Arvo Sijoitusosuuskunta - Kassavirtaa omistajille

Aloitimme tänään @Aapeli_Pursimo 'n kanssa Inderesin ensimmäisen listaamattoman yhtiön (tai itseasiassa osuuskunnan) seurannan. Kohteena on Privanetin listalla oleva Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta, joka nimensä mukaisesti hallinnoi finanssisijoituksista, listaamattomista osakesijoituksista ja listaamatomista velkasijoituksista koostuvaa sijoitussalkkua. Tänään julkaistu laaja raportti Arvosta on luettavissa täältä.

Koska kyseessä on pörssilistan ulkopuolinen seurantakohde, toimintamallimme eroaa hieman normaalista Arvon suhteen. Päivitämme näkemystämme Arvosta kaksi kertaa vuodessa (keväällä tilinpäätöksen jälkeen ja loppukesällä/syksyllä H1-raportin jälkeen). Uutisvirtaa emme kommentoi päivitysten välillä, mutta foorumilla toki keskustellaan ja aina voi kysyä meiltä Arvosta sijoituskohteena. Emme anna Arvolle suositusta ja tavoitehintaa, mutta sen sijaan ilmoitamme näkemyksemme Arvon osuuden käyvästä hinnasta (ei sis. mahdollista likviditeettipreemiota tai sijoitusyhtiöalennusta) ja kommentoimme sen suhdetta Arvon osuuden Privanetissä vallitsevaan markkinahintaan.

Löytyykö yhteisöstämme Arvon omistajia?

37 tykkäystä

Kyllä löytyy ja tuotto on ollut hyvää varsinkin historiassa pääoman palautuksina.Inderesin seurantaan tulo on positiivista ja lisää tuottoa jo pelkällä näkyvyyden lisääntymisellä.

7 tykkäystä

Löytyy. Kiitokset hyvästä raportista ja mukavaa, että tuli listaamaton firma mukaan analyysiin. Tästä sai omille exceleille vahvistusta. Omissa laskuissa käypäarvo noin 3% teidän arviota korkeammalla.

6 tykkäystä

Mitäs ajatuksia muilla siitä, miksi yhtiö on päätynyt ostamaan analyysipalvelua? Vai olisiko ostajana Privanet?

4 tykkäystä

@Antti_Viljakainen miten “seuranta” eroaa “arvonmäärityksestä”? Mielenkiinnolla haluaisin ymmärtää tämän paremmin, koska KPY on hyvin vastaava kuin ARVO (Osuuskunta, ei pörssilistattu jne.). Nopeasti vilkaistuna KPY:stä on julkaisu pari raporttia keskimäärin vuodessa ja uutisiin ei ole reagoitu. Onko Inderesillä eri tuotteet myytynä eri osuuskunnille ja tästä syystä eri palvelu? KPY ostanut arvonmäärityksen ja ARVO ostanut seurannan :wink:

Täältä näyttää ainakin KPY:n arvonmääritykset löytyvän

4 tykkäystä

Eiköhän osuuskunta ole itse ostanut seurantapalvelun. Muistelen ARVO:n toimitusjohtajan puhelleen jossain tapahtumassa, että jotain pitäisiä keksiä kehittämään osuushintaa ylöspäin.

6 tykkäystä

En löytänyt Inderesin raportista ainakaan äkkiseltään mainintaa, mutta miten noiden osuuskorkojen verotus oikein menee tässä tapauksessa? Sovelletaanko noihin tavallista osinkoveroprosenttia (25,5 %) vai mm. S-osuuskunnista tuttua 7,5 prosentin verokantaa?

1 tykkäys

lyhyesti 7,5%.

Pitkästi suoraan verottajalta lainattuna: “Jos osuusmaksun maksaneita jäseniä on vähintään 500, ylijäämästä 25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verovapaata tuloa 5.000 euron vuotuiseen yhteismäärään saakka (TVL 33 e.3 §). Tämä 5 000 euron lievennys on verovelvolliskohtainen ja sen saa vain kertaalleen. 5 000 euroa yli menevästä määrästä 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa.”

