Vaisala Oyj - Havainto- ja mittausteknologian laatuyhtiö

Huomenna Vaisala julkaisee Q1-katsauksen. Tässä analyytikoiden ennusteita huomiselle.

“Ohjeistusmuutoksen todennäköisyys on siis mielestämme matala, ellei toimintaympäristössä ilmene yllätyksiä. Nykyinen korkea arvostus yhdessä heikkenevän toimintaympäristön kanssa voisi olla riski osakekurssin kannalta, mutta arvioimme tuloksen kehittyvän hyvin ainakin vielä Q1:n osalta.”

Evli:

“In short-term, we find no reason for an upside in Vaisala’s valuation, but given solid earnings growth, as a longterm investment, we find it reasonable to stay on Vaisala’s board ahead of Q1 result. With our estimates intact, we retain our HOLD rating and TP of EUR 41.0.”

Kauppalehden tänään julkaistu tulosennakko:


Tässä myös muutamia nostoja Vaisalaan liittyvistä tulevista tapahtumista.

Helsingin messukeskuksessa toukokuun 3.-5. päivä järjestetään Teknologia22-messut.

 • Ohjelmassa on puheenvuoroja esimerkiksi tulevaisuuden tietoliikennestrategiasta, suomalaisesta avaruusteknologiasta ja mobiilirobotiikan sovelluksista.
 • Keskiviikkona 4.5 keynote-puheenvuoron pitää Vaisalan hallituksen puheenjohtaja Ville Voipio. Otsikolla “Tutkimuksesta tekoälyyn – vihreän siirtymän huipputeknologia” hän kertoo, miten instrumenttivalmistajasta tuli digitaalisten palveluiden tarjoaja ja miten kestävän tulevaisuuden teknologia ja innovaatiot avaavat uusia kasvun mahdollisuuksia.

Teknologia22 - 4.5.2022 Keynote: Tutkimuksesta tekoälyyn — vihreän siirtymän huipputeknologia

Torstaina 5.5. järjestetään Liikenteen reaaliaikainen tilannekuva -seminaari. Käsittelyssä tuoreimmat kuulumiset liikenteen reaaliaikaisesta tilannekuvasta ja reunalaskennasta. Seminaarissa mukana Nokia, Intel, Vaisala, Telia ja Ramboll.

6 tykkäystä

Vaisalan tulos ei ole näköjään ketjussa herättänyt keskustelua. Tässä linkit raporttiin vielä näin jälkikäteen.

Raportti (pdf):
vaisala-interim-report-q1-2022-fi.pdf (392,0 Kt)

Evlin kommentit tuloksesta: Vaisala: Excellent start for the year 2022 - Evli | Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus

Liikevoitto on yli kaksinkertaistunut edellisestä vuodesta. Raportin mukaan liiketulos kasvoi liikevaihdon kasvun ja bruttokateprosentin paranemisen myötä. Samaan aikaan henkilömäärän kasvu ja panostukset IT-järjestelmien uusimiseen sekä tutkimukseen ja kehitykseen kasvattivat kiinteitä kuluja. Tuloksen kasvusta huolimatta liiketoiminnan rahavirta kuitenkin laski.

 • bruttokateprosenttiin parani 56,2 prosenttiin vertailukauden 54,8 prosentista
 • Tilauskanta oli neljänneksen lopussa yhtiön kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla 169 milj. eurossa

Markkinakehitys täysin sama kuin Q4’21-raportissa.

Markkinakehitys Uusi Aiempi
Q1 / 2022 Q4 / 2021
Teollisten mittausten markkina Kasvaa Kasvaa
Life sciencemarkkina Kasvaa Kasvaa
Sähkönsiirtomarkkina Kasvaa Kasvaa
Nestemittausmarkkina Kasvaa Kasvaa
Meteorologiamarkkina Vakaa Vakaa
Lentosäämarkkina Elpyy Elpyy
Tiesäämarkkina Vakaa Vakaa
Uusiutuvan energian markkina Kasvaa Kasvaa

Liiketoiminnan näkymät vuodelle 2022

 • Näkymiin lisätty Kiinan lockdownit ja Ukrainan sota, komponenttipulan tilanne ennallaan.

