Osakesijoittaminen

Metso Outotec -ketju

Vastaavan laajuiset toimitukset ovat tyypillisesti arvoltaan noin 15-20 miljoonaa euroa. Tilaus on kirjattu Minerals-segmentin toisen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin.

16 tykkäystä

Metso Outotec on allekirjoittanut sopimuksen jätteenkierrätysliiketoimintansa myymisestä perheomisteiselle sijoitusyhtiö Ahlström Capital Oy:lle. Metso Outotec ilmoitti lokakuussa 2020 aikovansa myydä kierrätysliiketoimintansa, joka koostuu jätteen- ja metallinkierrätysliiketoimintalinjoista, ja keskittyvänsä strategiansa mukaisesti kivenmurskaus- ja kaivosliiketoimintoihin. Kaupan täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan vuoden 2021 viimeisen neljänneksen aikana.

23 tykkäystä

Kauppalehden Väisälää koskevasta uutisesta poimittu kooste analyytikoiden ostosuosituksista. Keulilla MO.


16 tykkäystä

OPn aamukatsauksesta;

"Korotamme myös tavoitehintamme 10,50 euroon
(aik. 9,80) nostaessamme tämän vuoden tilaus- ja siten seuraavien vuosien
tulosennusteitamme ylöspäin. Odotamme myös Q2/21:lta todella vahvaa
tilausvirtaa markkinoiden vetäessä aiemmin ennakoimaamme paremmin.

Ajurit: Metallien kysyntä kasvussa, metallien hintakehitys, ESG teeman yleistyminen"

20 tykkäystä

Laitetaan tännekin nämä Indesin Sandvikin Q2-tuloskommentit MO:n näkökulmasta. Sandvik ilmoitti omat tulokset viime perjantaina. Kiitos @Erkki_Vesola, kun kommentoit näitä kilpailijatuloksia/-näkymiä MO:n näkövinkkelistä:

Sandvikin Q2-raportin keskeisimmät viestit MO:n näkökulmasta olivat seuraavat:

  • Kaivosalan tilausaktiviteetti kasvoi hyvin. Vaikka Sandvikin Mining & Rock Solutions -yksikkö (SMRS) on tuotteineen ja palveluineen MO:ia taaempana kaivosalan arvoketjussa, on SMRS:n tilauskertymällä historiallisesti vahva korrelaatio MO:n Mineraalit-yksikön tilauskertymän kanssa. Yhden-kahden kvartaalin viive huomioiden korrelaatio on ollut 50-70 %:n luokkaa. Vertailukelpoisesti SMRS:n tilauskertymä kasvoi Q2’21:llä 31 % v/v (laitteet +44 %; palvelut +22 %). Tämänhetkinen ennusteemme MO:n Mineraalit-yksikön Q2-tilauskertymän kasvuksi on +15 % v/v.

  • Toimitusketjun marginaalipaineet on valtaosin hoideltu. SMRS:n oikaistu EBIT-marginaali oli Q2:llä 20,1 % (Q2’20: 20,3 %). Marginaali oli hieman pehmeä kun huomioidaan SMRS:n liikevaihdon 21 %:n kasvu v/v. SMRS:n mukaan kannattavuuteen vaikuttivat seuraavat seikat: 1) vuoden takaisten koronasäästöjen jääminen pois; 2) myyntimixin painottuminen laitteisiin palvelujen sijasta; 3) volyymien kasvuun varautumisen aiheuttamat ylösajokulut sekä 4) kustannusinflaatiopaineet. MO:n kannalta myönteistä on, että SMRS indikoi pystyneensä siirtämään kustannuspaineet valtaosin omiin hintoihinsa ja inflaatiopaineiden nettovaikutus SMRS:n Q2’21-marginaaliin oli vain noin -1 %-yks v/v. MO:n Q2-tulosodotuksissa on tietenkin huomioitava yhtiön Q1-raportin jälkeinen muistutus siitä, että konsernin Q2’20:n 30 MEUR:n tilapäisistä säästöistä vain muutamia miljoonia on ollut käytössä enää Q2’21:llä. Odotuksemme MO:n Mineraalit-yksikön Q2’21:n oikaistuksi EBITA-marginaaliksi on 12,6 % (Q2’20: 16,9 %) ja koko konsernille 11,8 % (Q2’20: 13,6 %).

  • Näkymäkommenteissa oli vain vähän uutta. Tavanomaiseen tapaan Sandvikin näkymäkommentit olivat pyöreitä eikä ohjeistusta annettu. SMRS on aiempaa luottavaisempi, että tilauskertymä jatkuu koronaa edeltäneellä tasolla tai sitä korkeammalla. Osoituksena tästä on myös edellä mainittu kapasiteetin ylösajo. Kaikkiaan SMRS:n kommenteissa ei ollut mitään sellaista, mikä antaisi aihetta huolestumiseen MO:n ja sen Mineraalit-yksikön kannalta.

22 tykkäystä

Metso Outotec on tehnyt merkittävän sopimuksen uuden kuparisulaton suunnittelusta ja teknologiatoimituksesta Gresikiin Itä-Jaavan alueelle Indonesiaan. Sulattotoimitukseen sisältyvät myös teknologialisenssit. Hankkeen omistaa PT Freeport Indonesia ja sen rakentamisesta ja toimituksesta vastaa PT Chiyoda International. Neljä viidesosaa noin 360 miljoonan euron sopimuksesta on kirjattu Metallit-segmentin vuoden 2021 kolmannen vuosineljänneksen ja loput Mineraalit-segmentin saatuihin tilauksiin.

39 tykkäystä

Kiinnostaisi saada johdon kommentit asiaan osarin yhteydessä. Kauppa taitaa olla Metso Outotecin historian suurin ohittaen pahamaineisen ilmeniittisulaton.
@Erkki_Vesola onnistuisiko tämä?

8 tykkäystä

Moro Seilori ja muut, tietääkseni on ainakin vertailukelpoisesti isoin koska tämähän ei ole EPC-toimitus (näitä MO ei enää toimita) vaan teknologia- ja prosessitoimitus. Hyvää on myös se, että toisin kuin ilmeniittiprojektissa tässä ei ole mukana aiemmin kokeilematonta teknologiaa vaan mennään perinteisellä liekkisulatuksella. MO on toimittanut noin 50 sulattoa, joten isoja projektiriskejä ei pitäisi olla. Kaikkiaan siis erittäin hyvä diili. Palaan asiaan tarkemmin tulevassa aamukatsauksessamme. Voidaan palata avoimiin ja mahdollisesti johdolle esitettäviin kysymyksiin sitten sen jälkeen. T. Eki

46 tykkäystä

OP;n kommenttia

“Näemme tilausennusteisiin kohdistuvan konsensuksen osalta kauttaaltaan
merkittävää nousupainetta niin Q2:lle kuin nyt julkistetun tilauksen myötä myös
Q3:lle ja koko vuodelle 2021. Eilen nähty voimakkaan positiivinen kurssireaktio on
näkemyksemme mukaan perusteltu, sillä saadun tilauksen kokoluokka on selvästi
yllätyksellisen suuri suhteessa yhtiöltä odotettavaan tilauskertymään.

19 tykkäystä