Osakesijoittaminen

TietoEVRY - Menneisyyden vanki?

^ Yksittäisen lääkärin tai kirurgin näkemykseen on vaikea ottaa kantaa. Sairaanhoitopiireillä on käytössä on eri potilastietojärjestelmiä ja ratkaisut vaihtelevat myös terveydenhuollon tarpeiden mukaan (yksityinen, julkinen, toimiala, kokoluokka jne.). HUS:n käyttämä Apotti on ollut esillä usein, mutta varmasti näiden osalta tehdään töitä järjestelmien kehittämiseksi, koska järjestelmien tulee vastata muuttuviin tarpeisiin.

Potilastietojärjestelmien osalta TietoEVRY on laajalti käytetty kansallisesti. TietoEVRY tuottaa perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon Lifecare-järjestelmän, joka on saatavilla myös sosiaalihuoltoon. Lifecare on laajakokonaisuus, jossa on muun muassa omat suunterveydenhuolto-, kuvantamis- ja laboratorioratkaisut. Kyseessä on Effican pohjalle rakennettu ratkaisu, joka on yksi suurimmista Suomessa.

Yksityiselle terveydenhuollolle TietoEVRY tarjoaa DynamicHealth-potilastietojärjestelmää, joka on SaaS-mallilla toimiva. Lääkäriliiton tutkimuksessa DynamicHealth on menestynyt Lifecarea paremmin. Esimerkkejä DynamicHealth toiminnallisuuksista on DynamicHealth Sairaala ja DynamicHealth työterveys.

DynamicHealth on tehokas ja joustava työkalu yksityisen terveydenhuollon asiakasprosessien ohjaamiseen. Modulaarinen ratkaisu skaalautuu yhtä lailla pienen yksikön kuin valtakunnallisesti toimivan ketjunkin käyttöön.

Lääkäriliiton tutkimuksessa Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä 2021 oli mukana TietoEVRYn toimittamat potilastietojärjestelmät. Laitan alle muutaman kuvan tutkimuksesta:

TietoEVRY on myös kehittämässä eTerveyspalveluja ja digitaalisia hoitopolkuja Terveyskyla.fi palvelun kautta.

Terveyskylä on HUS Helsingin yliopistollisen sairaalan koordinoima ja Suomen kaikkien yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteinen palvelukokonaisuus. Sivustoon kuuluu 32 eri terveysteemaista taloa.

Omapolku on terveyden- ja sosiaalihuollon digitaalinen palvelukanava, jonne kirjautumalla potilas löytää mm. hänelle avatut digitaaliset hoitopolut, etävastaanotot ja kaikille avoimet omahoito-ohjelmat.

16 tykkäystä

Oma henkilökohtainen mututuntuma terveydenhuollon potilastietojärjestelmistä - olen käyttänyt potilastyössä lifecarea, mediatria, apottia, pegasosta ja efficaa.

Lifecare on selvästi näistä paras, helpoin, käytännöllisin ja selkein käyttää. Eri erikoisalojen kirjaukset, potilaan lääkitys, hoitokertomukset, päivittäismittaukset, laboraatiot ja lausunnot jne. löytyvät todella helposti ja nopeasti. Järjestelmä ei juurikaan takkuile, vaan toimii luotettavasti - ja nopeasti. Sisäänkirjautuminen on nopeaa. Kaikki pikkujutut on helppo löytyää ja tehdä.

Samaa mieltä lääkäripuolisonikin. Monet järjestelmistä ovat varsin tönkköjä ja kankeita, etenkin nykyään käyttämäni Mediatri, josta on tuskallisen vaikeaa löytää tiettyjä asioita. Kiireisenä hetkenä ei hirveästi kiinnostaisi etsiä asiaa X kymmentä minuuttia, kun järjestelmä ei ensin päästä sisään ja sitten jumittaa, ja sitten pitäisi vielä löytää oikea valikko ja alavalikko ja kolmaskin namiska.

Ja asiaa sivuten, en ymmärrä miksei Suomessa voisi olla yhtä kansainvälistä potilastietojärjestelmää, joka on kaikkialla käytössä. Minun mielestäni lifecare olisi ehdottomasti paras vaihtoehto tähän.
Nythän monella alueella on vähintään kaksi (sairaanhoitopiirillä oma, ja kunnalla omansa), lisäksi yksityisillä on omansa. Ja kun nämä eivät keskustele keskenään. Esimerkkinä: potilas käynyt erikoissairaanhoidossa erikoislääkärillä vaivan X takia, ja nyt hakeutuu saman vaivan takia saman kaupungin terveyskeskukseen, joka kaupungin oma. Se terkkarin hoitaja/lääkäri ei pääse näkemään kaikkia erikoissairaanhoidon kirjauksia ja määräyksiä, koska järjestelmät eivät keskustele keskenään. Mielestäni tämä on iso ongelma ja aiheuttaa ikäviä tietokatkoksia.

