Osakesijoittaminen

Verotus osakekaupoissa

Lähdin selvittelemään asiaa sähköpostitse. Avasin pelin varovasti kysymällä miten ihmeessä Cboe Options Exchange ei ole “hyväksytty” kauppapaikka.

Sain tänään vastauksen, jossa viitataan ESMA:n listaan ja todetaan, että verohallinto kysyy tätä asiaa ESMA:lta.

Löin hieman enemmän puuta pesään, katsotaan mitä vastaavat…

Kiitän vastauksesta, ja jatkan hieman asian avaamista.

Vaikuttaa siltä, että KVL:n päätökseen

(…hakemuksessa kuvatut Yhdysvalloissa sijaitsevat markkinapaikat rinnastuivat luonteeltaan ja ominaisuuksiltaan kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitettuun säänneltyyn markkinaan ja että kyseessä … olevia tappioita tuli pitää tuloverolain 50 §:n 1 momentissa tarkoitettuun luovutustappioon rinnastettavina hakijan verotuksessa)

tarjottu ratkaisu (todeta viitatusta ESMA:n listasta löytyvillä markkinapaikoilla aiheutuneet johdannaiskaupan tappiot vähennyskelpoisiksi) ei ratkaise tilannetta optioiden osalta, listalta kun vaikuttavat puuttuvan täysin optioiden kauppapaikat.

Täten vaikuttaa siltä, ettei verottajan tuorein linjaus ole keskusverolautakunnan ennakkopäätöksen mukainen.

Otin Cboe Options Exchangen ensimmäisen viestini esimerkiksi, sillä se on varsin tunnettu markkinapaikka ja ilmiselvä puute, onhan kyseessä yhdysvaltojen, ja koko maailman, suurin optioiden markkinapaikka.

Mutta Cboe on vain yksi esimerkki, sillä listalla ei vaikuta olevan lainkaan optioiden markkinapaikkoja, vaan sen keskittyy mm. futuureiden markkinapaikkoihin.

Henkilökohtainen esimerkki tilanteesta:

Olen avannut tilin Interactive Brokers (IB) -välittäjälle käydäkseni kauppaa optioilla Yhdysvaltalaisilla markkinapaikoilla. IB on huomattavan suuri ja tunnettu välittäjä, ja tarjoaa asiakkailleen lukuisia eri markkinapaikkoja. Toimeksiantoa vahvistettaessa asiakas saa joko valita tietyn markkinapaikan, jolloin toimeksianto välitetään vain tälle markkinapaikalle. Oletusarvoisesti, mikäli yksittäisen markkinapaikan valintaa ei tehdä, IB:n järjestelmä valitsee toteutukseen markkinapaikan, jolta sillä hetkellä löytyy toimeksiannon jättäneelle asiakkaalle paras toteutus / edullisin hinta. Käytännössä asiakkaan on järkevintä antaa järjestelmän valita hänelle edullisin / paras markkinapaikka, jolla toimeksianto toteutetaan.

Listaan seuraavaksi kaikki IB:n käyttämät optioiden markkinapaikat lajiteltuna markkinapaikkaa hallinnoivan tahon mukaan:

Nasdaq:
GEMINI
ISE Mercury
ISE Options Exchange (ISE)
NASDAQ OMX (NASDAQOM)
NASDAQ OMX BX Options Exchange
Philadelphia Stock Exchange (PHLX)

NYSE:
NYSE American (AMEX)
NYSE Arca (PSE)

Cboe Global Markets:
Bats EDGX Options Exchange
Bats Global Markets (BATS)
CBOE C2 (CBOE2)
Chicago Board Options Exchange (CBOE)

Miami International Securities Exchange, LLC (MIAX) :
MIAX EMERALD
MIAX Options Exchange
MIAX PEARL

TMX Group:
Boston Options Exchange (BOX)

Tästä tyhjentävästä Interactive Brokersin käyttämien optioiden markkinapaikojen listasta löytyvät käytännössä kaikki merkittävät Yhdysvaltalaiset optioiden markkipaikat, ja kuten niitä hallinnoivista tahoista käy ilmi, em. markkinapaikat täyttävät aivan varmasti keskusverolautakunnan vaatimuksen, eli ne rinnastuvat luonteeltaan ja ominaisuuksiltaan kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitettuun säänneltyyn markkinaan.

ESMA:n listalta, jossa verottajan tuoreimman ohjeen mukaan listataan tyhjentävästi optioiden markkinapaikat, joilla aiheutuneet tappiot ovat vähennyskelpoisia, näistä merkkinapaikoista ei löydy ainuttakaan.

Tilanne on kaupankäynnin kannalta varsin kestämätön. Vaikka keskusverolautakunnan ennakkopäätös olikin selkeä, verottajan ohjeistus asiaan liittyen ei vaikuta olevan linjassa päätöksen kanssa.

Laajennan kysymystäni verohallinnolle:

Pidetäänkö yllä listaamiani International Brokersin käyttämiä kauppapaikkoja, joita hallinnoivat TMX Group, Cboe Global Markets, Miami International Securities Exchange, Nasdaq ja NYSE, rinnasteisena säänneltyihin markkinoihin, jolloin niillä johdannaissopimuksen raukeamisesta tai siitä aiheutunut tappio rinnastetaan luovutustappioon?

Lopuksi pyydän huomioimaan, mikäli vastauksessa vedotaan ESMA:n listaan, ettei keskusverolautakunta ennakkopäätöksessään viittaa ko. listaan, tai sen luoneeseen tahoon, millään tavalla.

Loppuun tietysti terveiset jne…

Tuleeko mieleen jotain olennaista, joka pitäisi tähän soppaan vielä sotkea?

11 tykkäystä

Erinomaista työtä, nyt odotetaan mielenkiinnolla mitä tästä seuraa! Hyvin perusteltu viesti, kiinnostavaa että mitähän sieltä mahdetaan vastata.

Erikoista että ensin verottaja yritti vedota ESMA:an, mutta saapa nähdä mitä sieltä verohallinnolle vastataan. Olisi kyllä aikamoinen märkä rätti jos verottaja ykskantaan tuumaa että koska ESMA:n mielestä esim. Nasdaq ei ole tarpeeksi säännelty niin voi voi.

3 tykkäystä