Osakesijoittaminen

Modulight - lääketieteen lasereita ja ratkaisuja

Tässä ketjussa voi kysellä teknisiä kyssäreitä Suuri IPO / kaupankäynnin ketju: tekniset kysymykset

4 tykkäystä

Yhtiö kertoo strategistaan seuraavaa:

 • Tuotantokapasiteetin lisääminen : Yhtiö on päättänyt lisätä tuotantokapasiteettiaan vastatakseen lisääntyneeseen kysyntään. Yhtiöllä on tällä hetkellä käynnissä 23 miljoonan euron investointiohjelma, jonka toteuttamisen Yhtiö aloitti vuonna 2019 ja jonka Yhtiö uskoo valmistuvan vuonna 2022.

Mitäs mieltä palstalla ollaan tästä investointiohjelmasta? Tuo on aika reippaan oloinen suhteessa yhtiön liikevaihtoon joka oli 2020 noin 10m. 2019 vuonna kun ohjelma on aloitettu on investointiohjelman suurus ollut yli 3x liikevaihto. Omasta salkusta ei tule yhtään yhtiötä mieleen joka investoisi noin voimakkaasti tuotantokapasiteettiin suhteessa liikevaihtoon. Paremmin alaa tuntevat, onko tämän investointiohjelman puitteissa mahdollista että liikevaihtokin seuraa perässä samalla kulmakertoimella? H12021 kasvua oli ilmeisesti se +20% mutta saataisiinko näillä investoinneilla muutamaksi vuodeksi kasvulukemat jopa +40-50% luokkaan?

17 tykkäystä

Ihan normaalin kuuloinen tuo investointiohjelma hintansa tai suuruutensa puolesta firman kokoon. Modulight viestittänyt tekevänsä kaiken in-house sen sijaan, että ulkoistaisivat tuotantoaan muualle jotta saavat tuotteen elinkaarelle jatkumoa ja veikkaisin sitä käyttävän myöskin myyntivalttina. Omaan tuotantoon nojaavat firmat joutuvat investoimaan isoja summia jotka eivät aina kuulosta kovin järkeviltä liikevaihtoon nähden, mutta jos kysyntä on lisääntynyt ja tuotantolaitoksen kapasiteetti on rajoite, niin liikevaihto kyllä seuraa mukana. Se miten paljon kasvaa, en osaa sanoa kun en tiedä miten suuri kysyntäkään on joka myyntiä rajoittaa.

Itse ajattelen Modulightin investointitarpeiden olevan ihan samalla linjalla kaikkien muiden omaan tuotantoon panostavien firmojen kanssa. Hyvä esimerkki olisi puolijohdetehtaat joiden alkuun saamiseen vaaditaan kevyesti muutama miljardi euro. Tällöin tuo 23 miljoonaa ei kuulosta kovin pahalta, jos kyse on vaan laajennuksesta tai miksei vaikka uuden tuotannon rakentamisesta.

23 tykkäystä

2019 ja 2020 menestys saattoivat olla pitkälti tullisodan ja koronan yhdessä aiheuttaman Kiinan tarjontashokin ansiota.
Hintojen korotukset ovat varmasti olleet helppoja ja isoihin asiakkaisiin päässyt piskuinenkin yrittäjä, jolla on koko tuotantoketju Euroopassa.
Jännittää, onko tämä buusti ohimenevää vai pääsikö sillä pysyvästi voittoputkeen.

4 tykkäystä

Onko tähän mitään mutua vahvempaa taustaa? Näyttäisi firma kasvaneen myös 2016, 2017 ja 2018 vuosinakin ja edelleen nyt vuonna 2021?

15 tykkäystä

Modulight

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA

LEHDISTÖTIEDOTE 17.9.2021 - Modulight julkistaa suunnitellun First North -listautumisantinsa merkintähinnan

Modulight Oyj (”Modulight” tai ”Yhtiö”), suomalainen korkeaan teknologiaan erikoistunut yhtiö, jolla on yli 20 vuoden kokemus edistyneestä teknologiasta, kuten lääkinnällisistä laitteista, puolijohteista, lasereista ja geenisekvensoinnista sekä monista muista teknologian aloista, julkistaa suunniteltuun listautumiseensa liittyvän osakeannin ja osakemyynnin (”Listautumisanti”) merkintähinnan sekä lisätietoa sen suunnitellusta listautumisesta. Yhtiö julkisti 9.9.2021 harkitsevansa osakkeidensa listaamista Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (”Listautuminen”). Yhtiö on jättänyt Listautumisantiin liittyvän esitteen (”Esite”) Finanssivalvonnalle hyväksyttäväksi. Esite julkaistaan arviolta tänään 17.9.2021 edellyttäen, että Finanssivalvonta hyväksyy Esitteen.

