Reka Industrial sijoituskohteena - kaapelia ja kumia maailmalle

Tehtiin tuosta Antin kanssa äsken video, missä juteltiin valuaatiosta. Avasin ajatteluani siinä, mutta tässä sama logiikka samalla kun video on vielä matkallaan:
Noita lukuja pyörittelemällä päästään karkeasti tuohon haarukkaan, mitä täälläkin on pyöritelty. Mun mielestä tuo nykyisten omaisuuserien arvo ei tässä erikoistilanteessa ole se mihin kannattaa lukittautua, koska oletettavaa on, että nuo pääomat allokoidaan uusiin liiketoimintoihin. Silloinhan Reka Industrialin arvon tulee määrittämään se, millaisia hankintoja onnistutaan tekemään. Sen takia tässä erikoistilanteessa katson enemmän sitä kautta, että millaisia odotuksia nykyinen kurssi pitää sisällään suhteessa käytettävissä oleviin varoihin ja mielestäni siitä muodostuu sijoittajan riski/tuotto-suhde nyt.

Mitä ennusteisiin tulee, niin on ihan tavanomainen käytäntö, ettei ennusteita muuteta yritysjärjestelyn tässä vaiheessa. Järjestely vaatii vielä viranomaisten hyväksynnän ja kaupanhan odotetaan toteutuvan H1’23:lla. Näin ollen Reka tulee oletettavasti raportoimaan vielä nykyisellä rakenteella ja todennäköisesti antaa myös jonkun näköiset carve out luvut yritysmyynnin oletettavan toteutumisen jälkeen.

19 tykkäystä

Ja tässähän se on.

Aiheet:
00:00 Aloitus
00:15 Reka Kaapeli myydään
02:37 Velkalasti kevenee
03:11 Pääomien allokointi
04:44 Arvostus

7 tykkäystä

Tätä erikoistilannetta on mielestäni syytä arvioida sekä osien summan että tulevaisuuden pääomanallokoinnin näkökulmasta. Puhdas osien summa on enemmän tämän päivän matemaattinen substanttiarvo, mutta lisäksi pitää ottaa huomioon johdon/hallituksen kyky allokoida tämä tuleva ylimääräinen pääoma arvoa luoden. On myös teoriassa mahdollista (tosin ei varmaan kovin todennököistä), että koko Reka Industrial purettaisiin, jolloin pitäisi ottaa huomioon mahdolliset likvidointikustannukset (esim. neuvonanto, verot).

Osien summa arviossa päädyin itse noin 8.0 EUR/Osake tasolle transaktiopäivänä. Tämä perustuu seuraaviin komponentteihin.

  1. 10.11 päätöskurssin mukainen markkina-arvo, jossa ei ole huomioitu yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

  2. Transaktion jälkeinen oikaistu nettovelka -37.4 MEUR. Alla olevassa kuvassa keskeiset oletukset.

  1. Reka Kumin arvo n. 10.7 MEUR (yritysarvo eli EV), mikä on linjassa Petrin tämän päivän kommenttien kanssa. Oletuksena, että liikevaihto 29.4 MEUR (viimeisen 12 kuukauden), käyttökate 2.2 MEUR (viimeisen 12 kuukauden) ja liikevoitto 1.3 MEUR (oma arvio), ja EV/Liikevoitto kerroin n. 8.0x.

Reka Kumin liikevoiton olen arvioinut tiedossa olevan käyttökatteen ja arvioidun poistotason pohjalta. Reka Kumin viimeisen 12 kuukauden käyttökate oli tosiaan 2.2 MEUR, jonka lisäksi olen olettanut poistojen olevan n. 3.0% liikevaihdosta. Tämä on linjassa sekä Reka Industrialin nykyisen että Reka Kumin vuoden 2019 tason kanssa, jolloin Neo Industrial osti Reka Kumin. Kaapeliliiketoiminta saattaa todellisuudessa olla hieman pääomaintensiivisempää kuin Kumiliiketoiminta, mutta parempi olla suurin piirtein oikeassa kun täysin väärässä.

Liikevoittokerroin (8.0x) on hieman sen alle, mitä Neo Industrial maksoi Reka Kumista 2020 (9.4x Liikevoitto). Tosin vuonna 2020 Reka Kumin myyjänä oli Reka Oy, jonka pääomistaja on Markku Rentto eli myös Neo Industrialin / Reka Industrialin pääomistaja. Ympäri mennään ja yhteen tullaan. Tämä yritysarvo-arvio on jollain mittareilla konservatiivinen, sillä Neo Industrial maksoi Reka Kaapelista 11.3 MEUR yritysarvon vuonan 2019. Kauppatilanne ja markkina oli tosin hyvin erilainen vs tilanne nyt.

