YIT sijoituskohteena

Nordean asuntomarkkinakatsaus Q2-2024 – Korkoralli vai pitkä piina?

1 tykkäys

image

:man_shrugging:

18 tykkäystä

Luin saman otsikon. Itse rakentamisessa ollaan siis todella syvässä kuopassa. Onneksi YIT:tä tällä hetkellä taitaa nostaa juuri toivo myynnissä olevien valmiiden asuntojen kaupan piristymisestä.
Ja on kyllä huomattava tavoitehinnan nosto!

12 tykkäystä

Suomen Pankki: Sijoitusasuntolainojen kysyntä elpyy

10 tykkäystä

YIT järjestelee hieman rahoitustaan vihreä rahoituksensa viitekehyksessä.

Käytännössä uudella 100 MEUR:n lainalla korvaa vanhan 100 MEUR:n lainan ja pyrkii muokkaamaan maturiteettia vuodella pidemmäksi. Erona tosin on, että tässä tilanteessa joutuu hakemaan vakuudellista lainaa, kun markkinan ja YIT:n tilanne on mikä on. Positiivista on, että mahdollisesti rahahanat olisivat nyt YIT:n suuntaankin paremmin auki, mikä mahdollistaisi normaalin liiketoiminnan pyörittämisen.

15 tykkäystä

image

Nyt myös Carnegie nosti tavoitehinnan, selkeästi korkeampi EUR 3.70, aiempi 1.90.
Saas nähdä kauanko muilla analyytikoilla kestää huomata että taseen arvo voikin purkautua, kun likviditeettiongelmat näyttäisi olevan lutviutumassa.

6 tykkäystä

Mikään ei muuta sentimenttiä paremmin kuin hinta! :smiley: Näyttäisi ainakin kurssikehityksen perusteella, että markkina alkaisi nojaamaan YIT:n tapauksessa jo hieman pidempään peliin, mitä mekin olemme raporteissamme nostaneet esille:

Nostimme ”pidemmän pelin” esiin alkuvuoden rahoitusjärjestelyn yhteydessä, joka lievensi aika merkittävästi isompienkin järjestelyiden pelkoa. Rahoitusjärjestelyn tullessa ilmoille kurssi ei vielä merkittävästi värähdellyt eikä muu markkina hirveästi suosituksiaan muuttanut.

Lyhyellä aikavälillä näimme, että pohjilta tullut kurssinousu lähemmäs 2 euron tasoa olisi jo riittänyt, mutta olimme siinä ajoituksen suhteen kyllä väärässä ja markkina on nyt jo odotuksiamme enemmän ruvennut diskonttaamaan kurssiin positiivista skenaariota siitä, että markkina palautuu, kämpät menevät hyvin myydyksi ja YIT saa kannattavuutensa jälleen korkealle tasolle. Mikä positiivista niin laskelmiemme mukaan ainakin asuntovarasto on alkanut (odotuksien mukaan) pikkuhiljaa laskemaan Suomen osalta, kun uusiakaan ei valmistu.

Riskeinä on tietenkin, että asuntomarkkinan nyt nähty orastava palautuminen viivästyy edelleen, asuntojen hinnoissa joudutaan tulemaan vastaan (kuten on jo tultukin) ja mm. se että lukuisat alennuskampanjat vielä nakertavat kannattavuutta pitkänkin aikaa. Lisäksi tottakai myös Infran ja Toimitilojen kehityksen tulee edetä oikeaan suuntaan. Hybridillä, VVK:llä ja korollisilla veloilla marinoitu tasekaan ei osakkeenomistajan näkökulmasta ole kovinkaan optimaalinen.

Eli tie 5-6 %:n kannattavuuksiin ja korkeampiin liikevaihtotasoihin (mitä nyt jo hinnoitellaan) ei ole vielä selkeä, ja tällä hetkellä sijoittajat joutuvat odottamaan hillotolppaa usean vuoden päähän väistämättä (ainakin 2027 vuoteen asti). On minun mielestäni myös vaikea nähdä, että kiimavuosina aloitetuista asunnoista saisi samoja kannattavuuksia tällä hetkellä kuin mitä niistä sai 2019-2021, mikä tottakai alentaa koko konsernin potentiaalia vielä hetken. Mutta kyllähän markkinanmuutokset ja sentimentin muuttuminen saa myös miettimään omaa näkemystä uudelleen ja päivitetään sitä tarpeen mukaan tottakai.

26 tykkäystä

Monet maailman parhaat sijoittajat väittävät, että he eivät osaa ajoitusta.