Linkki

4 tykkäystä

Olemme tehneet Arvon kanssa sopimuksen, mikä on toki disclaimerissakin mainuttu. Selvyyden vuoksi myös korostan, että luonnollisesti pörssin ulkopuolisten yhtiöiden seurannassa meillä pätee sama logiikka kuin pörssiyhtiössäkin eli tilaava taho ei etukäteen tiedä johtopäätöksiä tai tutkimuksen lopputulosta. :slightly_smiling_face:

Yksityiskohtiin en voi tietenkään mennä, mutta kyllähän nuo Arvon ja KPY:n kanssa sopimamme kokonaispaketit eroavat huomattavasti toisistaan. KPY:lle teemme esimerkiksi huomattavasti tuota julkaistua tiivistelmää kokonaisuutta laajempaa pakettia, mutta käsitykseni mukaan he ovat halunneet julkaista vain tiivistelmää omissa kanavissaan eikä esimerkiksi koko pakettia meidän alustallamme. Molemmissa tapauksessa kyse on kuitenkin käytännössä samantyyppisestä toistuvasta seurannasta eli raportteja tulee sovitulla frekvenssillä, mutta uutisia emme raporttien välissä kommentoi (arvonmääritys ei ole meidän tuotteelle antama nimi).

Listaamattomien puolella meillä on seurannan suhteen tiettyä joustovaraa, sillä yhtiöt (tai tässä tapauksessa osuuskunnat) ja niiden tarpeet ovat hyvin erilaisia (vrt. esim. Arvon varsin laaja ja KPY:n keskittyneempi portfolio). Sen sijaan suosituksen ja tavoitehinnan pohjalta tapahtuvassa pörssiyhtiöseurannassa sapluunamme on rajattu eikä sitä voida käytännössä muokata.

Tätä ei tullut tosiaan käsiteltyä. Mutta onneksi asia ehti jo selvitä!

10 tykkäystä

Sijoitusosuuskunnassa arvon lisääminen omistajillemme on keskeinen asia, mutta myös avoimuus ja läpinäkyvyys ovat meille tärkeitä. Päädyimme tilaamaan Inderesiltä analyysipalvelun, koska se on arvostettu ja riippumaton asiantuntijayritys. Inderes kykenee analysoimaan sijoituskohteemme sekä sijoitussalkkumme kuitenkin yrityssalaisuudet säilyttäen.

Sijoitusosuuskunnallamme on yli 24.000 omistajaa ja tämä palvelu mahdollistaa yhtäaikaisen tiedon jakamisen kattavasti omistajillemme sekä myös sidosryhmillemme.

Vaikka emme ole listattu yritys, käydään jäsenosuuksillamme kauppaa ja ensisijaisesti haluamme auttaa omistajiamme arvottamaan omistuksensa, mutta puolueettoman analyytikon arvio toki mahdollistaa osuuden arvonnousunkin, jos olemme työllämme ansainneet sen.

35 tykkäystä

Sama kuka on ollut aktiivisena osapuolena mutta yhden lapun hinta on noussut sadalla eurolla.Inderes on esille ottamisellaan jälleen tuonut lisäarvoa .

1 tykkäys

Kyydissä ollaan ja mielenkiinnolla seurataan miten koronan varjossa ARVO onnistuu luomaan arvoa osuuksille ja niiden omistajille. Ulkopuolinen analysointi lisää tällaisen oudomman ja epälikvidimmän sijoituskohteen läpinäkyvyyttä. Tähän mennessä sijoittajalta on vaadittu enemmän kotityötä tällaisen kohteen analysointiin ja mahdollisuutta saavuttaa sillä jotain lisähyvää.

2 tykkäystä

Arvo julkaisi tänään sivuillaan tiedotteen viime tilikauden tuloksestaan. Osuuskunnan tulos oli 4,7 MEUR (2019: 4,1 MEUR) ja hallituksen esitys osuuskoron määräksi oli 40 euroa osuudelta (2019: 40e/osuus) eli yhteensä noin 3,3 MEUR. Tämä tarkoittaa noin 70 %:n voitonjakosuhdetta, joka on hieman alle edellisen 6 vuoden keskimääräisen 77 %:n tason, mutta keskellä osuuskunnan tavoitetasoa (60-80 % tilikauden tuloksesta). Yleisesti tulos sekä osuuskorko olivat vakaalla tasolla suhteessa aikaisempiin vuosiin eikä näissä ollut suurempia yllätyksiä.

