Wärtsilä Oyj Abp - ketju

Muistaakseni Erkki pari vuotta sitten arvioi Wärtsilän pelkän huoltobisneksen arvoksi noin €8 per osake. Eipä siinä kovin suurta arvostusta muullle liiketoiminnalle jää.

18 tykkäystä

Tässä olisi vielä Sijoittaja.fi:n analyysi Wärtsilästä.

Kuten Wärtsilän toimitusjohtaja Håken Agnevall kommentoi tulosjulkistuksen yhteydessä, on yhtiön toimintaympäristössä edelleen paljon epävarmuustekijöitä. Haasteista huolimatta teollisuusyhtiö onnistui kasvattamaan tilauskertymäänsä. Myös Wärtsilän tekemät toimenpiteet yhtiön kannattavuuden parantamiseksi näyttävät tehoavan. Kustannusinflaation taittuminen tukee jatkossa yhtiön kannattavuutta ja siten myös osakekurssia, minkä lisäksi Wärtsilä on vahvasti mukana vihreässä siirtymässä, joka hyödyttää osaketta pitemmällä aikavälillä. Q1-tuloksen perusteella Wärtsilän osakkeella on mahdollisuus saavuttaa pidempikestoinen vakaa kurssinousu.

24 tykkäystä

Antti kerkesi haastattelee Q1 kuulumisia Håkanilta.

22 tykkäystä

Tervehdys Wärtsilän sijoittajaviestinnästä - Wärtsilän Q1 raportti julkaistu hymyillen! Pääviestit ja kuumimmat kysymykset ja vastaukset IR-blogissa: Tammi–maaliskuun osavuosikatsauksen 2023 pääviestit ja Q&A (wartsila.com)

49 tykkäystä

Eki on tehnyt uuden yhtiörapsan. :sunglasses: :cowboy_hat_face:

Wärtsilän raportoidut Q1-luvut olivat joko odotuksia parempia tai niiden kanssa linjassa. Vuoden 2023 markkinanäkymäkommentti oli melko varovainen, mutta luottamuksemme markkinoiden vetoon ja yhtiön kilpailukykyyn on kuitenkin vahvistunut.

image

https://www.inderes.fi/fi/vihrean-siirtyman-vetojuhtana

34 tykkäystä

Pitääpi lukea että missä kohdassa ja miksi Ekin ajatus hieman kääntyi. Heti tuloksen jälkeen jäi vaikutelma että tulos on ok, mutta ei nyt kuitenkaan suuremmin aihetta riemun kiljahduksiin. Mutta tavoitehintamuutoksen huomioiden tässähän olisi ollut aihetta suuriin juhliin.

OP puolestaan, target 8,50 € → 9,00 € suositus vähennä → myy.

Perusteena arvostus: OP:n ennusteilla 2023 P/E 18,3x ja EV/EBIT 12,9 tulosura jo pitkälti hinnnoiteltu.

Analyysien välinen kontrasti kohtuullisen suuri. Toki tulosodotus kohtuulllisen samankaltainen: vuoden 2023 oik. EPS Inderesin ennusteilla 0,59 € ja OP:n ennusteilla 0,55 €. Vastaavasti vuoden 2024 osalta Inderes 0,72 € ja OP 0,66 €.

OP sanoo että arvostuskertoimissa ei ole nousuvaraa, Inderes sanoo puolestaan että Wärtsilä on verrokkeihin nähden huomattavan edullinen. :thinking:

22 tykkäystä

image
image
image
Mielenkiintoista. Aikas reippaita nostoja.

59 tykkäystä

Handelsbanken nosti Wärtsilän kolmen vuoden tavoitehintaa 13 eurosta neljääntoista euroon. Alla on linkki Handelsbankenin Aamupalaan, josta löytyy pieni juttu (27.4.) Wärtsilästä. :slight_smile:

 Elementit liikevoittomarginaalin
elpymiseen tänä vuonna
 Suositukset ennallaan, tavoitehintaan pieni nosto

https://www.handelsbanken.fi/fi/henkiloasiakkaat/saasta-ja-sijoita/markkinakatsaukset/aamupalan-julkaisut

25 tykkäystä

Wärtsilä Oyj Abp, pörssitiedote, 25.4.2023 klo 08.45

Wärtsilä aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Wärtsilä Oyj Abp:n hallitus on päättänyt käyttää 9.3.2023 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämää valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita. Omia osakkeita hankitaan yhdessä tai useammassa erässä enintään 1 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,169% yhtiön kokonaisosakemäärästä…

28.4.2023, 280 000 Shares
27.4.2023, 250 000 Shares
26.4.2023, 270 000 Shares

Yhteensä 800 000 osaketta

Jäljellä tälle päivälle on siis enintään 200 000 osaketta. Tämän jälkeen omien osakkeiden ostot on taputeltu.

