Solidium - Valtion omat salkunhoitajat ylituottoa metsästämässä

Nykymuotoinen Solidium perustettiin alunperin hallinnoimaan valtion sijoituksia, jotta valtion omistajaohjauksesta vastaavan ministerin ei tarvitsisi vastata kiperiin kysymyksiin valtion osaomisteisten yritysten antamista potkuista. Onko Solidiumin tarkoitus muuttunut vuosien varrella ja mikä on Solidiumin rooli tulevaisuudessa?

Onko Solidium pitkäjänteinen omistaja? Jos on, niin milloin yhtiö siirtyy osakkeiden nettomyyjästä osakkeiden netto-ostajaksi?

Vuosikymmenen alussa oli uskottavia huhuja että Solidiumin omistajapohjaa voitaisiin kehittää listaamalla yhtiö pörssiin. Onko yhtiö selvittänyt mahdollisuuksia pörssilistautumiseen?

Eikö ei-strategiset omistukset kannattaisi myydä ja tulouttaa valtiolle nyt kun osakekurssit ovat historiallisen korkealla. Vaihtoehtoisesti eikö kannattaisi myydä kaikki ei-strategiset omistukset ja ostaa niillä indeksiä?

Mikä on Solidiumin strategia pörssiromahduksessa? Laitetaanko pohjilla salkku lihoiksi valtion budjetin paikkaamiseksi?

Euroopan komissio epäilee Solidiumin osa-omistamaa Stora Ensoa kartellista. Yhtiö on osallistunut kartelleihin myös aiemmin. Valtion omistajaohjauksessa noudatetaan OECD-maiden yhteistyöhön perustuvia OECD Principles of Corporate Governance -ohjeita. Miten Solidium toteuttaa hyvää hallintotapaa omistamissaan yhtiöissä ja miten Solidium huolehtii siitä että sen osaomistamat yhtiöt eivät jatkossa toistuvasti riko Suomen ja EU:n lakia?

16 tykkäystä
 • Sijoittaako Mäkinen itse?
 • Minkälainen sijoitus-strategia? (Mitä yhtiöitä löytyy salkusta?)
 • Käyttääkö itse Inderesin palveluja/onko tietoinen.
 • Mitä mieltä on omien osakkeiden ostosta?
 • Voisiko Solidiumin & kaikki eläkeyhtiöt fuusioida ja tehostaa sijoituksiansa? (Kaikki pyörii kummiskin ‘veronmaksajien’ piikkiin)
7 tykkäystä
 • Vaikuttaako politiikka osakevalintoihin?
 • Voisiko hallintoa yksinkertaistaa ja sitä kautta alentaa salkunhoidollisia kustannuksia?
 • Miten ja minkälaisella porukalla osto- ja myyntipäätökset syntyvät? (Liittyy myös yllä olevaan politiikkakysymykseen.)
 • Miksi Solidium ei hajauta sijoituksiaan maantieteellisesti? Onko jokin este, ettei näin voitaisi tehdä esim. ETF:ien kautta ja sitä myöten vähentää Suomeen kohdistuvaa maariskiä?
2 tykkäystä

Varmaan myös olisi hyvä kysyä Mäkiseltä Nokian rinkuloiden Venäjä-riskistä, nyt kun se toteutui ja mainehaitasta, kun tehdas Venäjällä jatkaa toimintaansa? Mielenkiintoista olisi tietää, minkä verran Venäjä-riskistä on keskusteltu vuosien mittaan!? Varmasti Mäkinenkin näissä keskusteluissa ja pohdinnoissa ollut mukana.

5 tykkäystä

Pari kysymystä lisää vaihtoehdoksi haastattelijan kysymyspatteristoon:

 • Olette toimineet Solidiumin toimitusjohtajana vuodesta 2017. Mikä on ollut suurin onnistuminen toimitusjohtajakaudellanne tai pahin takaisku?

 • Onko Solidium onnistunut tehtävässään, joka Solidiumin toimiohjeen mukaan on “varmistaa Suomelle tärkeiden yhtiöiden omistuksen pysyminen riittävissä määrin kotimaisissa käsissä”. → https://www.solidium.fi/fi/hallinto/solidiumin-toimiohje/

 • Teillä on pitkä kokemus pääomamarkkinoilta (SEB, eQ, Nordea) ja olette usean yhtiön hallituksessa. Millaisena näette Suomen pääomamarkkinan tilanteen esimerkiksi listautumismarkkinan tai yritysjärjestelyjen osalta tällä hetkellä?