Uusi (Q1’22)): “Ukrainassa käytävällä sodalla ja Venäjää vastaan asetetuilla pakotteilla ei odoteta olevan suoraa merkittävää vaikutusta Vaisalaan. Niillä on kuitenkin vaikutusta taloudelliseen toimintaympäristöön, ja ne ovat lisänneet talouden kehitykseen liittyvää epävarmuutta. Lisäksi pandemiatilanne ja siihen liittyvät sulkutoimet erityisesti Kiinassa lisäävät talouden epävarmuutta edelleen. Näkyvyys komponenttien saatavuuteen on edelleen heikko, ja komponenttipulan arvioidaan jatkuvan koko vuoden 2022 ajan. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisämateriaalikustannusten arvioidaan pysyvän korkealla tasolla vuonna 2022.”

Aiempi (Q4’21): “Näkyvyys komponenttien saatavuuteen on edelleen heikko, ja komponenttipulan arvioidaan jatkuvan koko vuoden 2022 ajan. Spottimarkkinoilta tehtyjen komponenttiostojen lisämateriaalikustannusten arvioidaan pysyvän korkealla tasolla vuonna 2022.”

Taloudellinen ohjeitus vuodelle 2022 on ennallaan.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2022 Uusi Aiempi
Liikevaihto 465–495 MEUR 465–495 MEUR
Liiketulos (EBIT) 55–70 MEUR 55–70 MEUR
10 tykkäystä

Aika vahvasti korostetaan uusiutuvan energian liiketoimintaa, joka ainakin minulle on vieraampi alue Vaisalan bisneksestä.

1 tykkäys

Tuo uusiutuvan energian puoli on tosiaan uudempaa osaa Vaisalassa. Ei ole kovin tuttua minullekaan.

Nyt tuossa analyytikkopuhelussakin olivat paljon esillä nämä uudet Vaisalan osat eli tiesääpalvelut ja uusiutuva energia.

Muistelisin, että Vaisala alkoi kasvattaa uusiutuvan energian puolta jo 2010-luvun alussa. Noihin aikoihin Vaisala osti yhdysvaltaiset Second Wind Systemsin ja 3TIER:in.

Käsittääkseni 3TIER:n asiakkaista monet olivat tuulivoimahankkeiden toteuttajia ja jotain toimintaa myös aurinkoenergian osalta. Second Windin osaamista oli tuulienergian mittauspalvelut. Ei ehkä kovin paljon puhuta noista Vaisalan laitteista, vaikka tuulivoimasta ja sen rakentamisesta paljon puhutaan nykyään.

Ainakin tuo Vaisalan Triton tuulikeilain vaikuttaa hyvältä tuotteelta näin yhtenä esimerkkinä.

4 tykkäystä

Kiitos @Contrafun ! Vaisala on viime vuosina etsinyt vaativille mittauksille uusia markkinoita, kuten teollisuus ja näköjään myös energia. Tämä mahdollistaa onnistuessaan ihan eri luokan kasvun kuin perinteiseen säämittaukseen keskittyminen.

2 tykkäystä

Tuohon uusiutuvan energian osuuteen vielä jatkoa.

Vaisalan uusiutuvan energian piirissä olevan tuotannon osuuden näkee Vaisalan vuosikertomuksesta 2021. Siellä on eritelty kuinka suuri osuus liikevaihdosta on EU:n taksonomia-asetuksen piirissä.

 • Vaisalan liikevaihdosta 13,2 % tulee taksonomian piirissä olevasta toiminnasta.
 • 86,8 % liikevaihdosta tulee puolestaan toiminnasta, joka ei lukeudu vielä taksonomian piiriin.

