Modulight sijoituskohteena

Mielenkiintoista, Modulight julkaissut positiivisia faasin 1 tuloksia ML7710 laserilla. Modulight Spotlights: LASER-SHARP RESEARCH - April 2024 – Modulight Corporation Alkuvaiheen tutkimus, mutta lisää ainakin vähän luottoa että asiat edistyvät

6 tykkäystä

Positiivinen uutinen. Nyt vain kaivataan useampia kaupallistamisia, niin näitä positiivisia uutisointeja projektien kehityksestä ja siirtymisestä putkessa eteenpäin voisi seurata huomattavasti valoisammalla mielellä.

6 tykkäystä

OP:lta tulosennakko Modulightin Q1:tuloksesta:

3 tykkäystä

Antti Siltasen ennakkokommentit Modulightin Q1-tuloksesta:

7 tykkäystä

Modulight: Operatiivinen tehokkuus kasvoi ja hoitokertakohtaisen mallin käyttöönotto eteni hyvin

Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Keskeistä tammi–maaliskuussa 2024

 • Tuotekehitysputkessa 28 (27) projektia, yhtiö keskittyi faasi 3 -vaiheessa olevien projektien edistämiseen. Hoitokertakohtaisen (PPT-) liiketoimintamallin käyttöönotto laajeni useissa projekteissa.
 • Kaksi uutta lääkeyhtiötä asiakaikksi, lisäksi biolääketiedesegmentissä uudelta asiakkaalta prototyyppitilaus Modulightin geneeriselle laseralustalle.
 • Liikevaihto oli 1 059 (1 493) tuhatta euroa. Liikevaihto nousi 4 % vuoden 2023 viimeisestä neljänneksestä, mutta laski 29 % vertailukaudesta.
 • Käyttökate (EBITDA) oli -1 314 (-1 429) tuhatta euroa. Kannattavuus parani tehokkuuden nousun myötä siitä huolimatta, että panostuksia tuotekehityshankkeisiin ja maantieteelliseen laajentumiseen kasvatettiin.
 • Käyttökateprosentti (EBITDA-%) oli -124,1 (-95,7) % liikevaihdosta.
 • Liiketulos (EBIT) oli -1 978 (-1 903) tuhatta euroa.
 • Liiketulosprosentti (EBIT-%) oli -186,8(-127,5) % liikevaihdosta.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,04 (-0,04) euroa.

Avainluvut

Seppo Orsila, toimitusjohtaja
Modulightin vuosi 2024 alkoi hyvin hoitokertakohtaisen (PPT-) liiketoimintamallin käyttöönoton laajentumisella. Alkuvuonna saatiin myös tilaus kahdelta uudella lääkeyhtiöltä, mikä laajentaa Modulightin ainutlaatuisen teknologian käyttöönottoa indikaatioissa, joiden parissa työskentelemme entuudestaan muiden asiakkaidemme kanssa. Investointimme ovat johtaneet uusiin asiakkuuksiin sekä lisääntyneeseen kiinnostukseen osaamistamme kohtaan. Tuotekehitysprojektimme etenivät PPT:n käyttöönotoilla, ja USA:n lisäksi maantieteellinen laajentuminen on päässyt muuallakin hyvään alkuun.

Liikevaihtoa kertyi vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana 1,1 miljoonaa euroa, mikä oli 4 % enemmän kuin edellisellä neljänneksellä ja 29 % vähemmän kuin vuoden 2023 vastaavana ajankohtana. Liikevaihdon kehittymiseen vaikuttaa strategiamme mukainen hoitokertakohtaiseen PPT-liiketoimintamalliin siirtyminen sekä tiettyjen projektien viivästymiset. PPT-mallilla liikevaihtoa kertyy aluksi hitaammin, ja pyrimme kompensoimaan tätä laajentamalla asiakaskuntaamme. Uskomme, että PPT-mallin suosio kasvaa asiakkaidemme keskuudessa, sillä se tuo asiakkaillemme uusia mahdollisuuksia hoitomuodon käytön laajentamiseen ja pilvipalvelumme potilaiden ja asiakkaidemme hyödyksi.

Webcast
Modulightin toimitusjohtaja Seppo Orsila esittelee tuloksen englanninkielisessä webcast-lähetyksessä, joka järjestetään maanantaina 29.4.2024 kello 14.00 alkaen. Lähetystä voi seurata osoitteessa Webinar Registration - Zoom .

4 tykkäystä

Reilu ylitys liikevoiton osalta ja Epsin. Vähän parempaa mielestäni kun kassan poltto loppunut ja alettu säästämään.

3 tykkäystä

Kauppalehden keskustelun mukaan EPS on pyöristetty luovasti 0,04 euroon, mutta kyllä se oikein on pyöristetty kuten Antti Siltanen opasti.

Katoinkin juuri että tässä on käytetty väärää lukua.