Listautumisanti lyhyesti

 • Listautumisannin merkintähinta on 6,49 euroa osakkeelta (” Merkintähinta ”).

 • Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla noin 60 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi Yhtiön uusia osakkeita (” Uudet Osakkeet ”) (” Osakeanti ”). Yhtiö tarjoaa Osakeannissa merkittäväksi alustavasti enintään 9 244 993 Uutta Osaketta.

 • Osakeannin lisäksi tietyt osakkeenomistajat (” Myyjät ”) tarjoavat alustavasti enintään 2 928 905 Yhtiön olemassa olevaa osaketta (” Myyntiosakkeet ”) ostettavaksi (” Osakemyynti ”).

 • Yhtiön markkina-arvo olisi Merkintähinnan perusteella noin 277 miljoonaa euroa, joka perustuu osakkeiden lukumäärään Listautumisannin toteuttamisen jälkeen (olettaen, että vakauttamisjärjestäjänä toimiva Danske Bank A/S, Suomen sivuliike (” Danske Bank ”) käyttää Lisäosakeoption (kuten määritelty jäljempänä) kokonaisuudessaan).

 • Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (” Yleisöanti ”) sekä (ii) instituutioannista institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja soveltuvien lakien mukaisesti kansainvälisesti Yhdysvaltain ulkopuolella (” Instituutioanti ”).

 • Yhtiön odotetaan myöntävän vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Danske Bankille (” Vakauttamisjärjestäjä ”) lisäosakeoption, joka oikeuttaisi Danske Bankin merkitsemään enintään 1 826 084 ylimääräistä uutta Yhtiön osaketta (” Valinnaiset Osakkeet ”) Merkintähintaan yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi Listautumisannin yhteydessä (” Lisäosakeoptio ”). Lisäosakeoptio olisi käytettävissä 30 päivän ajan osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

 • Danske Bankin ja Yhtiön odotetaan sopivan vakauttamista koskevasta osakeanti- ja lunastusjärjestelystä Listautumisannin yhteydessä. Tämän järjestelyn nojalla Danske Bank voi merkitä Valinnaisten Osakkeiden enimmäismäärää vastaavan määrän uusia osakkeita (” Lisäosakkeet ”) kattaakseen mahdolliset ylikysyntätilanteet Listautumisannin yhteydessä. Mikäli Vakauttamisjärjestäjä merkitsee Lisäosakkeita, sen on palautettava yhtä suuri määrä osakkeita Yhtiölle lunastettavaksi ja mitätöitäväksi. Jollei asiayhteydestä muuta johdu, Uusiin Osakkeisiin, Myyntiosakkeisiin ja Lisäosakkeisiin viitataan yhteisesti termillä ” Tarjottavat Osakkeet ”.

 • Alla luetellut ankkurisijoittajat (yhdessä ” Ankkurisijoittajat ”) ovat antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksia, joissa ne sitoutuvat tietyin edellytyksin merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Merkintähintaan yhteensä 61,5 miljoonalla eurolla ehdolla, että Yhtiön koko osakekannan arvostus ennen Osakeantia Merkintähinnalla on enintään 205 miljoonaa euroa. Seuraavat Ankkurisijoittajat ovat sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita: Tietyt Didner & Gerge Fonder AB:n, Evli Rahastoyhtiö Oy:n, Mandatum Asset Management Oy:n, SEB Investment Management AB:n, Swedbank Robur AB:n ja Teknik Innovation Norden Fonder AB:n (TIN Fonder) hallinnoimat rahastot sekä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.