Tuo 13,2 prosenttia jakaantuu vielä kahteen luokkaan (Kuva vuosikertomuksen 2021 sivulta 24).

 • 7,4 % muodostui tuulen etämittausratkaisuista sekä biokaasuprosessin mittalaitteista
 • 5,8 % muodostui kosteus- hiilidioksidi- ja lämpötilamittauksen mittalaitteista.

Vaisalan liikevaihto vuonna 2021 oli 437,9 miljoonaa euroa. Tuulen etämittauksesta ja biokaasumittauksesta on noilla prosenteilla tullut liikevaihtoa tuollainen 32 miljoonaa euroa. Kosteus- ja lämpötilamittausten liikevaihto on ollut luokkaa 25 miljoonaa euroa.


Tuosta Vaisalan biokaasumittauksesta pari huomiota.

Nyt biokaasu on mielenkiintoinen osa-alue, kun biokaasujen kilpailukyky on parantunut. Tilannetta muutti vielä Ukrainan sota, jonka takia fossiilinen maakaasu kallistuu ja saatavuus on epävarmaa.

Koko kaasujärjestelmä on Euroopassa ja Suomessa on muutoksessa. Suomen Kaasuyhdistyksen mukaan uusiutuvalle kaasulle olisi nyt tarjontaa suurempi kysyntä. Esimerkiksi Suomessa on puolenkymmentä biometaania tuottavaa biokaasulaitosta. Biokaasualan tavoite on kasvattaa biokaasun vuosituotanto nykyisestä alle yhdestä terawattitunnista 4 terawattituntiin vuoteen 2030 mennessä.
Kaasujärjestelmä ilman Venäjän kaasua - Suomen Kaasuyhdistys ry

Euroopan Biokaasuyhdistyksen (EBA) mukaan biometaani eli ”uusiutuva maakaasu” oli helmikuussa 2022 30 %:n halvempaa kuin maakaasu. Tuolla tarkempaa katsausta biometaanista.

Biokaasutuotanto edellyttää luotettavia jatkuvia mittaustietoja. Tähän Vaisalaa tarjoaa MGP260‑tuoteperhettä biokaasun tuotannon ja biometaanin jalostuksen optimointiin. Vaisalan mittarin etuina näyttää olevan alhaisemmat käyttökustannukset, koska itsekalibroituvuuden ansiosta mittapäiden huoltotarve vähäinen ja käyttökatkoja tulee vähemmän. Vaisalan sivuilla biokaasusta on oma osionsa.

4 tykkäystä

Tuulivoima ja biokaasu ovat sektoreita, joissa olen oikein mielelläni sijoittajana mukana. Kasvu on kovaa, ja jos Vaisalan laitteilla voi tehostaa tuotantoa, kysyntä ei ole suhdanteista kiinni. Eikä huonolta kuulosta tuo rakennusten energiatehokkuuden parantaminenkaan, kun energian hinta on ollut kovassa nousussa.

Vaisalan sivuilla kehuttiin kaasun mittalaitteiden kestävyyttä, mikä on tietysti hieno asia, mutta ilmeisesti näistä ei pahemmin jatkuvia tuottoja esim. huoltosopimusten kautta tule. Ellei sitten esim. analytiikasta päästä jotain veloittamaan?

1 tykkäys

Teollisten mittausten puolella valtaosa liikevaihdosta tulee itse tuotteiden myynnistä (huollon osuus ~10 %) ja liikevaihto on siten epäjatkuvaa (joskin hyvin hajautunutta). Sää- ja ympäristöpuolella on huoltopalveluiden lisäksi noin 25-30 MEUR vuodessa jatkuvaluonteista digitaalista säädatapalveluliikevaihtoa, mutta tällaisen skaalautuvan jatkuvan liikevaihdon osuus koko yhtiön liikevaihdosta on vain ~5 %.

