Sampo - Vakuuttava vakuuttaja

Ainakin positiivinen vaikutus kysyntään. Onnettomuusherkkyys ja sairaanhoitokustannukset voivat näkyä kustannuspuolella - toivottavasti osataan hinnoitella oikein.

OP:n Antti Saari käy videolla läpi Sammon menoa ja meininkiä. :slight_smile:

Sampo julkaisi vuoden ensimmäisen kvartaalin tuloksensa tiistaina 7.5. Avaus vuoteen oli vakuutusteknisesti ennakoitua vaisumpi, ja vaikka tämä selittyikin ankarilla sääolosuhteilla, on kannattavuuden vahvistaminen jatkossa arviomme mukaan aiempaa haastavampaa. Videolla pääanalyytikko Antti Saari käy läpi tuoretta tulosta ja kertaa yhtiön kilpailutilannetta, kasvuajureita ja suunnitelmia pääoman allokoinnista.

7 tykkäystä

Ovat sen verran onnettomuusherkkiä laitteita ja henkilövahingot kallista, että oikea hinnoittelu on olla markkinoiden kallein.

7 tykkäystä

Juuri näin, mikään toimija tuskin haluaa haalia näitä väkisin itselleen. Lähinnä varmaan vaan toivotaan, että kumpa ei kysyttäisi edes tarjousta, koska kyseessä on lakisääteinen vakuutus niin tarjous taitaa olla pakko tehdä kysyttäessä.

2 tykkäystä

Ruotsin päätalousmedia DI nostaa Sammon kärkipaikoille osakevalinnoissa. Vakaa, digiedistynyt, vahva markkina-asema, kassaa on eikä osakkeen hinta ole kova ollakseen näin hyvin hoidettu yhtiö.

Erityismainintana, että Sammon avulla pääsee Warren Buffetin oppien selkään. Berkshire Hathawayssähän vakuutustoiminta on ytimessä.

Sampo on siis rinnakkaislistattu Tukholmassa.

39 tykkäystä

AI-yhtiöt ovat buumittaneet jopa sähköyhtiöiden kursseja, mikä selittää osaksi esim. Fortumin kurssin nousua. Kts. esim. päivän @Verneri_Pulkkinen Vartti.

Hieman vähemmälle huomiolle on jäänyt, että myös vakuutusyhtiöissä on pikkubuumi meneillään, kun sijoitusmaailman mammutit ovat liikkeellä. Ensinnäkin Berkshire Hathawayn kovin ydin (yhdessä Apple-position kanssa) eli Geico-vakuutusyhtiö teki lujan tuloksen. Näissä pyörteissä Warren Buffet on komentanut joukkonsa ostamaan paksun siivun Euroopan puolelta Chubb-vakuutusyhtiöstä. Mm. Nordeassa, Metsossa ja Tieto-Evryssä suuromistajana oleva Christer Gardell on taas käynyt tuoreeltaan kiinni Baloise Holding-vakuutusyhtiöön, myös tällä mantereella.

Sammon osinkodipista ei olekaan enää mitään tietoa ja kurssi voi hyvin vakuutusyhtiöiden sijoittajasentimentin ollessa suosiollinen. Toki Hesulin ja Stokulin myönteiset yleismeiningit myötävaikuttavat.

Tukholmaan rinnakkaislistattu Sampo näyttää päässeen pysyvästi hyvin myytyjen osakkeiden joukkoon. Se on viimeisimmässä tilastossa 19 myydyin ja sen taakse jäävät mm. ABB, Telia, SSAB ja Volvo car. Sammon osakkeen myynnin pitäisi vielä kiriä asteen verran, jossa se pääsisi OMXS30-indeksilistalle. Jos nousee 15 myydyimmän joukkoon, niin alkaa tarkastelu Tukholman indeksiin ottamiselle. Kts. juttu alla.

Ihan hyvä tässä on odotella Q2-tulosjulkaisua ja silloin julkaistavaa tietoa, miten 700 miljoonan pääomapotti käytetään meidän omistajien hyväksi :sunglasses:

35 tykkäystä

Q1-tuloksen jälkeinen konsensus julkaistu: https://www.sampo.com/investors/analyst-information/consensus-estimates/

27 tykkäystä

Sampo ja Topdanmark ne yhteen soppii.

