Solwers - kasvua listautumalla

Kyseessä ilmeisesti osakkeiden 1:20 split ennen listautumista. EPS tuosta suoraan jakamlla olisi ollut uudelle osakemäärällä 0,39€. Toki listautumisessa ja sen jälkeisissä yritysostoissa osakemäärä on kasvanut.

2 tykkäystä

Juurikin näin kun @kettunen sanoi eli se on listautumista edeltävällä osakemäärällä.

1 tykkäys

Makes sense, kiitos paljon.

Sinäänsä harmi että kyseisessä taulukossa ei ole esim ulkona olevia osakemääriä josta näkisi nopealla vilkaisulla splitit tai anneista tapahtuneen diluution.

3 tykkäystä

Solwersille markkinatakaus, eli likviditeettiä osakkeiden vaihtoon :+1:

Vaihto ollutkin olematonta ja spread todella iso viime aikoina

1 tykkäys

Tässä ketjussa on kolme kuukautta ollut melkein hiljasta, mutta tässä olisi tarjolla teille analyytikon kommentit tulevasta H1-raportista.

Osakekurssi on laskenut selvästi alle tavoitehintamme ja on ristiriidassa suosituksemme kanssa. Tarkastelemme näkemystämme kuitenkin vasta H1:n tarkistuspisteen jälkeen, kun konsernin taloudellisesta kehityksestä on saatu olennaista lisätietoa.

image

4 tykkäystä

https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=ba3f5e60679fa133c645d3fc8b241f3e6&lang=fi

Tammi-kesäkuu 2022 lyhyesti

Tämä puolivuosikatsaus on tilintarkastamaton. Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2021 ja ovat samaa yksikköä, jollei toisin mainita.

 • Liikevaihto oli 32.562 (21.962) tuhatta euroa ja kasvoi 48,3 % edellisvuoden vertailukaudesta
 • Oikaistu liiketulos (EBITA) oli 3.801 (2.664) tuhatta euroa eli 11,7 (12,1) % liikevaihdosta
 • Liikevoitto (EBIT) oli 2.808 (2.018) tuhatta euroa eli 8,6 (9,2) % liikevaihdosta
 • Yhtiö jatkoi kasvustrategiansa toteuttamista hankkimalla Suomesta maaliskuussa Arkkitehtitoimisto Sabelström Arkitektkontor Oy:n ja Ruotsista toukokuussa johdon konsultointiyhtiö Establish Schening AB:n
 • Varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,040 (0,103) euroa osakkeelta tilikaudelta 2021
 • Yhtiön operatiivinen kassavirta +1.846 (+1.757) tuhatta euroa säilyi vertailujakson tasolla ja yhtiön rahoitustilanne jatkui hyvänä
 • Rahoitussopimusta yhtiön päärahoittajapankin kanssa laajennettiin ja päivitettiin toukokuussa tukemaan uusia yrityshankintoja
 • Henkilöstön määrä katsauskauden päättyessä oli 601 (405) henkilöä

Näkymät ja keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Investointien määrä vaihtelee vuodesta toiseen ja eri tavoin eri sektoreilla. Julkisen ja yksityisen sektorin investoinnit vaikuttavat koko suunnittelualan työllisyyteen ja kannattavuuteen ja siten myös Solwersiin. Palveluportfolion laajentuminen yhdessä Solwers-yhtiöiden liiketoiminnallisen ja maantieteellisen jakautumisen kanssa tasapainottaa ja tukee asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Infrastruktuurin suunnittelupalvelujen kysyntä Suomessa on tasaista, ja teollisuus- ja infrasuunnittelun sekä projektinjohtopalveluiden kysyntä Pohjois-Ruotsissa jatkunee vahvana.

Solwers-yhtiöillä ei ole toimintaa Venäjällä eikä Ukrainassa, mutta heikentyvä talouskasvu, inflaatio ja korkojen nousu saattavat vaikuttaa asiakkaiden investointihalukkuuteen Suomessa ja Ruotsissa.

Viime vuonna tehdyt yrityshankinnat kasvattavat Solwersin koko vuoden liikevaihtoa ja vahvistavat yhtiön osaamista ja markkina-asemaa, ja yritysostoja jatketaan edelleen. Painopistealueita liiketoiminnassa ovat kasvu ja kannattavuuden parantaminen.