Meidän tuorein analyysi Vaisalasta on luettavissa täältä. Kaikenkaikkiaan hieno Q1-tulos ja en yllättyisi valtavasti, vaikka tänäkin vuonna nähtäisiin ohjeistusnosto.

5 tykkäystä

Vaisala on kyllä mielestäni erittäin mielenkiintoinen yhtiö, vaikka foorumilla erittäin(=liian) vähän keskustelua herättääkin.

Tässähän kun on nähdäkseni lähes kaikki hyvän pitkän aikavälin sijoituksen ominaisuudet olemassa: globaali markkinajohtajuus, vahva teknologinen etumatka, pulska kassa ja korkea pääoman tuotto, kasvua tukevat globaalit megatrendit jne.

Ainoa ”ongelmahan” tässä on mielestäni lähes aina ollut vain osakkeen hinta. Omistan tätä pienesti vuosien takaan ja pitkään olen jo odottanut hyvää paikkaa lähteä kyytiin isommalla painolla. Sopivaa paikkaa ei ole vain kohdalleni koskaan osunut (koronadippi tuli missattua).

Olenkin ihan aidosti harkinnut, että lähden tähän tarinaan reilummalla positiolla mukaan korkeasta arvostuksesta huolimatta. Jos yhtiö jatkaa tällä vahvalla suorittamisella ilman tulospettymyksiä eikä yleisessä maailmantaloudessa tapahdu mitään katastrofeja, voi olla ettei ”parempia” ostopaikkoja oikein koskaan siunaannu.

Nyt tosin itse näen, että todennäköinen talouden taantuma saattaisi tähän osakkeeseen vielä hetkellisesti isommin iskeä lähivuosina. Yhtiön asiakkaistahan tulee suuri osa julkiselta puolelta. Kysyisinkin, että miten @Pauli_Lohi näkee ns. yhtiön taantumakestävyyden? Nythän nähdäkseni ennusteissa ei ole vielä ennakoitu, että tilausmäärät ottaisivat sen suurempaa hittiä maailmantalouden mahdollisen heikkenemisen johdosta? Jos mietitään nyt tulevaa 2-3 vuotta. Tämä vuosihan Vaisalalle on todennäköisesti erittäin vahva, mutta käsittääkseni näkyvyys pidemmälle on tämän yhtiön kanssa aina aika sumuinen.

13 tykkäystä

Olen samaa mieltä kanssasi, että kyseessä on uniikki ja vahvoilla pitkän aikavälin fundamenteilla varustettu yhtiö, joka ansaitsisi enemmänkin huomiota piensijoittajakentässä.

Vaisala ei ole lähtökohtaisesti erityisen syklinen yhtiö (kuten esim. konepajat), mutta ei myöskään immuuni taantumille. Vuoden 2009 finanssikriisissa liikevaihto laski -4 %, euro-kriisissä 2013 -7 % ja koronakriisissä -6 %. Näistä kahdella ensimmäisellä kerralla myös kannattavuusmarginaalit kärsivät selvästi, sillä finanssikriisissä liikevoitto laski kolmannekseen ja eurokriisissäkin lähes puolittui. Koronakriisissä kannattavuus pysyi hyvällä tasolla, mihin osittain vaikutti korkeakatteisen Teollisten mittausten liikevaihdon hyvä kehitys ja kulutason lasku, kun esimerkiksi matkustaminen ja kaikenlainen messutoiminta meni pannaan.