61 tykkäystä

Sisäpiiritieto: Sampo julkistaa suositellun parhaan ja lopullisen julkisen vaihtotarjouksen Topdanmarkin osakkeenomistajille

Tarjouksen ehtojen mukaan Topdanmarkin osakkeenomistajat saavat 1,25 uutta liikkeeseen laskettua Sammon A-osaketta kutakin omistamaansa Topdanmarkin osaketta kohden. Sammon osakkeen 39,29 euron päätöskurssiin Nasdaq Helsingissä 14.6.2024 perustuen, Tarjouksen mukainen Topdanmarkin osakkeen osakekohtainen arvo on 366,38 Tanskan kruunua, jolloin Topdanmarkin koko ulkona olevan osakepääoman arvostus on 33 miljardia Tanskan kruunua. Maksettava vastike edustaa 27 prosentin preemiota Topdanmarkin osakkeen 289,60 Tanskan kruunun päätöskurssiin Nasdaq Kööpenhaminassa 14.6.2024. Tarjouksessa hankitut Topdanmarkin osakkeet on arvostettu vuoden 2025 tuloskertoimella (P/E) 22,2x (ilman synergioita) ja 13,0x (sisältäen synergiat) verrattuna pohjoismaisten vahinkovakuutusalan verrokkien vuoden 2025 tuloskertoimen mediaaniin 15,4x. Vuotuisten synergioiden arvioidaan olevan ennen veroja noin 95 miljoonaa euroa eli verojen jälkeen 11,6 Tanskan kruunua jokaista hankittua osaketta kohden. Niiden arvioidaan kasvattavan osakekohtaista tulosta (EPS) noin 6 prosenttia, josta noin kaksi kolmasosaa liittyy suunniteltuihin toimiin osakemäärän kasvusta johtuvan laimentumisen vähentämiseksi.

Sampo aikoo korottaa vuosien 2024–2026 käytettävissä olevan pääoman kertymää koskevaa tavoitettaan Sammon pääomamarkkinapäivässä 2024 ilmoitetusta yli 4 miljardista eurosta yli 4,5 miljardiin euroon Tarjouksen toteutuessa onnistuneesti heijastaen Topdanmarkin hankintaa ja vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla toteutettuja pääomanhallinnan optimointeja. Tarjouksen yhteydessä Sammon hallitus aikoo käyttää välittömästi 800 miljoonaa euroa vähentääkseen transaktion aiheuttamaa osakemäärän kasvusta johtuvaa laimentumista käynnistämällä omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman ja käyttämällä varoja mahdollisessa Topdanmarkin vähemmistöosakkeiden lunastamisessa. Tarjous ja Sammon sitoutuminen kurinalaiseen pääomanhallintaan huomioiden Sammon hallituksen tarkoituksena on priorisoida selvästi osakkeenomistajille tehtäviä pääomanpalautuksia vuosina 2024–2026 kertyneen käytettävissä olevan pääoman allokoinnissa.

