Titanium sijoituskohteena

Kiinteistöjen arvonmääritys tehdään ammattimaisessa kiinteistösijoitustoiminnassa diskontatun kassavirran (esim. 10v) ja sitten Exit-arvon yhteenlaskulla käyttämällä tuottovaatimuksia, joiden pitäisi siis korkojen noustessa nousta myös.

Eikö meidän pitäisi käytännössä nähdä miinusmerkkisiä kuukausia rahastotuotossa, jos kiinteistöjen arvoa tarkistetaan alas tuottovaatimuksen muutoksen yhteydessä? Vai ovatko justeeraukset äärimmäisen pieniä tyyliin 0,1-0,3% kuussa, jolloin kerättävä vuokra pitää kuukausituoton edelleen positiivisena? Vuokrankorotukset käsittääkseni näkyvät rahaston tuotossa vasta pitkällä aikavälillä, sitä mukaa kun vuokraa kerätään.

Minulle ei ainakaan ole sattunut silmään miinus merkkisiä kuukausituottoja.

1 tykkäys

Tämä viesti on liputettu ja on siksi piilotettu väliaikaisesti.

1 tykkäys

Kyllä olet ihan oikeassa, jos arvoja otetaan isommin alas kuukauden aikana, niin kyllä sen pitäisi näkyä negatiivisen tuottona (olettaen että arvonlaskut suuremmat kuin vuokrakassavirrat). Käsittääkseni vuokrankorotukset astuvat voimaan pääsääntöisesti vuodenvaihteessa ja vuodenvaihtessa tehtiin myös isompia tarkastuksia arvoihin (nettotuotto nousi 5,77 %:iin 5,34 %:sta).

Kyllähän se vuokrankorotus nostaa kiinteistön arvoa välittömästi, sillä kyllähän se nostaa diskontattavia kassavirtoja (vrt. jos yrityksen kassavirrat nousevat kassavirtamallissa x %).

2 tykkäystä

Indeksikorotukset tosiaan nostavat tuottoarvoa selkeästi kun jokaisen tulevan vuoden vuokratasot nousevat. Lisäksi en olisi yllättynyt jos oletettua indeksikorotustasoa olisi nostettu/nostettaisiin, joka myös nostaa tuottaarvoa ja voi kompensoida jäännösarvon mahdollista laskupainetta (jonka pysyminen tai nousu toki perusteltavissa inflaation nosutessa?) ja tuottovaatimuksen nousua.

Moniko olettaa tulevien indeksikorotusten/elinkustannusindeksimuutosten olevan sitä 0,7% luokkaa jatkossa mitä nähtiin?

Tästä tulee itselle mieleen, että nettotuotto kasvaa vuokrankorotusten vuoksi. Eikä kiinteistöjen käypää arvoa ole laskettu, koska se näkyisi negatiivisina kuukausituottoina. Vuokran korotukset ovat käypää arvoa tukeva ja nostava tekijä.

"Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 200 000 uutta osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 12 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen sekä mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen tai muihin hallituksen harkintansa mukaan päättämiin tarkoituksiin."

Ikävää diluutiota mahdollisesti luvassa, olisi pitänyt varmaan vaivautua äänestämään yhtiökokouksessa.

4 tykkäystä

Nooh, tuo sama asia ilmoitettu kait joka vuosi. Ihan perusluontoinen ilmoitus mikäli sattuisi käymään esimerkiksi siten, että jotain ostettavaa tulisi vastaan niin ei tarvitse erikseen kokoustaa enää

12 tykkäystä

Näin on… Tuskin on bonareihin menossa… Yrityskauppa voisi olla houkutteleva… Vuosi vuodelta menee houluttelevammaksi jos omaa osaketta käytettäisiin välineenä.

Ihan tyypillinen valtuutus tämä on ja sama kuin edellisenä vuonna: https://www.titanium.fi/wp-content/uploads/2022/04/titanium-oyj-varsinaisen-yhtiokokouksen-paatokset-2022.pdf

Titaniumin suhteen ei ainakaan optioiden diluutiosta tarvitse olla erityisen huolissaan, yhtiön optio-ohjelmat ovat tähän mennessä olleet suhteessa moniin verrokkeihin hyvin maltillisia.

21 tykkäystä

Vuosikertomuksesta selviää, että varsin kohtuullista on johdon palkitseminen. Esim. toimitusjohtajan kk-palkka on noin 10k €.

3 tykkäystä

Ehkä tyhmä kyssäri, mutta miten Titanium huomio kiinteistöjen arvon laskun? Esim. Muuttotappio paikkakunnalta lopetetaan hoiva palvelut, tyhjien kiinteistöjen arvo 0. Onko nämä laskettu negatiivisesti kumulatiiviseti vai kerta-eränä?

1 tykkäys

Eipä taida paljon muuttotappiokunnissa olla titanium. Lisäksi sopimukset ovat todella pitkiä. Se että joku kaupunki on muuttotappioaluetta ei kyllä vaikuta hoivapalvelujen tarpeeseen. Harvoin näitä palveluja tarvitseva on muuttamassa mihinkään. Muuttajat ovat yleensä nuoria jotka hakevat koulutusta tai työtä suuremmista kaupungeista.

https://www.titanium.fi/tuotteet-ja-palvelut/rahastot/titanium-hoivakiinteisto/kohdetiedot/

Kohteet arvotetaan kuukausittain kolmannen osapuolen toimesta. Lisäksi nykyisin useat kiinteistöt tehdään monikäyttöisiksi joka pienentää riskiä että muuttuisivat kohteeksi jolla ei ole käyttötarkoitusta.

5 tykkäystä

Tällä kurssitasolla ei ole vaikea päättää, mihin Titaniumista kohta tulevat osinkorahat kannattaa käyttää.

Ainakin tammi- helmikuun myynnin perusteella tämäkin vuosi on lähtenyt firmalla varsin hyvin liikkeelle.

7 tykkäystä