Tällä hetkellä yhtiön vahva vire syntyy ennen kaikkea Teollisten mittausten puolelta, jossa minun nähdäkseni valmistavan teollisuuden vahva vire on tukenut investointihalukkuutta. Lisäksi Vaisala on onnistunut ainakin toistaiseksi luovimaan komponenttipulassa kilpailijoita paremmin ja pystynyt toimittamaan paremmin kuin muut. Vaikka uskon, että erilaisten korkean teknologian mittalaitteiden kysyntä valmistavassa teollisuudessa tulee pitkällä aikavälillä kasvamaan (3-5 %/v), niin tämä kehitys ei kuitenkaan etene tasaisesti vaan vaihtelee. Vaisalan liiketulos syntyy pääasiassa laitemyynnistä, joten tulostaso tulee myös tulevaisuudessa ajoittain heilumaan. Maailmantalouden taantuma todennäköisesti hillitsee Vaisalan tuloskasvua lähivuosina - eikä lyhytaikainen tuloslaskukaan olisi mikään mahdottomuus. Samalla esimerkiksi kiihtyvät investoinnit uusiutuvaan energiaan voisivat puolestaan toimia positiivisena ajurina ja parantaa yhtiön taantumakestävyyttä.

Vaisala on viimeisten neljän kvartaalin aikana onnistunut kasvamaan poikkeuksellisen hyvällä keskimäärin 21 %:n vauhdilla. Pitkällä aikavälillä yhtiön kasvu on kuitenkin ollut “vain” 5 % keskimäärin (2011-21), mihin mahtuu myös yritysostoja mukaan. Kuluvan vuoden osalta tilanne näyttää vielä hyvältä, mutta uskon että kasvu hidastuu loppuvuotta kohden. Toimintaympäristön epävarmuudet (mm. Kiinan sulkutoimet, valmistavan teollisuuden aktiviteetin hiipuminen, komponenttipula) ovat syinä miksi emme ole uskaltaneet antaa positiivista suositusta, vaikka ohjeistusnoston mahdollisuus onkin olemassa vuoden 2022 liikevoiton osalta.

18 tykkäystä

Toukokuun alussa järjestettiin Teknologia22 -messut. Keskiviikkona 4.5 keynote-puheenvuoron piti Vaisalan hallituksen puheenjohtaja Ville Voipio, josta kirjoittelin aiemmin ketjuun.

Tässä vielä tallenne Ville Voipion esityksestä, jos joltain on jäänyt katsomatta.

Mielestäni Voipion esitys oli mielenkiintoinen katsaus Vaisalan teknologisiin innovaatioihin. Ennen kaikkea tiiviissä paketissa eri osa-alueet ja mielenkiintoista asiaa esimerkiksi Boschin osalta
Esityksen kesto on 55 minuuttia, joten kirjoittelin tähän viestin loppuun lyhyen yhteenvedon esityksen sisällöstä, jos kesällä ei ole aikaa katsoa. Hakasulkeissa omia kommentteja.

Linkki tallenteeseen (Vimeo): Teknologia_xplanar - Ville Voipio

Tutkimuksesta tekoälyyn - vihreän siirtymän huipputeknologia

2 - 20 min: Vaisalan historiaa ja yhtiöesittelyä

-Ajatuskoe: Vuonna 1936 Leijonan luolassa :lion: 45-vuotias valtion Meteorologisen Keskuslaitoksen havainto-osaston johtaja ja startup-yrittäjä Vilho Väisälä :scientist: esittelemässä pääomasijoittajille uutta liikeideaansa.

Ongelmana sään tutkiminen , jolla päästäisiin kiinni sään tutkimiseen, etsimään matalapaineen keskukset, rintamat ja arvioimaan lähiajan sään kehitystä. Ratkaisuna Väisälän kehittämä elektroninen laite, radiosondi :artificial_satellite:, joka lähetetään ilmakehään ja sen data siirretään radioaalloilla maahan :signal_strength:.
Paino 430 grammaa ja hinta 20 dollaria kappaleelta. Tarvitaan rahaa laajenemiseen ja teollisen mittakaavan tuotantoon siirtymiseen. Väisälän arvion mukaan 1940-luvulla tullaan näitä myymään kymmeniä tuhansia. Sijoittaisitko?