 • Listautumisannissa voidaan laskea liikkeeseen yhteensä enintään 9 244 993 Uutta Osaketta (olettaen, että Lisäosakeoptiota ei käytetä) ja enintään 11 071 077 Uutta Osaketta (olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään kokonaan). Tarjottavat Osakkeet vastaavat enintään noin 29,8 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista Listautumisannin jälkeen olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Lisäosakeoptiota ei käytetä (noin 32,9 prosenttia osakkeista olettaen, että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja että Lisäosakeoptio käytetään kokonaan). Listautumisannin seurauksena osakkeiden lukumäärä voi nousta enintään 42 616 936 osakkeeseen (olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään kokonaan).

 • Listautumisannin arvo on noin 79 miljoonaa euroa olettaen, että Listautumisanti merkitään täysimääräisesti, Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita ja Lisäosakeoptiota ei käytetä tai noin 91 miljoonaa euroa olettaen, että Lisäosakeoptio käytetään kokonaan.

 • Yhtiö, Myyjät ja Jyrki Liljeroos, joka on Yhtiön osakkeenomistaja, ovat tietyin poikkeuksin sitoutuneet luovutusrajoituksiin, jotka päättyvät Yhtiön osalta 180 päivän kuluttua ja Myyjien ja Jyrki Liljeroosin osalta 720 päivän kuluttua Listautumisesta ja kaupankäynnin alkamisesta. Lisäksi Yhtiön johtoryhmän ja hallituksen jäsenet, mukaan lukien ehdollisena Listautumisen toteutumiselle valitut hallituksen uudet jäsenet, ovat tietyin poikkeuksin sitoutuneet luovutusrajoitukseen, joka päättyy 720 päivän kuluttua Listautumisesta ja kaupankäynnin alkamisesta.

 • Yhtiön avainhenkilöiden sitouttamiseksi Yhtiön liiketoimintaan Yhtiö toteutti syyskuussa 2021 suunnatun osakeannin, jossa osakkeita merkinneet Yhtiön avainhenkilöt sitoutuivat tietyin poikkeuksin luovutusrajoitukseen, joka päättyy 720 päivän kuluttua Listautumisesta ja kaupankäynnin alkamisesta. Lisäksi annissa merkittyjä osakkeita koskee määräaikainen lunastusehto, jonka voimassa ollessa annissa merkittyjä osakkeita ei saa myydä, luovuttaa tai muutoin siirtää, pantata tai antaa vakuudeksi.

 • Listautumisannin merkintäaika alkaa 20.9.2021 kello 10:00. Yleisöannin merkintäaika päättyy arviolta 28.9.2021 kello 16:00. Instituutioannin merkintäaika päättyy arviolta 30.9.2021 kello 12:00. Listautumisanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 27.9.2021 kello 16:00.

 • Kaupankäynnin osakkeilla odotetaan alkavan First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 1.10.2021.

 • Esite ja sen englanninkielinen käännös ovat saatavilla arviolta 17.9.2021 alkaen.

Seppo Orsila, Modulightin toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja:

”Uskomme Modulightin teknologian avaavan lääketieteelle lukemattomia mahdollisuuksia muun muassa syöpähoidoissa, genetiikassa ja yksilöllistetyssä lääketieteessä. Listautuminen luo mahdollisuuden jatkaa Modulightin kasvua ja rakentaa vahvan pohjan hallituksen asettamien pitkän aikavälin liiketoiminnallisten ja taloudellisten tavoitteidemme saavuttamiseksi. Olemme samalla tyytyväisiä, että useat kotimaiset ja ulkomaiset ankkurisijoittajat ovat päättäneet osallistua Modulightin listautumisantiin. Odotamme listautumisen auttavan sekä strategiamme toteuttamisessa että taistelussamme potilaiden hyväksi syöpää vastaan.”

Listautumisen tausta ja syyt

Listautumisannin ja Listautumisen tavoitteena on mahdollistaa Yhtiön kasvustrategian toteuttaminen sekä investointien jatkaminen ja kiihdyttäminen.

Listautumisannin ja Listautumisen odotetaan kasvattavan sijoittajien, liikekumppaneiden ja asiakkaiden yleistä kiinnostusta Yhtiötä kohtaan sekä parantavan Yhtiön kykyä houkutella ja sitouttaa avaintyöntekijöitä. Lisäksi Listautumisanti tarjoaa Yhtiölle pääsyn pääomamarkkinoille ja sen odotetaan laajentavan Yhtiön omistajapohjaa kotimaisilla ja ulkomaisilla sijoittajilla sekä mahdollistavan likvidit markkinat Yhtiön osakkeille.