 • Onko Solidiumin johdossa harkittu aiemmin osallistumista suomalaisyhtiöiden listautumisanteihin? Solidiumin toimiohjeen mukaan “yhtiön toimintapolitiikkaan sopivat myös osuudet listautumista valmistelevissa yhtiöissä”. Solidium ei ole kuitenkaan anteihin osallistunut. Miten tiukkana rajana on, että yhtiön oltava riittävän suuri ja kansallisesti merkittävä, jotta Solidium osallistuisi antiin?

 • Näettekö, että suomalaisille kasvuyrityksille riittää kotimaassa edelleen pääomia vai päätyvätkö kasvuyhtiöt liian aikaisessa vaiheessa ulkomaiseen omistukseen?

6 tykkäystä

Vielä lisäkysymysehdotus:

Hesarin nettiversio uutisoi Nokian Renkaiden jatkavan tuotantoaan Venäjällä. Solidium on Nokian Renkaiden suurin omistaja. Solidium ei kuitenkaan ole esittänyt vaatimuksia tuotannon keskeyttämisestä Venäjällä. Kysymys: Aikooko Solidium ottaa kantaa asiaan, vai jättääkö Solidium asian yhtiön päätettäväksi? Jos näin, niin miksi? Autonrenkaat eivät kuitenkaan ole samaan tapaan välttämättömyyshyödyke kuten energiantuotanto.

@Verneri_Pulkkinen

5 tykkäystä

:+1:

11 tykkäystä

Hienosti tehty haastis ja Antti Mäkiselta oivaltavia ja suoraselkäisiä vastauksia kysymyksiin. Tämä palautti luottamusta Suomen valtion sijoitusinsituutioihin!

9 tykkäystä

Solidiumin uudeksi toimitusjohtajaksi Reima Rytsölä

https://www.solidium.fi/fi/julkaisut-ja-media/tiedotteet/1/tiedote/reima-rytsola-solidium-oy-n-toimitusjohtajaksi/

"Solidium on nimittänyt yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi Reima Rytsölän (s. 1969). Rytsölä toimii tällä hetkellä varatoimitusjohtajana Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmassa. Hän on aikaisemmin toiminut useissa johtotehtävissä Pohjola Pankki Oyj:ssä.

“Reima Rytsölällä on pitkä ja monipuolinen kokemus finanssialan ja viime vuosilta erityisesti sijoittamisen vaativista johtotehtävistä. Hän tuntee erinomaisesti Solidiumin toimintaympäristön ja täyttää muutenkin erittäin hyvin Solidiumin hallituksen tehtävälle asettamat kriteerit”, sanoo Solidiumin hallituksen puheenjohtaja Harri Sailas.

”Otan innostunein ja nöyrin mielin vastaan tämän yhteiskunnallisesti merkittävän tehtävän. Solidium on viime vuosien aikana vakiinnuttanut paikkansa tärkeänä omistajuuden kehittäjänä Suomessa ja on hienoa päästä jatkamaan ja edelleen kehittämään tätä työtä yhdessä erittäin ammattimaisen organisaation kanssa”, toteaa Solidiumin toimitusjohtajana aloittava Reima Rytsölä.

Reima Rytsölä aloittaa toimitusjohtajana mahdollisimman pian, mutta kuitenkin viimeistään 1.10.2022. Solidiumin toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa väliaikaisesti lakiasiainjohtaja Ulla Palmunen 1.6.2022 alkaen siihen asti kunnes Reima Rytsölä aloittaa tehtävässään. Solidiumin toimitusjohtajan tehtävää vuodesta 2017 lähtien hoitanut Antti Mäkinen jättää tehtävän 31.5.2022."

5 tykkäystä

Solidium imuroinut Valmetia dipistä ~710 000 lappua, suunnitelmana todennäköisestä päästä kiinni 10% osuuteen firmasta ja näin saada myrkkypilleri vihamielisten omistusten varalta. :grinning:

Solidiumilla on nyt hallussa 17 783 469 kappaletta Valmetin osakkeita joka vastaa 9,6% osuutta yhtiöstä.
Tästä voi jokainen vetää omia signaaleja onko tämä myynt- tai ostopaikka tai jättää tekemättä. :+1:

5 tykkäystä

Tämmöinen mennyt kokonaan iteltä ohi :angry:

13 tykkäystä

Solidiumin uusi toimitusjohtaja Reima Rytsölä oli tänään Ylen aamussa.

4 tykkäystä

Tuli taas näin yön pikkutunneilla selattua Solidiumin sivuja ja huomasin että sieltä on jossain välissä putkahtanut ulos viime vuoden vuosikertomuskin. (1.7.2021-30.6.2022)

Vuosikertomuksessa lyhyet kommentit Solidiumin salkkuyhtiöiden menneestä vuodesta tulevaisuudesta.
Boonuksena myös vuoden 2021 vuosikertomus jos innostusta riittää.

4 tykkäystä