Mihin IT-palvelufirmaan sijoittaisit? Siili Solutions, Vincit, Innofactor, Gofore, Digia vai Tieto?

Tervehdys kaikille :grinning:, tehtiin Joni Grönqvistin kanssa video Tietoevrystä toisella kotimaisella. Ajattelin, että linkkaan tähänkin ryhmään :). Let me know what you think :slight_smile:
Isa

19 tykkäystä

Om målgruppen är främst i Sverige så gillar jag “Kiva att vara här” -finlandismen :laughing:

5 tykkäystä

Vi säljer in lite finlandismer samtidigt :wink: :)! “Kiva” lär numera finnas i Svenska Akademins Ordlista, men vet ej om det är en levande legend…

6 tykkäystä

Alla on @Joni_Gronqvist in mielenkiintoinen juttu IT-palvelusektorin tuloskasvunäkymistä. :slight_smile:

14 tykkäystä

Tack för trevligt initiativ och intressant innehåll!
PS. “Kiva” finns sedan länge i SAOL, men i bemärkelsen “tvista, gräla, käbbla”.:slightly_smiling_face:
Kiva juttu - nu låter vi fyrken rulla!:+1:t3:

7 tykkäystä

:sweat_smile: :rofl: att kivas, ja det skall vi inte… ;). But now we know: kiva i annan bemärkelse således. Tack för att du tittar, roligt att höra!

4 tykkäystä

Muutama huomioi sektorin tuloskaudesta tähän mennessä->

  1. Mistä näitä tekijöitä saadaan, vaikka osaajamarkkinan pitäisi olla kuuma? Vaikuttaa että todella monet sektorilla saa nyt hyvin rekrytoitua. Tämä alkoi viime vuonna ja jatkunut Q1:llä. Tekijöitä tulee selvästi listattujen yhtiöiden ulkopuolelta ja monet ovat myös rekrytoineet hyvin nuorempia osaajia, joka ratkoo osaajapulaa ja palkkainflaatiota. Seniori rekryissä eri palkkamallit ovat vahvuus, koska osaajat arvostavat eri asioita.
  2. Vaihtuvuus helpottanut sektorilla kautta linjan Q1:llä, mikä tukee liikevaihtoa ja erityisesti kannattavuutta.
  3. Koronasairaspoissaolot painoivat Q1:llä, mutta eivät pilanneet tuloksia.
  4. Toistona, inflaatio ei ole uusi asia IT-sektorille ja sen kanssa on jo vuosia opittu elämään ja pitää pystyä myös jatkossa.
35 tykkäystä

On toki mielenkiintoista seurata miten asiakashinnat etenevät tässä markkinassa. Itse olen odottanut sitä hetkeä, että erilaisesta osaamisesta maksetaan myös erilaisia tuntihintoja.

Tällä hetkellä tämä toteutuu aika rajatuissa tapauksissa, ja tuntihinnat voivat olla korkeita. Näiden vastapainona nuo tilanteet ovat yleensä lyhyempiä.

Nostaisin myös sen esiin, että on paljon puhetta “IT-projekteista” – tämä on ehkä sitä vanhaa “tilaaja tilaa, toimittaja toimittaa” 2000-luvun alusta, mutta tilanne on mennyt siihen suuntaan jopa asiakkaiden puolella että asioita mietitään pidemmälle kuin vain yhtenä projektina jolla on alku-ja-loppu. Iso murros monessa mielessä, ja korostuu sitä kautta että ymmärretään näiden tuotteiden olevan sitä ydin-liiketoimintaa ja sen mahdollistajia. Osaaminen on laaja-alaisempaa, ja sitä hankitaan myös in-house.

Silti se ikuisuus kysymys säilyy, että miten tuota ostamisen osaamista saataisiin eteenpäin? Toimialatuntemus on toki avainasemassa, mutta niin on myös ymmärrys modernista sovelluskehityksestä sekä tuoteajattelusta. Tätä uupuu vahvasti, vaikkakin paranee kokoajan.

Itse toimin näissä eri rajapinnoissa, ja muutos on käynnissä.

1 tykkäys

Jos vaikka katsoo julkisen puolen hankintoja, joka on monella näistä kotimaisista pienemmistä alan yhtiöistä merkittävä / merkittävin palkkojen maksaja, niin onhan tuo ostamisen opettelu ja projekti-ajattelusta irrottautuminen hyvin kehittynyt viime vuosina. Omat osaamiset kasvaneet ja toki järjestään pienemmissäkin hankinnoissa on ensin joku “riippumaton” :wink: - konsultointifirma tehnyt aika pitkätkin speksit ennen kilpailutusta.

Tietoevry live päällä! :arrow_forward::coffee:

3 tykkäystä

Q1’22 tulostiedote

Grönin kommenttien perusteella vallan mukavaa orgaanista kasvua, tulos jäi odotuksista mutta ohjeistus ennallaan: “helpotus”. :smiley:

14 tykkäystä

Tässä vielä Grönin Q1-tuloskommentit videolla :). Taas toisella kotimaisella.

16 tykkäystä

Melko hyvin kestäneet rytinää nämä yhtiöt. Viime vuonna moni sijoittaja tuntui hyljeksivän näitä, koska ”ei skaalaudu”. Samaan aikaan skaalautuvuudests oltiin tekkisektorissa valmiita maksamaan kirjaimellisesti mitä tahansa. Vakaa kannattava kasvu ja kassavirta ovat taas arvossaan :relaxed:

Tykkään sektorista ja olen edelleen sitä mieltä, että tämä on tuotto/riski-suhteeltaan loistava sektori päästä kiinni it-markkinan kasvuun. Itse olen hajauttanut useampaan yhtiöön tästä joukosta.