Lyhyehkössä tiedotteessa numeerista puolta ei avattu muutoin enempää kuin siltarahoituksen osalta, josta saadut tuotot olivat edellisvuoden tasolla noin 0,7 MEUR:ssa. Viime vuonna Arvo keskittyi tukemaan kohdeyhtiöitään koronapandemian keskellä. Tämä tarkoitti käytännössä ainakin, että joidenkin Arvon kohdeyhtiöiden lainaehtoihin tehtiin väliaikaisia helpotuksia, mikä voi näkyä hieman osuuskunnan saamissa korkotuotoissa. Tarkempaa analyysiä näiden tietojen perusteella on kuitenkaan vielä vaikea tehdä ja se siirtyy myöhemmälle keväälle vuosikertomuksen julkaisun yhteyteen.

Uusia sijoituksia tai irtaantumisia Arvo ei ole tehnyt alueellisista tai valtakunnallisista sijoituksista joulukuussa julkaistun laajan raporttimme jälkeen, joka on edelleen ajankohtainen ja luettavissa täältä. Tiedotteessa osuuskunta kommentoi, että uusien sijoitusten toteutukseen koronapandemia on tuonut viiveitä, mutta hankevirran säilyneen vallitsevista olosuhteista huolimatta kuitenkin kohtalaisen vahvana ja potentiaalisia hankkeita on selvitystyön alla.

Helmikuun loppupuolella Arvon listaamattomiin osakesijoituksiin kuuluva Keliber julkaisi tiedotteen 40 MEUR:n rahoitusjärjestelystä Sibanye-Stillwaterin kanssa. Sibanye-Stillwater on suuri (konsernin liikevaihto 2020: n. 7,7 mrd. USD) eteläafrikkalainen jalometalleihin keskittynyt kaivosyhtiö. Tiedotteen perusteella Keliberin järjestelyn mukaista valuaatiota tai vaikutusta Arvon omistusosuuteen ei pysty laskemaan auki. Projektin riskitasoa vahva kansainvälinen toimija laskee mielestämme kuitenkin merkittävästi ja antaa muskeleita investointivaiheen läpivientiin sekä nostaa hankkeen tuotantoon päätymisen todennäköisyyttä selvästi.

7 tykkäystä

Nyt on myös Arvo Sijoitusosuuskunnan vuosikertomus viime vuodelta julkaistu. Se on luettavissa täältä.

4 tykkäystä

Privanet Groupin tänään julkaiseman tiedotteen mukaan yhtiö on tänään allekirjoittanut esisopimuksen Skarta Group Oy:n (ent. Suomen Maastorakentajat) koko osakekannan hankkimisesta. Kauppa on tarkoitus toteuttaa osakevaihdolla, mikä on ehdollinen vielä tehtäville due dilligence -tarkastuksille, Skarta Groupin rahoittajien hyväksynnälle sekä tarvittaville Privanet Groupin yhtiökokouspäätöksille. Yritysjärjestelyn täytäntöönpanon tavoitellaan tapahtuvaksi heinäkuussa 2021, mutta kuitenkin viimeistään Q3’21:n loppuun mennessä. Järjestelyn toteutuessa Privanet Groupin nimi on tarkoitus muuttaa Skarta Groupiksi.

Skarta Group on yksi Arvon merkittävimmistä listaamattomista velkasijoituksista, johon Arvo teki 2 MEUR:n vvk-sijoituksen loppuvuodesta 2019 ja myönsi yhtiölle myös 2 MEUR:n siltarahoituksen vuonna 2020. Yritysjärjestelyn yhteydessä Skarta Groupin velkakirjanhaltijoilla on mahdollisuus konvertoida sijoituksensa uusiksi osakkeiksi Skarta Groupin nykyisille osakkeenomistajille suunnattavaa osakeantia vastaavin ehdoin.

Suhtaudumme mahdolliseen yritysjärjestelyyn positiivisesti Arvon näkökulmasta, sillä vvk-sijoitus tarjoaa mahdollisuuden konvertoida velkakirjasijoitus uuden yhtiön osakkeiksi, jos konversioehdot tyydyttävät Arvoa. Samalla sijoituksen likviditeetti paranisi selvästi pörssilistauksen myötä. Mahdollisen konversion yhteydessä Arvon saama kassavirta sijoituksesta tulee kuitenkin arviomme mukaan laskemaan selvästi ainakin lyhyellä aikavälillä. Vaihtoehtona lienee myös toki se, että Arvo ei halua konvertoida velkasijoitustaan osakkeiksi ja tässä tapauksessa osuuskunta saisikin jossain vaiheessa takaisin velkasijoituksensa pääomat. Yritysjärjestelyn lopputulosta ja sen lopullisia ehtoja sekä Arvon kantaa tietämättä on tässä kohtaa vielä mahdotonta vetää lopullisia johtopäätöksiä.

