Osakesijoittaminen

Tulikivi! Voitollinen vuosi?

Nordic Talc Oy:n kotisivuilla uutisoitu luontotyyppiselvitysten saamisesta päätökseen.

Ei negatiivisia yllätyksiä sen osalta, mikä erinomainen asia sinänsä.