Osakesijoittaminen

Assa Abloy: avain lukitusteollisuuden ja kulunhallintaratkaisujen markkinoihin

Ehkäpä yksi aikamme ikonisimmista ja kaikkien aikojen innovatiivisimmista yhtiöistä mielenkiintoisella ja tarpeellisella alalla ansaitsee oman ketjunsa, mikä on meille jokaiselle hyvin tuttu ja minkä tuotteita jokainen meistä käyttää päivittäin.

Assa Abloy (ASSA) on 1994 perustettu globaalisti toimiva johtava kulunhallintaratkaisujen toimittaja (access solutions), jonka kotipaikka on Tukholma, Ruotsi, ja jonka osakkeet on noteerattu Tukholman pörsissä. Yhtiön ehkäpä tunnetuimman tuotteen eli tavallisen lukon siemen sekä lähde on Suomessa keksitty, tänäkin päivänä lukoissa ympäri maailman käytössä oleva innovatiivinen lukitusmekanismi ja sen ympärille rakennettu yritys Abloy, josta kohta lisää. Yhtiöllä on 48000 työntekijää 70 maassa. Vuonna 2020 yhtiö teki n.88mrd SEK liikevaihtoa (-7%), operatiivista tulosta n.12mrd SEK (-20%) ja nettotulosta n.9,2mrd SEK (-18%). Pandemiavuotena romahti liikevaihto ja tulos jonkinverran, mutta nyt yhtiö on taas päässyt kasvuvauhtiin: Ensimmäinen puolivuotis eli H1 liikevaihto oli n.45,5mrd SEK (+8%), operatiivinen tulos n.6,8mrd SEK (+40%) ja nettotulos n.5,5mrd SEK (+67%). Yhtiö on kasvanut tasaisesti orgaanisesti ja yritysostoin pirstaleisella ja fragmentoituneella alalla, ja yhtiö tavoittelee tulevaisuudessa 5% orgaanista kasvua ja 5% epäorgaanista, joten konsolidaatiota tulemme todennäköisesti näkemään myös jatkossa.


HUOM: Lukitus, kulunhallinta- ja turvajärjestelmäala on kaikenkaikkiaan hyvin laaja, monipuolinen, meitä jokaista koskeva, nopeasti kehittyvä, suuren digi- ja älyaskeleen ottanut ala, jossa alan jätti ASSA on todella vahvasti mukana markkinoiden ykkösenä, ellei jopa dominoivana osapuolena, niin tässä ketjussa voidaan keskustella yhtiön lisäksi alasta ja markkinasta yleisestikin sekä tietenkin ASSAn kilpailijoista, eli kaikesta alaan liittyvästä. :+1:


 • Assa Abloy on markkinajohtaja 100mrd usd kokoisella markkinalla
 • markkina-arvo 291mrd sek (n.34mrd usd)
 • nettovelkaa Q2 28,5mrd sek
 • oma pääoma (2020) n.59mrd sek
 • rullaava 12k p/s 3,2x
 • rullaava 12kk p/e 29x

→ 9000 patenttia
→ yli 300 yritysostoa
→ 138% liikevaihdon kasvu 10 vuodessa
→ 107% tuloksen kasvu 10 vuodessa
→ 2800 työntekijää tuotekehityksessä
→ 190 brändiä tai tuotetta portfoliossa
→ yksi maailman sadasta innovatiivisimmista yrityksistä

Tuoteryhmät

 • Mekaaniset lukot
 • Sähkömekaaniset ja sähkölukot
 • Riippulukot
 • Kulunvalvontajärjestelmät
 • Mobiililukot
 • Automaattiovet
 • Ovensulkimet
 • Hätäuloskäynnit
 • Hotellilukot
 • Turvaovet
 • Älykaapit
 • Avainhallintajärjestelmät


Kurssigraafi ja osinko

myynnin jakautuminen
myynti
Liikevaihto, operatiivinen tulos ja osakekohtainen tulos kehitys
kuvaajat tulos ja lv