8 tykkäystä

Julkaisimme Arvosta tänään päivitysraportin, joka on vapaasti luettavissa täältä.

Raportin yhteydessä päivitimme osien summa -laskelmamme parametrit, jonka myötä Arvon käypä arvo ennen sijoitusyhtiöalennusta ja likviditeettipreemiota nousi 102 MEUR:oon (aik. 99 MEUR) tai 1 248 euroon osuudelta (aik. 1 211 euroa/osuus). Tämän takana oli etenkin positiivisesti kehittyneet listaamattomat osakesijoitukset sekä Partneran noin 30 %:n kurssinousu seurannan aloitus -raporttiimme nähden. Tällä hetkellä Arvo on hinnoiteltu Privanetissä noin 40 %:n alennuksella suhteessa määrittämäämme käypään arvoon. Osuuden hinnoittelu ei ole mielestämme haastava, vaikka määrittämämme käypä arvo ei sisällä sijoitusyhtiöalennusta tai likviditeettipreemiota.

Viime vuosi oli kokonaisuudessaan strategianmukainen vakaan kehityksen vuosi Arvolle. Osuuskunnan tavoitteet sijoitusjakauman suhteen ovat ennallaan, missä se tavoittelee varallisuuden jakautuvan tasan omaisuusluokkien (finanssisijoitukset, alueelliset sijoitukset ja valtakunnalliset sijoitukset) välille vuonna 2025. Odotamme Arvon etenevän rauhassa kohti tavoitettaan seuraavien vuosien aikana ja pitäisimme yllättävänä, jos jakaumassa tapahtuisi nopeita muutoksia (finanssisijoitusten osuus 2020 lopussa 61 %).

Arvon kohdeyhtiöille viime vuosi oli vaihteleva ja odotamme saman jatkuvan myös tänä vuonna. Kokonaisuudessaan viime vuosi ja lähivuosien ennusteet kääntyivät kuitenkin listaamattomien osakesijoitusten puolella positiivisen puolelle, mikä näkyi myös sijoituksille arvioimissamme markkina-arvoissa. Ja oli Arvolle kevään aikana muodostunut yksi uusi merkittävä sijoituskohde sopimusvalmistaja Leden Group. Leden Group muodotui, kun Arvon pienehkö alueellinen sijoitus LaserComp ja sen tytäryhtiö Celermec fuusioituivat Ojala-Yhtymän ja virolaisen Favor AS:n kanssa. Leden Groupiin voi tutustua paremmin päivitysraportiltamme, yhtiön kotisivuilta tai täältä. Listaamattomien velkasijoitusten osalta emme näe viime vuoden kehityksen perusteella olennaisia rahoitusriskejä.

10 tykkäystä

Arvo tiedotti eilen, että se on sopinut myyvänsä osuutensa valtakunnallisesta osakesijoituksesta RealMachninerysta Wihuri Oy:lle. Kauppasummaa tiedotteessa ei avattu, mutta RealMachineryn viime vuosien kehityksen valossa emme usko, että Arvo merkittävää myyntivoittoa pääsee myynnistä kirjaamaan. Kauppa vaatii vielä kilpailuviranomaisten hyväksynnät toteutuakseen.

Osuuskunnan sijoitusajaksi jäi lopulta vajaat 3 vuotta, mikä on Arvon tyypillistä 5-7 vuoden sijoitusaikaa selvästi lyhyempi. Tähän arviomme mukaan vaikutti ainakin sopivan ostajakandidaatin kiinnostus (vähemmistösijoituksista keskimäärin hieman vaikeampi irrottautua). Lisäksi keväällä muodostetun Leden Groupin (ml. Arvon suuri rooli tässä) myötä on mahdollista, että osuuskunta halusi keventää teollisuussijoitusten painoa portfoliossaan.

Seuraavan tarkistuspisteen Arvon kehitykseen saamme lyhyen puolivuosikatsauksen yhteydessä, jonka osuuskunta on tyypillisesti julkaissut elo-syyskuun taitteessa.

4 tykkäystä

Arvon puolivuosikatsaus on nyt julkaistu ja se on luettavissa täältä. Konsernin sijoitussalkun jakaumassa ei ollut tapahtunut kesäkuun loppuun mennessä merkittäviä muutoksia edelliseen päivitykseemme nähden. Osuuskunnan tulos H1:ltä oli 4,5 MEUR (2020: 2,4 MEUR), mikä sisälsi Arvo Invest Nordicin maksamat 1,5 MEUR:n osingot sekä 1,0 MEUR osakkuusyhtiöiden tuottoja.

