Remedy Entertainment Oyj -ketju

Moni varmaan on lukenut Inderesin mallisalkkuraportit. Remedy on mallisalkun suurin omistus. Tässä kootusti tuoreimmat kommentit Remedystä.

4.5.2022 teemana talouskasvu https://www.inderes.fi/fi/system/files/company-reports/mallisalkkuraportti_04052022_talouskasvu.pdf

Talouskasvun hidastumisella olisi varsin rajallisia vaikutuksia Remedyn lähivuosien tuloskasvunäkymän ylle. Yhtiön lähivuosien liikevaihto koostuu vielä valtaosin kehitteillä olevien peliprojektien julkaisijoilta saaduista kehitysmaksuista ja pelimyynnistä riippuvaisten rojaltituottojen merkitys korostuu erityisesti vasta vuodesta 2024 eteenpäin. Taantumassa osa kuluttajista varmasti vähentäisi rahankäyttöään peleihin, mutta työttömyyden kasvaessa osalla olisi myös aiempaa enemmän aikaa käytettäväksi pelaamiseen. Jatkuvasti suosiotaan kasvattava pelaaminen on myös monia muita harrastuksia edullisempi ajanviete, joten toimiala voisi osaltaan hyötyä kysynnän siirtymisestä. Kokonaismarkkinan kehityksen sijaan Remedyn kasvu on kuitenkin riippuvaista yksittäisten pelien menestyksestä, johon vaikuttaa ensisijaisesti niiden laatu sekä markkinoinnin onnistuminen. Siten tulevien vuosien kasvun avaimet ovat yhtiön omissa käsissä, eivätkä makrotalouden kehityksestä riippuvaisia.

4.4.2022 teemana inflaatio https://www.inderes.fi/fi/system/files/company-reports/mallisalkkuraportti_inflaatio_check.pdf

Valtaosa Remedyn kustannuksista muodostuu henkilöstökuluista sekä alihankintana tehdystä pelinkehityksestä. Siten inflaatio näkyy yhtiössä pääasiassa palkkainflaation kautta. Pelialalla kilpailu osaajista on ollut jo pitkään kovaa ja palkkainflaatio ei sinänsä ole mitään uutta. Voimakkaan inflaation ympäristössä tämä voisi kuitenkin pidemmän päälle aiheuttaa haasteita kannattavuuteen, sillä pelien hinnat ovat kuluttajille pitkälti standardoituja. Tällöin ainoa tapa viedä kohonneita kustannuksia lopputuotteen hintaan on tinkiä alennuskampanjoista, joita tyypillisesti tehdään melko nopeastikin uuden pelin julkaisun jälkeen. Uusien konsolien (PS5 ja Xbox Series S/X) myötä AAA-pelien lähtöhintoihin (69,95€) on kuitenkin tullut tasokorotus aiemmasta (59,95€), mikä osaltaan taklaa mahdollisia palkkainflaatiopaineita lähivuosina. Kokonaisuutena emme ole erityisen huolissamme inflaation vaikutuksesta Remedyyn.

30 tykkäystä

Pohdin käynnissä olevien pelihankkeiden budjetteja ja aikatauluakin.

Condorin alustavaksi budjeksi Remedy imoitti 25 M€ Remedy signs a co-publishing and development agreement with 505 Games for a multiplayer spin-off game of the award-winning Control - Remedy investors

Heroninista en ole nähnyt muuta mainintaa kuin bigger-budget game. Max Payne remaken budjetista Remedy ilmoitti 6.4.2022:

The game’s development budget will be financed by Rockstar Games, the size of which will be in line with a typical Remedy AAA-game production.

2021 vuosikertomuksen sivulla 20:

Vanguard’s development budget up to the end of the first year of live operations will be in the range of a typical Remedy AAA game budget, which is between EUR 30m to 60m.