 • Todellisuus: Vilho Väisälä otti 100 000 markan lainan, palkkasi neljä työntekijää ja perusti tehtaan.

[…Muuten sivuhuomiona, tämä oli ihan mielenkiintoinen ajatuskoe. Startup-yhtiö Vaisala ei siis ollut pääomasijoittajien rahoittama. Vaikka norjalainen Vilhelm Bjerknes (1862-1951) oli esittellyt jo 1920-luvulla keskileveysasteiden matalapaineiden rintamamallin, joutui Väisälä rahoittamaan yrityksensä alkuun pankkilainalla. Ehkä tähän vaikutti myös se, että meteorologinen tutkimus oli alkuvaiheessa. Vasta Chicagon yliopiston tutkijaryhmän ja suomalaisen Erik Palménin (1898-1985) julkaisujen myötä yläilmakehän virtausten tutkimus otti isomman edistysaskeleen 1940-luvulla.

Tätä kehitystä lyhyesti kuvaa esimerkiksi Petteri Taalas teoksessaan Ilmastonmuutos säätieteilijän silmin (Tammi 2021). Taalaksen mukaan Palmén teki uranuurtavaa ilmakehän dynamiikan teorioiden tutkimusta hyödyntäen radioluotaimia. Hänen simulaatioitaan tukivat Vilho Väisälän kehittämät uudet havaintomenetelmät ja erityisesti kyky mitata ilmakehän lämpötilaa, painetta, kosteutta ja tuulia radioluotaimien avulla…]


20 min kohdalla esityksessä päästään itse aiheeseen eli vihreään siirtymään ja siinä käytettäviin Vaisalan teknologisiin innovaatioihin Esimerkkeinä Voipio mainitsee esimerkiksi:

 • Sähköautojen litiumakkujen valmistustilojen kosteusmittaukset ns. Ultrakuivan tilan mittaaminen.
 • Datakeskusten lämpötilan hallinta ja energian kulutuksen optimointi.
 • Sähköverkkojen muuntajien mittaukset.
 • Kaukolämpöyhtiöille tehtävät hyperlokaalit sääennusteet ja säämallit.

26 - 31 min: Biokaasu. Prosessin optimoinnin kannalta tärkeä tietää mädätyksen tilanne ja metaanin pääsy ilmakehään.

31 - 34 min: Tuulivoiman mittaaminen. Tuulilidareilla mitataan yksittäisten fotonien taajuussiirtymää. Tuulivoiman optimointi on aiempaa tärkeämpää, kun homma ei toimi pelkästään subventioilla.

34 - 40 min: Tiesää. Tärkeä mm. talvikunnossapidon kannalta. Tulevaisuudessa tärkeä autonomisessa ajamisessa.

41 min: Vaisala ja liikkumisen tulevaisuus.

 • Autonomisen ajamisen tasolla 4 siirrytään kysymykseen, kenellä on vastuu kolarissa. Eurooppalaiset autonvalmistajat katsovat tällä hetkellä, että vastuu on autonvalmistajalla.
 • Tämän takia autonvalmistajat haluavat rajoittaa autopilotin toimintaa ääriolosuhteissa. Kilpailueduksi nousee myös se, kuinka hyvin auton järjestelmä pystyy ennustamaan säätä ja toimimaan myös huonommassa ajokelissä.

43 min: Vaisalan yhteistyö Boschin kanssa

 • Boschin visio: Auto on mittalaite tutkineen ja kameroineen. Esimerkiksi ajonvakautusjärjestelmä kertoo tien pinnan kitkasta ja auton pyyhkijöiden toiminta kertoo olosuhteista.
 • Bosch: Connected map services - ecosystem. Multiple OEMs in negotiation. Access to cross OEM vehicle data to reach critical mass.
 • Ideana on se, että autonvalmistajat pääsisivät jotenkin yhteisymmärrykseen datan jakamisesta. Dataa jakamalla saataisiin valtava määrä informaatiota tienpinnan tilasta. Ilman tätä informaation jakamista autonomista autoilua ei tule tapahtumaan, koska riskit uhkaavat jäädä liian suuriksi.
 • Tulevaisuudessa mittaaminen olisi siis ihan yhtä lailla tuhansien autojen verkko, josta yritetään saada jotain mittaustuloksia irti.