1 tykkäys

EPS lasketaan nettotuloksesta ei liikevoitosta. Tällöin EPS = -0,044…

5 tykkäystä

Antti; Aikaisemmassa (23.2.2024) tiedotteessa yhtiö kertoi, että “useita projekteja on edennyt lähelle kaupallistamisvaihetta”. Tämä toteamus puuttuu 26.4.2024 tiedotteesta.

Pystytkö kysymään tästä asiasta maanantain webcasissa.

6 tykkäystä

Antti Siltasen uusi raportti - Suositus ja tavoitehinta ovat ennallaan:


:gem: :

5 tykkäystä

Joo hyvä kysymys, kiinnitin samaan huomiota.

Joo hyvä kysymys, kiinnitin samaan huomiota.

Tämä raportti tosiaan säilytti kokonaiskuvan aikalailla ennallaan. Kasvu ei vielä vaikuttanut käynnistyvän ainakaan merkittävissä määrin ja kulut olivat toisaalta laskeneet.

Osakehan on halpa vaikka nyt vanhalla kunnon P/B:llä mitattuna. Toisaalta samaan aikaan tappiot on aikas raskaat ja kasvun toteutuminen epäselvää. Nyt kun tuohon PPT-malliin siirrytään, niin olettaisin että jossain vaiheessa alkaa jonkunlainen liikevaihdon kasvutrendi hahmottua, kun jatkuvaluonteisen liikevaihdon osuus alkaa kasvaa. Siinä vaiheessa kasvun kulmakerroin voisi alkaa jollain järkevällä tavalla hahmottua ja arvonmääritykseenkin saisi sitä kautta lisää konkretiaa mukaan.

Jos Modulight löytäisi vahvan kasvumoodin, niin osakkeen tuotto-odotus olisi epäilemättä erinomainen. Tässä vaiheessa en itse vielä löydä paljoa evidenssiä sen puolesta, vaan tämä skenaario nojaa lähinnä yhtiön puolelta tuleviin positiivisiin yllätyksiin. Ilmeinen riski on matalalle tasolle jäävä kasvu joka polttaisi kassaa pitkään eikä oikeuttaisi nykyisiä korkeahkoja kertoimia.

12 tykkäystä

Antti Siltasen aamarikommentit:

Modulightin liikevaihto Q1:llä oli 1,06 MEUR, mikä jäi 1,31 MEUR:n odotuksistamme. Suhteellisesti vahvaan vertailukauteen nähden liikevaihto laski 29 %. Raportissa kerrottiin uusista asiakkuuksista, jotka osaltaan tukenevat kasvua tulevaisuudessa. Liikevaihdon kehityksessä ei kuitenkaan ainakaan vielä ole tunnistettavissa selvää kasvutrendiä, mitä yhtiö kipeästi tarvitsisi.

4 tykkäystä

Noniin, tuli hieman teknistä kommellusta tuossa webcastissä, joten kysymys ei tullut sitä kautta. Soittelimme kuitenkin Sepon kanssa webcastin jälkeen ja hän varmisti, että tilanne näiden kaupallistamisvaihetta lähellä olevien hankkeiden suhteen ei ole oleellisesti muuttunut, vaikka raportin sanamuodot olivatkin hieman erilaiset aiempiin raportteihin verrattuna. Ja mikäli tilanne muuttuu niin niistä tiedotetaan sitten erikseen.

Muilta osin varmistin että tänä vuonna investointien lisäksi operatiiviset kustannukset on laskusuunnassa, kuten Q1-raportissa selvästi näkyikin. Poistojen suhteen voi jotain heiluntaa tulla mikä osaltaan voi vaikuttaa raportoituun tulokseen. Rahavirtaanhan nämä ei vaikuta.

6 tykkäystä

OP päivitti tavoitehinnan 2,30 euroon (2,50):

2 tykkäystä

Tutkimus- ja kehitysjohtaja Juha Lemmetti jättää tehtävänsä Modulightin johtoryhmässä.

Modulightin johtoryhmän jäsenet ovat 30.4.2024 alkaen

 • Seppo Orsila (toimitusjohtaja)
 • Anca Guina (talousjohtaja)
 • Ulla Haapanen (markkinointijohtaja)
 • Kati Reiman (henkilöstöjohtaja)
 • Jari Sillanpää (myyntijohtaja)
 • Kalle Palomäki (johtaja, uudet tuotteet)
 • Jukka-Pekka Alanko (palvelujohtaja)
 • Petteri Uusimaa (teknologiajohtaja)
 • Ville Vilokkinen (operatiivinen johtaja)
4 tykkäystä

OP:n Kimmo Stenvall ruotii Modulightin Q1-tulosta videolla:

7 tykkäystä

Lemmetti erosi yhtiön palveluksesta 10.5.

Ja merkit täyteen.

3 tykkäystä