Osakesijoittaminen

Nexstim - aivostimulaatiolla maailmanvalloitukseen

Seuraan sivusilmällä Nexstimiä ajatuksena ehkä tulla mukaan sijoittajaksi joskus myöhemmin. Toimitusjohtajalle haluaisin esittää pari kysymystä.

  1. Mikä on Nexstimin markkinaosuus?

Grandviewresearch.com -sivusto esittää TMS-hoidon markkinoiden kooksi vuonna 2018 USD 883 miljoonaa. Vuosittainen kasvu on 8,8 %, ja jatkuu todennäköisesti voimakkaana hamaan tulevaisuuteen, kun tekniikalla siirrytään hoitamaan yhä uusia aivoperäisiä sairauksia. Nyt hoitomarkkinoiden koko pitäisi olla jo USD 1,2 mrd.

Jos tuosta laitevalmistajien osuus ottaen huomioon kalliit kertakäyttöosat olisi luokkaa USD 100 – 300 miljoonaan, tästä voimme päätellä, että Nexstimin markkinaosuus 4 miljoonan euron liikevaihdolla laitevalmistuksessa on likimain nolla.

Tämän laitevalmistajien markkinan jakaa verrattain harvalukuinen joukko: Brainsway Ltd.; Nexstim Plc; Magstim; Neuronetics, Inc.; TMS Neurosolutions; Mag Venture; and eNeura Inc. Tästä päästäänkin seuraavaan kysymykseen.

  1. Miksi Nexstim kasvaa niin tuskastuttavan hitaasti?

Nexstim antaa ymmärtää, että sillä on markkinoiden kehittynein laite TMS-hoitoon. Nexstimin liikevaihto on käytännössä edelleenkin nolla. Kun nollaan lisätään 30 % kasvu, pysytään edelleen nollassa. Jos Nexstim olisi aidosti kilpailukykyinen, se valtaisi markkinaosuuksia rivakasti. Nyt niin ei näytä käyvän. Nexstim ilmoittaa nyt jokaisen laitemyynnin erikseen sijoittajille. Alkuvuodesta laitemyynti on ollut edelleen hidasta eikä siinä näy kiihtymisen merkkejä, vaikka markkinoiden koko kasvaa poikkeuksellisen kovaa. Mihin Nexstim hukkaa kilpailukykynsä, jos sillä ylipäänsä sellaista on? Miksi Nexstimin laitteet eivät myy?

6 tykkäystä

Hei @Mikko_Karvinen_Nexst!

Tosiaan alaa ymmärtävänä olen seurannut teitä tovin ja tullut lopputulokseen, että lääkintälaitemarkkina ei ole helppo. Esimerkiksi mapping-käytössä tuotteenne vaikuttaisi olevan aika ylivoimainen monella tapaa, mutta se polku on ollut kivikkoinen. Masennuksen hoidossa näytönaste on hyvä ja laite vaikuttaa myös ylivoimaiselta (pl. MRI-kuvien vaatimus, jota voi kompensoida tutkimusdatalla.

Mitkä ovat myyntiprosessin kannalta suurimmat haasteet, jotka teidän tulee selättää lähiaikoina? Miksi tämä puoli on ollut se suurin haaste? Tarvitaanko siellä oikeat kontaktit? Suomalaisuus jenkeissä? Yrityksen taloudellinen tilanne/riskiarvio siihen liittyen ostajilla? Tästä myyntipuolesta olen kovin utelias tietämään lisää.

e: Vastailitkin tuolla aiemmin jo näemmä tähän NBS-puolen myyntiin. Tämä TMS kiinnostaa vielä kovasti, että millainen myyntipuoli sieltä löytyy.

6 tykkäystä

Kiitos @Ricky_Lafleur ! Olen ollut Nexstimin johdossa ensin talousjohtajana 5,5 vuotta ja nyt vähän yli vuoden toimitusjohtajana ja tähän aikaan on tosiaan sekä myötä että vastamäkiä mahtunut. Joten mukavaa kuulla että tätä työtä arvostetaan ja tästä voin kiitokset antaa koko Nexstimin 35 hengen tiimille.