Näillä oletuksilla osien summa alennus olisi vielä tämän päivän kurssilla myös >25% eli merkittävä. On kuitenkin hyvä huomata, että mikäli Reka Industrialin hallituksen/johdon pääoman allokointi on suboptimaalista tai jopa epäonnistuu, niin puhdas substanttiarvo on liian korkea arvio yhtiön käyvästä arvosta. Tämä riski on aina olemassa, eikä mielestäni nykyisen johdon tai pääomistajan pääomanallokointikyvykkyyksistä ole vahvaa näyttöä. Reka Industrialin pitkänaikavälin pörssikurssin kehitys ei ainakaan tue tarinaa vahvasta arvonluonnista. Eli jonkin asteinen substanssialennus riskin, ajan jne. kompensoimiseksi on mielestäni paikallaan ja tämä näkyy nykyisessä osakekurssissa.

Alennus on mielestäni kuitenkin aika suuri, joten otin hyvin pienen position ja jään seuraamaan tilannetta.

28 tykkäystä

Reka Industrial Oyj: Ilmoitus johtohenkilön liiketoimista | Kauppalehti

Johto samaa mieltä. 6eurolla myydään 8euron lappua!

5 tykkäystä

Ostos on kyllä suhteettoman vähäinen , joten ei erityisesti vakuuta.

2 tykkäystä

Kuun lopussa kannattanee seurata miten isoimmat omistajat ovat toimineet julkistuksen jälkeen. Luulen että Top10 kasvattanut. Itse ainakin tankannut kaksin käsin. ( olen emoyhtiön reka oy:n hallituksessa ) V

14 tykkäystä

Rentto ja toimari osti kanssa 6 pintaan eilen. Ihan kuinka vaan. Jännä kun johto nyt aktivoitunut laajalla rintamalla.

2 tykkäystä

Melkeinpä väittäisin, että top10 on vähentänyt. Yksi heistä on myynyt koko potin ainakin, koska yksi vähintään 28 200kpl toimeksianto toteutui eikä muilla kuin top10 ole tuollaista määrää. Toisaalta kummoistakaan signaaliarvoa tuolla ei ole kun kyseessä alle 0.5% osakkeista.

4 tykkäystä

Varmasti yli +50% tuotto on kiinnostanut useita, mutta luulen silti, että ”uusi top 10” on kasvattanut! V

2 tykkäystä

Mielenkiintoinenhan tuo suurimpien omistajien lista on, rahastot loistavat poissaolollaan ja hallintarekisteröityjenkin määrä minimaalinen, sijoittajalegenda Erkki Sinkko löytyy sijalta neljä, muistan erään lehtijutun aikanaan, kun Sinkkoa haastateltiin ja hän totesi, että on kiire pankkiin tekemään ostotoimeksiantoa Rekasta, kun kurssi on laskenut houkuttelevalle tasolle :slight_smile: Uskoisin, että Erkkikin tekee toimeksiantonsa nykyään kotisohvalta käsin :slight_smile: Osakkeenomistajat | Reka Industrial

Varsinainen jännitysmomentti on tuo hallituksen heti alkanut strategiatyö, laitetaanko Reka Kumikin lihoiksi ja jaetaan rahat omistajille, jonka jälkeen toiminta lopetetaan :slight_smile: No, tämä oli enemmänkin vitsi, mutta olisiko sitten nykyään kovin suosittu sarjayhdistelijästrategia varteenotettava, vai tyydytäänkö tekemään kumialalta täydentäviä ostoksia. Olisi mielenkiintoista kuulla @Petri_Gostowski ajatuksia, jos annetaan mielikuvituksen laukata ihan vapaasti eli mitä vaihtoehtoja sinä näet tuon strategiatyön lopputuloksena!?

9 tykkäystä

Yksi hyvää tuottoa tekevä sijoitus olisi ostaa pois alle 6 euron omat osakkeet ja mitätöidä ne.

10 tykkäystä

Jos lähdetään liikkeelle ylätasolta, niin käytännössä saataville varoille on kolme tavanomaista allokointivaihtoehtoa: maksaa velkoja pois, maksaa osinkoja ja/tai tehdä investointeja. Odotan strategiatyön lopputuleman vastaavan siihen, missä suhteessa kuhunkin näistä pääomia allokoidaan.

Ensimmäiseen eli velkojen poismaksuun uskon allokoitavan jonkin verran varoja ja ainakin sen vuonna 2024 erääntyvän green bondin 10 MEUR:n verran. Lisäksi myös jonkin verran muita velkoja veikkaisin olevan lyhennyslistalla. Konsernin tulevaisuuden velkakapasiteetti kuitenkin linkittyy siihen, millaisella liiketoiminnoilla konserni operoi tulevaisuudessa eli mikä on operatiivisten liiketoimintojen velankanto- ja hoitokyky. Nykyisessä korkeamman korkotason jaksossa lähtisin tässä itse varovaisemmalla linjalla eli lyhentelisin velkatasoa ihan reippaasti. Velkatasoa saa sitten terveemmällä rahoitusrakenteella todennäköisesti myös halvemmalla tulevaisuudessa.