Lukitusalan ja menestyksen takana suomalainen keksintö

Yhtiön toisen puolen historia on ainutlaatuinen vaikkakin hieman sekava, joten siitä sananen. Yhtiön tunnettavuudesta ja menestyksestä, sekä nykyisestä olemassaolostaan lienee ainakin osittain kiittäminen juuri itsenäistyneessä Suomessa 1918 perustettua Abloyta, joka rakennettiin yhtiön perustajan Emil Henrikssonin 1907 keksimän kiekkohaittasylinterillä toimivan lukon ympärille. Konttorikonemekaanikkona työskennellyt Henriksson sai idean kassakoneen pyörivistä kiekoista keksiä lukon jonka toiminta perustuisi haittoina pyöriviin kiekkoihin. Se toimisi ilman ylimääräisiä jousia tehden siitä varmasti toimivan ja sen tiirikoiminen on ällistyttävän vaikeaa. Mekanismia on lisäksi helppo kehittää jatkuvasti. Syntyi Abloy-lukko, joka oli avain mullistamaan koko lukitusteollisuuden ja joka olisi 1900-luvun innovatiivisimmista ja käytännöllisimmistä keksinnöistä, ja jonka mekanismiin perustuu jokaisen Abloyn lukon toimintaperiaate myös tänä päivänä ympäri maailman.

Keksintö patentoitiin vuonna 1919 nimellä Henrikssonin Patentti Lukko. Lukkojen teollista tuotantoa varten perustettiin Helsingissä Ab Låsfabriken - Lukkotehdas Oy. Myöhemmin yhtiön nimi lyheni muotoon Ab Lukko Oy. Samoihin aikoihin rekisteröitiin yrityksen nimestä juontava tavaramerkki ABLOY.

Loistavasta tuotteesta huolimatta yhtiö ajautui kriisiin 1921 ja muutti nimen hetkeksi Ab Omega Oy:ksi. 1923 Kone- ja siltarakennus Oy ostaa Abloyn (tai Ab Lukko Oyn). Sittemmin 1935 Abloy päätyi Wärtsilän alaisuuteen Wärtsilän ostettua Kone- ja siltarakennuksen. Wärtsilä ostaa 1989 saksalaisen IKON-lukkosylinteriyrityksen, joka ei ollut kannattava toisin kuin Abloy ja tämä tuli olemaan Abloylle kohtalokasta. Myöhemmin monialayhtiö Metra otti Abloyn haltuun, joka jatkoi Wärtsilän toimintaa. Metran tullessa ruoriin päätettiin, että lukkoala ei kuulunut yhtiön ydinbisnekseen. Piti löytää sopiva kumppani, jonka kanssa Abloy voisi jatkaa kasvua. Semmoinen oli ruotsalainen Assa, Securitas-konserin omistama Abloyn kova kilpakumppani, joka oli aluksi keskittynyt saranoiden valmistukseen mutta lähtenyt lukitusalaan yritysostoin 1900-luvulla. Assaa oltiin lähestytty jo Wärtsilän ajoista lähtien useamman kerran yritysosto mielessä, mutta Assa ei kertaakaan suostunut järjestelyihin. Lopulta molemmat yhtiöt, Metra ja Securitas olivat halukkaita yhdistämään nämä kaksi yhtiötä. Kaavailtiin 60/40 omistusjakaumaa, mutta molemmat tähtäsivät 60 prosenttiin. Abloy oli Assaa suurempi liikevaihdolla mitattuna, mutta ilmeisesti Ikon-yritysoston ja sitä seuranneiden raskaiden tappioiden vuoksi Assalla oli vahvemmat talousluvut. Lopulta päädyttiin ratkaisuun, jossa Metra sai 55% uudesta yhtiöstä ja Securitas 45%, mutta Metran pitäisi pienentää omistus 40 prosenttiin vuoteen 95 mennessä. Vuonna 1995, syntyi Assa Abloy AB ja sen pääkonttori nousi Ruotsiin, ja yhtiö vietiin Tukholman pörssiin jo samana vuonna. Nykyään suomalaisten omistus yhtiöstä on hyvin vähäinen, ja Wärtsilä on luopunut kauan sitten Assan osakkeista.
(Lähde: arvopaperi, lukkokeskus, Abloyn kotisivut, wikipedia Suomi)

Markkinat

Yhtiön mukaan kulunratkaisumarkkinoiden koko on 100 miljardia dollaria, joka on kasvanut tasaisesti, kehittyy jatkuvasti ja joka on hyvin pirstaloitunut varsinkin kehittyvillä markkinoilla. Yhtiö sanoo suoraan, että heidän markkinaosuus on matala pirstautuneisuuden vuoksi ja yhtiöllä on merkittävää potentiaalia kasvaa markkinoilla.