Olemme rekrytoineet tässä alkuvuonna USA tiimimme kaksi uutta myyjää ja molemmat ovat aloittaneet jo työnsä Nexstimissä. Meillä työskentelee nyt USA:ssa myyntijohtaja Steve Beller ja hänellä tiimissään lisäksi kolme myyjää, jotka myyvät kaikki sekä NBS että NBT tuotteita sairaaloille ja klinikoille Pohjois-Amerikassa (ml. Kanada). Olemme siis palanneet tuossa tiimissä samaan myyntivahvuuteen, kuin ennen COVID-19 alkamista ja uskomme tämän kantavan USA:n liiketoiminnan kasvun jatkumiseen tämän vuoden aikana.

9 tykkäystä

Kiitos @Ledificazione hyvistä kysymyksistä.

  1. Tuosta TMS-hoidon kokonaismarkkinan koosta ja jakautumisesta Nexstimin ja kilpailijoiden välillä on mielestäni paras julkisesti saataville oleva kuvaus analyytikkomme Redeye raportin sivuilla 19-24 https://nexstim.com/fileadmin/Downloads/Financial_Reports/Redeye_Initiation_Report_nexstim.pdf Kokonaismarkkina TMS- masennuksen hoidossa arviodaan olevan luokkaa 110 MEUR ja tuosta Nexstimin nykyinen osuus olisi täten parin prosentin luokkaa terapialiiketoiminnan ollessa n. puolet nykyisestä liiketoiminnasta.

Diagnostiikka liiketoiminnassa (NBS) olemme itse arvioneet maaliskuussa 2021 julkaistussa EU kasvusesitteessä, että kokonaismarkiinakoko olisi 240 MEUR. Tässä markkinassa Nexstimin laitteisto on tällä hetkellä ainoa sekä FDA että CE merkinnän saanut leikkausta edeltävään motorisen ja puhealueen kartoitukseen käytetty TMS-laite. Kilpailijat tässä kentässä ovat muut leikkausta edeltävät kartoitusteknologiat ja laitteistot, kuten esim. fMRI, MEG sekä PET kuvannukset. Tässäkin markkinassa kasvupotentiaalia riittää vielä eteenpäin pitkäksi aikaa ja tältä osin näen, että kaupallistaminen on vielä alkumatkassa.

  1. Nexstimin TMS-laitteisto on monella tapaa mitattuna johtava TMS-laitteisto markkinoilla ja tällä hetkellä myös ainoa, joka käyttää ns. realiaikaista sähkökenttään perustuvaa navigointia (E-Field navigation). Ymmärrän, että lähdemme ns. liikevaihdon osalta takamatkasta kun vertaamme itseämme tällä hetkellä esim. muihin Yhdysvalloissa listattuihin kilpailijoihin eli liikevaihdon absoluuttinen koko ei ole vielä samaa luokkaa. Mutta Nexstimin kaupallinen panostus on tällä toimialalla katsottuna saavuttamassa nyt vasta vahvemman kasvun vaiheen, eli tähän mennessä sekä tutkimus ja tuotekehitys sekä regulatiivinen hyväksyntäpolku ovat vieneet isosti resursseja ja huomiota. Mutta viime vuoden 2020 kokonaisliikevaihdon kasvu oli COVID-19 ympäristöstä huolimatta 23% ja esim. molempien listattujen kilpailijoidemme liikevaihto laski. Meidän vahvuutena oli v.2020 paitsi kokonaismarkkinaa nopeampi kasvuvauhti niin myös pienensimme tappiota melkein puoleen siitä mitä se oli v.2019.