Yhteenveto Tarjouksesta

 • Topdanmarkin muille osakkeenomistajille tullaan tarjoamaan 1,25 uutta Sammon A-osaketta osakevastikkeena kutakin heidän omistamaansa pätevästi Tarjouksessa tarjottua Topdanmarkin osaketta vastaan (”Osakevastike”).
 • Tarjous on paras ja lopullinen, eikä Osakevastiketta tulla korottamaan.
 • Ennen julkistamista Sampo suoritti markkinoiden tunnustelua tietyille Topdanmarkin osakkeenomistajille ja sai positiivista palautetta Tarjouksesta. Mawer Investment Management on peruuttamattomasti sitoutunut tarjoamaan Tarjouksessa osakkeensa, jotka edustavat 2,8 prosenttia Topdanmarkin ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Peruuttamattoman sitoumuksen nojalla annettavat osakkeet yhdessä Sammon omistusosuuden kanssa edustavat 52,3 prosenttia Topdanmarkin ulkona olevista osakkeista ja äänistä.
 • Topdanmarkin hallitus tulee yksimielisesti suosittelemaan Tarjouksen hyväksymistä.
 • Tarjous toteutetaan Tanskan lain mukaisesti sääntelemättömänä julkisena vaihtotarjouksena.
 • Tarjouksen ehdot tullaan esittämään tarjousasiakirjassa (”Tarjousasiakirja”), jonka Sampo julkaisee sen jälkeen, kun Finanssivalvonta on hyväksynyt esitteen, jossa esitetään kuvaus Tarjouksesta, sen vaikutuksesta Sampoon ja Topdanmarkiin sekä eräitä muita asiaankuuluvia tietoja.
 • Tarjous tulee olemaan ehdollinen tiettyjen tavanomaisten ehtojen täyttymiselle tai sille, että Sampo luopuu vaatimasta niiden täyttymistä, mukaan lukien seuraavat ehdot: (i) Sampo saa omistukseensa vähintään 90 prosenttia Topdanmarkin ulkona olevista osakkeista ja äänistä (hallussa olevat omat osakkeet pois lukien), (ii) Sammon osakkeenomistajat hyväksyvät tarvittavat Osakevastikkeen antamisen mahdollistavat päätökset, ja (iii) asiaankuuluvilta sääntelyviranomaisilta saadaan tarvittavat hyväksynnät. Tarjous ei ole ehdollinen kilpailuviranomaisten hyväksynnöille.
 • Tarjouksen toteuttamisen yhteydessä haetaan Sammon A-osakkeen toissijaista listausta Nasdaq Kööpenhaminaan. Sammon A-osakkeet ovat jatkossakin listattuna Nasdaq Helsingissä, ja sen ruotsalaiset talletustodistukset (eng. Swedish Depository Receipts) Nasdaq Tukholmassa, minkä lisäksi Sampo tulee hakemaan Topdanmarkin poistamista Nasdaq Kööpenhaminan pörssilistalta.
 • Tarjousajan odotetaan alustavan arvion mukaan alkavan heinä-/elokuussa 2024, ja Tarjouksen selvityksen ja toteuttamisen odotetaan tapahtuvan syyskuun 2024 aikana.
 • Tarjousajan odotetaan päättyvän aikaisintaan 20 pankkipäivän kuluttua Tarjousasiakirjan julkaisemisen jälkeen, mutta sitä voidaan jatkaa muun muassa sääntelyviranomaisten hyväksyntöjen saamiseksi.
58 tykkäystä

Sampo käyttää 800 miljoonaa euroa omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmaan ja mahdolliseen Topdanmarkin vähemmistöosakkeiden lunastamiseen

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2024 klo 9.00

Sampo käyttää 800 miljoonaa euroa omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmaan ja mahdolliseen Topdanmarkin vähemmistöosakkeiden lunastamiseen

Sammon hallitus on päättänyt käyttää 800 miljoonaa euroa omien osakkeiden takaisinosto-ohjelmaan ja mahdolliseen Topdanmarkin vähemmistöosakkeiden lunastamiseen. Päätöksen tavoitteena on hallinnoida pääomia tehokkaasti Sampo-konsernin periaatteiden mukaisesti ja vähentää Sammon osakemäärän kasvusta johtuvaa laimentumista, joka liittyy tänään tiedotettuun Topdanmarkin osakkeenomistajille tehtävään suositeltuun julkiseen vaihtotarjoukseen.

Pääomia käytetään kahdessa vaiheessa: Ensiksi Sampo käynnistää 400 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman. Toisessa vaiheessa Sampo käyttää täydentäviin takaisinostoihin 400 miljoonaa euroa vähennettynä Topdanmarkin vähemmistöosakkeiden lunastamiseen mahdollisesti käytettävät varat. Toinen vaihe aloitetaan aikaisintaan mahdollisen vähemmistöosakkeiden lunastamisen jälkeen.

Osto-ohjelman ensimmäisen vaiheen aikana Sammon A-osakkeiden hankintaan käytettävä kokonaissumma on enintään 400 miljoonaa euroa ja osakkeita voidaan ostaa enintään 20 miljoonaa kappaletta, joka on noin 4 prosenttia kaikista Sammon osakkeista. Takaisinosto-ohjelma alkaa aikaisintaan 18.6.2024 ja päättyy viimeistään 31.10.2024.

Osakkeiden hankintahinnan ei tule olla korkeampi kuin takaisinostopäivänä tai yhtiön omista osakkeista tekemän takaisinostotarjouksen päivänä yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä maksettu korkein hinta, tai vaihtoehtoisesti takaisinostoa tai yhtiön omista osakkeista tekemän takaisinostotarjouksen päivää edeltävien viiden kaupankäyntipäivän osakehinnan keskiarvo (kaupankäyntivolyymilla painotettu keskiarvohinta säännellyillä markkinoilla, joilla yhtiön osake on kaupankäynnin kohteena). Alimman osakekohtaisen hankintahinnan tulee olla hinta, joka on enintään 20 prosenttia matalampi kuin yhtiön osakkeista julkisessa kaupankäynnissä tämän valtuutuksen voimassaoloaikana takaisinostoon tai yhtiön omista osakkeista tekemään takaisinostotarjoukseen mennessä maksettu hinta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin, CBOE:n, Turquoisen ja Aquisin julkisessa kaupankäynnissä. Julkisessa kaupankäynnissä hankittavien osakkeiden lisäksi osakkeita voidaan tiettyjen ehtojen täyttyessä hankkia nopeutetun tarjousmenettelyn kautta, jos sellaisia järjestetään.