16 tykkäystä

Tuli kokeiltua mielenkiinnosta mitä ChatGPT vastaa kysymykseen.

Mihin suomalaiseen osakkeeseen sijoittaisit ja miksi?

ja alla vastaus

Jos etsit suomalaista osaketta salkkuusi, voit harkita tutustumista seuraaviin yrityksiin:

1. Neste - Yhtiö on erikoistunut uusiutuvan energian ja ympäristöystävällisten polttoaineiden kehittämiseen ja valmistamiseen. Yhtiön pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat vahvat, ja sen osakkeen arvo on kasvanut viime vuosina.
2. Kone - Kone on yksi maailman johtavista hissi- ja liukuporrasvalmistajista. Yhtiö on pitkään ollut tunnettu luotettavuudestaan ja laadukkaista tuotteistaan, ja sen osakkeen arvo on ollut suhteellisen vakaa.
3. Wärtsilä - Wärtsilä on maailman johtava merimoottorien ja voimalaitosten valmistaja. Yhtiön pitkän aikavälin näkymät ovat lupaavat, sillä ympäristötietoisuus ja uusiutuvan energian käyttö kasvavat jatkuvasti.

Kysymykseen

Mikä Wärtsilästä tekee hyvän sijoituskohteen?

vastaus oli

Wärtsilä on maailman johtava merimoottorien ja voimalaitosten valmistaja, jolla on vahva asema kasvavilla markkinoilla. Yhtiön liiketoimintamalli perustuu uusiutuvaan energiaan ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin, mikä tekee siitä houkuttelevan sijoituskohteen ympäristötietoisille sijoittajille.

Seuraavat seikat tekevät Wärtsilästä houkuttelevan sijoituskohteen:

1. Vahva asema markkinoilla: Wärtsilä on johtava toimija merimoottoreiden ja voimalaitosten alalla, jolla on vahva asema kasvavilla markkinoilla. Yhtiö on laajentanut toimintaansa uusiutuvan energian ja energian varastoinnin ratkaisuihin, mikä on lisännyt sen kasvupotentiaalia.

2. Ympäristöystävällisyys: Wärtsilä on sitoutunut ympäristöystävällisiin ratkaisuihin ja uusiutuvan energian käyttöön. Yhtiö kehittää teknologioita, jotka vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja parantavat energiatehokkuutta. Tämä on tärkeä tekijä nykypäivänä, kun ympäristötietoisuus kasvaa jatkuvasti.

3. Vahva taloudellinen asema: Wärtsilällä on vahva taloudellinen asema ja vakaat tulosennusteet. Yhtiö on kyennyt ylläpitämään hyvää kannattavuutta ja kasvua, mikä antaa sijoittajille luottamusta sen pitkän aikavälin potentiaaliin.

4. Osingot: Wärtsilä on osoittanut sitoutumisensa sijoittajilleen jakamalla osinkoja säännöllisesti. Tämä lisää yhtiön houkuttelevuutta sijoituskohteena, sillä osinkotuotto on tärkeä tekijä monille sijoittajille.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Wärtsilä on houkutteleva sijoituskohde sen vahvan aseman, ympäristöystävällisten ratkaisujen ja vakaan taloudellisen aseman ansiosta. On tärkeää tehdä oma tutkimus ja arvioida yhtiön tulevaisuudennäkymiä ja riskejä ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Riskeistä kysyttäessä vastaus oli

Vaikka Wärtsilällä on monia positiivisia ominaisuuksia, siihen liittyy myös riskejä, jotka sijoittajien tulisi huomioida ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Alla on lueteltu joitakin mahdollisia riskejä:

1. Riippuvuus merenkulun ja energia-alan suhdanteista: Wärtsilän liiketoiminta on voimakkaasti riippuvainen merenkulun ja energiateollisuuden suhdanteista, jotka voivat vaihdella ajan myötä. Maailmantalouden laskusuhdanteessa voi olla vähemmän tilauksia uusille aluksille tai voimalaitoksille, mikä voi vaikuttaa Wärtsilän myyntiin.
2. Toimialan kilpailu: Wärtsilä toimii kilpaillulla toimialalla, jossa kilpailijat ovat usein suuria monikansallisia yrityksiä. Kilpailu voi vaikuttaa Wärtsilän markkinaosuuteen ja tulokseen.
3. Geopoliittiset riskit: Wärtsilä toimii monissa maissa ympäri maailmaa, mikä altistaa sen geopoliittisille riskeille. Poliittiset levottomuudet, luonnonkatastrofit, valuuttakurssien muutokset ja muut maakohtaiset riskit voivat vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan.
4. Teknologiariskit: Wärtsilän menestys riippuu sen kyvystä kehittää ja valmistaa kilpailukykyisiä ja innovatiivisia tuotteita ja palveluita. Teknologiariskit voivat johtaa tuotteiden ja palveluiden heikkoon suorituskykyyn, mikä voi vaikuttaa Wärtsilän maineeseen ja tuleviin myyntiin.
5. Ympäristönormit ja sääntely: Wärtsilän toimintaan voi vaikuttaa ympäristönormit ja sääntely, kuten esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja uusiutuvan energian käytön edistäminen. Mahdolliset muutokset sääntelyssä voivat vaikuttaa yhtiön liiketoimintaan.

On tärkeää huomioida, että sijoituspäätöstä tehdessään sijoittajan tulisi arvioida Wärtsilän riskejä ja mahdollisuuksia kokonaisuutena. Riskejä on aina olemassa, mutta ne eivät välttämättä ole este sijoitukselle, jos yhtiön tulevaisuudennäkymät ja potentiaali ovat positiivisia.

Ihan hauska kapistus tuntuu olevan :grinning:

39 tykkäystä

Technology group Wärtsilä has signed a repeat order with EDF Renewables UK to deliver a grid-scale energy storage system (ESS) in Bramford, United Kingdom (UK). The 57 MW / 114 MWh project will support the transition to a decarbonised electricity system and help achieve the UK’s net zero goals. The order was booked in Q1 2023 and is expected to be delivered in Q1 2024.

34 tykkäystä

Wärtsilä on nimittänyt Anders Lindbergin (57), diplomi-insinööri, MBA, Energy -liiketoiminnan johtajaksi ja johtokunnan jäseneksi. Lindberg aloittaa tehtävässään 1.6.2023, ja hän raportoi Wärtsilän konsernijohtajalle Håkan Agnevallille. Lindbergin edeltäjä Sushil Purohit jätti tehtävänsä marraskuussa, kun hänet nimitettiin avaintehtäviin Wärtsilän ulkopuolelle.

14 tykkäystä

Ehkä se pikkuhiljaa alkaa näkyä Wärtsilän osakkeen arvostuksessakin, että sijoittajat alkavat paremmin havahtua siihen, että Wärtsilä on paljon muutakin kuin laivanmoottoreiden valmistaja. Marine-puoli on odotetusti makrotalousympäristön raskauttama tällä hetkellä, mutta palvelupuoli vetää hyvin jatkuvalla syötöllä. Energiajärjestelmien kannattavuuden siis odotetaan hyvällä syyllä vetävän Wärtsilää jatkossa kohti kasvavia markkinaosuuksia, mutta se kysyy sijoittajilta sitä kärsivällisyyttä “2030 teemalla”. Valitettavan harva sijoittaja jaksaa vielä ajatella niin pitkälle :slight_smile:

Itse pidän pitkässä salkussa ja tankkailen, mutta onhan se totta että tämän hetken parin prosentin profit margin ei ketään lämmitä. Mutta Vaasan Technology Hubin valmistuttua katse on vahvasti siellä horisontissa siintävissä vahvoissa tuloksissa - varsinkin energiapuolella.

26 tykkäystä

Technology group Wärtsilä has signed a contract to deliver a Wärtsilä 20 engine to SIMAC, Denmark’s leading maritime education centre. The intention is to operate and maintain the engine as part of SIMAC’s machinery laboratories, while at the same time deliver power to the local utility grid. The order will be booked by Wärtsilä in June 2023.

20 tykkäystä