Valitettavasti en voi kertoa alkuvuoden 2021 liikevaihdosta mitään ennen H1 2021 tulosjulkistusta, mutta kuten 22.4.2021 julkaistussa lehdistötiedossa jo kerroinkin niin vuosi on lähtenyt monelta osin käyntiin paremmin kuin koskaan. Toimitimme tosiaan Q1 2021 aikana yhteensä 6 uutta laitteistoa. Vaikka se saattaa kuulostaa vaatimattomalta luvulta niin suurin listattu kilpailijamme USA:ssa toimitti vastaavana ajanjaksona 23 uutta laitteistoa. Heidän vuoden 2020 raportoitu liikevaihto oli USD kurssierot huomioiden jopa 10 kertaa meidän vastaavan ajanjaksoon, joten olen itse ylpeä alkuvuoden saavutuksestamme kilpailijaamme nähden. Ja kuten olen jo tässäkin ketjussa aiemmin puhunut keskitymme kannattavaan kasvuun eli viime vuonna 58% kokonaisliikevaihdosta oli toistuvaislaskutusta ja tämä on vähemmän riippuvainen laitteistojen myynnistä ja enemmän vaikuttaa myös olemassaolevan laitteistokannan käyttöaste. Samoin uudet mahdolliset avaukset klinikkayhteistyön osalta USA:ssa tulevat aikanaan lisäämään kasvun mahdollisuuksia tässä kilpaillussa markkinassa.

Tässä kohtaa tiedän, että mitkään TJ:n selitykset eivät toki vahvista uskoa kasvutarinaan paremmin, kuin itse tulokset. Joudumme siltä osin malttamaan elokuulle 2021 asti, kun pääsemme kertomaan H1 numerot.

16 tykkäystä

Turun yliopistossa on tutkittu kovasti myös tinnitusta, ja tehty myös väitöstutkimus sen hoidosta sarjamagneettistimulaatiolla (rTMS).

Voit tutustua asiaan vaikkapa keskustelemalla väitöksen tekijän, Turun seudun Mehiläisessä erikoislääkärinä työskentelevän LT Hanna SAHLSTENin kanssa (hän luultavasti tuntee hyvin myös NEXSTIMin laitteen! :grinning:) - sp-osoite löytyy seuraavasta uutisesta, josta pääset eteenpäin myös itse väitöstekstiin linkin kautta.

utu.fi/fi/ajankohtaista/vaitos/tinnituspotilas-voi-hyotya-aivojen-magneettistimulaatiohoidosta

Tulos ei kylläkään lupaile paljoa. Sen tarjoama hyöty voidaan kuitata sanalla “ehkä”. Parhaassa tapauksessa tinnitusäänet voivat vaimentua joksikin aikaa, mutta eroon niistä ei pääse. Ei kovin lohdullista ongelman kanssa kamppailevalle…

Tiedän, että täällä Helsingissä on yhdelle epätoivoiselle potilaalle kokeiltu leikkausta(!) suoraan aivokuorelle, mutta vailla tulosta. (Vaarallista hommaa, olisi voinut sattua vaikka mitä!! :grimacing:) En missään nimessä suosittele sellaista, missä ei ole takana vankka tieteellinen näyttö.

Turun yliopistossa on tutkijaporukka, jolla on paras suomalainen asiantuntemus TMS-hoidon soveltamisesta tinnitukseen. Siihen on tyytyminen näillä näppäimillä…

Aivotutkimuksen yleisen edistymisen myötä tulevaisuudessa löytynee toimivampi ratkaisu ongelmaan. Tällä hetkellä ei näytä, että se olisi TMS.

7 tykkäystä

No onneksi ei itseä tuo haittaa, vaikka välillä miettii kun on hiljaista, niin miltä hiljaisuus kuulostaisi. Tottunut elämään sen kanssa. Tärkeintä tuossa on että tutkitaan ja jos siihen löytyy parannus keino, niin se on hyvä.

2 tykkäystä

Kiitos vastauksesta. Jään mielenkiinnolla odottamaan H1 numeroita.