30 tykkäystä

Ymmärtääkseni se johtuu siitä, että jokainen sairaanhoitopiiri on oma “yrityksensä”. Samasta syystä kysyvät tietojenkäyttölupia jatkuvasti (jopa saman kunnan naapurisairaalasta), kun eivät muuten saa tietoja toiselta yritykseltä eli sairaanhoitopiiriltä. Ja tuon kaiken taustalla taitaa olla loppukädessä Sote-ministeriö, joka haluaa säästää rahaa.

Tällainen tuli vastaan pikahaulla:

Kysymyksiä ja vastauksia uuteen asiakas- ja potilastietojärjestelmään liittyen | Keski-Suomen sairaanhoitopiiri?

Miksi Suomeen ei hankita vain yhtä asiakas- ja potilastietojärjestelmää, Suomi on kuitenkin melko pieni maa?

Ensinnäkin kaikki julkiset hankinnat tulee tehdä hankintalain mukaisesti. Tällä hetkellä, kun sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kuntien toteuttamisvastuulla, myös niiden tukemiseen tarvittava APTJ- järjestelmän hankinta on kuntien vastuulla. Jotta voitaisiin hankkia kaikille kunnille yksi yhteinen järjestelmä, tulisi kaikkien kuntien liittyä samanaikaisesti samaan hankintakonsortioon. Käytännössä kuntien erilainen tilanne huomioiden, kyseisen hankintakonsortion perustaminen on mahdotonta. Toiseksi, vaikka järjestelmä voitaisiin helposti kapasiteetin näkökulmasta toteuttaa yhdellä järjestelmällä, se ei olisi toimintamallien näkökulmasta järkevää. Suomi on laaja maa ja eri puolella Suomea on käytännön sanelemat tarpeet erilaisiin toimintamalleihin. Vaikka järjestelmä olisikin hyvin mukautettava, on kaikkien toimintamallien räätälöinti samaan järjestelmään hyvin haastavaa. Kolmanneksi monopoliasema ei ole koskaan tuottanut hyvää lopputulosta.

7 tykkäystä

Yksi “järjestelmä” voidaan toteuttaa. Ongelma lienee se, että julkisen- ja valtiotason kokonaisarkkitehtuurisuunnittelu sekä tekninen johto lienee usein heikolla tasolla. Osin tästä on itsellä kokemusta. Osasyys lienee se, että julkinen maksaa heikompaa palkkaa.

Luonnollisesti nykymaailmassa ei välttämättä tehdä yhtä isoa järjestelmää, joka pyörii jossain konesalissa :slight_smile:
Kokonaisarkkitehtuurissa “järjestelmä” voidaan ja tulee hajauttaa. Keskeistä on sopia tietomalliin, rajapintoihin, autentikoiniin/auktorisointiin jne. asioita kokonaisarkkitehtuurin mukaan, jota taas ohjaa pitkän tähtäimen tavoitetilan toiminnalliset vaatimukset

Kokonaisuus siten, että se skaalautuu jatkossa uusiin toiminnallisuuksiin ilman, että kokonaisuuteen tehdään muutoksia.
Näin rakennetaan kokemukseni mukaan hyvin isojen yritysten “mikropalveluarkkitehtuureja”

Itse en antaisi päävastuuta tälläisessa hankkeessa Tiedolle ilman, että ensin varmistaisin, että tähän liittyvät teknisen johdon sekä kokonaisarkkitehtuurin henkilöt Tiedolta aidosti hahmottavat isoja kokonaisuuksia ja heilä on näyttöä isoista uusista hankkeista.
Kokemukseni mukaan aina Tiedon tapauksessa näin ei aina välttämättä ole. Toki sieltä löytyy myös osaamista

4 tykkäystä

Financial Services Solutions -liiketoimintaan liittyen pieni uutinen. TietoEVRY on sopinut kumppanuudesta Utrechtissa toimivan konsulttitoimiston Brainbossin kanssa.

Uutisen mukaan kumppanuus Brainbossin kanssa auttaa ottamaan seuraavat askeleet läsnäolon kasvattamiseksi tällä liiketoiminta-alueella. Brainbossin johtaja viittaa kommentissaan tavoitteeseen muuttaa Alankomaiden / Benelux -maiden finanssialaa. “We are excited to start collaborating with TietoEVRY and help transform the financial sector in the Netherlands / Benelux region.”


Kumppanuus ei ole mikään merkittävä uutinen TietoEVRYlle, mutta ehkä se kuitenkin kertoo osaltaan Financial Services-alueen hyvästä vedosta ja vahvasta tilauskannasta.

