Osakesijoittaminen

Sievi Capital PLC

Sereno vastasikin jo hyvin, mutta oleellista on ymmärtää mistä sievin luvut tulevat. Sievihän omistaa eri yhtiöitä, jotka raportoivat omat lukunsa, mutta nämä eivät näy sievin lukuina.

Esim indoor teki viimevuonna 200Meur liikevaihtoa, mutta sievi vain 3,2Meur, vaikka sievi omistaakin tästä n.60%. Sen sijaan sievin liikevaihto koostuu ainoastaan rahasta mikä tulee yhtiöön sisään, joka taitaa pitkälti olla vain osingot sen omistamista yhtiöistä. Ja sitten taas sievin tulos koostuu näistä osingoista ja kuinka paljon sievin omistukset ovat laskennallisesti nousseet arvossaan.

Esim inderesin ennusteita katsomalla, näkee kuinka sievi tekee liikevoittoa moninkertaisesti liikevaihtoon nähden tästä syystä. Huippuyhtiöt pääsee 50% EBIT-marginaaliin, sievi 500% (ja joskus 3200%):

4 tykkäystä

Voin vastata omalta osaltani: minä olisin nyt ostolaidalla kaksin käsin ja panttaisin farmin näillä hinnoilla ilman fuusion uhkaa (Sievin omistajan kannalta karsea diili, imo). Mutta kun tilanne on mikä on, niin on ollut enemmän kiinnostusta keventää omistusta riskin pienentämiseksi.

Mikäli en ole ainoa joka näin ajattelee, niin tällä voi hyvinkin olla vaikutusta siihen että kurssi painuu vaikka kertoimet on alhaiset ja itsessään houkuttelevat.

5 tykkäystä

Kiitokset hyvistä selvennyksistä @Sereno ja @Johnnyboy !!

Tuo Preaton kaksoisrooli ostajana ja myyjänä ollessaan molempien yhtiöiden suuromistaja yhdistettynä Boreon mystiseen raketointiin (ilman uutisia ja pienellä vaihdolla) sopivimmilleen juuri ennen osakkeiden vaihtokurssin lukitsemista, joka siis maksetaan ylläripompun tehneillä omilla osakkeilla pitkälti itselle omasta taskusta toiseen omaan taskuun … haisee kyllä taivaaseen asti.

Taisi iloisella 90-luvulla häkkikin heilua hurjimmissa mutkissa, kun nurkkia vallattiin ja yrityskaappauksia tehtiin. Kaipa tämän päivän finanssivalvonta ja / tai muut sijoittajien oikeuksia sekä lakia valvovat tahot ovat tämän tapauksen jo tarkoin tutkanneet ja hyväksi todenneet. Julkisuudessa tai medioissa ei ainakaan mitään negatiivista ole asiasta jauhettu ja analyytikotkin tuntuvat tulevan pöksyihinsä idean erinomaisuudesta.

Mielenkiinnolla jään kuitenkin odottamaan, kauanko menee Indoorin listautumisilmoitukseen, jos tämä case saadaan taputeltua suunnitellusti maaliin.

Tosin paksu leidi ei ole laulanut. Vielä.

7 tykkäystä

Empä usko instikoiden myynteihin. Ensinnäkin instikoiden osuus on pieni ja ovat omistaneet Sieviä jo ennen fuusiouutista niin mikseivät omistaisi sen jälkeenkin toteutui fuusio tai ei…

2 tykkäystä

Minulle Sievi Capital on ollut ”hedge” yliarvostettuun pörssiin ja näen, että yhtiössä on vielä paljon realisoitumatonta arvonluontipotentiaalia. Sievi Capitalin toteutunut eps 2018-2020 on ollut 21c, joka tämän päivän päätöskurssilla tarkoittaa 9,5 p/e -lukua. Inderesin ennustama 2021-2023 eps 24c antaa p/e -luvuksi 8,3 (= tulostuotto 12%).

Inderesin viimeisimmän analyysin arvostus Sievin Indoor Group -omistukselle oli 1,45 €/osake (listaamattomana). Indoor tekee Inderesin ennusteen mukaan vuonna 2021 liikevoittoa (Ebit) 16,5 m€. Valtaosa Indoorin veloista taitaa olla korottomia IFRS-vuokravastuita, joten tulos verojen ja korkojen jälkeen lienee +12 m€. Indoor voisi jakaa tuloksensa osinkona omistajille. Minä omistaisin mielihyvin pörssi-Indooria tasaisella 5% osinkotuotolla, jolloin sen mCap voisi olla 12 m€/5% = 240 m€, josta Sievi Capitalin 58% osuus olisi 139 m€, eli 2,4 €/osake. Tällä laskelmalla listatun Indoorin upside Sievi Capitalille viimeiseen analyysiin (arvo 84,4 m€) verrattuna olisi 54,6 m€ eli lähes 1 €/osake.