22Q1 osarissa selitetään korkeaa kassavirtaa (17,7 M€ vs 6,0 M€ 21Q4):

In the first quarter of 2022, the cash flow from operations was exceptionally high. This resulted from the agreement for Vanguard and the development fees from Alan Wake 2. Both of these projects already had a meaningful revenue impact in the last quarter of 2021.

Kiinnostavaa tässä on vähintään 11 M€ kehitysmaksut 21Q4 noista kahdesta pelistä. 2021 päättyessä Vaguard oli päässyt POC-vaiheeseen, mikä voisi tarkoittaa kehityksen kustantaneen siihen menessä noin 2 M€. Tästä Tencentin osuus olisi 1 M€. Epic olisi siten maksanut 10 M€ extra kehitysmaksuja. 22Q1 web castissa Terhi Kauppa sanoi:

“budget increase amendment”

2021 päättyessä AW2 oli ollut 5 kk full-production. Kehitysmaksuja tietääkseni maksetaan projektin virstanpylväiden mukaan ja 10 M€ kuulostaa paljolta 5 kk työstä. Kun valmista pitäisi olla 2023Q3 (oma arvioni), niin tasaisella resurssikuormalla laskin pelin budjetiksi noin 55 M€.

Jotenkin alkaa tuntumaan siltä, että Remedyllä loppuvat kädet näiden viiden samanaikaisen projektin kanssa. Vaikka Tero puhuikin Inderesin haastattelussa pelien julkaisuikkunasta 2023-2025, niin uskon Max Payne remaken julkaisun ajoittuvan vuoteen 2026.

17 tykkäystä

Budjettia ei voi laskea tasaisen tahdin mukaan. Siinä vaiheessa kun peli menee viimeistelykuntoon, tippuu aika paljon väkeä pois. Ehkä aikaisemminkin väkimäärän tarve laskee. Koodareita jne. ei niin paljon tarvita kun ei luoda enää uutta vaan hiotaan jo tehtyjä juttuja. Viimeistelyvaihe taitanee olla +6kk.

Tuskin kovin moni tähänkään mennessä on uskonut, että Paynet tulisivat ennen v. 26.

6 tykkäystä

Olet varmasti oikeassa. Ymmärrän ettei full production mene tasaisella resurssoinnilla. Olisin silti hieman yllättynyt, jos tuon noin 2 vuotta kestävän vaiheen resurssoinnin huippu olisi ensimmäisen 5 kk aikana. Remedy ilmoittaa viimeistelyvaiheeen (Beta) pituudeksi 3-6 kk. Kuinka paljon arvioit resurssoinnin vähenevän huipustaan viimeistelyvaiheessa? Jos Alpha kestäisi 1,5 vuotta, niin missä kohtaa oli resussoinnin huippu, jos projekti menee suunnitelman mukaisesti?

Mihin perustuu arvio, että AWR:n olisi pitänyt ensimmäisen 6kk aikana recoupata kaikki kulut? Jos pidetään Controlia vertailukohtana, sillä meni 9kk päästä kehitys- ja markkinointibudjettia (ol. 30 MEUR) vastaavaan myynnin tasoon (huomioimatta Controlin saamaa Epicin exclu-maksua, jolle verrokkia ei luonnollisesti ole AWR:lle tulossa)

Olin toki itsekin hieman pettynyt kun recoupia ei tullut, mutta tarkemman pohdinnan jälkeen jäin miettimään, oliko rima sittenkin turhan korkealla?

5 tykkäystä

Yleisesti suurin osa pelien tuotoista saavutetaan ensimmäisinä kuukausina julkaisusta. AWR sai mielestäni ihan hyvää näkyvyyttä ja pöhinää aikaiseksi, mutta myynti jäänyt melko vaatimattomaksi, jos vieläkään ei recoupattu kuluja varsinkin kun budjetti oli melko pieni. Tähän toki vaikuttaa se, ettei peli saatavilla Steamissä, mutta silti on tuo iso pettymys. Alennuskampanjat ja julkaisut uusilla alustoilla voivat kyllä boostata myyntiä, mutta isossa kuvassa myynti menee jotenkin näin:
image

AWR julkaisulla saatiin kyllä näkyvyyttä brändille ja sehän tässä ollut kai tavoitteena.