Markkinoita ohjaavat trendit:
→ kaupungistuminen
→ turvallisuuden kysyntä
→ kestävä kehitys
→ uusi teknologia
→ paikalliset regulaatiot
(Lähde: annual report 2020)

Strategia

Yhtiöllä on kolme alueellista jakoa;
EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka)
Americas (Pohjois- ja Etelä-Amerikka)
Asia Pacific (Aasia ja Tyynimeri)

Globaalit jakaumat;
Global Technologies
Entrance Systems

Miksi sijoittaa Assa Abloyhyn

Lähde
→ Hyvä teollisuus olla mukana
Yhtiöön kohdistuvat vahvat megatrendit, jotka tukevat tuotteiden kasvua ja kysyntää. Näitä ovat lisääntynyt turvallisuus- ja kestävien rakennusten kysyntä, kaupungistuminen, digitalisaatio, koodien muuttaminen ja paikallisten markkinoiden sääntelyn jatkuvat muutokset. Asiakastarjonta on linjassa perustavanlaatuisten kasvutrendien kanssa ja yleensä vakaat jälkimarkkinat tekevät yhtiöstä vähemmän alttiin monien muiden toimialojen suhdannekysynnälle.

→ Kannattava kasvu
Pitkä kokemus kannattavasta kasvusta. Liikevaihto on kasvanut yli 9% vuodessa viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja oikaistu liikevoittomarginaali on pysynyt vakaana yli 16 prosentissa, lukuun ottamatta pandemian vuotta. Siirtyminen sähkömekaanisiin tuotteisiin antaa mahdollisuutta jatkaa kannattavaa kasvua pitkällä aikavälillä.

→ Johtava markkina-asema
Syvä osaaminen alalla, jota ylläpidetään ja päivitetään jatkuvasti uusilla ratkaisuilla. Kaksi kolmasosaa tuloista syntyy jälkimarkkinoilta, mikä tarjoaa vakaan tulovirran.

→ Investoinnit innovaatioihin
Yhtiö investoi noin 4% liikevaihdosta tuotekehitykseen, joka saattaa antaa kilpailuetua sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

→ Konsolidaatio
yhtiö on ostanut yli 300 yritystä maailmanlaajuisesti sen jälkeen, kun Assa Abloy perustettiin vuonna 1994. Yritykset ovat monissa tapauksissa johtavia palveluntarjoajia omilla markkinoillaan vakiintuneilla asiakaskunnilla ja tuotemerkeillä. Synergioiden saavuttamisen jälkeen on aikomus kasvattaa yrityksiä ja niiden kannattavuutta. Tämä strategia on osoittautunut yhtiön mukaan onnistuneeksi, ja ostetut yritykset ovat integroinnin jälkeen luoneet merkittävää arvoa yhtiön mukaan.

→ Vahva brändi ja laaja tuoteportfolio
→ tehostettu toiminta
→ Aktiiviset kestävän kehityksen aloitteet
Noin kolmasosa tuloista syntyy tuotteista, joilla on elinkaariarviointiin perustuva ympäristötuotedeklarointi (EPD). Vastuullisuus saattaa parantaa kilpailukykyä ja tarjoaa järkeviä yritystuotannon ja tuotekehityksen kannustimia. Yhtiöllä on uusissa tuotteissa tavoitteena minimoida niiden ympäristövaikutukset ja hiilijalanjälki, maksimoimalla samalla kestävyysominaisuudet, kuten energiatehokkuus, tuotteiden elinkaaren pituus ja kierrättää tuotteita käyttöikänsä lopussa.