Myös Sievi Capitalin b2b-omistukset ovat arvonluonnin kannalta aikaisessa vaiheessa. KH-koneet on investoinut paljon Ruotsin markkinaan ja sen tulokset näkyvät vasta tulevina vuosina. NRG on vielä haltuunottovaiheessa ja samalla investoinut merkittävästi aikaisemmin hajallaan olleiden tuotantoyksiköiden yhdistämiseen uuteen tehtaaseen. Logistikas on vasta aloittamassa omaa kasvupolkuansa.

Jakamalla Indoor Groupin osakkeita Sievi Capitalin osakkeenomistajille ennen ehdotettua yhdistymistä Boreo pystyisi parantamaan tarjoustaan sellaiseksi, että se olisi osakkeenomistajien hyväksyttävissä. Tällöin myös Indoor Groupilla olisi listautuessaan jo valmiiksi laajempi omistajapohja.

29 tykkäystä

Rajoittaako osakeyhtiölain 5. luvun 14a § Preaton edustajien äänestämistä yhtiökokouksessa. Osakeyhtiölain 1. luvun 11 § määrittelee lähipiirin ja osakeyhtiölaki 14 a § (12.4.2019/512) sanoo esteellisyydestä seuraaasti:

"Esteellisyys pörssiyhtiön yhtiökokouksessa

Edellä 14 §:ssä säädetyn lisäksi pörssiyhtiön lähipiiriin kuuluva osakkeenomistaja ei saa äänestää sellaisesta sopimuksesta tai muusta oikeustoimesta, jonka osapuolena on hän tai häneen 1 luvun 12 §:ssä tarkoitetussa lähipiirisuhteessa oleva, ja oikeustoimi ei kuulu yhtiön tavanomaiseen liiketoimintaan tai sitä ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin ehdoin."

Jos Preaton edustajat oat esteellisiä, on fuusion läpimeno epävarmaa. Tarjous täytyy olla merkittävästi parempi Sievin omistajille.

4 tykkäystä

Korjaan itseäni. Pörssiyhtiön lähipiiri määritellään osakeyhtiölain 12 §, jossa viitataan edelleen muihin lakeihin.

Tämä viesti on liputettu ja on siksi piilotettu väliaikaisesti.

2 tykkäystä

Analyytikkojen kirjoituksia on hyvä seurata ja arvioida, mutta niihin ei missään tapauksessa pidä luottaa sokeasti. Heillä on rivisijoittajaa parempi koulutus ja kokemus analyysien tekemisessä, mutta virhearvioita sattuu usein. Käytännön esimerkkinä Orionia seuraavat 7 analyytikkoa, joista 8.9.2021 3 suosittelee ostamaan, 1 pitämään ja 3 myymään. Indereskin analysoi Orionia, joten hekin ovat eri mieltä vähintään kolmen muun analyytikon kanssa. Olisi siis täysin mahdollista, että analyytikkojen käsitykset Sievi-Boreo-fuusiostakin eroaisivat toisistaan, jos Sievillä olisi Inderesin lisäksi muitakin seuraajia. Silloin pienosakkaan pitäisi ymmärtää oma etunsa ihan itse, ja tokihan näin on nytkin.

6 tykkäystä

"Tuo Preaton kaksoisrooli ostajana ja myyjänä ollessaan molempien yhtiöiden suuromistaja yhdistettynä Boreon mystiseen raketointiin (ilman uutisia ja pienellä vaihdolla) sopivimmilleen juuri ennen osakkeiden vaihtokurssin lukitsemista, joka siis maksetaan ylläripompun tehneillä omilla osakkeilla pitkälti itselle omasta taskusta toiseen omaan taskuun … haisee kyllä taivaaseen asti.

Taisi iloisella 90-luvulla häkkikin heilua hurjimmissa mutkissa, kun nurkkia vallattiin ja yrityskaappauksia tehtiin. Kaipa tämän päivän finanssivalvonta ja / tai muut sijoittajien oikeuksia sekä lakia valvovat tahot ovat tämän tapauksen jo tarkoin tutkanneet ja hyväksi todenneet. Julkisuudessa tai medioissa ei ainakaan mitään negatiivista ole asiasta jauhettu ja analyytikotkin tuntuvat tulevan pöksyihinsä idean erinomaisuudesta".

Näkökantasi kertoo aika lailla missä seilataan. Tuo esille tuomasi “kaksoisrooli” tulee esille tälläkin palstalla melkein harvase kommentissa jos jossakin muodossa ja mielestäni vähintäänkin aiheellisesti.

