Osakesijoittaminen

YIT Group - Ketju

OP: 5,30 € → 5,50 €, lisää ennallaan.

Tulos poisti pahimmat pelot rakennuskustannusten nousun tuomista kannattavuuspaineista.


DNB: 5,00 € → 6,00 €, hold → buy

5 tykkäystä

Positiivinen huomio YIT tulosinfosta: tj aloitti esityksen turvallisuuskatsauksella ja kahden menehtyneen työntekijän muistolle pidettiin hiljainen hetki.

Mielestäni nyt tartutaan oikeaan naruun eli rakennusteollisuuden työmaakulttuuriin, jossa on kehitettävää. Kehittämällä turvallisuutta poistetaan vahinkotapahtumia. Muistaakseni työturvallisuuden koulutuksessa kerrottiin, että yhtä kuolemaan johtavaa tapaturmaa kohden tapahtuu tuhansia läheltäpiti tapaturmia ja vahinkoja. Kun ei tule tapaturmia ei tule myöskään kallita vahinkoja.

Rohkaisevaa YIT:n kannalta! Uusi tj saa pisteitä. Taidan sijoittaa YIT:n osakkeisiin.

4 tykkäystä

Handeli peruuttaa 2 viikkoa sitten tekemänsä tavoitehinnan laskun

Handelsbanken 5,0 → 5,5 EUR & Pidä

7 tykkäystä

YIT on allekirjoittanut sopimuksen kansainvälisen kiinteistösijoitusyhtiö Hili Propertiesin kanssa Klaipedassa sijaitsevan Rehaun tuotantotilojen myynnistä. Osapuolet ovat sopineet, että kauppasummaa ei julkisteta.

Klaipedan satamakaupungissa sijaitsevat tuotantotilat ovat suuruudeltaan 19 000 neliömetriä. Rakennustyöt aloitettiin joulukuussa 2020 ja niiden on määrä valmistua marraskuussa 2021. Rehau aloittaa toimintansa tiloissa tammikuussa 2022.

6 tykkäystä

YIT järjestää palikoita uuteen (toivottavasti tuottavaan) asentoon. Uutisia tuntuu tulevan viikottain. Huomenna järjestettävän CMD:n uskon tuovan positiivisen sävyn YIT:n tulevaisuuteen.

7 tykkäystä

Tavoitteita päivitetty, mutta päivittäminen on eri asia kuin suorittaminen

2 tykkäystä

YIT on myynyt Vilnassa, Liettuassa kehitteillä olevan Naujasis Skansenas Ž toimistokiinteistön East Capital Real Estate AS kiinteistösijoitusyhtiölle. Osapuolet ovat sopineet, että kauppasummaa ei julkisteta.

Modernin viisikerroksisen toimistorakennuksen vuokrattava pinta-ala on 7 550 neliömetriä. Hankkeen on määrä valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä.

YIT tiedotti maanantaina, että se on päättänyt tarkastella yhtiön strategisia vaihtoehtoja Venäjän toimintojen osalta. Mielestämme Venäjän jäljellä olevan liiketoiminnan myynti ja irtautuminen olisi YIT:n kannalta järkevää.

11 tykkäystä

No nyt on erinomainen strategia, kun ohjeistusta nostetaan heti julkistamista seuraavana päivänä :smiley:. Kyllä maistuu :+1:

7 tykkäystä

Eikös tulosohjeistus ollut aikamoinen pettymys. Inderes odotti 140 miljoonaa ilman tuulipuiston myyntiä, nyt 105-125 miljoonaa myyntivoiton 45 miljoonaa kanssa. Kateheikennyksiä 50miljoonaa.

2 tykkäystä

Inderesin kommentti posariin, joka onkin odotuksiin nähden negari… Odotus tosiaan tuo 140 MEUR, niin Inderes kuin konsensus. Ehkä tuo pöydän puhdistus antaa tilaa nostaa 2022 odotuksia, mutta onhan näitä putsauksia nähty, ja aina sitä uutta putsattavaa löytyy. Vaikka uusi TJ olisi putsauksia jo tehnyt. Näin raksa-alalla (YIT, SRV, Lehto, Ovaro, jne)

Olimme ennen tulosohjeistuksen nostoa odottaneet noin 140 MEUR:n (konsensus: 140 MEUR) tulosta kuluvalta vuodelta, ja siihen nähden uusi ohjeistus oli pettymys. Kertaluonteiset kateheikennykset projekteissa vaikuttivat ohjeistukseen kuitenkin merkittävästi, ja ilman niitä tulosohjeistus olisi ylittänyt ennusteemme. Näyttäisi, että uuden strategian yhteydessä on tehty pientä puhdistustyötä organisaation sisällä ja pyritty tekemään uudesta tiestä yhtiölle helpompi. Tässä mielessä puhtaalta pöydältä on varmasti parempi lähteä rakentamaan kestävämpää tuloskehitystä.