Tuotekehityksen kulut

Riskit

“Osakenanalyysi” tai yhtiön tarkastelu ei ole mitään, jos ei tarkastella riskejä. Yhtiö on luetellut merkittävimmät riskinsä sijoittajasivuillaan.

Yhtiön merkittävimmät kilpailijat ovat:
Ingersoll-Rand (Yhdysvallat), Stanley Black & Decker, Dorma (Saksa), Kaba (Sveitsi) ja Hörmann (Saksa) sekä lukuisia pienempiä kilpailijoita. Valitettavasti en ehdi analysoida tai tarkastella juuri nyt kilpailijoita, yritän niistäkin koota jotain tänne, sillä kilpailijoidenkin tarkastelu on hyvin olennaista yhtiön ja markkinoiden tarkastelun kannalta.

Isoimmat osakkeenomistajat


Merkittävimmät lähteet: Annual report 2020, Assa Abloyn sijoitajasivut, Assa Abloyn kvartaaliraportit, Abloyn omat sivut, arvopaperi, Wikipedia Suomi.


Oma kommentti:

Sanotaan heti kättelyssä että mihinkään hype-lokeroon tämä yhtiö ei mene. Pikemminkin tämä yhtiö edustaa hyvällä tavalla melko tylsääkin ja (kirjaimellisesti) turvallista toimialaa. Yhtiö ja toimiala vaikuttaa todellakin kiintoisalta, ja oli ilo tutustua tähän yhtiöön ja kaivaa tietoja (käyttäen tähän parin päivän kaikki vapaa-ajat), oppien paljon uutta yhtiöstä ja koko toimialasta. Annan kyllä propsit analyytikoille ja jokaiselle sijoittajalle, jotka jaksaa tonkia itse tietoja yhtiöistä, ja tämäkin oli vasta yhtiön tietojen todella, todella pintapuolista perkaamista eli kaukana mistään syväanalyysistä eikä sisällä edes omia ennusteita tai tulevaisuuden kassavirtojen pyörittelyä. Niin tai näin, olisi kiva kuulla onko foorumilaisilla positiota yhtiöstä ja mitä mieltä olette yhtiöstä, alasta ja kaikesta siihen liittyvästä ylipäätänsä. Oma mielikuva yhtiöstä on, että yhtiö on hyvin laadukas, ehkä laadukkaimpia yhtiöitä Tukholman pörssistä, kuka tietää, ja varmasti myös sijoittajien silmissä laatuleiman saanut, joka tietenkin näkyy osakkeen tämänhetkisessä arvostuksessa. Yhtiön tuotteet ja historia on ainutlaatuisia ja yhtiö on vallannut todella tukevan jalansijan hitaasti kasvavalla, jatkuvan disruption omaavalla ja hyvin voivalla markkinalla. Ei liene epäilystä etteikö yhtiöllä olisi vahvoja vallihautoja. Varmasti mielenkiintoinen sijoituskohde jos hyvällä hinnalla saisi. Tuskin osake mitään tuplia tekee suuntaan tai toiseen kauhean nopeasti, pikemminkin uskon tämän olevan vakaa ja riskiprofiililtaan vähäriskinen sijoituskohde.

Disclaimer: Tekstin kirjoittaja ei ota vastuuta tekstin paikkansapitävyydestä. Lukija on itse vastuussa lukemastaan. Ei sisällä sijoitussuosituksia. Tekstin kirjoittaja ei omista yhtiön osakkeita kirjoituksen julkaisuhetkellä.

62 tykkäystä

Kiitos aloituksesta. En omista yhtiötä, enkä ole ostamassa. Suomessa tosiaan tällä markkina hallussa, kaupoissa riippulukoissa hintava verraten kilpailijoihin, mutta laatukin eri luokkaa, näin kuluttajan näkökulmasta. Abloyn kohdalla olen miettynyt eniten murrosta sähkölukoissa, mikäli/kun tähän kategoriaan iskee kiinni useampia kilpailijoita niin miten Abloyn tarina kehittyy. Isot teknologiafirmat voisivat halutessaan kehittää omat sähkölukot, vaikka biometrisellä tunnisteella. Myös tuo Abloyn suht uusi Pulse-sarja ja Iloqin vastaava (suomalainen kilpailija) on kiinnostava, kun tämä sähkölukko ottaa energian avaimen kääntöliikkeestä.

