solmittua kahden pyroprosessilinjan sekä hienonnusteknologian tilausta. Sopimuksen arvo on noin 40 miljoonaa euroa, ja se kirjataan Metallit-segmentin vuoden 2023 toisen neljänneksen saatuihin tilauksiin.

Metson toimitus sisältää valikoituja materiaalin- ja kaasunkäsittelyn laitteita kalsinointi-, jauhatus- ja happohöyryalueille.

13 tykkäystä

Asta Friman ja Jussi Mikkonen juttelivat pari minsaa Metsosta. :slight_smile:

OP Analyysi on valinnut viisi pitkän aikavälin vahvaa osaketta, jotka sopivat etenkin pitkän aikavälin sijoittajan salkkuun. Neljäntenä vuorossa on Metso senioranalyytikko Jussi Mikkosen johdolla.

6 tykkäystä

Metso vaan porskuttaa…

21 tykkäystä

Metso ja kanadalainen mineraalinkehitysyhtiö Avalon Advanced Materials Inc. ovat sopineet strategisesta kumppanuudesta litiumhydroksidituotantolaitoksen kehittämiseksi. Laitoksen on tarkoitus käsitellä litiummineraalirikasteita, jotka ovat olennaisia Pohjois-Amerikan sähköajoneuvojen arvoketjun kehitykselle.

Aiesopimuksen mukaan yhtiöt pyrkivät solmimaan lopullisen sopimuksen litiumhydroksidin käsittelylaitoksen perustamisesta. Sopimuksen myötä Avalon lisensoisi Metson teknologiaa ja ratkaisuja litiumhydroksidikatodimateriaalien valmistamiseksi sähköajoneuvomarkkinoille. Metso suorittaisi testaus- ja suunnittelutyötä Avalonin kriittisille mineraaliprojekteille.

Osapuolet pyrkivät allekirjoittamaan sitovan sopimuksen vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

13 tykkäystä

2 viestiä yhdistettiin ketjuun: Cargotec salkkuun?

Metso Q2: Tilauksissa pehmeyttä, mutta marginaalit yläkantissa | Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus “Kaikkiaan raportti oli melko neutraali ja hieman pehmeä tilauskertymä kompensoituu ainakin osittain hyvällä kannattavuudella. Mielestämme melko neutraali kurssireaktio on perusteltu.”
Kurssireaktio -6,5% yllätti itsenikin.

17 tykkäystä

Tässä olisi Ekiltä vielä yhtiöraportti. :gem: :slight_smile:

Metson Q2-tilauskertymä jäi odotuksista, mutta suhteellinen kannattavuus oli ennusteita parempi. Näkymäkommentti oli yllätyksetön ja tekemämme ennusteleikkaukset ovat konsernitasolla vähäisiä.

image

https://www.inderes.fi/fi/ei-syyta-hataantya

3 tykkäystä

Danskelta myös vain pieniä ennusteleikkauksia. Suositus “osta”, tavoitehinta 13€ (aiemmin 13,5€).

6 tykkäystä

Metso on allekirjoittanut sopimuksen australialaisen Brouwer Engineeringin ostamisesta. Brouwer Engineering on yksityisomisteinen yritys, joka on erikoistunut materiaalinkäsittelyn automaatioon, ohjausjärjestelmiin ja sähköratkaisuihin.

Kun Metson pitkäaikainen kokemus materiaalien käsittelyssä käytettävistä laitteista ja niihin liittyvä palvelutarjonta yhdistetään Brouwer Engineeringin sähkö- ja ohjausjärjestelmäosaamiseen, Metso voi tarjota asiakkailleen kattavamman ratkaisuvalikoiman. Lisäksi kauppa vahvistaa Metson materiaalinkäsittelyn palveluliiketoimintaa Australiassa ja tarjoaa mahdollisuuden laajentaa osaamista maailmanlaajuisesti.

Yritysosto on tarkoitus saada päätökseen elokuussa 2023. Osapuolet ovat sopineet, etteivät ne paljasta kauppahintaa. Sillä ei ole materiaalista vaikutusta Metson taloudellisiin lukuihin.

Brouwer Engineering on vuonna 2021 perustettu yksityisomisteinen teknologiayritys. Se työllistää Australiassa 31 henkeä ja palvelee kaivosteollisuuden ja mineraalien käsittelyalan asiakkaita. Yrityksellä on toimisto Länsi-Australian Perthissä.

15 tykkäystä

Metso on saanut tilaukset rikasteen vedenpoistosuodattimien ja pumppujen toimittamisesta kahteen rautamalmiprojektiin Intiassa. Tilausten kokonaisarvo on yli 10 miljoonaa euroa ja se on kirjattu Mineraalit-segmentin vuoden 2023 toisen neljänneksen saatuihin tilauksiin.

Metson toimituslaajuus koostuu usean VPA-painesuodattimen ja suodattimien syöttöpumppujen suunnittelusta, valmistuksesta, toimituksesta sekä varaosista.

9 tykkäystä

Eki on kirjoitellut kommentin Metson näkymistä. :slight_smile:

Olemme tarkastelleet Metson liiketoiminnan tärkeimpien ajureiden näkymiä ja johtopäätöksemme on, että sijoittajilla ei pitäisi olla isompia huolenaiheita. Osake on myös edelleen kaikilla mittareilla houkuttelevasti arvostettu.