Sitä taustaa vasten “Intrinsic Value” eli “todellinen arvo” analyysin tuloksena on turvallisempi kuin ns. tavoitehinta.

Toki tämä todellinen arvokin voi olla väärä, mutta jos sen takana olevat näkemykset ja perustelut kerrotaan, niin silloin on analyysin lukijan vastuulla, onko hän samaa mieltä näistä oletuksista.

9 tykkäystä

YIT:n jvk sai hyvän kysynnän kertoo hän.
Korkomarginaali 7,5% tälle ja 3kk euribor päälle, vaikka vakuudetkin annettu. Emissiokurssi 100%.

YIT Oyj ("YIT ") laskee liikkeeseen uuden 100 miljoonan euron vihreän vaihtuvakorkoisen senioriehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan ("Uudet Velkakirjat "). Uusien Velkakirjojen maturiteetti on kolme vuotta ja ne erääntyvät 18. kesäkuuta 2027. Uusille Velkakirjoille maksetaan 3 kuukauden Euribor-korkoa lisättynä 7,50 prosentin vuotuisella marginaalilla. Uusien Velkakirjojen emissiohinta on 100 prosenttia. Uusiin Velkakirjoihin kohdistunut sijoittajakysyntä ylitti merkittävästi tarjottavien joukkovelkakirjojen määrän, mikä korostaa sijoittajien luottamusta YIT:hen. Uudet Velkakirjat allokoitiin tasaisesti kotimaisille ja ulkomaisille sijoittajille.

11 tykkäystä

Joku voisi ajatella, että ”myytävä tavara” oli liian halpaa eli tässä tapauksessa maksettava korko liian korkea, kun kerran merkitsijöitä oli jonoksi asti.

Voin olla toki väärässäkin.

1 tykkäys

Lyhyt kommenttimme lainasta:

Viime vuonna karkeasti laskettuna keskikorko rahoituskuluilla oli noin 7,5 %:n tuntumassa, joten nyt noin 11 %:n laina lisää hieman painetta alariville. Viime vuonna rahoituskuluihin “paloi” jo 56 MEUR, mikä oli lähes tuplasti vuoden 2022 määrän (28 MEUR). Iso siis tuloksesta valuu rahoittajien taskuun. Toisaalta vipu myös toiseen suuntaan on suuri, mikäli lainoja saadaan maksettua pois, korkokustannukset laskevat tai lainaa saadaan halvemmalla uudelleenrahoitettua.

19 tykkäystä

Bloombergin terminaalin malli kertoo YIT:n konkurssiriskin, se on 1,8% kahden vuoden tähtäimellä.
Kaikkea sieltä löytyy…

https://x.com/JuhaVaris/status/1800791408791674898?t=pFoGLE4diGK2XX52VhTa4w&s=19

10 tykkäystä

Konkurssiriskiähän YIT:ssä ei tässäkään rakennusalan laskusyklissä ole, mutta kurssiriski kylläkin…
(=lähes vääjäämättömältä näyttävän annin myötä 2025-2026 aikana)

5 tykkäystä

YIT on valittu Tampereen Aleksanterin koulun peruskorjaushankkeeseen projektinjohtourakoitsijaksi, minkä lisäksi YIT toimii hankkeen päätoteuttajana. Hankkeen tilaajana toimii Tampereen kaupunki. Hanke toteutetaan tavoite- ja kattohintaisena yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana, jossa projektinjohtourakoitsija toimii hankkeen päätoteuttajana. Tilaajan määrittämä kustannusarvio projektinjohtourakalle on noin 20 miljoonaa euroa.

Aleksanterin koulu koostuu kolmesta eri aikaan rakennetusta koulurakennuksesta ja on poikkeuksellisen vaativa perusparannuskohde. Rakennukset ja piha-alue ovat suojeltuja kohteita, ja rakennuksiin tehdään mittavia rakenteellisia korjaustoimenpiteitä. Rakennustöiden on määrä alkaa kesäkuussa 2025, jolloin perusparannetut tilat olisivat valmiit elokuussa 2027.

Peruskorjaushankkeessa koulun rakennusten tekniikkaa nykyaikaistetaan ja sisätilat päivitetään vastaamaan nykyajan kouluympäristön vaatimuksia, kunnioittaen samalla rakennuksen historiaa. Myös rakennuksen esteettömyyttä parannetaan. Aleksanterin koulutaloissa toimivat perusopetuksen luokat 1–6 sekä varhaiskasvatuksen esiopetusryhmät, yhteensä noin 550 oppilasta.