Suomessa Abloy laittoi muutama vuosi takaperin yhden tehtaan säppiin ja näin ollen Joensuuhun taisi jäädä ainut? Jään seuraamaan keskustelua mielenkiinnolla.

3 tykkäystä

Defensiivinen osake kaikin puolin. Miten lie asiakkuudet puolustusvoimat yms. Isommat pokat?

2 tykkäystä

Tietääkseni on julkisen puolen isot asiakkuudet hallussa mm. poliisi, puolustusvoimat. Tämä seuraava jo vanhakin uutinen liittyen sähköiseen lukitukseen oleellinen kun miettii millaista murrosta lukitukseen tulossa.

Myös Yalen doorman alkaa yleistymään, en ole itse päässyt kokeilemaan, mutta tuon kanssa voi käyttää vaikka kertakäyttöisiä tageja. Myös opiskelija-asunnoissa kätevä kun voi hävittää tagin ja lukkoa ei tarvitse sarjoittaa uudestaan.

3 tykkäystä

Yale-kuuluu Abloy-konserniin, samoin esimerkiksi kulunvalvontajärjestelä Flexim.

4 tykkäystä

Käsittääkseni isoja asiakkaita löytyy; sotilaslaitokset, virastot, koulut, sairaalat, pankit, kriittisen infrastruktuurin turvaaminen jne. ASSA väittää myös olevansa markkinajohtaja julkisten alueiden turvaamisessa. Kaikkia asiakkaita ei suinkaan palvella ASSAn brändillä; esim Ceco, joka kuuluu ASSAlle, on johtava teräsovien valmistaja kaikilla laatustandardiherkuilla. Asiakkaita ja kohteita ovat juurikin valtion virastot, armeijat sun muut sotilashommat, tai mitä tahansa vaikka hotellit ja terveysasemat. Suomessa Certegon asiakkaita muunmuassa julkisyhteisöt mutta ASSA myi tuon Certegon hiljan :S mutta se oli vain yksi esimerkki.

Tuossa asiakkaiden jakaumaa antaan osviittaa;

Yksityiset asiakkaat muodostaa myynnistä vain 25%.

Jälkimarkkinan osuus myynnistä btw 67%… :thinking:

4 tykkäystä

ASSA tosiaan myi hiljan Certegon Nalka Investille ASSA ABLOY sells its Nordic locksmith business CERTEGO to Nalka Invest | ASSA ABLOY

Certego siis toimittaa kokonaisvaltaisia turvallisuuteknologian ratkaisuja, ja on pohjoismaiden johtava turvallisuusratkaisujen toimittaja jolla yli 200meur liikevaihtoa. Varmaankin ASSA brändäsi tämän Certegon alunperin. Certego siis osti yllämainitun Fleximin 2016 jota ASSA on lähtenyt kehittään teknologiallaan ja osaamisellaan paljon, ja nykyään taitaa olla brändätty Abloy Flexim nimellä. Mitenhän tossakin hommat hoidetaan, säilyykö Abloy Flexim jatkossakin ASSAlla ja Certegolle jää vaan myyntioikeus vai vaihtuuko tuon tuotteen nimi, en tiedä. Ei siis mitään hajua

1 tykkäys

Tämä täälläkin mainittu Abloy Pulse on kyllä kieltämättä veikeä lukitusjärjestelmä, vaikka onhan tuo muutaman vuoden jo ollut olemassa. Kyseessä siis järjestelmä, jossa tavallisen näköisellä avaimella avataan ovi mutta avain ja lukkopesä on ohjelmoitu kommunikoimaan keskenään. Avaimen työntöliikkeestä saadaan tarvittava sähköenergia joten erillistä virtalähdettä esim paristoja ei tarvita. Järjestelmän avaimet ovat identtisiä joten sarjoitus on täysin digitaalinen, eli mikä tahansa avain voidaan ohjelmoida mihin tahansa lukkoon. Jos avain hukkuu, hukkunut avain tarvitsee vain kuolettaa eikä tarvitse sarjoittaa koko taloa uudestaaan. Hommaa pyöritetään Accentra -pilvipalvelun kautta, yhtiö laskuttaa käytöstä SaaS-palveluna ja tietojärjestelmää suojataan yhtiön omalla, patentoidulla SEOS-teknologialla.