Lisäksi Listautumisanti tarjoaa Myyntiosakkeita myyville osakkeenomistajille mahdollisuuden realisoida osan sijoituksestaan ja mahdollisuuden käydä kauppaa osakkeillaan First Northissa.

Tietoja Listautumisannista

Enintään 800 000 Tarjottavaa Osaketta tarjotaan alustavasti Yleisöannissa. Alustavasti enintään 13 199 982 Tarjottavaa Osaketta tarjotaan Instituutioannissa. Listautumisannissa annettavien ja myytävien Tarjottavien Osakkeiden lukumäärä vastaa enintään noin 32,9 prosenttia osakkeista Listautumisannin jälkeen olettaen, että kaikki Listautumisannissa alustavasti tarjotut Tarjottavat Osakkeet merkitään kokonaisuudessaan ja että Lisäosakeoptio käytetään kokonaan.

Tietyt Didner & Gerge Fonder AB:n, Evli Rahastoyhtiö Oy:n, Mandatum Asset Management Oy:n, SEB Investment Management AB:n, Swedbank Robur AB:n ja Teknik Innovation Norden Fonder AB:n (TIN Fonder) hallinnoimat rahastot sekä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ovat tietyin edellytyksin sitoutuneet osallistumaan Listautumisantiin ja merkitsemään osakkeita yhteensä noin 61,5 miljoonalla eurolla Merkintähintaan ehdolla, että Yhtiön koko osakekannan arvostus ennen Osakeantia on Merkintähinnalla enintään 205 miljoonaa euroa.

Listautumisannin yhteydessä Yhtiön odotetaan myöntävän Vakauttamisjärjestäjänä toimivalle Danske Bankille Lisäosakeoption. Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (jonka ajanjakson odotetaan olevan 1.10.–30.10.2021). Valinnaiset Osakkeet vastaavat noin 4,3 prosenttia osakkeista Listautumisannin jälkeen olettaen, että Yhtiö laskee liikkeeseen 9 244 993 Uutta Osaketta, ja että Myyjät myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita. Valinnaiset Osakkeet vastaavat kuitenkin aina enintään 15 prosenttia Uusien Osakkeiden ja Myyntiosakkeiden yhteismäärästä.

Ennen Listautumisannin toteutusta Yhtiön osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena millään säännellyllä markkinalla tai monenkeskisellä markkinapaikalla. Yhtiö odottaa jättävänsä listalleottohakemuksen osakkeiden listaamiseksi Nasdaqin ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle 20.9.2021. Kaupankäynnin osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 1.10.2021. Osakkeiden kaupankäyntitunnus olisi ”MODU”.

Esitteen julkaiseminen

Esite on saatavilla arviolta 17.9.2021 lähtien Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.modulight.com/listautuminen sekä Pääjärjestäjän verkkosivuilla osoitteessa . Epävirallinen englanninkielinen käännös Esitteestä on saatavilla arviolta 17.9.2021 lähtien Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.modulight.com/ipo. Esite on saatavilla lisäksi tulostettuna versiona Yhtiön toimipaikasta osoitteesta Hermiankatu 22, 33720 Tampere arviolta 17.9.2021 tavanomaisina aukioloaikoina ja Helsingin Pörssin vastaanotosta osoitteesta Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki arviolta 20.9.2021 alkaen pörssin aukioloaikoina.

Alustava aikataulu

 • Esite julkaistaan arviolta 17.9.2021.
 • Listautumisannin merkintäaika alkaa 20.9.2021 klo 10:00 (Suomen aikaa).
 • Listautumisanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 27.9.2021 klo 16:00 (Suomen aikaa).
 • Yleisöannin merkintäaika päättyy arviolta 28.9.2021 klo 16:00 (Suomen aikaa).
 • Instituutioannin merkintäaika päättyy arviolta 30.9.2021 klo 12:00 (Suomen aikaa).
 • Listautumisannin lopullinen tulos ilmoitetaan arviolta 30.9.2021.
 • Yleisöannissa merkityt Tarjottavat Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille arviolta 1.10.2021.
 • Kaupankäynti osakkeilla alkaa First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 1.10.2021.
 • Instituutioannissa annetut osakkeet ovat valmiina toimitettavaksi maksua vastaan Euroclear Finlandin kautta arviolta 5.10.2021.