Mielenkiintoinen näkökulma CEO:n kommenteista

Pohjoismaiden lisäksi tutkimme kasvumahdollisuuksia myös itäisen Euroopan maissa, joissa suunnittelun tuotantokustannukset ovat kilpailukykyisempiä kuin Pohjoismaissa. Tältä alueelta hankitut yritykset voisivat tukea toimintaamme Pohjoismaissa samalla kun jatkavat liiketoimintaansa kotimaassaan. Lisäksi teemme tarvittaessa kotimarkkinoillamme Suomessa ja Ruotsissa paikallisia yritysostoja, joilla voimme vahvistaa strategisesti tytäryhtiön osaamista, kapasiteettia tai maantieteellistä asemaa. Näistä esimerkkinä on Arkkitehtitoimisto Sabelström Arkitektkontor Turussa, jonka tytäryhtiömme Lukkaroinen Arkkitehdit osti maaliskuussa. Sabelströmin toimistolla on merkittäviä paikallisia referenssejä, alueen tuntemusta ja vakiintuneet asiakassuhteet Varsinais-Suomessa.”

Tulevaisuuden näkymiä tarkastellessa voidaan todeta, että markkinan yleinen epävarmuus saattaa vaikuttaa asiakkaiden investointihalukkuuteen. Etenemme kuitenkin kasvustrategiamme mukaisesti vahvistamalla organisaation osaamista ja tavoittelemme muutamaa yritysostoa vielä tämän vuoden aikana.

4 tykkäystä

Solwersin H1-luvut olivat selvästi odotuksiamme paremmat. Etenkin positiivista oli mielestäni se, että kannattavuus oli selvästi H2’21 tasoa parempi ja yleisesti hyvällä tasolla, vaikka oletettavasti myös vuoden ensimmäisellä puoliskolla koronaan liittyvät sairaspoissaolot ovat aiheuttaneet haasteita. Nämähän näkyi muun muassa Sitowisen kannattavuudessa H1:lla ja yleisesti palveluyhtiöissä. Siten alustavasti H1 näyttää sujuneen menneen varsin mallikkaasti :+1: Tuttuun tapaan tarkemmat kommentit huomisessa raportissa ja iltapäivällä tulee vielä Solwersin toimitusjohtajan haastattelu. Jos jollain on kysymystoiveita niin vielä ehtii niitä esittää!

5 tykkäystä
 • Miten rakennusalan oletettavasti heikentyvä makrotilanne vaikuttaa Solwersin toimintaan ja kannattavuuteen jatkossa? Vai näkyykö tällaista heikentymistä kilpailutuksissa ja uusissa projekteissa?
 • Miten inflaatio näkyy Solwersin toiminnassa, niin oman kannattavuuden, hinnoitteluvoiman sekä asiakassegmenttien osalta?
 • Onko jatkossa mahdollista siirtyä kvartaaliraportointiin liiketoimintakatsauksen muodossa, tarkoituksena palvella sijoittajia sekä tuoda läpinäkyvyyttä toimintaan?
5 tykkäystä

https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bd6eec6845554afbb79881b9552f7ecee&lang=fi

Sebbas taas ostoksilla, 20k kpl :+1:

2 tykkäystä

Mikä mahtaa olla logiikka tämän tämänpäiväisen pörssitiedotteen mukaisen suunnatun annin osalta? Itse en osaa sanoa minkä takia tällainen järjestely tehdään, mikäli halutaan kohdella osakkeenomistajia yhdenmukaisesti. Onko velkarahoituskanavat kiinni ja tulorahoituspuoli kyykännyt pahasti vai mikä taustalla? Likviditeettihän tässä on tietenkin aivan minimaalista jos laidalta haluaa ostaa.

Tässä vielä tiedotetta

Solwersin hallitus on päättänyt antaa yhteensä 1 020 000 yhtiön uutta osaketta suunnatussa osakeannissa valikoiduille kotimaisille ja kansainvälisille sijoittajille.

Merkintähinta antiosakkeelta oli 4,4 euroa, mikä tarkoittaa, että yhtiö kerää osakeannilla yhteensä 4 488 000 euron varat ennen osakeannin yhteydessä maksettavaksi tulevia kustannuksia.

Merkintähinnan määrittäminen perustui sijoittajakysyntään. Merkintähinta on 5,78 prosenttia alhaisempi kuin yhtiön osakkeen päätöskurssi 4,67 euroa 12. joulukuuta ja 6,38 prosenttia alhaisempi kuin osakkeen yhden viikon kaupankäyntimäärillä painotettu keskihinta 4,70 euroa, ajanjaksolla 5.–12. joulukuuta.

