Osakesijoittaminen

Relais Group -ketju

Osaako joku kertoa mitäs tämä nyt niinkuin käytännössä tarkoittaa?

Oikeus vaatia osakassopimuksen mukaisen osto-option käyttämistä

Relais Group oyj, Yhtiötiedote 7.4.2021 kello 9.30

Oikeus vaatia osakassopimuksen mukaisen osto-option käyttämistä

Relais Group Oyj:n (" Yhtiö “) tietoon on tullut, että Yhtiön suurin osakkeenomistaja Ari Salmivuori ja hänen määräysvaltayhtiönsä, Yhtiön kolmanneksi suurin osakkeenomistaja Ajanta Oy (” Ajanta “) ovat sopineet Solesol Oy:n (” Solesol “) kanssa järjestelystä, jossa Solesolille on annettu oikeus vaatia, että Salmivuori ja Ajanta käyttävät eräiden Yhtiön osakkeenomistajien ja Yhtiön välisen, toukokuussa 2019 ennen yhtiön listautumista solmitun osakassopimuksen mukaista osto-optiotaan Nordic Industry Development AB:n (” NID “) omistamiin Yhtiön osakkeisiin (” Osto-optio ") enintään 443.250 osakkeen osalta siten, että Salmivuori ja Ajanta osoittavat Osto-option ehtojen mukaisesti Solesolin ostamaan Solesolin vaatiman määrän Yhtiön osakkeita NID:iltä.

Osto-option jäljellä oleva erä käsittää kokonaisuudessaan 886.500 Yhtiön osaketta ja päättyy 31.7.2022. Solesolin oikeus vaatia Osto-option käyttämistä yllä olevan mukaisesti on voimassa 31.7.2021 asti, mutta Salmivuorella ja Ajannalla on mahdollisuus ajoittaa Osto-option käyttö siten, että sen mukainen osakkeiden kauppa toteutetaan viimeistään 21.10.2021

Relais Group Oyj
Hallitus

Voi olla maksumuurin takana

Moro JR-65, järjestely ei suoraan liity Relaisiin. Kyseessä on Salmivuoren / Ajannan aikanaan ABR:n ja Huzellsin kaupan yhteydessä NID:ltä hankkima osto-optio viime mainitun omistamiin Relaisin osakkeisiin ja nyt Salmivuori / Ajanta on siirtänyt (myynyt) tämän oikeuden Solesolille. Kyse on siis olemassa olevien osakkeiden omistusoikeuden mahdollisesta tulevasta siirtymisestä osakkaalta x osakkaalle y eikä Relais ole tässä mitenkään osapuolena. Option toteutushinnasta sen enempää kuin Solesolin Salmivuori / Ajannalle maksamasta korvauksesta ei ole mitään tietoa. Periaatteessa Relaisin ei olisi tarvinnut tiedottaa tästä yhtään mitään, mutta koska vastaavasta transaktiosta on tiedotettu Relaisin oikeudellisen neuvonantajan kehotuksesta aiemminkin, päätettiin tällä linjalla pysyä. Mutta Relaisin riviosakkeenomistajan kannalta täysin merkityksetön uutinen. Terv. Eki

8 tykkäystä