Neuvonantajat

Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana ja Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana. Miltton Oy toimii Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana.

Lisätietoja antaa :

Seppo Orsila, toimitusjohtaja, puh. +358 40 830 4671
Ancuta Guina, talousjohtaja, puh. +358 40 830 4674
IR: Ulla Haapanen, puh. +358 40 830 4676
Sähköposti: ir@modulight.com

www.modulight.com
Twitter: @modulight, @orsila

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Uudessa-Seelannissa, Australiassa, Japanissa, Hongkongissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa. Modulight Oyj:n (” Yhtiö ”) tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen nojalla eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, tarjoamiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö tai Danske Bank A/S, Suomen sivuliike eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia tämän tiedotteen tarkoittamia arvopapereita, elleivät ne tee sitä Yhtiön mahdollisesti julkaisemaan esitteeseen sisältyvien tietojen perusteella.

Pääjärjestäjä toimii suunnitellussa Listautumisannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Pääjärjestäjä ei pidä ketään muuta tahoa asiakkaanaan suunnitellun Listautumisannin yhteydessä. Pääjärjestäjä ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle asiakkailleen antamansa suojan tarjoamisesta, Listautumisantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joissa sovelletaan Esiteasetusta (kukin ” Relevantti Jäsenvaltio ”), ei ole tehty eikä tehdä mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkaisemista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esiteasetuksessa määritellyille kokeneiden sijoittajien edellytykset täyttäville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esiteasetuksen 1(4) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa missä tahansa muodossa ja minkä tahansa kanavan kautta henkilöille suunnattua viestintää, jossa annetaan riittävät tiedot tarjouksen ehdoista sekä tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja voi tehdä päätöksen näiden arvopapereiden ostamisesta tai merkitsemisestä. Ilmaisu ”Esiteasetus” tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1129, muutoksineen.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (” Määräys ”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti antaa tiedoksi (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä ” Relevantit Henkilöt ”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla, ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Suunnitellun Listautumisannin ehdot ja ohjeet sisällytetään kokonaisuudessaan esitteeseen, jonka Yhtiö on laatinut Listautumisannin yhteydessä. Esite julkaistaan Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.modulight.com/listautuminen ja sen epävirallinen englanninkielinen käännös osoitteessa www.modulight.com/ipo.

Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tarjotaan merkittäväksi esitteellä, jonka Modulight Oyj julkaisee. Esite sisältää yksityiskohtaisia tietoja Yhtiöstä ja sen johdosta sekä taloudellisista tiedoista. Tämä tiedote on mainos eikä Esiteasetuksessa tarkoitettu esite. Sijoittajien ei tule hankkia tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita muutoin kuin esitteeseen sisällytettyjen tietojen perusteella. Finanssivalvonnan antamaa esitteen hyväksyntää tai rekisteröintiä ei tule pitää suosituksena merkitä esitteellä tarjottavia arvopapereita.

Tietyt tämän tiedotteen sisältämät lausumat ovat ”tulevaisuutta koskevia lausumia”. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyvät lausumat suunnitelmista, oletuksista, arvioista, päämääristä, tavoitteista, pyrkimyksistä, strategioista, tulevista tapahtumista, tulevista tuloista tai suorituksista, pääomamenoista, rahoitustarpeista, suunnitelmista tai aikomuksista, jotka liittyvät yrityskauppoihin, Yhtiön kilpailuun liittyviin vahvuuksiin ja heikkouksiin, rahoitukseen liittyviin suunnitelmiin tai tavoitteisiin, tuleviin toimintoihin ja kehitykseen, sen liiketoimintastrategiaan ja odotettavissa oleviin trendeihin Yhtiön toimialan poliittisessa ja oikeudellisessa ympäristössä, sekä muihin tietoihin, jotka eivät ole historiallisia tietoja, investointeihin, suunniteltuun listautumisantiin ja listautumiseen, tulevaan kassavirtaan, liiketoiminnan voittomarginaaliin, taloudelliseen asemaan ja likviditeettiin. Joissakin tapauksissa ne voidaan tunnistaa tulevaisuuteen suuntautuvan terminologian käytöstä, kuten termeistä ”uskoo”, ”aikoo”, ”saattaa”, ”tahtoo” tai ”pitäisi”, tai kussakin tapauksessa niiden kielteisistä vastineista tai vastaavan terminologian muunnelmista.

Tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, joista monet puolestaan perustuvat oletuksiin. Tulevaisuutta koskeville lausumille on luonteenomaista se, että ne sisältävät olennaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia, sekä yleisiä että erityisiä, ja on olemassa riski, että ennusteet, ennakkoarviot, suunnitelmat ja muut tulevaisuutta koskevat lausumat eivät toteudu. Ottaen huomioon nämä riskit, epävarmuustekijät ja oletukset, sinua kehotetaan olemaan luottamasta liiallisesti tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Kaikki tämän tiedotteen sisältämät tulevaisuutta koskevat lausumat on laadittu tiedotteen julkaisupäivän tietojen perusteella. Yhtiö tai sen johtajat eivät aio eikä heillä ole velvollisuutta päivittää tai korjata tiedotteeseen sisältyviä tulevaisuutta koskevia lausumia.

Lisätietoja

Seppo Orsila, toimitusjohtaja puh. +358 40 830 4671
Anca Guina, talousjohtaja puh. +358 40 830 4674
Ulla Haapanen, IR puh. +358 40 830 4676
Sähköposti: ir@modulight.com

Modulight

Modulight Oyj on suomalainen teknologiayritys, joka suunnittelee ja toimittaa lasereita ja ratkaisuja erilaisiin lääketieteen ja biolääketieteen sovelluksiin sekä muihin valikoituihin korkean lisäarvon sovelluksiin. Yhtiö tarjoaa näihin liittyviä laitteita, ohjelmistoja ja palveluita lääke- ja teknologiayhtiöille ja kohdemarkkinoille ympäri maailmaa. Modulightin tuotteita käyttävät monet kansainväliset lääkeyhtiöt, Fortune 500 -listatut yhtiöt sekä tunnetut syöpätutkimuslaitokset ja yliopistot. Modulightin liikevaihto oli 10 miljoonaa euroa vuonna 2020 ja yhtiön palveluksessa on noin 70 työntekijää. Yhtiö on perustettu vuonna 2000, ja sen pääkonttori sijaitsee Tampereella. www.modulight.com

Seuraa Modulight Twitter | Facebook | YouTube | Instagram | #killcancer #laserfamily

Liitteet

Lehdistötiedote Modulight Julkistaa Suunnitellun First North Listautumisantinsa Merkintähinnan

Sent via
mfn.se
Click here to manage subscriptions

29 tykkäystä

Yleisöannin koko reilu 5 miljoonaa. Jos kaikki on kunnossa, kunhan bisneksestä saa paremman käsityksen, niin haiskahtaisi sellaiselta 10x ylimerkinnältä tuon osalta. Riippuen miten yleisö vastaanottaa high-techia joka ei ole helpointa ymmärtää

27 tykkäystä

Miksi näitä tuodaan pörssiin jo kyntensä näyttäneiden kuten Revenion arvostusluvuilla?

2 tykkäystä

Jos kysyntä on kovaa niin tottakai kannattaa rahat ottaa pois?

On tämä mielenkiintoinen ja luultavasti tulen merkitsemään, uskon että tässäkin tosiaan tulee ylimerkintä ja jonkinlaista IPO pomppua.

Tarkemmin pitää vielä tutustua onko tässä oikeasti jotain tulevaisuuden potentiaalia.

*edit
Aika jäätävällä katteella taitaa tehdä ainakin tulosta, jos puolivuotiskatsauksessa 4,5m liikevaihto ja 2m liikevoitto :thinking:

4 tykkäystä

Miksi tuoda halvemmalla hinnalla jos menee kaupan kalliimmallakin?

1 tykkäys

En ehkä ihan ymmärtänyt kysymystä, tai katson tätä hieman eri lasein.

