Solteq sijoituskohteena

Sutiselta 12.494 kpl lisäostoja.

8 tykkäystä

Pieni mutta positiivinen uutinen

15 tykkäystä

Erinomainen tviittiketju @Iikka:lta jälleen, kiitos siitä hänelle! :slight_smile: Tällä kertaa Solteqista:

9 tykkäystä

Jaa erinomainen, no miten sen nyt ottaa, tuskin ainakaan osakkeenomistajien mielestä, ehkä liikaakin riskejä korostava :slight_smile: Vähän epäilisin isoa osakeantiakaan, sillä pääomistaja on köyhempi kuin Duellissa. Eli jotain muuta ratkaisua aktiivisesti tarvittaessa haetaan?. Ei se Duellin antikaan välttämättä niin tuhoisa ollut , ainakin jos osakkeita oli ostanut tasolta P/B=1 tai alle.
Hyvinhän se tuota kohti on tänäkin vuonna jo lipunut…ikävä tietysti niille omistajille, joilla ei ollut varaa osallistua antiin… Talousjohtaja siinä jo tehnyt hyvät kaupat merkitsemällä koko määrällä. (toki mennyt ei ole tae tulevasta).

1 tykkäys

Hallituksen jäsenen position avaus muutama viikko sitten ehkä varovaisesti indikoi että antia ei ainakaan hallituksessa vielä pidetä todennäköisenä vaihtoehtona.

E: toisaalta myöskin indikoinee sitä että rahoituspaketin neuvottelut eivät varmaan kovin pitkälle ole ehtineet edetä.

E2: Sutinen on omistajalistauksen mukaan vielä jatkanut ostoja tammikuun puolella, mutta tiedotetta ei ole ainakaan minun silmiini tästä tullut.

4 tykkäystä

Siis missä se parempi suunta on? Yhtään lukua ei löydy mikä olisi parantunut.

Samaan kastiin entisen toimarin selitysten kanssa kun palvelinten saamisen kanssa haasteita kuuden euron osakekurssilla :joy:

7 tykkäystä

JVK

Yhtiö on aloittanut toimenpiteet yhtiön uudelleenrahoituksen toteuttamiseksi. Järjestely koostuu olemassa olevan joukkovelkakirjalainan sekä tili- ja
maksuvalmiuslimiittien uusimisesta.

Varojen jakoa ja muun kuin joukkovelkakirjalainan ehdoissa erikseen sallitun uuden velan ottamisen mahdollistavat taloudelliset kovenantit eivät täyty tilikauden 2023 perusteella. Kovenanttiehtojen täyttymistä tarkastellaan aina viimeisimmän raportoidun 12 kuukauden ajanjakson perusteella. Edellä mainittujen lainan taloudellisten kovenanttiehtojen rikkoutumiset eivät sellaisenaan johda oikeuteen vaatia lainan välitöntä takaisinmaksua, vaan ne rajoittavat yhtiön varojen jakoa ja muun kuin joukkovelkakirjalainan ehdoissa erikseen sallitun uuden velan ottamista.

Tulosohjeistus 2024

Yhtiö odottaa vertailukelpoisen liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen olevan positiivinen. Vertailukelpoinen liikevaihto oli 54 183 tuhatta euroa tilikaudella
2023

3 tykkäystä

Mites tämä…
Viimeisen vuosineljänneksen aikana yhtiö on käsitellyt olemassa olevien
ohjelmistotuotteidensa kehityskustannuksia tuloslaskelman kuluerinä osana normaalia liiketoimintaa ja
lopettanut tuotekehityskulujen aktivoinnit. Muutos vaikuttaa viimeisen vuosineljänneksen käyttökatteen
ja liiketuloksen vertailtavuuteen suhteessa vastaavaan vuosineljännekseen 2022.
Ilman aktivointien ja poistojen vaikutusta yhtiön
vertailukelpoinen liiketulos oli 0,4 miljoonaa euroa parempi kuin vertailukaudella.

6 tykkäystä

Yhtiön tekemien mittavien kustannussäästötoimenpiteiden tulisi kuitenkin tukea tulos- ja kassavirtakehitystä tänä vuonna, mikä on kriittistä joukkovelkakirjalainan uudelleenrahoituksen kannalta.

Epävarmuutta, mutta toivoa. Monen asian - uudelleenrahoitus ja tuloskäänne - tulee nyt kuitenkin onnistua ennen kuin voi huokaista.

4 tykkäystä

Datahubin uutisten perusteella positiivista kehitystä tapahtunut: Datahub Palvelut

Jos yhdistän pisteet oikein ja kyse on tästä:
https://www.solteq.com/fi/uutiset/helen-uudistaa-asiakaspalvelujärjestelmän-palvelun-tuottaa-solteq

Ehkäpä toimaria haastatellaan tuloksesta ja tämä tulee siinä esille.

5 tykkäystä

Sähköverkon lisäksi meni liveen myös Helen sähkön myynti. Konversio vanhasta Forumista (Tieto) uuteen InWorksiin meni aika sujuvasti. kova työ jatkuu edelleen, koska kaikki havainnot ovat käytössä olevasta järjestelmästä ja niiden korjauksien kanssa on aina kiire.
01.03 lähtee laskutus käyntiin, sitten näkee samalla tuotteen laatua.