2 tykkäystä

Nexstimin erona Magstimiin on stimulation kohdentaminen ja antaminen mahdollistamalla käyttäjälle TMS-pulssin antaminen haluttuun paikkaan, halutulla intensiteetillä ja halutulla stimuloivan sähkökentän orientaatiolla. Nexstimin ainutlaatuisen teknologian tarkkuus ja toistettavuus on teknisesti testattu ja kliinisesti validoitu neurokirurgiassa. Teknologista eroa Magstimiin ja muihin valmistajiin on kuvattu sivustolla: Nexstim - Technology jossa Magstimin laitteisto ilman navigointia sisältyy tuohon “Stand-alone TMS” sarakkeeseen ja käytettäessä Magstimi stimulaattoria kolmannen osapuolen navigation kanssa mikäli potilaasta on otettu omat MRI-kuvat, laiteisto kuuluu tuohon keskisarakkeeseen “TMS with coil navigation”.

6 tykkäystä

Hei @Tutkija !

Ja kiitos hyvistä kysymyksistä. Keskityn tässä vastauksessani toivotusti NBT eli terapialiiketoimintaamme. Olemme panostaneet NBT-liiketoiminnan markkinoinnin ja myyntitiimiin uudistamiseen voimakkaasti koko uuden strategian toimeenpanon eli karkeasti ottan vähän vajaa vuoden ajan ja tässä muutamia myyntiprosessin keskeisiä haasteita listattuna.

  1. Haasteet eroavat hieman markkinoiden mukaan. USA:ssa TMS masennushoidolla on laajasti vakuutuskorvattavuus ja täten taloudellinen pohja ja malli hoidoille on olemassa. Mutta TMS on siitä huolimatta edelleen lääke- ja psykoterapiahoitoon nähden hoitomääriltään varsin pienimuotoinen hoitomuoto. Eli kaikki TMS valmistajat tekevät myös omalla markkinoinnillaan ns. TMS hoidon yleismarkkinointia käytettäväksi esim. vakavan masennuksen hoidon edistämiseen. USA:ssa hoidot toteutetaan usein yksityisillä psykiatrian tai TMS-klinikoilla ja täten klinikoiden lukumäärä on laaja ja vaatii paljon markkinointidollareita ja tiimin jalkatyötä saadakseen Nexstimille näkyvyyttä kilpaillulla markkinalla. Hyvä asia mainita tässä yhteydessä, että olemme onnistuneet viime aikoina kasvamaan yhtiönä USA:n TMS markkinan ja listattujen kilpailijoiden kasvua nopeammin.

EU ja muussa maailmassa TMS-hoidon korvattavuus valitettavasti laahaa jäljessä, eli näillä markkinoilla on tuon TMS:n yleisen tunnettuvuuden kasvattamisen lisäksi vaikeampaa perustella asiakkaille (EU:ssa yleensä yliopistotason sairaaloille) hoitojen taloudellista mallia. Julkisen puolen kilpailutuksissa hinta painaa usein arviointikriteerinä paljon ja Nexstimin navigoinnin tarjoama paremmat hoitovasteet jäävät usein valitettavasti vähemmälle huomiolle ja halvemmat navigoimattomat TMS kilpailijat jossain määrin hyötyvät tästä. Olemme kuitenkin myynti- ja markkinointitiimimme sekä jakelukumppaneiden kanssa saaneet paljon hyvää aikaan myös tällä alueella ja aina onneksi löytyy aina myös sairaaloita ja klinikoita, jotka arvostavat hoidon laatukriteereitä hoitomäärien lisäksi.

