Sampo Group -ketju

Danske Bank laskee Sammon tavoitehinnan 50,00 euroon (aik. 51,00 euroa). Osta-suositus ennallaan.

18 tykkäystä

Op:n hintatavoite pysyy 49 eurossa ja suosituskin pysyy tilassa ”lisää”.

14 tykkäystä

Kauppalehden juttu jossa OP:n Antti Saari pohtii Sammon tilannetta (tilaajille)

Alussa Saaren pohdintaa Sammon tuloksesta:

”Ifin sijoitustuotot olivat odotettua alhaisemmat. Tällä ei ole suurta merkitystä, koska tuloslaskelman tuottoihin vaikuttaa pitkälti se, miten sijoituksia on realisoitu. Tulosodotukset olivat melko korkealla, mikä varmasti selittää osakkeen tämänpäiväistä kurssilaskua”, Saari kommentoi.

”Ilman suurvahinkoja Ifin vakuutustekninen kannattavuus oli hyvin lähellä odotuksia. Suurvahinkojen määrä heiluu kvartaaleittain – välillä ne ovat korkeampia ja välillä alhaisempia. Niistä ei kannata vetää kovin kauaskantoisia johtopäätöksiä”, Saari sanoo.

Saaren näkemyksen mukaan siis iso kuva Sammon kohdalla ei ole muuttunut mihinkään ja kannattavuus on edelleen “käsittämätömän korkea”.

Rinnakkaislistautumisesta Saari toteaa sen olleen odotettua ja uskoo sen vaikuttavan positiivisesti osakkeen kurssikehitykseen pitkällä aikavälillä → lisää osakkeen kysyntää.

Saaren mukaan Sammon osakkeen hinta alkaa olla kohdillaan sen lähimpiä verrokkeja tarkastellessa (Tryg& Gjensidige Forsikring)

Topdanmarkin tulosta ja Sammon mahdollista yritysostoja Saari kommentoi jutussa seuraavasti:

”Sampo saisi yritysostosta isot synergiat ja Sammon kannattaa ehdottomasti jossain vaiheessa ostaa yritys kokonaan, jotta se saa vallattua Tanskan markkinaa. Vaikea sanoa, milloin tämä tapahtuu, koska Sammon johto tuntuu olevan kohtuullisen hintaherkkä tässä asiassa”, Saari pohtii.

Lopppuun Saari toteaa toimittajan kysymykseen (" Voiko käydä niin, että Sampo kävelee onnensa ohi ja paras aika yritysostolle on jo nähty?"):

”Jos ajattelee, kuinka paljon Topdanmarkin kurssi on noussut, voisi sanoa, että Sammon olisi kannattanut toimia jo joitakin vuosia sitten. Mutta tilanteet elävät. Uskon, että Sampo saisi onnistuneet kaupat, jos se tekisi nyt ostotarjouksen Topdanmarkista. Kauhean suurta preemiota yhtiöstä ei näillä tasoilla kannata ei näillä tasoilla kuitenkaan maksaa, ettei käy niin, että synergiat menetetään ylihintaisessa kaupassa”, Saari vastaa.

15 tykkäystä

Aiheet:
00:00 Aloitus
00:12 Ifin pieni tulospettymys
02:00 Pohjoismaisen vakuutusmarkkinan seesteinen tilanne
03:34 Mandatumin suoritus sijoitusmarkkinan turbulenssissa
04:34 Muut segmentit
06:02 Korkojen nousun vaikutus Sampoon
09:45 Vakavaraisuus hurjalla tasolla
12:34 Rinnakkaislistautuminen Tukholman pörssiin
14:17 Osake vaikuttaa oikein hinnoiteltulta

21 tykkäystä

Helsingin pörssin finanssisektoriin kuuluu sekä vakuutus- että pankkitoiminta. Eikö läpinäkyvyyden ja vertailtavuuden takia tulisi kaikille finanssisektorin yhtiöille käyttää samoja raportointitapoja?

Jos pankeilla omistusten markkina-arvot laskevat, alentaa se suoraan tulosta. Millä perusteella Sammon kohdalla ei olisi samoin? Eikö olisi rehellisempää laittaa silkkihansikkaat museoon ja kertoa, että Sampo teki Q3/22:lla tappiota -0,28 € ja Q1-3/22 tappiota yhteensä -0,98€?

Eikö Inderesin nimen alku independent edellytä ryhtiä ja tasapuolisuutta näissä raportointiasioissa?

