Neste sijoituskohteena: ilmastonmuutostaistelun eturivissä

Neste ja Marathon Petroleum (Marathon) ilmoittivat 1.3.2022 sopineensa 50/50 yhteisyrityksen perustamisesta uusiutuvan dieselin tuottamiseksi Marathonin Martinezissa, Kaliforniassa sijaitsevan jalostamon konversioprojektin (Martinez Renewable Fuels -projekti) valmistuttua. Kaikki vaadittavat kaupan ehdot ovat täyttyneet, mukaan lukien vaadittavien lupien ja viranomaishyväksyntien saaminen, ja Neste ja Marathon ovat tänään toteuttaneet järjestelyt Martinez Renewables -nimisen yhteisyrityksen perustamiseksi.

Martinez Renewablesin kautta Neste hankkii 50 prosentin osuuden Martinez Renewables Fuels -projektista. Laitoksen operoinnista vastaa Marathon, ja laitoksessa tuotettavat tuotteet jaetaan tasan yhteisyrityksen kumppaneiden välillä. Valmistuttuaan Martinez Renewablesin arvioidaan kasvattavan Nesteen vuosittaista uusiutuvien tuotteiden kapasiteettia hieman yli 1 miljoonalla tonnilla (365 miljoonalla Yhdysvaltain gallonalla).

Martinez Renewablesin tuotannon arvioidaan käynnistyvän vuoden 2023 alussa. Esikäsittelylaitoksen toiminnan arvioidaan käynnistyvän vuoden 2023 toisella puoliskolla, ja tuotantolaitoksen arvioidaan pystyvän tuottamaan 2,1 miljoonaa tonnia (730 miljoonaa Yhdysvaltain gallonaa) vuodessa vuoden 2023 loppuun mennessä.

13 tykkäystä

Ilmeisesti tuote tosiaan toimii, jos se kerran on tarpeeksi turvallista jopa tuttien tekoon, vaikka kierrätysraaka-aine.

2 tykkäystä

Analyytikon kommentit tämän päivän uutiseen liittyen. :point_down:

11 tykkäystä

Bellin uuden sukupolven viisipaikkainen Bell 505 -helikopteri lähti tänään Seletarin lentoasemalta Singaporesta esittelylennolle, jolla käytettiin Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine™ -tuotetta. Kyseessä oli Kaakkois-Aasian kaikkien aikojen ensimmäinen helikopterilento uusiutuvalla lentopolttoaineella.

Tämä merkittävä etappi saavutettiin tiiviissä yhteistyössä Bellin, Safran Helicopter Enginesin ja Nesteen välillä Jet Aviationin ja Shell Aviationin paikallisten toimintojen avustaessa uusiutuvaa lentopolttoainetta sisältävän sekoituksen tankkaamisessa Seletarin lentoasemalla. Liikelennot ovat olennainen osa ilmailualaa, ja esittelylento on osoitus kyseisen sektorin sitoutumisesta ilmailualan kunnianhimoisiin päästövähennystavoitteisiin ja uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöönottoon, jolla on keskeinen rooli näiden tavoitteiden saavuttamisessa.

Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine voi elinkaarensa aikana vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 %* fossiilisen polttoaineen käyttöön verrattuna. Uusiutuvaa lentopolttoainetta voidaan käyttää sekoitettuna tavanomaiseen lentopolttoaineeseen niin, että uusiutuvan polttoaineen osuus on jopa 50 %. Safranin helikopterimoottorit on jo sertifioitu toimimaan tällaisella polttoainesekoituksella.

14 tykkäystä