Itsekin näen tämän keissin riskit valitettavasti varsin suurena. Se ei ole epäluottamus analyytikoita kohtaan, vaan oma näkemys fundamentteihin.

Kuten elämässä yleensä, niin myös liike kaiken A ja O on luottamus. Sitä joko on, tai ei ole. Senkin kukin päättää itse.

Tämä “mahdollinen” fuusio on jo nyt, ennen syntymästään tuonut esille mm. tällä palstalla paljon sellaisia kysymyksiä, joihin en todellakaan pysty perustellusti itselleni vastaamaan, miksi tehdä näin?

Onko ihan oikeasti Sievin osakkeitten omistajien etu suhde 40/60 siirryttäessä “uuteen Boreoon”? Ajaako pääomistaja oikeasti merkittävästi Sievin omistajien etua tässä fuusiossa? Mikä ja miksi Sievin osakkeitten omistajien etu olisi fuusioitua tällaisen taseen ja velkasuhteen omaavan yhtiön kanssa? Kuinka suureksi Sievin omistajien riskit tulisivat nousemaan mahdollisen fuusion synnyttyä?

8 tykkäystä

Ei ole Sievi Capitalin osakkeenomistajan etu ainakaan näillä esitetyillä ehdoilla.

Preato Capital on omistuksensa aikana nähnyt, että Sievi Capitalissa on merkittävää arvoa, jota markkina ei ole osannut arvottaa. Preato Capitalin näkökulmasta tuo piiloarvo on paremmassa paikassa yhdistyneessä Boreossa, josta heidän omistusosuus olisi +50% eli yli kaksinkertainen Preato Capitalin Sievi-omistukseen verrattuna.

”Kasakka ottaa sen mikä on huonosti kiinni”.

6 tykkäystä

Tästä täysin samaa mieltä, että on reilua antaa Sievin hallitukselle kunnolla aikaa punnita yhdistymistä, eikä mennä henkilökohtaisuuksiin. Alustavan sopimuksen allekirjoituksella luotiin vasta edellytykset jatkoselvitykselle. Antaa heidän nyt tehdä työtään.

Tiedotteessa kerrottiin myös, että hallitukset hankkivat Fairness Opinion -asiantuntijalausunnot näkemystensä tueksi ennen sitovien yhdistymis- ja transaktiosopimusten allekirjoittamista. Sievillä neuvonantaja on Handelsbanken.

Mielestäni silti hyvä, että sijoittajat tuovat rohkeasti myös omia näkemyksiään esiin fuusiosta. Tässäkin keskustelussa paljon hyvää pohdintaa. Kyllä ne yhtiötkin tätä foorumia ihan varmasti lukee.

40 tykkäystä

Hyvä kysymys. Mielestäni ei rajoita. Nimittäin heti siteeraamasi kohdan jälkeen lakiteksti jatkuu: “Edellä 1 momentissa säädettyä ei sovelleta: yhtiökokouksen päätökseen…16 luvussa tarkoitetusta sulautumisesta.” Preaton edustajat saavat siis äänestää Sievin (mahdollisessa) ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka käsittelee sulautumista.

Sen sijaan hallituksessa Preaton edustaja ei osallistunut asian käsittelyyn, koska laissa sanotaan: “pörssiyhtiön hallituksen jäsen ei saa osallistua yhtiön tai sen tytäryhteisön hallituksessa sellaisen sopimuksen käsittelyyn, jonka osapuolena on häneen 1 luvun 12 §:ssä tarkoitetussa lähipiirisuhteessa oleva, ja oikeustoimi ei ole yhtiön tavanomaista liiketoimintaa tai sitä ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin ehdoin.”

Edit: ei ihme että Preato halusi Sievin hallituksen puheenjohtajaksi juristin…

4 tykkäystä

Inderes julkaisi tänään uuden raportin Solwersista. Se on aktiivisesti yritysostoin kasvava yritys, jolla on hiljattain toteutetun listautumisannin jäljiltä runsaasti rahaa kassassa, velkaa ei ollenkaan. Toisin kuin Boreo, se keskittyy tietyn toimialan ostokohteisiin (hyväkatteinen konsultointi) ja ei rönsyile. Inderesin Boreo-analyysi näkee toimialariippumattomuuden vahvuutena, mutta joku muu voisi nähdä asian myös eri tavalla.

Solwersin H1 EBIT oli yli 12%, Boreon vähän päälle 6%. Solwersin vahvan taseen huomioon ottava EV/EBIT (21e) on 13,8. Boreon on 23,8.

Vaikka unohdettaisiin taserakenne kokonaan, niin Solwersin P/E:kin on alhaisempi kuin Boreon.