6 tykkäystä

Uusi Tavoitehinta
5.00 EUR
Uusi Suositus
Vähennä

(Vanha Tavoitehinta)
(6.00 EUR)
(Vanha Suositus)
(Osta)

Oliko tämä nyt sellainen negari-posari vai onko tässä kyseessä legendaarinen vähennä-osta -suositus? :smiley:

7 tykkäystä

Aamukatsauksessa kommenttia suositusmuutoksen taustoista

2 tykkäystä

Nyt on hieman pureskeltu yhtiön uutta strategiaa ja eilistä tulosohjeistusta läpi (Premium): https://www.inderes.fi/fi/odotuksia-pidempi-matka

Osta-suosituksessa ajureina meillä oli loppuvuonna tulevat hyvät uutiset liittyen tuulipuistohankkeen tuloutumiseen sekä myös Q3:n hyvän tuloksen perusteella odotimme parempaa Q4-tulosta ja sitä, että strategian suuntaviivat olisivat vahvistaneet lähivuosien tuloskasvunäkymää.

Odotuksia heikompi ohjeistus, 50 MEUR:n kateheikennykset, strategian tavoitteiden odotuksia matalampi taso sekä odotuksia pidempi aikataulu niiden saavuttamiseen vaikuttivat ennusteidemme tasoon kuitenkin selvästi heikentävästi.

Näyttäisi, että YIT:n tulostaso tulee olemaan seuraavat vuodet aika maltillista, kun uutta strategiaa ja sen suuntaviivoja laitetaan kuntoon. Venäjän asuntotoiminta todennäköisesti myydään tai ajetaan alas, mikä tulee lyhyellä aikavälillä todennäköisesti laskemaan ennusteita.

Venäjältä vapautuvat rahat investoidaan Suomen ja CEE:n asuntorakentamiseen. Investoinnit tosin alkavat vasta näkymään kunnolla vuosien 2023-2025 aikana, koska ensi vuodelle asuntojen pitäisi olla jo käynnissä (kuluttajakohteissa). Urakoinnista ja sijoittajatuotannossa voidaan vielä saada lisää volyymeja ensi vuoteen, mutta todennäköisesti isompaa kasvuvaihetta saataneen odottaa ainakin vuoteen 2023.

Infrassa ensi vuosi menee CMD:n tiedoin kannattavuuden korjaamisessa ja pikkuhiljaa kasvuun päästäisiin vuonna 2023. Toimitiloissa muutosprosessi on pidemmällä ja odotamme jo selkeää kasvua ja parempaa kannattavuutta ensi vuonna. Kiinteistökehityksessä pääomia tullaan vähentämään ja Roce-tavoite laski 10 %:iin. Tripla tullaan myymään arviolta 2024, mutta sen tulosvaikutus käyvän arvon muutoksien myötä ei ole oleellinen (arvonnousu/myyntivoitto jo kirjattu). Pääomia se vapauttaa ja antaa paukkuja hankkeiden kehitykselle. Näiden suuntaviivojen perusteella ensi vuonna kannattavuus jää vielä selkeästi alle aikaisempien odotuksiemme ja tavoitetasolle pääsy (6 % EBIT) vaatinee vielä useiden vuosien työn.

Konsensus odotti ennen eilistä, että EBIT-marginaali olisi vuonna 2022 5,8 % ja vuonna 2023 6,2 %, joten näemme, että myös näihin kohdistuu laskupaineita heidän pureskeltua asiaa tarkemmin läpi.

Strategian suunta muuten vaikuttaa mielestämme oikelta ja ydinosaamiseen keskittyminen tuonee tuloksia pidemmällä aikavälillä. Laskeneille ennusteillamme arvostuksen nousuvara tosin on lyhyellä aikavälillä syöty. Osingosta saa hieman tukea, mutta yksistään se ei nyt mielestämme riitä. Merkittävät (50 MEUR) kateheikennykset ja ensi vuonna vielä pinnalla olevat kustannuspaineet aiheuttavat myös omat riskitekijänsä.