Katsauskaudella useampi siltarahoitus palautui osuuskunnalle ja uutta siltarahoitusta Arvo myönsi yhdelle alueelliselle sijoitukselleen. Kesäkuun lopussa siltarahoitukset muodostivat noin 15 % (n. 7,5 MEUR) alueellisten ja valtakunnallisten sijoitusten salkusta. Osuuskunnan mukaan lainasijoitusten kysyntä on lisääntynyt, mikä tarkoittaa osuuskunnalle kasvavia kassavirtatuottoja seuraavien vuosien aikana.

Katsauskauden jälkeen Arvo on luopunut RealMachinerysta sekä osallistunut Antellin rahoituspakettiin. Lisäksi Arvo ja Suomen Kuntakiinteistöt ovat sopineet uudesta rakennusaikaisesta rahoituksesta Oulunsalon suuralueen päiväkotiprojektiin. Rahoituspakettien kokoluokkaa tiedotteessa ei kerrottu. Lisäksi alueellisen sijoitussalkun kohdeyhtiön Skarta Groupin listautuminen saatiin valmiksi ja Arvon 2 MEUR:n vvk-laina konvertoitiin yhtiön osakkeiksi. Mahdollisista lisäsijoituksista emme ole tässä kohtaa tietoisia. Arvon omistuksen arvo heinäkuun lopun listauksen osakemäärän ja tämän hetken kurssin perusteella on noin 6,8 MEUR, joten sijoitus vaikuttaa ainakin tällä hetkellä erinomaiselta.

Loppuvuoden näkymistään osuuskunta totesi, että taloudellisesti vilkas toimintaympäristö suomalaisessa pk-yrityskentässä tarjoaa mahdollisuuksia myös osuuskunnan kaltaiselle vähemmistö- ja lainasijoittajalle. Tiedotteessa Arvo kertoi myös selvittävänsä aktiivisesti mahdollisuuksia helpottaakseen kaupankäyntiä Arvon osuudella, kun kaupankäynti Privanetin listaamattomien arvopaperin alustalla suljettiin kesäkuussa. Toistaiseksi osuuskunnan toimistolla käsitellään siirtohakemuksia, joissa osapuolet ovat sopineet luovutuksesta keskenään.

8 tykkäystä

Arvo tiedotti perjantaina, että se on sitoutunut ankkurisijoittajaksi tuulivoiman hankekehitykseen (200 megawattia) Pohjois-Pohjanmaalle. Hankkeen taustalla ovat uusiutuvan energian hankekehittäjä Semecon sekä sijoitusyhtiö Korkia. Hankekehitys rahoitetaan Korkain sijoittajien avulla, joihin myös Arvo kuuluu. Arvo on sitoutunut hankkeeseen 3 MEUR:n sijoituksella.

Mielestämme tuulivoimahanke vaikuttaa alustavasti mielenkiintoiselta lisältä Arvon sijoitussalkkuun, sillä markkinoiden kiinnostus uusiutuvan energiantuotannon investointeja on kohtaan on voimakkaassa kasvussa. Sijoituksen tarkempaa tuottopotentiaalia tai pitoaikaa on kuitenkin tässä vaiheessa vielä hankalaa arvioida.

5 tykkäystä

Julkaisimme Arvosta uuden päivitysraportin, joka on vapaasti luettavissa täältä.

Päivitimme osien summa -laskelmamme parametrit ja lisäsimme laskelmaan laskennalliset verovelat heijastelemaan hyvin kehittyneitä sijoituksia ja näistä aikanaan realisoituvia myyntivoittoveroja. Tästä huolimatta Arvon käypä arvo ennen sijoitusyhtiöalennusta ja likviditeettipreemiota nousi 104 MEUR:oon (aik. 102 MEUR) tai 1 266 euroon osuudelta (aik. 1 248 euroa/osuus). Myönteisen kehityksen taustalla oli etenkin hyvin kehittyneet Leden Group ja Skarta Group -sijoitukset (jälkimmäisen myynnit huomioituna). Privanetin sulkeutumisen myötä Arvon osuudelle ei ole olemassa kauppapaikkaa tai markkinahintaa, joten osuuden arvostukseen on tällä hetkellä hankala ottaa kantaa.

9 tykkäystä