@Sauli_Vilen

7 tykkäystä

Jatkona edelliseen, että kyllä raporttiin rivejä riittää, jos vaikka kerrottaisiin molemmat. Sampo itse kertoo peräti kolme eri EPS-lukua. Josta kiitos heille. @Mirko_Sampo_IR

Vielä lopuksi toive, että kun Inderesin järjestelmää uusitaan, niin laittakaa kuhunkin tunnuslukuun, tai ainakin tärkeimpiin, kosketuksesta aktivoituva infolaatikko, jossa kerrotaan mistä luvuista ja niitä vastaavista termeistä tulos lasketaan. Pitäisi olla helppo juttu, kun ne poimitut luvut on jo kaavassa, joista lopputulos lasketaan. Kiitos.

8 tykkäystä

Pankeista en osaa varmuudella sanoa, mutta vakuutusyhtiöille IFRS on mahdollistanut kaksi vaihtoehtoa: joko raportoida sijoitustuotot markkina-arvoisesti tai sitten vain realisoidut voitot ja tappiot - noin niinku pääpiirteittäin.

Tämä vaihtelee yhtiöittäin ja Sampo on aikoinaan valinnut jälkimmäisen käytännön, jolloin markkina-arvojen muutokset näkyvät vasta konsernin laajassa tuloksessa käyvän arvon rahaston muutosten kautta. Tosin Topdanmark kirjaa suoraan markkina-arvoisesti, jolloin myös Sammon tuloslaskelmassa Topin tulos on markkina-arvoin.

Tämä kaikki muuttuu ensi vuonna IFRS-uudistusten myötä, jolloin likimain kaikki mahdollinen, niin varat kuin velat, tullaan kirjaamaan markkina-arvoin.

25 tykkäystä

Juurikki on ollut mukana pörssipelissä vasta kesästä 2020 alkaen, joten tiedot ovat vajavaiset ja talouskoulut käymättä. Joskus ehkä keväällä 2021 Sampo julkisti sijoittajasivuillaan periaatteen, miten omistusten arvonalennukset tai lisäykset käsitellään. Oliko siinä joku kahden Q:n sääntö? Ei jaksa muistaa tarkemmin. Tämähän oli iso asia, kun ihmeteltiin, että oliko Nordean kurssinousu jo huomioitu vai ei. Miten se oikein menee? Riittää kun vastaat maanantaina. Hyvää viikonloppua!

Nyt en ihan saa kiinni, mitä tarkoitat. Voisitko täsmentää?

Nordea oli Sammon osakkuusyhtiö ja sitä käsiteltiin eri tavalla kuin normaaleja portfoliosijoituksia. Yksinkertaistaen Nordean arvo taseessa määräytyi siten, että hankintahintaan lisättiin aina tulokset ja siitä vähennettiin saadut osingot.

Vuoden 2021 lopussa Nordean arvo alaskirjattiin 8,90 eurosta 7,50 euroon. Kun Nordea-myyntejä myöhemmin jatkettiin, alaskirjauksia ”peruttiin” sen mukaan, mihin hintaan saatiin osakkeita myytyä.

Tavallisista portfoliosijoituksista puolestaan syntyy hankintahintaan nähden voittoa tai tappiota siinä vaiheessa, kun niitä realisoidaan. Niin kauan kun sijoituksia ei realisoida, pelkät markkina-arvojen muutokset näkyvät käyvän arvon rahastossa, joka sitten vaikuttaa markkina-arvoin laskettavaan laajaan tulokseen.

25 tykkäystä

AIka mielenkiintoinen tapaus kyllä. Tällaisella oman sijoitusyhtiön pyörittäjällä on mahdollisuus kirjata arvopaperit joko vaihto-omaisuudeksi tai rahoitusomaisuudeksi. Minusta vaikuttaa, että vaihto-omaisuuden arvotus toimii kuten kerroit Sammon kirjanneen Nordean osakkeet. Tällöin verottajalle pitää kuitenkin näyttää, että kyse ei ole pitkäaikaisesta omistuksesta, vaan osakkeilla käydään aktiivisesti kauppaa. Tämä ei tietysti millään tavalla voinut olla totta Sammon Nordea-omistuksessa. En toki väitä tuntevani verottajan kaikkia tulkintaperusteita, varsinkaan Sammon kokoiselle yritykselle.

1 tykkäys

Nordea nimenomaan oli pitkäaikainen omistus eli kiinteää/käyttöomaisuutta (en nyt muista tarkkaa termiä), koska yli 10% omistus. Tästä johtuen osakkeet sai myydä verotta.

