Osakesijoittaminen

YIT Group - Ketju

YIT Oyj : Muutos YIT:n johtoryhmässä
YIT Oyj Pörssitiedote 20.5.2021 klo 8.00

Muutos YIT:n johtoryhmässä

YIT:n hallitus on nimittänyt Pasi Tolppasen, (54, tekniikan tohtori) Infra-segmentin johtajaksi ja YIT:n johtoryhmän jäseneksi. Tolppanen ottaa tehtävän vastaan
viimeistään syyskuun alusta alkaen.

Pasi Tolppanen siirtyy YIT:lle DEN Groupin toimitusjohtajan tehtävästä. Ennen nykyistä tehtäväänsä hän on työskennellyt muun muassa Maintpartner Groupin
toimitusjohtajana sekä Pöyryn Pohjois-Euroopan liiketoiminnoista vastaavana johtajana ja Pöyry Finland Oy:n toimitusjohtajana.

“Infrarakentamisella on merkittävä rooli YIT:n kestävän kaupunkikehityksen strategiassa. Haluamme luoda enemmän arvoa YIT:ssä kasvattamalla omaperusteisten
hankkeiden osuutta projektisalkustamme. Infra-segmentillä on tärkeä rooli näissä hankkeissa. Segmentin tuloskehitys ei ole kuitenkaan ollut tyydyttävällä
tasolla. Pasi Tolppasella on erinomainen kokemus infra-alasta ja näyttöjä tuloksellisesta liiketoiminnan johtamisesta. Luotan, että hänen johdollaan pystymme
vauhdittamaan Infra-segmentin strategian täsmentämistä sekä kehittämään asiakassuhteitamme, parantamaan kilpailukykyämme ja kasvattamaan kannattavaa
liiketoimintaa. Toivotan Pasi Tolppasen lämpimästi tervetulleeksi YIT:lle”, toimitusjohtaja Markku Moilanen sanoo.

“Hyvin toimiva infrastruktuuri on kaiken kaupunkikehittämisen perusta. Juuri nyt on lisäksi käynnistymässä merkittäviä väylähankkeita ja energiamarkkinassa
tapahtuu voimakasta muutosta kestävän kehityksen ajamana. Olen innoissani päästessäni palaamaan juurilleni johtamaan YIT:n infraliiketoimintaa seuraavalle
tasolle”, Pasi Tolppanen sanoo.

Antti Inkilä jatkaa Infra-segmentin väliaikaisena johtajana elokuun loppuun saakka, jonka jälkeen hän palaa tehtäväänsä Asuminen Suomi ja CEE -segmentin
johtajana.

Lisätietoja antaa:
Markku Moilanen, toimitusjohtaja, YIT Oyj
Yhteydenotot viestinnän kautta, puh. 044 743 7536, press@yit.fi

YIT OYJ
Tommi Järvenpää
Sijoittajasuhdejohtaja

1 tykkäys

Aika tehokkaita YIT/Kreate ovat ainakin verrattuna toiseen tarjoajaan, joka tarjosi 1 EUR alle 240 MEUR… YIT/Kreate meni 7,6% alle suunnittelijakonsultin kustannusarvion eli GRK -hinta taisi olla vähän heitto vaikka euron tarkkuudella olikin annettu

Nyt saatu tarjous alittaa suunnittelijakonsultin laatiman kustannusarvion noin 7,6 %:lla.

3 tykkäystä

Kunhan vaan ei ole liian tiukalle laskettu, ja tuota siten vielä kustannuspettymyksiä. Hämmentävän suuri ero tarjouksissa, todella hämmentävää.

1 tykkäys

Varmaan tuossa kruununvuoren silloissa kakkosella on ollut vähän pullea hinta ja puolestaan Kreate/Yit ovat laskeneet todella tiukkan hinnan. Tai sitten yksi kansio on jäänyt laskematta.

1 tykkäys

YIT ja Helsingin kaupunki ovat allekirjoittaneet sopimuksen HITAS-, asumisoikeus-, vuokra-asuntojen sekä pysäköintihallin rakentamisesta kehittyvälle Sompasaaren alueelle Kalasataman läheisyyteen. Kokonaisuuden yhteenlaskettu arvo on lähes 58 miljoonaa euroa, joka kirjataan toisen vuosineljänneksen tilauskantaan.

Sopimuksen piirissä on kolme taloyhtiötä, joihin valmistuu yhteensä 238 asuntoa sekä pysäköintihalli, joka rakennetaan yhteen tasoon pihakannen alle.

Kohteen rakennustyöt aloitetaan kesäkuussa 2021 ja hankkeen arvioitu valmistumisaika on alkuvuonna 2024.

3 tykkäystä

YIT toteuttaa Pirkkalan koulukampuksen

YIT ja Pirkkalan kunta ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen koulukampuksen rakentamisesta. Hankkeen laajuus on lähes 20 000 neliötä ja urakan arvo on noin 43 miljoonaa euroa, joka kirjataan toisen vuosineljänneksen tilauskantaan.

Pirkkalan koulukampukseen rakennetaan tilat alueella olemassa olevien ala- ja yläkoulujen oppilaille sekä varhaiskasvatuksen tiloille. Lisäksi tiloihin tulee nuoriso- ja kulttuuritiloja sekä monitoimitila kokous-, koulutus ja kulttuurikäyttöön.

Rakennustyöt käynnistyvät tulevana kesänä. Koulu- ja päiväkotirakennukset valmistuvat kesällä 2024.

5 tykkäystä

YIT OYJ Sijoittajauutinen 4.6.2021 klo 12:00

YIT toteuttaa Valkealan monitoimitalon elinkaarihankkeen

YIT on allekirjoittanut Kouvolan kaupungin kanssa sopimuksen Valkealan monitoimitalon toteuttamisesta elinkaarimallilla. Rakennettavan monitoimitalon laajuus on noin 10 000 neliömetriä ja sopimuksen arvo YIT:lle on noin 38 miljoonaa euroa, joka kirjataan vuoden toisen neljänneksen tilauskantaan.

Uuteen monitoimitaloon rakennetaan koulutilat perusopetukselle ja varhaiskasvatukselle ja lisäksi sinne sijoittuvat lähikirjaston, nuorisopalveluiden, valmistuskeittiön ja Kymsoten perhekeskuksen tilat. Monitoimitalo tarjoaa myös kuntalaisille ja yhdistyksille ilta- ja viikonloppuaikaan monipuoliset harraste- ja toimintamahdollisuudet.

Elinkaarimallin mukaisesti YIT vastaa monitoimitalon ja sen piha-alueiden kokonaissuunnittelusta, rakentamisesta sekä kiinteistönhoidosta ja ylläpidosta 20 vuoden palvelujakson ajan ennalta sovituin kustannuksin.

Rakentaminen käynnistyy valmistelevilla töillä tulevana kesänä. Monitoimitalo piha-alueineen valmistuu kesällä 2024.

2 tykkäystä
1 tykkäys