8 tykkäystä

@Joni_Gronqvist jutteli toimitusjohtaja Aarne Aktan kanssa Solteqin meiningeistä :slight_smile:

Isossa kuvassa odotusten mukaisen Q4-raportin julkaissut Solteq lähtee tähän vuoteen tehokkaampana, kun kulurakennetta on saatu trimmattua. Kustannussäästötoimenpiteet tukevat myös joukkovelkakirjalainan uudelleenrahoitusta. Solteqin toimitusjohtaja Aarne Aktan kommentoi analyytikko Joni Grönqvistin haastattelussa.

Aiheet:

00:00 Aloitus
00:15 Vuosi 2023 oli pelättyä parempi
02:50 Utilities -segmentin näkymät
05:09 Kansainvälinen kasvu
07:30 Muutama vuosi aikaa onnistua myynnissä
09:16 Retail & Commerce -segmentin kannattavuus heikkeni
12:24 JVK:n uudelleenrahoitus
14:15 Kirjanpitomuutokset ja alaskirjaukset
19:38 Mahdollinen lisäkauppahinta Q2:lla
20:35 Ohjeistus

6 tykkäystä

:partying_face: Vihdoinkin toimari ostaa osaketta… Olisikohan tässä pohjat ?

10 tykkäystä

Toimitusjohtaja Aarne Aktanin katsaus tämän päivän yhtiökokouksesta! :movie_camera:

10 tykkäystä

Utilities-liiketoiminnan johtaja lähtee. Ja pari kuukautta sitten lähti talousjohtaja (tai sai lähteä). Ikäviä muutoksia näin kriittisenä aikana yhtiössä.

3 tykkäystä

Iski feedissä vastaan kyseinen asiakasreferenssi/-tarina. Jutussa ei mainita koska projekti on tehty mutta voisi kuvitella että aika lähiaikoina kun kerta nyt julkaisivat omassa somessaan. Melko vuolaasti kehuvat Solteqilta saamaansa palvelua ja tuotetta Vaasan Sähkössä.

7 tykkäystä

Joni on antanut kommenttinsa, kun Solteq julkaisee Q1-raporttinsa tiistaina. :slight_smile:

Solteq julkaisee Q1-raporttinsa tiistaina kello 8.00. Odotamme liikevaihdon kääntyneen orgaanisesti kasvuun Q1:llä. Lisäksi odotamme kannattavuuden parantuneen kulusäästöjen tukemana. Tuloksen lisäksi huomio on kassavirran ja nettovelan kehityksessä, joiden tulisi olla positiivisia, jotta joukkovelkakirjalainan uudelleenrahoitus olisi mahdollisimman kivutonta.

4 tykkäystä

Sisäpiiritieto: Solteq käynnistää tehostamis- ja kustannussäästöohjelman kannattavuuden parantamiseksi

Pörssitiedote
Sisäpiiritieto
30.4.2024 klo 08.02

Solteq-konserni käynnistää tehostamis- ja kustannussäästöohjelman, jolla tavoitellaan noin 3,5 miljoonan euron vuotuisia kustannussäästöjä. Tehostamis- ja kustannussäästöohjelma koskee Retail & Commerce -segmentin Commerce & Data -liiketoimintayksikköä sekä konsernihallintoa. Tavoitteena on uudelleen organisoida ja tehostaa toimintoja kannattavuuden parantamiseksi.

“Epävakaa maailmantalous vaikuttaa edelleen asiakaskysyntään erityisesti Commerce & Data -liiketoiminnan tarjoaman osalta. Asiakasyritykset suhtautuvat varovaisesti investointeihin, mikä on aiheuttanut odotuksiamme enemmän viivästyksiä päätöksenteossa sekä supistumisia toimitettavien hankkeiden laajuudessa. Vallitsevassa markkinatilanteessa meidän on sopeutettava niin tämän yksikön kuin konsernihallinnonkin kulurakennetta Solteqin kannattavuuden parantamiseksi,” kertoo toimitusjohtaja Aarne Aktan.

Suomessa Solteq käynnistää yhteistoimintalain 3 luvun 16 §:n mukaiset muutosneuvottelut tuotannollisella ja taloudellisella perusteella. Muutosneuvotteluiden piirissä ovat Commerce & Data -yksikössä sekä konsernihallinnossa työskentelevät henkilöt. Muutosneuvottelut saattavat johtaa enintään 35 henkilön työsuhteen päättämiseen. Lisäksi suunniteltavat toimenpiteet saattavat johtaa muutoksiin työtehtävissä, toimenkuvissa, työsuhteen ehdoissa ja organisaatiorakenteissa kaikkien neuvotteluiden piiriin kuuluvien henkilöiden kohdalla. Muutosneuvottelut käynnistyvät 6.5.2024 ja niiden arvioidaan päättyvän 17.6.2024.

https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be9c30f91c612e9eeef49c84b8df92c5f&lang=fi&src=listed

5 tykkäystä

Ja tulos.

Vertailukelpoinen liikevaihto oli 13,6 miljoonaa euroa

Vertailukelpoinen käyttökate oli 0,4 miljoonaa euroa

Vertailukelpoinen liiketulos oli -0,2 miljoonaa euroa

Odotuksista jäi huolimatta orastavasta käänteestä kannattavuudessa. Yhtiö itse odotti parempaa liikevaihdon kehitystä, mutta kysyntäympäristö oli edelleen heikko.

Aktan ottaa vastulleen myös Utilies -segmentin.

7 tykkäystä

Evliltä Hold ja 0.85e target

1 tykkäys