 • Modulightin 3 vuoden EBIT-marginaali on Evolution Gamingin tasolla. Näillä kahdella se on korkeinta mitä pohjoismaissa on nähty.
 • Yhtiö ohjeistaa liikevaihdon kasvavan ehkä jopa 40 miljoonaan 2023 olettaen että projektit onnistuvat. Sanotaan varmuusmarginaaliksi 30-40 milj. 2020 → 2023 CAGR olisi 44% - 58%. Tämä ei ole softafirma, mutta kuitenkin kuvaavasti “Rule of 40” esim laskettuna liikevaihdon kasvu + ebit% olisi kolminumeroinen.
 • Jos EV olisi luokkaa 225 milj (jos oikein lasken) niin 30 milj/2023 liikevaihdolla EV/EBIT olisi ehkä 13x vuodelle 2023. Nyt ollaan melkein jo vuodessa 2022.
 • Revenion EV/EBIT 2023 on nyt 34x.

Vertailun vuoksi pörssimme kirkkain tähti pääsee samalla kaavalla hieman alle 80% (rule of 40) ja Revenio pyörii reilussa 60:ssä

54 tykkäystä

P/S luku itsessään ei ole merkittävä tai vertailukelpoinen eri yhtiöiden/toimialojen välillä, vaan tuloksen tuoma P/E luku. Jotkin yhtiöt ovat kannattavampia kuin toiset. Modulight tekee jo korkeaa kannattavuutta, joten näkisin P/E luvun hyödyllisempänä, vaikka kasvuyhtiö onkin

3 tykkäystä

Itse olen ymmärtänyt että P/E luvulla ei nykyään ole enää suurtakaan merkitystä osakkeen hinnanmuodostuksessa.

Tosin ei se P/E:lläkään mitattuna ihan halpa ole. Onko 54?

1 tykkäys

Kasvuyhtiöissä ei pidä katsoa kuluvan vuoden, vaan tulevien vuosien ennusteita. Lue tuo timonttin viesti koskin 2023 hahmotelmaa :slight_smile:.
Ja P/E 54:n kalleus on suhteellista. Missäs se QT:n 2021 arvostus pyörikään? 150+?

ps. Tämän tiedotteen tultua, uskon että tämän päivän Sijoitustapahtuman uusi listautuja lienee Modulight eikä Inderes :thinking:

3 tykkäystä

Käytin saatavilla olevia lukuja. Muita ei ole tiedossa.

Aiemmin mainitstin että on yhtiöitä jotka ovat näyttäneet kyntentä. Lisään, pidemmällä ajalla.

Ei tämä sulje etteikö Modulightista tulisi kuten Revenio tai Qt.

2 tykkäystä

Modulight järjestää yhtiöesittelyn 21.9. Omien sivujen mukaan klo18 ja tuon linkin takaa aika on 18.30. Modulight Oy:n virtuaalinen yhtiöesittely - Nordnet tapahtumat voi toki olla mahdollista, että esittäytyvät useaan kertaan, mutta jänskätään vielä sitä tämän päivän esiintyjää.

8 tykkäystä

Modulight ei ole näyttänyt kynsiään pidemmällä ajalla? Kerrotko lisätietoja?

1 tykkäys

Niin, onhan tällä näyttöjä eri tavalla kuin jollain Nightingalella, ja on selvää, että arvostuksesta valtaosa tulee odotetuista tulevaisuuden, isojen investointien jälkeisistä kassavirroista, ei nykybisneksestä. Tämä on riskisijoitus, mutta tavallista lupaavammalta näyttävä.

Itseäni mietityttää eniten palstalla esiintuotu kysymys siitä, mikä loppujen lopuksi on Modulightin potentiaalisten markkinoiden koko ja toisaalta se, että tämä on aika pitkälti yhden miehen show: tj, hallituksen pj ja pääomistaja samassa persoonassa. Kuinka suuri osa omistuksesta hänelle mahtaa annin jälkeen jäädä?

11 tykkäystä

Joo eihän näitä voi verrata samana päivänäkään. Toisella ei käytännössä vasta liiketoimintamalli kehittymässä ja rahaa palaa ja toinen tekee superkannattavaa kasvua.

Onhan nämä Modulightin viimeisen muutaman vuoden näytöt ihan jäätävän kovat. Vaikka firma onkin vielä pieni niin ennemminkin näen tämän positiivisena asiana. Tunnetusti liikevaihdon kasvattaminen 10M€->100M€ on helpompi juttu kuin 100M€->1MRD€

Ei nyt tule muutamaan vuoteen yhtä mielenkiintoista IPOa HKIstä mieleen.

47 tykkäystä
19 tykkäystä