Varoja nyt kerrottiin jo jaettavan, enkä lähtökohtaisesti näe sen noudattavan nykyistä strategiaa, että jaettaisiin enemmänkin varoja ulos.

Mutuilen siis, että merkittävä osa allokoidaan uuden/uusien liiketoimintojen hankkimiseen, sillä Kumissa ei arvioni mukaan ole (saatavien varojen mittakaavassa) merkittäviä orgaanisia investointitarpeita. Jos itse lähtisin rakentamaan pitkän aikavälin ratkaisua punnitsisin yhden tai useamman sellaisen liiketoiminnan hankkimista, missä näen pitkän aikavälin suotuisat näkymät ja joissa myös tunnistan keinoja kehittää liiketoimintaa ja sitä kautta kasvattaa liiketoiminnan arvoa. Tämähän siis käytännössä noudattelisi sijoitusyhtiön filosofiaa :smiley:

15 tykkäystä

Mikäli myyntitiedotteen sisältöä pohtii (boldattu), mielestäni epäsuorasti viitataan jo pieniin yritysostoihin tai investointeihin, jotka tukisivat Reka Kumia ja sen liikevaihtoa. Tai en ainakaan ymmärrä miksi tähän viitattaisiin muuten vaan Reka Kaapelin myyntitiedotteen yhteydessä ellei alustavia suunnitelmia sinnepäin ole. Olisiko mahdolliset hankinnat Reka Industrialin alla vai voiko nämä ostaa tytäryhtiön alle?

Hallituksen puheenjohtaja Markku E. Rentto: "Tämä on uuden alku Reka Industrialille, jonka strategiatyö alkaa välittömästi. Reka Industrial osti Reka Kumin vuonna 2020, jolloin Reka Kumin liikevaihto oli noin 20 miljoonaa euroa. Nyt Reka Kumin liikevaihto on noin 30 miljoonaa ja markkinanäkymät luovat hyvät edellytykset seuraavan liikevaihtoluokan saavuttamiseen."

7 tykkäystä

”Bucket List” -uutisia. Reka Industrial liputti juuri 5% omistukseni yhtiössä. Iso etappi pienelle ihmiselle. Omilla rahoilla liputtaminen on minulle merkityksellinen hetki ja ”bucket list” -asia. Minulle se merkitsee sitoutumista, luottamusta tulevaisuuteen, omistajuutta ja yrittäjyyttä. Muille omistajille viestini on se, että uskon yhtiön mahdollisuuksiin ja olen valmis kantamaan riskiä yhtiön onnistumisesta. Hieno päivä! V Reka Industrial Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10. pykälän mukainen ilmoitus

30 tykkäystä

Kauppalehdessä Erkki Sinkon omistuksesta juttua ja haastateltu myös häntä: Erkki Sinkko paljastaa viisi suosikkiaan Helsingin pörssin raskaasta sarjasta – Rekan suuromistajiin kuuluva Sinkko aikoo pysyä mukana kaapelitoiminnan myynnin jälkeenkin | Kauppalehti

Pari lainausta:

“Sinkko pohtii, miten käy, kun yhtiö saa strategiatyön valmiiksi ja uusia teollisia suuntia pohditaan. Hän näkee, että Rekan olisi hyvä investoida jäljelle jäävään kumiliiketoimintaan. Harha-askelien vaara on on tosin hänen mukaansa olemassa, sillä yhtiö on aiemminkin veikannut väärää hevosta.”

”Pysyn Rekan omistajana kaapelitoiminnan myynnin jälkeen ilman muuta. Sukuomistaja pitää yhtiöstä hyvää huolta.”

”Pelkään, että Rekan hallitus sijoittaa kaapelikaupasta saatavat rahat väärään kohteeseen. Historiasta löytyy kaksi pahaa virhearviointia.”

“Sinkko toivoo, että yhtiö kehittää jäljelle jääviä kahta teknistä kumia valmistavaa tehdasta, jotka ovat Suomessa ja Puolassa. Puolan tehtaalla ratkaistaan Sinkon mukaan nyt erilaisia haasteita, mutta se on esimerkiksi lähellä Saksan ajoneuvoteollisuutta, eli iso asiakaskunta on ulottuvilla.”

“Sinkko näkee, että kumibisneksen liikevaihto on ”selvästi liian pieni” ja se pitäisi kasvattaa 100 miljoonaan euroon nopeasti, jotta marginaaleista voidaan pitää kiinni kilpailun keskellä.”

10 tykkäystä

Päivitetty listaus suurimmista omistajista. Enemmän lisääjiä kuin vähentäviä

5 tykkäystä