  1. Oikeat kontaktit ja asiantunteva myynti- ja kliininen aplikaatiotiimi ovat keskeisiä resursseja käytännön jokapäiväisessä myyntityössä. Valitettavasti keväällä COVID-19 kriisin eskaloituessa maailmanlaajuisesti jouduimme tilapäisesti pienentämään yhtiön kaikkia toimintoja mm. lomauttamaan Nexstimin Helsingin toimiston työntekijät kokonaisuudessaan ainakin osa-aikaisesti. Jouduimme myös irtisanomaan väkeä sekä USA:n että Saksan toiminoissamme. Tämä kriisin aikana tärkeä kassaa säästävä ja suojeleva toimenpide on vienyt aikaa korjata tiimimme nykyiseen iskuun, mutta uskon että nykyiset resurssimme ovat huippuluokkaa ja ennen kaikkea tiimin motivaatio on erittäin korkealla tasolla! Olen pyrkinyt luomaan toimitusjohtajuuteni aikana avoimen keskustelevan ilmapiirin myyjien kanssa ja kokoonnumme joka toinen viikko kaikkien myyjien (FIN, USA ja GER) sekä myyntijohtajien kanssa yhteiseen Teams-kokoukseen, jossa käymme läpi uusmyynnin osalta perusteellisen tilannekatsauksen ja pyrimme myös jakamaan parhaat kokemukset onnistuneista kaupoista. Joka toinen viikko keskitymme vastaavassa tilaisuudessa toistuvaislaskutuksen läpikäyntiin ja tässä olemme nyt johtoryhmän jäsenten kanssa kehittämässä seurantaa ja sopivaa osallistujajoukkoa vielä eteenpäin. Menestymisen nälkä ja kasvukulttuurin kehittyminen on aistittavissa koko henkilökunnasta ja tämä lupaa hyviä tuloksia tulevaisuuden suhteen.

Jenkkitiimistämme vielä sen verran, että yhtiömme Nexstim, Inc. palveluksessa on tällä hetkellä tehokas 7 hengen tiimi - 4 myyntiin ja liiketoiminnan kehittämiseen suuntautunutta henkilöä, 1 markkinointipäällikkö, 1 kliininen aplikaatiospesialisti (1-2 uutta rekrytointiprosessissa) sekä yksi logistiikka- ja huoltohenkilö. Pyrimme tekemään asiat tehokkaammin ja sitä kautta myös pienemmillä kiinteillä kustannuksilla kuin kilpalijamme USA:ssa, jotta varmistamme paitsi kasvun niin myös kannattavuuden pitkässä juoksussa. Muistutuksena vielä, että kukaan julkisesti listattu TMS-yhtiö ei ole vielä kassavirtapositiivinen eli pelkästään toisten toimintatapoja ei kannata kopioida vaan myös kasvun edetessä ja kiihtyessä tulee jatkuvasti panostaa toimintatapojemme ja liiketoimintamallien kehitykseen, jotta yhtiön kannattavuus seuraa kasvun mukana. Meidän näkemyksen mukaan “designed and manufactured in Finland” ei ole lainkaan huono asia USA:ssa tai muillakaan maailman vientimarkkinoilla. Toki volyymien kasvaessa voimme harkita tuotannon ja suunnittelun paikallisuutta uudestaan, mutta nykysillä myyntivolyymeillä on kannattavampaa suunnitella ja valmistaa kaikki laitteet keskitetysti Suomessa ja myydä ja markkinoida laitteistot ja palvelut sitten tytäryhtiöiden ja jakelijoiden kautta globaalisti.

Taloudellisen tilanteen osalta meillä on nyt kevään merkintäoikeusannin jälkeen vakaampi tilanne ja helpompi keskustella myös tästä kulmasta potentiaalisten asiakkaiden kanssa. USA:ssa julkisesti listatut kilpailijamme ovat kassavirran osalta samassa investointi- ja kasvuun panostamisen vaiheessa eli en näe tilannettamme tämän osalta kovin erilaiselta. Kaikki kolme listattua yhtiötä ovat tämän alkuvuoden aikana nostaneet markkinoilta merkittävän määrän rahoitusta edistääkseen liiketoimintansa kasvua. Määrät ovat mielestäni suhteessa liiketoiminnan kokoon varsin vertailukelpoisia eli kenenkään kilpailijan ei voida katsoa asiakkaan osalta olevan kovin paljoa toisia paremmassa asemassa tämän osalta. Olen aina korostanut asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme sitä, että me julkaisemme taloustietomme läpinäkyvästi kaksi kertaa vuodessa ja tämä tarjoaa listaamattomiin kilpailijoihin nähden huomattavasti paremman läpinäkyvyyden ja näin pitäisi mahdolliset riskit pystyä paremmin arvioimaan. Listaamattomista kilpailijoistamme on hyvin vähän taloudellista tietoa saatavilla ja näkisin tämän yhtenä jatkuvana riskinä heidän toiminnan jatkuvuuden osalta. Eli vaikka emme ole vielä kassavirtapositiivisia tänään, niin First North -yhtiönä taloudellinen tilanteemme on mahdollisimman läpinäkyvä ja taloutemme kehittymistä pitkässä juoksussa on helpompi seurata ja analysoida myös mahdollisten riskien kehittymisen osalta.