Hankkeessa käynnistyy nyt kehitysvaihe, jonka aikana tilaaja, pääsuunnittelija, valittu projektinjohtourakoitsija, suunnitteluryhmä ja käyttäjä suunnittelevat perusparannuksen yhteistyössä sekä määrittelevät projektinjohtourakan tavoite- ja kattohinnan. Toteutussuunnitelmat ja tavoite- sekä kattohinta hyväksytetään kaupungin päätöksentekoelimissä ennen toteutusvaiheeseen siirtymistä.

4 tykkäystä

YIT on solminut urakkasopimuksen Prysmian Group Finland Oy:n kanssa hallirakennusten rakentamisesta ja laajentamisesta yhtiön Kirkkonummen merikaapelien tuotantolaitosalueelle. Urakkasopimuksen arvo on noin 35 miljoonaa euroa ja se kirjataan YIT:n toisen vuosineljänneksen tilauskantaan.

Urakka käsittää neljän hallirakennuksen laajentamisen sekä uuden materiaalivaraston rakentamisen alueelle. Uudet tilat tulevat olemaan pinta-alaltaan 26 000 m2. Urakka sisältää vaativia pohjarakennustöitä, betoni- ja teräsrakennetöitä sekä talotekniset työt. Urakan arvioidaan valmistuvan kesäkuussa 2026.

YIT valittiin kaapelitornihankkeen toteutuskumppaniksi kesällä 2023. Torni saavutti harjakorkeutensa, 185 metriä, viime vuoden lopulla, ja tornin on määrä valmistua kesällä 2025.

Investoinnilla Kirkkonummelle Prysmian Group vastaa energiamurroksen ja siihen liittyvän teknologian vauhdittamaan maa- ja merikaapeleiden kysynnän kasvuun. Suurjännitteisiä merikaapeleita käytetään vihreän siirtymän investointien, kuten merituulivoimaloiden, sähkönsiirrossa.

11 tykkäystä

Tässä on Ollin kommentit tuoreesta hiljaista aikaa edeltävästä sijoittajapuhelusta. :slight_smile:

YIT järjesti keskiviikkona aamupäivällä hiljaista aikaa edeltävän puhelunsa. Puhelussa käytiin läpi kvartaalin aikana tiedotettuja asioita ja markkinatilannetta. Puhelun anti ei aiheuttanut muutoksia ennusteisiimme tai näkemykseemme.

6 tykkäystä

Lisäsopimusta pukkaa, 35M€ arvoinen diili

5 tykkäystä

Yhden ennakkomarkkinoinnissa olevan kohteen hintoja on laskettu. Pelinavaus asuntokaupassa: Suomen suurin rakentaja laski kerrostalonsa kaikkien asuntojen hintoja | Uusimaa | Yle

5 tykkäystä

Suomen Kiinteistönvälittäjien kesän ja alkusyksyn asuntomarkkinaennusteen tulokset on julkistettu.

– Asuntokaupassa toivo herää ja asunnonostajat sekä erityisesti myyjät ovat liikkeellä, mutta vielä on paljon matkaa tilanteen normalisoitumiseen. Neljä vuotta jatkunut vuoristoratamainen kysynnän ja hintojen liike on vieläkin tasoittumassa, kuvailee tiedotteessa SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

Tarjonta lisääntynyt voimakkaasti ja myyjien motivaatio on korkealla.

Viime viikolla julkistettu Tilastokeskuksen kuluttajien luottamus ja asunnon ostoaikomus 12 kuukauden sisällä -indeksit ovat nousseet selvästi nyt jo touko- ja kesäkuussa.

– Tämä on selvä merkki siitä, että nyt alkaa tapahtua asuntokaupassa. Mihinkään hyökyaaltoon ei kuitenkaan kannata uskoa vaan siihen, että kauppa alkaa käydä tasaisemmin ja hinnat eivät enää laske, jatkaa Mannerberg.

5 tykkäystä

OP: Asunto­kauppa Uudella­maalla piristymässä – Näillä alueilla kauppa käynyt vilkkaasti

Käytettyjen asuntojen kauppamäärät nousivat huhti-kesäkuussa alkuvuoteen verrattuna 21 prosenttia Uudellamaalla.

Asuntokauppa on käynyt erityisen hyvin Uudenmaan kehyskunnissa, joissa kauppamäärät nousivat 24 prosenttia alkuvuodesta.

OP Uusimaan mukaan myös asuntolainahakemusten määrissä on nähtävissä kasvua.

Sijoitusasuntoja varten haettujen lainojen määrä on kasvanut jopa kymmenen prosenttia suhteessa edellisvuoteen

7 tykkäystä