  • TietoEVRYn Q1´21-raportissa yhtiö kertoi kohdistavansa investointeja niille alueille, joiden odotetaan tukevan kasvutavoitteita. Nämä investoinnit kohdistuvat erityisesti Financial Services Solutions -alueelle, jossa on erittäin vahva tilauskanta.

TietoEVRY markkina-asemasta Alankomaissa jotain kertoo esimerkiksi nämä sopimukset:

  • 2018 EVRY solmi 5 vuoden sopimuksen Geldservice Nederland BV:n (GSN) kanssa, joka on Alankomaiden kolmen suurimman pankin yhteisyritys.
    EVRY and GSN in the Netherlands enter into a strategic ATM agreement | TietoEVRY
  • Kesäkuussa 2020 TietoEVRY teki sopimuksen International Card Services ICS:n kanssa,
    joka on osa Alankomaiden suurinta luottokorttiyhtiötä ABN AMROa. Seitsemän vuoden sopimus koski korttiratkaisun uudistamista ja kokonaispalvelujen toimittamista.

Tietysti hyvä markkina-asema Benelux-maissa ei vaikuta paljoa koko liiketoiminta-alueeseen. Kuten uutisessa todetaan Tiedon asiakaskuntaan kuuluu yli 400 johtavaa pankkia ja rahoituslaitosta. Usein tarkasteluissa korostuu TietoEVRYn vahva asema Pohjoismaissa ja Baltiassa ja muu Eurooppa jää vähemmälle huomiolle.


Kuvan lähde: http://www2.everestgrp.com/reportaction/EGR-2021-31-R-4433/Marketing

17 tykkäystä

Tiedon voittamat sopimukset HUS:lta ja valtiolta ovat näin sijoittajan näkökulmasta sitä mitä odotetaan, ja on hienoa, että Suomessa on tällainen yhtiö omasta takaa. Nämä jutut ovat sitä Tiedon osaamista miksi yhtiö on omassa salkussa.

Sen sijaan Effica (Tieto) on aivan suolesta näin käyttäjän näkökulmasta, ja Terveystalon digi/e-tuotteet ovat lapsenkengissä ja sitä paitsi koko hoito on ostettu Salesforcelta, jonka osakkeita mm. monet lääkärit ovat kahmineet suuriin salkkuihinsa. Terveystalon kautta laskutetaan varmaan alle 0,5% suurten sairaanhoitopiirien laskutuksesta, eikä määrä ole juurikaan muuttumassa lähiaikoina, päinvastoin HUSilla ja muilla sairaanhoitopiireillä on vaikeuksia löytää järkevästi laskutettavaa toimintaa terveystalon eri erikoisalojen alle - tämä on ainakin oma käsitys nykytilasta.

7 tykkäystä

Ericssonin työntekijöitä siirtyy Tiedolle Kiinassa.

5 tykkäystä
  1. Jossain mielessä tätä on jo yritetty entisen MediciDatan (-> Logica → CGI) muodossa. Tuotoksena Uranus, Miranda, Oberon jne ratkaisut.
  2. Yhtälailla voisi todeta, että miksi Suomen julkisella sektorilla ei ole vain yhtä ERP, HR, CRM, BI, Fina jne ratkaisua.

Ihan vertailukelpoinen potilastietojärjestelmä ei ole CRM:n, ERP:n jne. kanssa.
Eri CRM:lle on omat vaatimukset, mutta potilaiden tietojen käsittelyllä on vähintääkin yhtäläisiä tarpeita läpi suomen.

Yhtä järjestelmää ei tarvita, mutta yhteiset palvelut, joista “järjestelmät” koostuvat voisi tehdä yhteisiksi läpi suomen.

Esimerkkinä tästä voisi olla julkisten yhteinen kirjautuminen tunnistautuminen.suomi.fi. Nyt ei ole jokaisessa julkisessa palvelussa omaa kirjautumista. Lisäetuna on mahdollisuus siirtyä kirjautumatta palvelusta toiseen.

Pinnan alla tämä mahdollistaa yhteisten palvelujen/rajapintojen käytön eri julkisissa palveluissa, koska rajapintakutsun mukana menee tieto (token) siitä, mitä tietoa kyseinen asiakas saa kyseisen palvelun rajapinnasta

Tämä on yksi rakennuspalikka nykyaikaiseen eri palveluista koostuvaan arkkitehtuuriin

Vika toki ei ole TietoEveryn vaan Suomen IT-hankintojen. En tiedä kuka tuosta vastaa, mutta jos tästä vastaa Valtor, niin uusi TJ Tero Latvakangas kommentoi kesällä koomisesti sitä, pitäisikö valtion keskittää hankinnat yhdelle IT-toimittajalle. Koko kysymyksen asettelu on erikoinen

5 tykkäystä

Maksumuurin takana oleva juttu.