12 tykkäystä

Kiitos tästä. Eli laitteiston halvempi hinta on suurin tekijä miksi asiakas päätyy “huonompaan” laitteeseen?

Kiitos tästä. Käytännössä tarvitaan hyvää tutkimusdataa (voi kestää), siihen perustuvaa markkinointia ja aikaa. Lääkärit kyllä hyppäävät tuon tutkimusdatan perään, mutta valitettavasti ala on hyvin hierarkinen, byrokraattinen ja kaikkea muuta kuin dynaaminen. Usein sama kuin olisi Puolustusvoimien kanssa tekemisissä.

3 tykkäystä

Tervehdys, Mikko! :smiley:

Kiva saada sinut joukkoomme avaamaan “pöytälaatikkosi” sisältöä ja tulevaisuuden horisontteja! Fokus ei jää nyt kenellekään epäselväksi, kun askarruttaviin kysymyksiin tulee heti vastaus! Kiitos kaunis meille omistamastasi ajasta. :sunflower: :honeybee:

Tuli tässä mieleen yksi mahdollinen vetovoimatekijä, joka voisi auttaa firman globaalissa markkinoinnissa, nimittäin esteettinen ilme, sen hienovarainen tehostaminen ja “kotouttaminen” asiakkaan a) mielentilaan ja b) hoitotilaan jollain kaikille tutulla asialla.

Kävin vähän kurkkaamassa Wall Streetin sydämessä sijaitsevan “Principium Psychiatryn” sisätilojakin. Loistava historiallinen rakennus (Standard Oil), mutta miten tylsän harmaa ja mitätön ilme koko vastaanotolla, minimalismi oli viety äärimmilleen! No, ehkä se on asiallista maailman kalleimmissa vuokraneliöissä… Eikä se laitekaan (NeuroStar) ketään visuaalisesti inspiroi… Kääk! :drooling_face:

Toista on Nexstimin kuvissa! Niistä tulee aina jotenkin hyvälle mielelle. Mistä välähtikin ajatus verrata sitä Nexstimin keltaista Vincentin keltaiseen eli hänen useisiin Arlesissa maalaamiin Auringonkukkiin, maailman taidehistoriallisiin aarteisiin! Kun epäilin arviotani, lähdin jäljittämään niitä värisävyjä museoiden sivuilta. Mitä ihmettä! Tässä tulos:

Eikö tuolla pojalla ole selvästi Nexstimin raidat paidassaan?!

Kuva on otettu striimaustekniikan ihmeenä Lontoon National Galleryssä 2017 pidetyssä “virtuaalinäyttelyssä”, jossa eri museoiden asiantuntijakuraattorit pitivät hallussaan olevasta Vincentin taulusta kukin 15 minuutin esitelmän Lontooseen kokoontuneelle yleisölle.

Kuvassa näkyvä “Nexstim-poika” sai nähdä ensi kertaa kaikki viisi Auringonkukka-taulua yhdessä ja samassa tilassa. Sellaista ei ole tapahtunut koskaan ennen. Museot kun eivät lähetä kalleimpia aarteitaan maailmalle näyttelyihin, sehän on selvää. Uusi tekniikka mahdollistaa “näyttelyt”, ja pojan ilme onkin muikea.

Tässä virallinen tieto kuvalähteestä:

Kuvan omistaa Getty Images, ja kuvaajan nimi on Mary Turner.