7 tykkäystä

One noteworthy aspect concerning OP (and Antti Saari) is that OP Asset Managament acts in line with ‘his view’ on that Sampo should buy Topdanmark.

Data from 31st of December 2021 to 30rd September 2022 (source Financial Times) indicates that OP Asset Management Ltd. increased their holdings with +231.03k shares (+3,805.52%) and how sits on 237.10k Topdanmark shares.

During the same timeperiod also Nordea Investment Management, Lannebo Fonder, Sp-fund Managament increased significantly their ownership, whereas mostly non-Nordic asset management funds decreased (source FT)

12 tykkäystä

Antti ja Sauli juttelivat englanniksi Sammosta. Sinänsä ei varmaan pahemmin uutta, jos on kahlannut ja hyvin kuunnellut aiemmat materiaalit.

Even though If P&C fell slightly short of market expectations, its performance remains strong. Analyst Sauli Vilén comments.

Topics:
00:00 Intro
00:10 Q3’22 result
01:14 If P&C’s performance
02:54 Market situation
05:42 Rising interest rates
09:05 Valuation

Tämä video löytyy Inderes Nordic -youtubekanavalta, kannattaa laittaa seurantaan, koska sieltä voi tulla jotain mielekästä vastaan mm. Isan ja Mariannen makrovideot yms.
image

10 tykkäystä

Tässä vissiin pientä väärinymmärrystä kuten Mirko tuossa jo ansiokkaasti selvensi. Meikäläinen on seurannut Sampoa kohta 12 vuotta ja laajan tuloksen merkitys on omissa papereissa aina hyvin vähäinen. Tuo raportoitu tulos on sijoittajille huomattavasti relevantimpi ja heijastelee yhtiön arvon kehitystä paljon paremmin. Tämän johdosta kommentoin laajaa tulosta tosi harvoin (koronassa piti kytätä myös tätä koska vakavaraisuus oli paineessa).

Ja tosiaan selvyyden vuoksi, kaikilla meidän pankeilla (sekä myös Taalerin Garantialla) raportointi menee samalla tavalla ja laajan tuloksen kommentointi liittyy lähinnä vakavaraisuuteen, eli kyllä tässä ihan tasapuolisesti mennään :slight_smile:

28 tykkäystä

Rinnakkaislistautuminen Tukholman pörssiin etenee:

Sampo Oyj on saanut Nasdaq Tukholmalta luvan edetä rinnakkaislistauksessa Nasdaqin Tukholman pörssiin. Kaupankäynnin arvioidaan alkavan 22.11.2022. Sampo on tänään julkaissut rinnakkaislistauksesta Ruotsin Finanssivalvonnan hyväksymän ja rekisteröimän listalleottoesitteen verkkosivustollaan osoitteessa Dual listing | Sampo.com.

Rinnakkaislistaus toteutetaan ruotsalaisten talletustodistusten (”SDR”, Swedish Depository Receipts) kautta, jota varten Sampo on nimittänyt Skandinaviska Enskilda Bankenin (SEB) SDR:ien liikkeeseenlaskijaksi ja SDR:ien säilyttäjäpankiksi. Rinnakkaislistaus ei edellytä toimenpiteitä Sammon nykyisiltä osakkeenomistajilta, elleivät nämä halua muuntaa Nasdaqin Helsingin pörssissä noteerattuja Sammon A-osakkeita SDR:ksi. Suomalaiset luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt eivät voi Suomen lain mukaan omistaa SDR:iä.

26 tykkäystä

Onko yritysjohdolta tullut Eltel liputukseen mitään kommenttia?

1 tykkäys

Ei ole mitään kommentoitavaa. Yksi sijoitus Mandatumin alla muiden joukossa.

15 tykkäystä

Toista kotimaista puhuvia saattanee kiinnostaa tämä yleisluontoinen Torbjörnin haastattelu tuplalistauksesta Ruotsiin. :sweden:

27 tykkäystä

Kattelen tässä Asian Ytimessä MTV3:lta, asiaa Sotesta. Täähän tulee olemaan kunnon clusterfuck. Varmaan näkyy yksityisten terveysvakuutusten kovana kasvuna.

Onkohan tämä sen skaalan juttu että näkyy Ifissä, kuinkahan suuri bisnes terveys on heille?

10 tykkäystä

Vakuutusluokka “Tapaturmavakuutus”, jonka alle noi kaikki terveysvakuutukset menee, oli viime vuonna noin 14% Ifin maksutulosta. Kyseisissä tuotteissa on kyllä ihan mukavasti kasvava trendi.

Kuva syyskuun Investor Updatesta

36 tykkäystä