Toisaalta voidaan ajatella asiaa myös niin, että nyt tuhlattiin yli vuosi projektissa kun ajan olisi voinut käyttää toisin ja voitokkaammin. Time is money.

Control on hieman huono verrokki, kun muistetaan kuinka pahasti 505 games sössi pelin julkaisun ja markkinoinnin. Harva oli edes kuullut pelistä, kunnes lukuisat palkinnot loppuvuodesta saivat aikaan näkyvyyttä ja myynnin kasvua.

4 tykkäystä

En valitettavasti osaa arvioida miten paljon väkimäärä vähenee. Siihen olisi kiva tietää jokin nyrkkisäännön vastaus. Heittoa on varmasti paljon eri projektien välillä. Viimeistelyvaiheen osalta Remedyn materiaalien pohjalta 3-6 kk on varmasti lähempänä oikeaa kuin heittämäni +6kk, joskin melko varmasti isoissa hankkeissa on lähempänä tuota kuutta kuukautta.

Kieltämättä laskelmiesi pohjalta rahaa vaikuttaa palavan Alan Waken jatkoon arvioitua enemmän, vaikka siitä ottaisikin siivun pois.

3 tykkäystä

Time is money, toki. Hyvä kuitenkin muistaa muutama seikka:
a) Remedyn täysin poikkeuksellinen julkaisijasopimus, jossa Remedy ei kantanut projektista lainkaan taloudellista riskiä.
b) Remedy kiinnitti headcountistaan projektiin 2-3% (>300 headcountista 5-10:tä AWR:ään), varsinaisesta devauksesta vastasi ulkoinen toimittaja d3t

Toki voi pohtia olisiko sitten tuo d3t voinut työstää jotain muuta projektia Remedylle, mutta menee jo varsin spekulatiiviseksi.

Remedyllä on ollut tähän AWR:ään riski/tuottopotentiaaliin varsin asymmetrinen asetelma. Riski on ollut käytännössä maineriski, jos d3t olisi täysin tyrinyt pelin.

27 tykkäystä

Joku jo epäili että Remedyn tavoitehinta on Aten excelissä read-only, mutta niin vaan saatiin muutos → 42 EUR. Ihan odotettua, kun koko sektorin arvostukset on mennyt alas.

Aika vähän on AWR Switch versiosta ollut puhetta. Onkohan tässä odotettu, että millainen vastaanotto pelillä on ollut, ja jos tarpeeksi hyvä niin on sovittu että tehdään vielä Switchille, mikä on myös nostanut kehityskustannuksia. Potentiaaliahan tuossa on kun miettii miten paljon laitteita on myyty, yli 100 miljoonaa.

18 tykkäystä

Huomenta! Tässä on teille uutta rapsaa. :slight_smile:

Remedyn Q1-tulos oli odotuksiamme vahvempi, mutta olennaisinta oli, että yhtiön kehitteillä olevat 5 merkittävää pelihanketta etenevät suunnitellusti. Arviomme mukaan nämä projektit alkavat näkyä Remedyn tuloskasvussa voimakkaammin vasta 2024-2025, mikä vaatii sijoittajilta vielä kärsivällisyyttä. Ennusteillamme osakkeen arvostus painuu tuolloin niin matalaksi, että näemme tuotto/riski-suhteen hyvin houkuttelevana pitkää peliä pelaavalle sijoittajalle.

https://www.inderes.fi/fi/karsivallisyys-palkitaan-viela

22 tykkäystä

Hyviä pointteja!

Remedyhän muistaakseni tunnustelee mahdollisuuksia myös omaan julkaisutoimintaan. Osassa projekteja taas kulut jaetaan puoliksi.