Tiedetään, Solwers ei varsinaisesti tälle palstalle kuulu. Mielestäni on kuitenkin hyvä verrata Boreota välillä muihinkin kuin Inderesin “virallisiin” verrokkeihin. Solwers-vertailun perusteella se on edelleen, tuntuvan kurssilaskun jälkeenkin, korkealle hinnoiteltu.

13 tykkäystä

Olisiko Sievin purkaminen hyvä vaihtoehto kaikille osakkaille ? Sijoitusyhtiöt kilpailevat ostettavista yhtiöistä eli nyt Sievin portfoliosta voisi saada kohtuullisen hinnan. Ei tarvitsisi kiistellä vaihtosuhteesta ja Boreokin saisi rahaa velkojen maksuun. Fuusio vie pyöpaikan Sieviläisiltä kuitenkin, joten Sievin purkanminen ei tee lisävahinkoa työntekijöillekään. Ne Sievin omistajat, joita fuusio ei miellytä, saisivat rahansa käteisenä ja vielä niin, että Sievin omaisuus on arvostettu markkinahintaan.
Sievin omaisuus muutetaan rahaksi, yhtiö puretaan ja varat jaetaan osakkeenomistajille. Rahoilla voi sitten vaikka ostaa Boreota jos se tuntuu hyvältä ajatukselta. Boreon kannallta yksi kilpailija poistuisi markkinoilta ja tokihan Boreo voi ostaa Sievin portfolion jos tekee parhaan tarjouksen.

4 tykkäystä

Hyvä että porukalta tulee luovia ajatuksia, toivottavasti ne päätyvät myös yhtiöiden tietoon. @Half_pro tuossa aikaisemmin ehdotti Indoorin osakkeiden jakamista osinkona ennen yhdistymistä. Verotuksellisesti edullisempi vaihtoehto voisi olla se, että Indoor jätetään Sieviin (se ei muutenkaan oikein istu Boreon portfolioon, vaikka heillä ilmeisesti rönsyilyhalua onkin) ja niin se listautuminenkin tulee hoidettua automaattisesti ja ilman lisäkuluja. Muut Sievin osat voi sitten yhdistää Boreoon, järjellisellä vaihtosuhteella toki.

7 tykkäystä

Jos Preato Capitalin tavoitteena on ajaa Sievi Capitalin sijoitustoiminta alas ja yhdistää Sievin salkkuyhtiöt Boreoon niin Sievi Capitalin osakkeenomistajille hyväksyttävissä oleva vaihtoehto voisi olla, että Boreo suuntaa Sievi Capitalille (ja b2b-salkkuyhtiöiden pienosakkaille) osakeannin maksuksi Sievin b2b-yhtiöistä. Tämän jälkeen Sievi Capitaliin jäisi Indoor Groupin liiketoiminta (Sievin omistus 58%) ja suunnatussa osakeannissa saamiaan Boreon osakkeita. Mahdollisesti Indoor Groupin muut omistajat suostuisivat vaihtamaan osakkeensa Sievi Capitalin osakkeisiin, jolloin Indoor Group listautuisi Sievi Capitalin kautta ja säästäisi miljoonien listautumiskulut. Boreo-osakkeet yhtiö myisi pörssissä hyväksi katsomassaan aikataulussa ja saisi sillä rahalla pelimerkkejä Indoorin liiketoiminnan kasvattamiseen ja/tai ylimääräiseen osingonmaksuun.

16 tykkäystä

Tämäkin hyvä ehdotus Half_pro:lta. Vaihtoehtoisia toimintatapoja on nyt hyvä kerätä siltä varalta, että Boreo ei tarjoa riittään hyviä fuusioehtoja.

2 tykkäystä

Itse asiassa voisi ostaa omia osakkeitaan. Täten jokainen Sievin omistaja voisi miettiä haluaako realisoida ja maksaa verot, vai pysyä kyydissä. Tuo olisi myös hyvä tapa nostaa kurssin euromääräistä hintaa kun ostetut laput mitätöitäisiin. Jos pääomat jaettaisiin vain osinkoina, laskisi lappu luultavasti senttiosakkeeksi, joka ei välttämättä hyvä uskottavuuden kannalta? Käänteinen splitti turhaa lisähärdelliä härdellin päälle…

2 tykkäystä

Ja uutta avausta jälleen. Toivottavasti Boreo jää nuolemaan näppejään, koska Sievin strategia etenee mallikkaasti. Olikohan niin, että kauppaa ei voitu enää perua, koska ei tämä nyt ihan Boreo toimialalta vaikuta? Mielenkiintoista nähdä tulevan viikon sisään, miten Boreo ja Sievi tulevat ulos konkreettisella sopimuksella.

50 tykkäystä