Osakesijoittaminen

Sotkamo Silver analyysi

Analyysi oli sinänsä valaiseva, mielestäni tässä tulee taas tämän tavoitehinnan ja suosituksen välinen ristiriita.

Eli jos osien summa sanoo arvoksi 2.1 kruunua ja kurssi on 1.95, niin eikö suosituksen tulisi olla osta, eikä lanseeraamanne vähennä?

Eli osien summa -mallin parametrit riskin suhteen pitäisi mielestäni olla valittu niin etät osien arvo on pienempi jos oikeasti pidätte riskejä isompina kuin mallinne.

No, vähän saivartelua ehkä mutta hämmentävää kun jo suosituksen antohetkellä kurssi on alempi kuin tavoite ja silti kehoitetaan vähentämään.

Käyrää katsomalla valuminen kyllä jatkuu, siitä olen samaa mieltä. Juniormainereille tyypillistä on tasainen valuminen ja sitten piikki ylöspäin jos positiivista tapahtuu. Tai vastaavasti alemmas terävästi jos viimeinenkin toivo hiipuu.

Ei mielestäni. Tuo noin 8 %:n nousuvara osien summaan, jonka määrittämisessä toleranssit on suurehkot, on mielestäni niin ohut, että sen takia korkeariskisessä juniorimainarissa on turha liikahtaa. Oman pääoman tuottovaatimuskin on meillä Sotkamo Silverille selvästi kaksinumeroinen eikä tuotto-odotus nyt tätä ylitä.

Lisää-tasolle vaaditaan pääsääntöisesti meillä tuottovaatimusta suurempi tuotto-odotus. Osta-tasolla nousuvaraa kroonisesti korkeariskisessä juniorimainarissa pitäisikin olla varsin huomattavasti nousuvaraa omasta mielestäni.

17 tykkäystä

Kiitos, itse ajattelin niin päin että tavoitehinta pitäisi sisällään toimialalle säädetyt kertoimet. Mutta hyvä, seurataan siis ensisijaisesti suositusta.

1 tykkäys