Yhtiö tuntuu pelaavan tätä peliä fiksusti välttäen tilannetta, jossa peliprojektien tai useiden projektien samanaikainen epäonnistuminen ei syö koko health baria ison kassan takia.

Se taas takaa mahdollisuudet pitkään ikään, mikä taas parantaa mahdollisuuksia osua joskus isoihinkin hitteihin. :sunglasses:

Lisäys: sijoittajan vinkkelistä usein ”tehokas kassanhallinta” voi olla yhtiön vinkkelistä narulla tanssimista ennen kuin joudutaan tulemaan omistajan kukkarolle osakeannin muodossa kriisitilanteessa. Vrt. Next Games, Starbreeze yms joilla kulut meni yli äyräiden ja kassa suli nopeasti.

Tällainen vanhan koulukunnan puskurikassa toimii hyvin.

Plus, se antaa ison selkänojan neuvotteluihin! Tämä pointti meinasi unohtua tyystin. Remedy voi kävellä ulos neuvotteluhuoneesta aina ja jatkaa pilotointeja omin voimin kunnes aika on kypsä.

43 tykkäystä

Ennustat @Atte_Riikola vuodelle 2023 rojalteja 20,4 M€. Mikä osuus tästä tulisi AW2.sta? Muita lähteitä lienevät ARW, Crossfiret ja Control. Eikös AW2 on ollut 100% Epicin rahoittama ja kustannukset pitää kattaa, ennen kuin rojalteja tuloutuu Remedylle. Kuinka suuri AW2-pelimyynnin tulisi olla vuonna 2023, jotta päästään ennusteeseesi rojalteista?

26 tykkäystä

Tämänhetkisissä ennusteissani oletuksena on, että AW2:sta ajoittuisi noin 13 MEUR rojalteja ensi vuodelle. Tähän liittyy vielä paljon liikkuvia osia, joista keskeisimpiä ovat pelin julkaisun ajankohta, pelin tuotanto- ja markkinointibudjetin koko, myytyjen pelien keskihinta ja alusta, jolla peliä myydään. Konsolilla jakelukustannus on 30 % pelimyynnistä, mutta PC:llä Epic ei käsittääkseni ota normaalisti perimäänsä 12 %:n kustannusta huomioon täysimääräisesti itse julkaisemiensa pelien osalta.
Tällä hetkellä siis oletukseni on, että AW2 olisi markkinoilla Q3’22 alkupuolella ja myynti lähtisi hyvin käyntiin heti alussa. Alla oleva lainaus premium-raportista, mikä nostaa esiin pelin julkaisun ajankohtaan liittyvän seikan.

”Vuonna 2023 odotamme Alan Wake 2:n julkaisun (Q3’22) myötä Remedyn liikevaihdon kasvun kiihtyvän 30 %:iin ja liikevoiton olevan 11,1 MEUR. Arvioimme tällä hetkellä, että merkittävä osa AW2:n rojalteista ajoittuu kuitenkin vasta vuosille 2024-2025. Jos julkaisu ajoittuisi vasta Q4:lle, painottuisivat rojaltit ja sitä kautta tulos vielä enemmän näille vuosille.”

AW2:n tarkkaa budjettia ei ole tiedossa, mutta tiedämme projektin olevan tähän mennessä Remedyn suurin hanke. Jos oletetaan projektin tuotanto- ja markkinointibudjetiksi noin 50 MEUR, niin yllämainituista muuttujista riippuen pelin pitäisi myydä laskelmieni mukaan karkeasti noin 1,6-2,0 miljoonaa kopiota, jotta tuo 13 MEUR:n rojaltiolettama voisi toteutua. Tässä oletuksena on, että julkaisun jälkeen kauppa käy hyvin noin 55-70e keskihinnalla.