Antiosakkeiden merkintähinnat kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Yhtiön tarkoituksena on käyttää osakeannilla kerätyt varat yritysostoihin perustuvan kasvustrategian jatkamiseen.

Solwersin mukaan tarjoamalla antiosakkeita valikoiduille kokeneille sijoittajille yhtiön on mahdollista kerätä oman pääoman ehtoista rahoitusta lyhyessä ajassa ja kustannustehokkaalla tavalla. Hallituksen arvion mukaan tällaisen rahoituksen ehdot ovat yhtiölle muuten saatavilla olevan rahoituksen ehtoja paremmat. Näin ollen hallitus arvioi, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on painava taloudellinen syy.

Osakeannin myötä osakkeiden lukumäärä nousee 9 874 782 kappaleeseen. Antiosakkeet vastaavat noin 11,52 prosenttia osakkeista välittömästi ennen osakeantia ja noin 10,33 prosenttia osakeannin jälkeen.

Antiosakkeet rekisteröidään Suomen kaupparekisteriin arviolta 16. joulukuuta. Yhtiö aikoo hakea antiosakkeet kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla siten, että kaupankäynti alkaa arviolta 19. joulukuuta.

Eipä tuo yhdenvertaista olekaan, mutta tällä varmistetaan rahoitus osaketta vastaan. Yleinen anti kaikille osakkaille olisi pidempi ja epävarmempi prosessi. Ja lainaraha on kuitenkin kallista tällä hetkellä, korko lienee jotain 8-10% luokkaa. Kokonaisuutena varmasti arvioitu edullisimmiksi rahoitustavaksi.

Ikävän suuri liudentuminen omistussuhteessa ja alle markkinahinnan :man_shrugging: Ilmeisesti haussa kuitenkin isompi kala koukkuun ja ainakin toistaiseksi uudet hankinnat on olleet hyviä ja lisäarvoa tuottavia. Osakkeen markkinahinta on toki oma asiansa, siihen on muitakin syitä makron puolelta.

2 tykkäystä

Ei tuon kokoista antia ole millään tapaa järkevää lähteä järjestämään yleisöantina. Toistakymmentä pinnaa menee heittämällä pankkiireille. Ihan normaali proseduuri

Oman pääoman keruu mahdollistaa tietenkin jo itsessään tämän summan osittaisen käytön yritysostoihin. Lisäksi voidaan hyödyntää hiukkasen enemmän vierasta pääomaa tarpeen vaatiessa. Ei noita nyt heti kättelemällä voi tyrmötä mikäli jotain järkevää on kiikarissa

1 tykkäys

Petriltä perusteellisemmin avattuna samat kommentit kuin yllä :grin:

Yhtiön mukaan tarjoamalla osakkeita valikoiduille sijoittajille, sen on mahdollista kerätä oman pääoman ehtoista rahoitusta lyhyessä ajassa ja kustannustehokkaalla tavalla. Yhtiön hallituksen arvion mukaan tällaisen rahoituksen ehdot ovat muuten saatavilla olevan rahoituksen ehtoja paremmat

Kohtuullisen kokoinen anti vahvistaa näitä edellytyksiä ja arviomme mukaan sektorin arvostustasojen lasku voi avata mahdollisuuksia pääoman allokoinnille yritysostoihin maltillisin arvostuksin ja siten hyvällä sijoitetun pääoman tuotolla.

Osakkeenomistajan näkökulmasta ratkaisevaa on luonnollisesti, millaisella sijoitetun pääoman tuotolla kerätyt pääomat allokoidaan kasvustrategian toteutukseen.

1 tykkäys

Tuore laaja raportti Solwersista löytyy täältä. Tehdään huomenna luonnollisesti myös video tästä, jossa sitten samoja asioita tiiviissä paketissa :slight_smile:

5 tykkäystä

Laaja raportti herättäisi enemmän luottamusta, jos edes yrityksen markkina-arvo olisi saatu oikein :grimacing:

Ihan hyvä pointti! Se on nyt korjattu. Mä mietinkin, että toivottavasti mitään ei jäänyt matkan varrelle tuossa kun excel kaatu, mutta sä bongasit sen nopeasti. Kiitos kun huomasit!