Masentuneille ihmisille en tiedä suurempaa lohtua kuin katsella samaa keltaisen pilkahdusta kuin on Vincentin kukissa ja Provencen auringossa ja allaan olevassa klinikan hoitotuolissa. Ja firman logossa. Se kruunaa tämän yllättävän mutta iloisen kokemuksen! :boom:

Luonnossa keltainen on hälytysväri, mutta tämä Vincentin keltainen on parantavaa hälytystä (“the gentle woodpecker”, kuten eräs TMS-potilas Scientific Americanissa asian ilmaisi)…

Tässä lopuksi Nexstimin logolle omistettu filosofinen mietelause, ote kurjuudessa kamppailevan Vincentin kirjeestä veljelleen Theolle:

"Jos ihmisellä on tarve johonkin suurempaan, äärettömään, niin ei ole tarpeen mennä etäälle. Jos on olemassa jokin “rayon d´en haut” (“säde ylhäältä”), niin ehkä sen voi löytää täältä."
(Kirjeestä # 242)

Ehkä sen voi tosiaan löytää täältä! :slightly_smiling_face:

PS. Lisätietoa tästä:

smithsonianmag.com/smart-news/virtual-exhibit-reuniting-van-goghs-sunflowers-180964479/

6 tykkäystä

Arvio H1: liikevaihdosta:

Oletaan että yksi NBT ja yksi NBS laite myydään vielä tällä vuosipuoliskolla.

NBT laitteiden myynti: 4* 32 884,35 € (keskimääräinen hinta-arvio laitteelle) = 131 537,41 €

NBS laitteston myyntihinta on hieman vaikeampi arvioida, koska vuosikertomuksessa lukumäärät sanotaan noin lukuna, mutta kauppojen ja sen hetkisen NBS laitteiden liikevaihdon perusteella yhden laitteen myynniksi tulee 178 048,27 € (Mikko voi tämän korjata, jos se luvun kertominen on sallittua).

NBS laitteiden myynti: 6 * 178 048,27 € = 890 241,35 €

Liikevaihtoa kasassa tähän mennessä: 1 021 778,77 €

NBT:n jatkuvalaskutus:
Jatkuva laskutus on ollut huimassa nousussa. Huomioiden laitteiden lukumäärän vuoden lopussa ja jatkuvan liikevaihdon kunakin vuonna laitekohtainen laskutus on ollut seuraavanlainen:

Vuonna 2019: 43487€ Vuonna 2020: 53922€

Vuosikertomuksen 2020 mukaan keskimääräinen laitteen liikevaihto on kuitenkin ollut 71 000€. Aiemmin on kerrottu, että NBT laitteiden käyttöaste on noussut eli uskaltaisin laittaa tuohon 9 000€ lisää per laite. Lisätään vuoden 2020 lopun laitemäärän lukuihin vain yksi laite, koska osa tilatuista voi olla vielä asentamatta. Muistetaan myös, että Nexstimin tavoite on 100 000€ /laite/vuosi.

80 000€ * 32 laitetta = 2 560 000,00 €

Puoli vuotta: 1 280 000€

NBS laitteiden muu kuin laitteiden myynti:

Vuonna 2019: 788 981€ Vuonna 2020: 695 053€

Lasketaan näistä keskiarvo ja jaetaan se kahdella, koska lasketaan puolen vuoden arviota:

371 008,50 €

Lopullinen liikevaihto:

131 537,41 €
890 241,35 €
1 280 000,00 €
371 008,50 €

2 672 787,26 €

Viime vuonna liikevaihto oli koko vuonna noin 4 114 000€.

3 tykkäystä

Oletaan, että NBS toimitukset pysyy samana eli 10 kpl/ vuosi (voi olla vähemmänkin)
NBS muu myynti pysyy samana,
NBT laitteita myydään maltilliset 8 kpl/ vuosi

Vuonna 2022 liikevaihto olisi noin. 6 385 574,53 €

Joku fiksumpi saa laskea kulut, että milloin tulee positiivinen tulos.