Remedyn nykyisessä kehitysvaiheessa mielestäni ei pidä vielä liikaa lukittautua yksittäisen vuoden ennusteisiin. Muuttujia on niin paljon, että voin jo varmasti etukäteen luvata, että oletuksiini tulee matkan varrella muutoksia, kun nykyisiä pelejä julkaistaan tai niistä saadaan muuten lisätietoja. Isossa kuvassa olen itse kiinnostunut erityisesti vuosien 2024-2025 ennusteista, jolloin nykyisellä kehitystahdilla useampia uusia pelejä pitäisi olla jo markkinoilla. Tällöin Remedyn tuloskasvupotentiaalia päästään vasta todella mittaamaan. Tavallaan tämä Remedyn numeroiden ympärillä oleva epävarmuus on lyhyellä aikavälillä turhauttavaa, kun niihin ei täyttä tarttumapintaa saa. Optimisti näkee siinä myös mahdollisuuden, kun pelit voivat myös menestyä odotuksia paremmin, mikä heijastuisi voimalla tulosriveille.

59 tykkäystä

Control mukana Playstation Plussan uudessa Game Pass vastineessa.

22 tykkäystä

@Atte_Riikola olisiko AW2 mahdollista saada vastaanlainen laskelma?

9 tykkäystä

Nordea nostaa fair valuen 28->30 € ja valuneen kurssin ansiosta sell->hold.

”it seems game development is progressing according to
plan. We raise our 2022 estimates following the positive Q1 deviation. Below the surface, we cut our royalty estimates for Alan Wake Remastered after weak game sales. We also slightly lower royalty estimates for Alan Wake 2 for 2023-24, as we apply some additional cautiousness on the IP strength.”

22 tykkäystä

Tässä Aten antamilla luvuilla laskettuna:
kuva

35 tykkäystä

Tähän laskelmaan pitäisi kyllä laittaa pari saraketta pienemmälle hinnalle, ainakin jos yrittää arvioida tuottoa myydyn pelin keskihinnan avulla. Oletan “OVH-hinnoiksi” länsimaissa seuraavia: PC 60€, konsolin levyversio 60€ ja konsolin digiversio 70€.

Lainaan omaa viestiäni parin vuoden takaa, jossa laskeskelin Controlin keskihintaa:

Alla kuva Steamin maajakaumasta vuonna 2017, mistä saa varmasti jonkinlaisen suurinpiirteisen kuvan eri maanosien osuuksista.
image

En nyt suoraan osaa sanoa kuinka monelle prosentille uskaltaisi ennustaa tuota täyttä länsimaista myyntihintaa, mutta kyllähän nuo köyhemmät Euroopan maat, Aasia sekä Etelä-Amerikka tulevat laskemaan myytyjen kopioden keskihintaa tuntuvasti. Näpyttelin tämän kännykällä, mutta uskaltaisiko sitä täyshintaiselle pelille veikata (ilman tarkempaa analyysiä) maailmanlaajuiseksi keskimyyntihinnaksi noin 45 euroa heti julkaisun jälkeen (riippuu luonnollisesti hyvin vahvasti “maiden myyntimixistä”) . Ajan kuluessa se luonnollisesti laskee.

Luonnollisesti muiden kuin länsimaalaisten käyttäjien osuus kasvaa ajan kuluessa, mutta uskaltaisin veikata että kiinalaisten käyttäjien käyttämä rahamäärä ei kasva lähellekään yhtä nopeasti kuin käyttäjämäärä (ts. se kiinalainen ostaa PUGB:n eikä mitään muuta Steamista, kun taas muut ihmiset käyttävät enemmän ostoksiin).

6 tykkäystä

Control sai myyntiä paljon lisää, kun se julkaistiin vuoden päästä vasta Steamilla. Saa nähdä, onko Alan Wakessa sama, että se on ensimmäisen vuoden myynnissä PC versiona Epicin alustalla, joka voi vaikuttaa myyntimäärään.

4 tykkäystä

Tuo piirakkakuvio on pahasti ajasta jäljessä koska Kiina joka on paisunut noista lukemista.

En löytänyt tuoretta virallista tilastoa, mutta Steamin surveyn kielistatistiikka sanoo että Simplified Chinese olisi jo yli 25%