Julkisessa kaupankäynnissä toteutettavat takaisinostot toteutetaan ns. suojasatamamenettelyllä EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 5 artiklan mukaisesti. Sampo on nimittänyt Morgan Stanleyn osakkeiden takaisinosto-ohjelman pääjärjestäjäksi. Pääjärjestäjä tekee kaupankäyntipäätökset itsenäisesti Sammosta riippumatta ilmoitettujen rajojen mukaisesti.

Omien osakkeiden hankinta toteutetaan käyttämällä yhtiön vapaata omaa pääomaa. Takaisinostetut osakkeet mitätöidään. Osto-ohjelma perustuu 25.4.2024 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämään valtuutukseen. Pääoman käytön toisen osan yksityiskohdista päätetään mahdollisen Topdanmarkin vähemmistöosakkeiden lunastuksen jälkeen.

SAMPO OYJ
Sijoittajasuhteet ja konserniviestintä

43 tykkäystä

“Tarjouksessa hankitut Topdanmarkin osakkeet on arvostettu vuoden 2025 tuloskertoimella (P/E) 22,2x (ilman synergioita) ja 13,0x (sisältäen synergiat) verrattuna pohjoismaisten vahinkovakuutusalan verrokkien vuoden 2025 tuloskertoimen mediaaniin 15,4x. Vuotuisten synergioiden arvioidaan olevan ennen veroja noin 95 miljoonaa euroa eli verojen jälkeen 11,6 Tanskan kruunua jokaista hankittua osaketta kohden. Niiden arvioidaan kasvattavan osakekohtaista tulosta (EPS) noin 6 prosenttia, josta noin kaksi kolmasosaa liittyy suunniteltuihin toimiin osakemäärän kasvusta johtuvan laimentumisen vähentämiseksi.”

Monissa suuremmissa yritysostoissa arvo valuu myyjille, koska he saavat heti synergioista korvauksen siinä missä ostajan omistajat jäävät odottamaan teoreettisten synergioiden realisoitumista. Mutta koska Sampo toteuttaa kaupan osakevaihdolla, jäävät myös Topdanmarkin omistajat kantamaan tätä riskiä (elleivät siis myy osakkeitaan).

Pitkään jatkunut Topdanmark -saaga näyttää saavan päätöksensä vihdoin. :clap:

116 tykkäystä

Kasperin kommentti:

30 tykkäystä

Do not be so sure. Sampo needs to get 90% of all shares.

And (we own both Sampo and Topdanmark) and as Sampo shareholder I am happy, but as a Topdanmark share holder I am on the fence.

A bit of ‘lowball’ offer. Just sitting on Topdanmark for the next three years will generate ca 45 dkk i dividends only…

3 tykkäystä

So how high of an offer would you consider fair? And what is the rationale for it?

2 tykkäystä

Look at marketscreener (for example) for Topdanmark dividends for example for the next three years. That adds up to ca 45 dkk in total. So offering only 26% i premium is a bit on the lowside vs the dividend yield return on just sitting on Topdanmark for the next 3 years…

3 tykkäystä

But you will get Sampo dividends instead plus premium.

37 tykkäystä

Tässä Sammon @Mirko_Sampo_IR Q&A-muotoinen blogikirjoitus Sampo-Topdanmark-kuvioon liittyen.

16 tykkäystä

Look at where the market is trading right now (45 min in to today’s trading session)

Around 350 dkk. ‘Only’ 20% up.

What does tell my (from a subjective Topdanmark shareholder perspective)

 1. The market does not believe that is going to go through?

 2. There is money to be made at this level for shareholders vs premium price :thinking: :sunglasses: (of course price is relative to Sampo’s share market price)

 3. And three (from a sampo shareholder perspective). I really hope Sampo buys up everything from the market as of now (I will try to help out as well :wink:

If u consider sampo also being down 5%, topdanmark is trading around the price equal to 1,25 sampo shares?

4 tykkäystä

which in turn ‘pisses of’ topdanmark shareholders, as they (me) do not view as this is a proper premium…