Esityksessä näkyvä kuvaus Vaisalan ja Boschin yhteistyöstä.


[…Tätä datan jakamisen tärkeyttä ei tietysti edellytä vain tiesäätiedot, vaan datan jakamista edellyttää myös moni muu tekijä. Esimerkki Foleyn vuonna 2018 julkaistun listauksen mukaan.


Tässä datan jakamisessa markkinajohtajia ovat Foleyn mukaan älypuhelimen autoon yhdistävä Car Connectivity Consortium (CCC), äänitietoa keräävä Data Time Metrics ja kartta- ja sijaintipalveluyhtiö HERE Technologies…]


45 min: Air Mobility

48 - 50 min: Vaisalan tulevaisuus
1 . Kestävä kehitys strategian ytimessä. Tiede on strategian ytimessä.
2 . Vaisalan oma perustutkimus ja oma mittausteknologiat ovat täysin välttämättömiä.
Koko vertikaali fyysisestä maailmasta antureista bitteihin asti on tärkeä erityisesti teknologioiden optimoinnin kannalta tärkeää. Vaisalassa nojataan digitaalisiin palveluihin, mutta ei kuitenkaan unohdeta kaiken ytimessä olevaa fyysisen maailman mittaamista.
3 . Vihreä siirtymä ei onnistu ilman innovaatioita ja kannattavaa liiketoimintaa.

50 - 55 min: Q&A-osio

-Vaisalan tuotekehityksen aikajänteestä. Tuotekehitysprojekti voi kestää karkeasti vuosia ja digitaalisella puolella jotain tehdään kuukausissa. Vaisalassa on tietyt perusteknologiat, joita yritetään soveltaa eri sovelluksiin. Ei siis aina kehitetä uutta teknologiaa, vaan yritetään rakentaa perusteknologian päälle uutta digitaalista puolta päälle.

-Kysyttiin mm. autojen datavirroista ja Vaisalan oikeuksista käyttää sitä.
Voipion mukaan datapelissä tullaan näkemään vielä aika monta erää. Ollaan vielä jossain määrin pilotointivaiheessa, jossa otetaan ensiaskeleita.

-Säädata on Vaisalan, mutta datan omistajuus tulee muotoutumaan tulevaisuudessa. Dataa ei oikeastaan omisteta vaan on vain erilaisia oikeuksia dataan. Jollakin on oikeus tuhota, lukea, muokata tai kerätä dataa. Voipion mukaan puhuminen datan omistajuudesta on liian karkealla tasolla eikä silloin ymmärretä mihin omistajuus on menossa.

-Vaisala ja satelliittimittaukset.
Voipion mukaan Vaisala ei ole toistaiseksi ollut mukana satelliittimittauksissa. Voipio totesi, että ole poissuljettua ettei Vaisala menisi pidemmällä aikavälillä satelliittimittauksiin mukaan. On kiinni siitä, mistä löytyy sovellukset Vaisalan teknologioille ja mitä teknologioita yhtiöllä on.

14 tykkäystä

Vaisalan ja Boschin yhteistyöstä kertoo myös tämä Vaisalan autoteollisuuden toiminnasta vastaavan johtajan Petri Marjavan esitys. Tämä oli Baden-Württembergin Automotive Suppliers Day 2021:n osana pidetty esitelmä.

Heti esityksen perään on Boschin edustajan esitys. (Benjamin Schön). On tuossa kolmen tunnin tallenteessa myös muuta kiinnostavaa juttua autoteollisuudesta.

6 tykkäystä