8 tykkäystä

Metso puhuttaa täällä yllättävän vähän yhtiönä, mutta tässä olisi kiinnostava pätkä, kun yhtiön sijoitussuhdejohtaja Juha Rouhiainen kertoo yhtiöstään sijoituskohteena. :slight_smile:

6 tykkäystä

Metso on avannut uudet, laajennetut tela-alustaisten liikuteltavien murskaus- ja seulontalaitteiden tuotantotilat Intian Alwarissa sijaitsevalla tehtaallaan. Laajennuksen valmistuttua Alwarin tehtaan kokonaispinta-ala on noin 340 000 neliömetriä, mikä kasvattaa alun perin vuonna 2008 käyttöön otetun laitoksen kapasiteettia 35 prosentilla. Alwarin tehtaasta on tullut yksi Metson suurimmista tuotantolaitoksista ja se työllistää noin 1 300 ihmistä. Laajennuksen avajaiset järjestettiin 19.9.2023 ja tuotannon kasvattaminen täyteen kapasiteettiin jatkuu vuoden loppuun saakka.

Uusi tehdas hyödyntää nykyaikaisimpia ja ympäristön kannalta kestäviä tuotantotapoja, kuten automaatisoituja kokoonpanolinjoja ja -varastoja sekä moderneja maalauslinjoja. Laitokseen on asennettu 13 000 aurinkopaneelia, joiden avulla katetaan valtaosa kasvaneesta sähköntarpeesta. Laajennuksen jälkeen Alwarin koko sähköntuotannosta 85 % tulee aurinkoenergiasta, mikä on maassa sallittu maksimimäärä.

Alwarin tehtaalla valmistetaan useita Metson tuotteita. Liikuteltavien Lokotrack-laitteiden lisäksi Intian uutta kapasiteettia käytetään McCloskey ja Tesab tuotenimien alla tehtävien liikuteltavien laitteiden valmistamiseen. Alwarissa tehdään myös kulutusosia ja pumppuja kivenmuskaus- ja kaivosteollisuuden tarpeisiin.

13 tykkäystä

Metso on uudistanut koelaitostaan Metson tutkimuskeskuksessa Porissa ja laajentanut laitoksen valmiuksia litiumhydroksidin ja muiden akkukemikaalien valmistusprosessien testaamiseen. Ainutlaatuinen pilotointilinja palvelee akkumineraaleja käsitteleviä kaivos- ja akkuteollisuuden asiakkaita maailmanlaajuisesti. Metso on avannut laajennuksen yhteydessä myös akkumateriaalien (pCAM) koelaitoksen asiakastestejä varten.

Metson osaaminen akkumineraaleissa kattaa litiumin talteenoton litiumpitoisista suolaliuoksista ja pegmatiittimalmeista akkulaatuisiksi litiumsuoloiksi. Patentoidut prosessit on suunniteltu vastaamaan litiumioniakkujen kemikaalituotannon vaativiin tarpeisiin. Metso pystyy toimittamaan vastuullista teknologiaa ja laitteita litiumin, nikkelin ja koboltin koko tuotantoketjuun kaivoksesta akkumateriaaliksi ja mustan massan kierrätykseen.

7 tykkäystä

Kanadalainen rautamalmin tuottaja on tilannut Metsolta kaksi tehokasta Vertimill® 4500-jauhinmyllyä. Tilaus toimitetaan vuoden 2024 kolmannella neljänneksellä. Tilauksen arvo on yli 10 miljoonaa euroa, ja se on kirjattu Mineraalit-segmentin vuoden 2023 kolmannen neljänneksen saatuihin tilauksiin.

3 tykkäystä

Rio Tinto on tilannut kymmenen HP-sarjan kartiomurskainta Metsolta. Murskaimet toimitetaan Tom Pricen rautamalmikaivokselle Pilbaraan Länsi-Australiaan. Toimitus täydentää Rio Tinton vuonna 2022 tilaamaa parhaillaan käynnissä olevaa kuuden kartiomurskaimen toimitusta yrityksen Paraburdoon ja Pilbaran kaivoksille. Uusin tilaus on kirjattu Mineraalit-segmentin vuoden 2023 kolmannen neljänneksen saatuihin tilauksiin.

9 tykkäystä

Aurubis AG ilmoitti elokuussa 2023 päätöksestään investoida anodiuuneihin, jotka hyödyntävät vetyä pelkistysprosessissa. Anodiuunit asennetaan yrityksen Hampurin kuparisulatolle Saksaan. Anodikuparin jalostusprosessissa tullaan käyttämään Metson teknologiaa, joka koostuu vetyä hyödyntävistä Outotec-anodiuuneista, poistokaasuhuuvista ja lisälaitteista. Anodiuunin suunnittelussa on tehty tiivistä yhteistyötä Aurubiksen kanssa, ja siinä on hyödynnetty myös tietoa Aurubiksen tekemistä teollisen mittakaavan vetypelkistyskoeajoista Hampurin tehtaalla vuonna 2021. Ratkaisu on ensimmäinen laatuaan kupariteollisuudessa. Tilaus on kirjattu Metallit-segmentin vuoden 2023 ensimmäisen vuosipuoliskon saatuihin tilauksiin.

6 tykkäystä

Metso on allekirjoittanut sopimuksen uuden kuparirikastamon toimittamisesta Kazakstaniin. Tilauksen arvo on noin 85 miljoonaa euroa, ja se kirjataan Mineraalit-segmentin vuoden 2023 kolmannen neljänneksen saatuihin tilauksiin.

Metson toimittaa prosessilaitteet murskaukseen, vaahdotukseen ja vedenpoistoon. Toimitus sisältää HIGmill®- jauhinmyllyjä, TankCell®-vaahdotuskennoja 30-630 kuutiometrin kokoluokissa, Larox® PF-painesuodattimia, HRT-sakeuttimia, näytteenotto- ja analyysijärjestelmän, instrumentaation sekä Proscon®-automaation koko rikastamolle.

9 tykkäystä