53 tykkäystä

Suomennus= liiketoiminta rullaa, osalla kurssikin kestänyt kohtuullisesti? Ei kalliita.
Kärsii lähinnä palkka inflaatiosta?

Osa on kyllä laskenut kurssin osalta, mutta riippuu mihin vertaa…

2 tykkäystä

Kommentti tähän, vaikka tuleekin todella myöhään.

Oman kokemukseni ja havaintojeni perusteella laskutusaste ja kulurakenne itse asiassa huononevat, mitä suuremmasta yrityksestä on kyse. 10 hengen konsulttipajassa koko tiimi voi olla täysipäiväisillä soppareilla T&M-sopimuksissa kiinni, toimitusjohtajaa myöten.

10 hengen senioritiimi myy itse itsensä ankkuriasiakkuuksiin kiinni, ja soppareiden jatkaminen 3-12 kuukauden välein on enempi muodollisuus kuin myyntiponnistelu. 100 hengen konsulttiorganisaatiossa pitää olla erillinen myyntitiimi, koska niin isoa porukkaa senioireita on mahdoton haalia ja pitää ja joukkoon väistämättä kertyy rosteria joka on joko junnumpaa tai vähemmän kuranttia. Myyntitiimi tyypillisesti tuottaa suoraan pelkkää kulua, joukossa toki voi olla myös “konsultoiva myyjä” joka laskuttaa 20-40% ajastaan.

Mitä isompi firma, sitä isommat on riskit ja sitä enemmän panostetaan riskienhallintaan. Jossain kohtaa kasvutarinaa on pakko palkata kustannusrakennetta rasittavia ihmisiä ja luoda prosesseja, jolla hallitaan

  • tietoturvariskejä (esim. projekteissa tapahtuvaan asiakkaan datan käsittelyyn),
  • toimitus- ja projektiriskejä (erityisesti jos kiinteä- tai tavoitehintaisia projekteja)
  • henkilöriskejä (miten luodaan jatkuvuus jos avainhenkilö X lähtee)
20 tykkäystä

Tämä on just näin. Tätä voi toki koittaa ehkäistä tytäryhtiö-rakenteella. Pieniä yksiköitä, yksi iso emoyhtiö. Esimerkiksi Witted tai Siili. Toki aina tulee organisaatioon henkilöitä joiden tunteja ei laskuteta suoraan asiakkaalta. Tämä vaan kuuluu kasvuun, ja ilman kasvua ei ole… kasvua :smiley:

6 tykkäystä

Näin korkean inflaation aikana tulee myös muistaa toinen ominaisuus näissä yrityksissä.

Ne eivät juuri vaadi pääomaa. Tämä on ehdoton etu nykyisessa ympäristössä.

8 tykkäystä

@PureProfit, mielestäni tämä on melko oikeaan osunut analyysi. Erityisesti jos tarkastellaan pienehköjä yhtiöitä, jotka ovat perustetut nykyisen työvoimapulan aikana ja kasvaneet jatkuvassa alihankintavetoisessa asiakasimussa. Näiden yhtiöiden ei ole tarvinnut tehdä rakenteita juurikaan ja palkatkin ovat monesti laskutusperusteisia. Tällaisen muutaman kymmenen hengen yhtiön kannattavuudesta ja sen skaalautuvuudesta ei kannattane tehdä pitkälle vieviä johtopäätöksiä.

Opponoisin kuitenkin sitä, että kasvu aina tarkoittaisi laskutusasteen ja siten kannattavuuden heikentymistä konsulttiyhtiöissä.

Goforessa aloitimme melko voimakkaan laskutusasteseurannan noin kymmenen vuotta sitten, kun yhtiössä oli muutama kymmenen työntekijää. Aloimme seuraamaan erityisesti kokonaislaskutusastetta, eli sellaista mittaria, joka laskee koko yhtiön (myöhemmin konsernin) laskutettavan työn suhdetta kokonaistyömäärään. Tähän siis lasketaan mukaan toimitusjohtajasta lähtien aivan kaikki työntekijät ja heidän tekemänsä työ, riippumatta henkilön roolista. Goforessa on pidetty kaikki nämä vuodet kiinni siitä, että laskuttavan työn suhde kokonaistyömäärään pysyy kasvusta huolimatta tasapainossa. Niinpä kun asiakashintojen nousun avulla saadaan katettua kasvava palkkataso, perusta hyvälle kannattavuudelle edelleen säilyy.

Vaikka me olemme tässä onnistuneet, isossa kuvassa varmasti pitää paikkaansa, että useimmat konsulttiyhtiöt eivät kasvaessaan pysty pitämään kannattavuudestaan kiinni. Siksipä ne yhtiöt, jotka ovat jo melko isoja ja edelleen kasvavia, sekä edelleen ovat kannattavuudeltaan erinomaisia, ovat pörssissä tyypillisesti arvostettu korkeammalle kuin muut saman alan yhtiöt.

Kansainvälisesti tällaisia hyviä listattuja meidän alan yhtiöitä ovat ainakin Netcompany (DK), Kainos (UK), Endava (UK), Bouvet (NO), Trifork (DK). Yhteistä näille yhtiöille on että kaikki edustavat ict-konsulttiyhtiöiden uutta aaltoa, pääosin perustettu tällä vuosituhannella, kaikki ovat voimakkaasti kasvavia ja osoittaneet olevansa kestävästi kannattavia.

25 tykkäystä