15 tykkäystä

Päivityksiä:

Kepler Cheuvreux: Pidä ennallaan, 5,50 € → 5,25 €
Nordea: Osta ennallaan, 6,30 € → 5,80 €

6 tykkäystä

Salkunhoitaja mielestäni summaa asiaa hyvin.

image

Ymmärrän hyvin esimerkiksi Inderesin päivityksen - pari päivää ollut nyt lievää pettymystä. Toisaalta uskon että tässä tapauksessa lähdetään melko varovaisin ohjauksin liikkeelle - ja ennemmin yllätetään jatkossa myönteisesti.

Samoin jos miettii vaikkapa Inderesin analyysiä, on suosituksena päivään “dramaattisen kuuloinen” vähennä. Kuitenkin reiluksi tavoitehinnaksi katsotaan 5,00 € - ja osakekurssi on jo 4,60 €:n tasolla. Koronamontun pohjaan on matkaa noin -15 % - jokainen voi siitä vetää omat johtopäätökset.

Itse teen lisäyksiä, ja hiukan pidennän sijoitushorisonttia. Toki yleensä pettymyksen jälkeen joutuu hetken odottelemaan ennen kuin tunnelma osakkeen ympärillä paranee.

6 tykkäystä

Jotenkin kyllä nyt tuntui taas ihan ok ostopaikalta -5% pudotuksen jälkeen. Voi olla, että putoaa lisääkin vielä, mutta tulipahan ostettua halvemmalla taas osakkeet takaisin, jotka myin Q3 tuloksen jälkeen.

Nyt on kuitenkin fiilis, että jotain tehdään ja tulevaisuudessa on nousua tiedossa. Toivotaan, että tuo venäjän liiketoiminta saadaan myytyä järkevästi sen sijaan, että se vain ajettaisi alas.

2 tykkäystä

@Olli_Koponen Kysyisin vähän tuosta hyväksyttävästä arvostustasoista koskien kaikkia suomalaisia rakennusyhtiöitä.
Jotenkin ei minulle logiikka aukea, kuinka määritellään hyväksyttäviä arvostuskertoimia kullekin yritykselle:
YIT: EV/EBIT 10-14 keskitaso
SRV: EV/EBIT 10-12 ylälaita
Consti EV/EBIT 10-14 keskitaso
Lehto EV/EBIT 10-14 keskitaso

En nyt voi sanoa, että YIT olisi kauheasti vakuuttanut viimeisten vuosien aikana, mutta kyllä mielestäni YIT on huomattavasti vakaammassa kunnossa muihin verrattuna. Nuo muut parhaimmillaankin toipuvat eriasteisista katastrofivuosista ja tälläkin hetkellä ovat ennemmin jossain pisteessä käännetarinaa ja huomattavasti herkempiä huonoille projekteille.

EDIT: Typo

3 tykkäystä

Kyllähän tämä on enemmän yhtiökohtaista jokaisella, vaikka haarukat samantasoisina näyttävätkin. YIT:llä olen maininnut, että, jos hommat alkavat sujumaan, voi kertoimia ruveta nostamaan. Vielä näyttää, että tulostaso ei kestävästi ole oikein löytänyt suuntaa tai uomiaan. YIT on näihin muutamaan nähden ehkä vakaammassa asemassa, mutta toisaalta myös tulostaso on jo paremmalla tasolle, jolloin arvostuskertoimet lähestyvät “normaalia” tasoa, kun taas ison käänteen edessä olevilla saattaa lyhyen aikavälin kertoimet olla korkeitakin. Vähän aikaa sitten esimerkiksi Constissa, kun yhtiön suorittaminen alkoi näyttämään hyvin todistetusti merkkejä, nostimme kertoimia. YIT:ssä tämä voi olla edessä, jos suorittaminen paranee.

9 tykkäystä

Olisiko lasku mennyt jo liian pitkälle?

25.11.2021 15.30.00 - Cision Finland
YIT Oyj : YIT Oyj: Johdon liiketoimet - Tercero Invest AB
YIT Oyj Johdon liiketoimet 25.11.2021 klo 15:30

YIT Oyj: Johdon liiketoimet - Tercero Invest AB

Nimi: Ehrnrooth, Alexander
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liiketoimen päivämäärä: 2021-11-25
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009800643
Liiketoimen luonne: HANKINTA

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 100 000 Yksikköhinta: 4,4682 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 100 000 Keskihinta: 4,4682 EUR

6 tykkäystä