1 tykkäys

Menipäs väki hiljaiseksi. Nyt pitää sitten miettiä, että onko se hyvä vai huono signaali. Ruotsissa kurssi 0,6 kruunussa. Onkohan Lagon touhuille laitettu loppu, kun ei tasoita kursseja?

1 tykkäys

Mites tuossa käänteisessä splitissä käy 50 osakkeilla? Mulla kun on kaks viimestä numeroa 50 ja puolikkaita osakkeita ei taida olla :grin: rahassa se ei toki paljon ole, ainakaan vielä.

2 tykkäystä

Kilpailutustilanteissa halvempi hinta painaa usein paljon arviointikriteereissä ja teknisesti edistyneempi integroitu laitteisto, joka sisältää mm. 3D-navigointijärjestelmän, EMG-vastemittauksen jne. ei voi kilpailla pelkästään hinnalla.

3 tykkäystä

Kiitos @Nanovauva ! Olen seurannut ilolla tekstejäsi ja jakanut tämänkertaisen myös johtoryhmällemme inspiraatioksi :slight_smile:

Olen sitä mieltä, että masennuspotilaan hoitoa pitäisi monesti tarkastella kokonaisvaltaisemmin ja huomioida näin potilaan yksilölliset tarpeet paremmin. Pelkkä lääke, psykoterapia, TMS-hoito, ketamiini tai ECT eivät välttämättä yksistään takaa hoitovastetta vaan yhdistelmä erilaisia hoitomenetelmiä voisi usein johtaa parempaan lopputulokseen. Myös remission saavutettua vakava masennuspotilas valitettavasti usein kokee masennuksen uusiutumista ja varsinkin näiden takapakkien osalta tulisi varmistaa, että potilas pysyy jatkuvan hoidon ja seurannan piirissä riittävän pitkään. Masennuksen TMS-hoito toimii perinteisesti hyvin vaihtoehtona potilaille, jotka eivät ole saaneet hoitovastetta lääkkeistä tai psykoterapiasta. Pyrimme nopeutettujen iTBS hoitoprotokollien tutkimisella ja kehittämisellä nopeuttamaan kaikkein vakavimpien masennuspotilaiden hoitoa, mutta samalla tulee kehittää oikeat jatkohoidot ja seurannat remission saavuttaneille potilaille.

Hoitoklinikat eroavat monesti toisistaan paitsi käytettävien metodien niin myös potilaan huomioimisen asteesta, johon mielestäni liittyy myös jossain määrin mainitsemasi estetiikka. Työstämme käytännön kehitysehdotuksia yhdessä yhteistyöklinoidemme kanssa pyrkimyksenä tarjota yhdessä heidän kanssaan potilaiden kannalta yhä parempaa ja kokonaisvaltaisempaa hoitoa tulevaisuudessa.

6 tykkäystä

Hei @Jonita. Nexstimin tänään pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Yhtiön osakemäärän vähentäminen tehdään siten, että Yhtiö laskee 14.5.2021 liikkeelle uusia Yhtiön osakkeita kaikille tällaisille Yhtiön osakkeenomistajille vastikkeetta siten, että jokaisen osakkeenomistajan arvo-osuustilin mukaisesta osakkeiden lukumäärästä tehdään jaollinen luvulla 100.

Eli mikäli sinulla on lukuihin 50 päättyvä osakemäärä niin Nexstim suuntaa sinulle 50 uutta osaketta vastikkeetta ennen kuin tuo käänteinen splitti toteutetaan 100/1 suhteessa.

12 tykkäystä

Miksi Emoyhtiöllä on yli 12 miljoonaa lainasaamisia Nexstim Inc:ltä ja miten ja milloin emoyhtiö alkaa saamaan niitä takaisin? Luulisi USA:n myyntitiimin tekevän voittoa ettei sinne tarvitse rahaa lainata jatkuvasti lisää.

Taitaa jatkuva laskutus mennä suoraan emoyhtiölle ja Inc saa liikevaihdon vain pelkästä laitteen myynnistä ja siksi tuotot eivät kata kuluja?