Kyseessä julkishallinnon hankintayhtiö Hanselin toukokuussa ollut kilpailutus jonka mukaan konesali- ja kapasiteettipalveluiden uudeksi puitesopimustoimittajaksi valittiin CSI Suomi. Sopimus kattaa kaudet 2021-2029. TietoEvry oli ollut puitesopimustoimittaja vuodesta 2013 lähtien ja TietoEvry oli nyt tehnyt tuosta CSI Suomen valinnasta valituksen, joka nyt siis kaatui. Hylätyn valituksen lisäksi TietoEvry tuomittiin korvaamaan Hanselille ja CGI:lle 17 000€ oikeudenkäyntikuluja.

EDIT: Tieto voi valittaa päätöksestä vielä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

10 tykkäystä
23 tykkäystä

OP:n osakepulssi - TietoEvryn hinta valunut houkuttelevalle tasolle (17.9.2921)

24 tykkäystä

Ja tänään tosiaan viimeinen päivä ostaa syksyn osingon kanssa.

32 tykkäystä

TietoEvryllä pärjää, kun pörssissä rytisee. :slight_smile:

Juttu on maksumuurin takana, mutta tässä TietoEvryä koskeva osio. :point_down:

Vahva kysyntä ja iso koko tuo TietoEvrylle vakautta

Sammon tapaan myös TietoEvryn tulostuotto on ollut edellisten 12 kuukauden oikaistuista tuloksista laskettuna erinomainen. Lisäksi yhtiön oikaistun liiketulosmarginaalin variaatiokerroin on vain viitisen prosenttia eli matala, ja yhtiön tuloksenteko on ollut tällä mittarilla mitattuna Helsingin pörssin viidenneksi vakainta.

Viimeksi maksettu osinko toi 4,9 prosentin tuoton ja tulevien vuosien osinkotuotto on analyytikoiden ennusteilla laskettuna reilussa viidessä prosentissa.

TietoEvryn toimiala ei ole defensiivinen, mutta it-palvelujen kysyntänäkymä on vahva ja yhtiön iso koko tuo yhtiöön tiettyä vakautta.

46 tykkäystä

Uusia työntekijöitä rekrytoidaan ennätyksellisen paljon. :point_down:

"TietoEvry kertoo ennätysmäisestä rekrytointisyksystään Teknologiateollisuuden verkkosivuilla. TietoEvry työllistää Suomessa yli 3 200 henkilöä ja tänä vuonna se on rekrytoinut yli 450 henkilöä. Vuoden loppuun mennessä rekrytoituja on jo 500.

”Se on ennätysluku uusien rekrytointien osalta Suomessa”, sanoo TietoEvryn maajohtaja Satu Kiiskinen.

Kiiskinen toteaa, että pandemian jälkeen talouskehityksen näkymät ovat hyvät ja että TietoEvryllä on jatkuva tarve palkata osaajia."

:muscle:

36 tykkäystä

Jännä nähdä saavatko rekrytoitua. Ainakin niiden koodareiden keskuudessa mihin itse törmään Tiedolle meneminen on lähinnä vitsi.

:grinning: Luetun ymmärtämisessäni vikaa. No hyvä homma että rekry toimii. Tsekataan osarissa miten nuppiluku on kehittynyt.

3 tykkäystä

No luitko ollenkaan juttua tai @KuHa :n referaattia? 450/500 on jo rekrytoitu.

13 tykkäystä

Vaikka sijoituskeissinä Tiedosta tykkäänkin, niin tuolle lainauksen kommentille on syynsäkin :slight_smile:

5 tykkäystä

TietoEvrylla on myös alan sisäisesti tarkasteltuna varsin defensiivistä jatkuvaa liiketoimintaa. Yhtiö tuntuu herättävän monilla negatiivisia mielikuvia tai epäilyksiä, mikä osin mahdollistaa hyviä osto- ja lisäyspaikkoja.

Totta puhuen en osaa arvioida, miten yhdistyminen EVRYn kanssa tulee muuttamaan tilannetta yrityksen mainetta ajatellen. Tulevaisuus näyttänee, mutta ainakin Inderes on ollut luottavainen ja toistaiseksi ennusmerkit ovat olleet positiivisia.

Välillä harmittaa lukea, miten moni sijoittaja ei ymmärrä, missä kaikessa TietoEvry on mukana ja millä tasolla. Näitä asioita olisi löydettävissä jopa tämän Inderesin keskustelupalstan avulla, jos viitsisi tehdä vähän taustatutkimusta.

10 tykkäystä

Jos sinulla on hyviä referenssejä tiedossa vaikka linkkeineen, niin näitähän voi itse kukin avata jos haluaa avartaa muiden sijoittajien tietoa. Tuskin kukaan siitä pahastuisi.

3 tykkäystä