Tietenkin tämän kokoista lafkaa kun arvioi niin liikkeet markkinoilla ja tuotteilla täytyy olla aika suuria että näkyy osakkeessa. Suomalainen iLOQ muuten toi jo vuonna 2007 ensimmäisenä maailmassa markkinoille järjestelmän, missä lukkosylinterit saavat tarvittavan energian avaimen työntöliikkeestä. Eli ei tämä mitään järin uutta ole. Lähinnä tämä antanee jonkinlaista esimerkkiä mihin lukitusala etenee kokoajan - tuotteet ovat entistä käytännöllisempiä, skaalautuvampia, lisäarvoa ja säästöä tuovia jokaiselle osapuolelle. Ja näköjään SaaS tunkeutuu myös lukitusalalle :grinning_face_with_smiling_eyes: Kun tuota Pulse-järjestelmää miettii niin onhan se tavattoman kätevä, varsinkin jossain opiskelija-asunnoissa missä asukkaita vaihtuu usein ja joku hukkaa avaimen kerran viikossa.

Ja on tuo ekologista. Sitä vastuullisuutta kun muutenkin rummutetaan joka paikassa, niin tämä on ainakin konkreettisesti kestävän kehityksen tuote, kun energiaa taiotaan avaimen liikkeellä, avaimen hukkuessa ei tarvitse koko talon lukitusta vetää uusiksi ja muutenkin pitkän elinkaaren järjestelmä kyseessä.

2 tykkäystä

Muutama kysymys pulse avaimesta.

Onko avaimen sisällä paristo/akku/ joku siru?
Esitteestä saa sellaisen kuvan että, se käy myös ns. Kortinlukijaankin.
Kortinlukija toimii ainakin sähköllä/ akulla.
Entäpä lukkorunko?

Lukkopesä on asia erikseen.

Hyviä kysymyksiä @Tauno_Kataja . Eli siis ei myöskään avaimen sisältäkään löydy paristoja tai mitään energian lähdettä. Jokin siru siellä käsittääkseni on johon tallennetaan tietoja ja joka kommunikoi avainpesän kanssa, joka siis toimii myös digitaalisesti ja jossa on sähköinen sarjoitus, eli sieltä jotain virtapiiriä sitten varmaan löytyy. Niin ikään se pesä saa myös energian avaimen työntöliikkeestä, eli ei paristoja. Eri asia sitten tuo kortinlukija mistä mainitsit. Lukkorunkoon voi sitten asentaa myös tämän Pulse-pesän, eli jos oveen haluaa päivittää Pulsen niin uusi avainpesä vain kiinni, eikä muuta.

En ole koskaan ollut tekemisissä Pulsen kanssa joten minulta ei liian teknisiä kannata kysyä :smiley: jos joku tietää paremmin saa vapaasti puhua. Pyrin puhumaan täällä ASSAsta yleisesti, niinkuin sijoitusmielessä. Alasta sekä markkinoista yleisesti myös yritän välillä jakaa tietoa jos jotain kivaa löytyy ja jos on vaikutusta ASSAan. En pyri keskittymään tuotteiden syvälliseen toimintaan ellei sillä ole merkittävää yhteyttä ASSAn sijoituscaseen, esim sijoitusmielessä oleellisempaa ehkä on tiedostaa, tutkia tai arvioida Pulsen toimintaa yleisesti ja sen tuomia mahdollisuuksia ja muutoksia alalla, ja järjestelmän tietoturvaa että se on pomminvarmaa.

2 tykkäystä

Yhtiö on tehnyt tässä kuussa jälleen pari yritysostoa, kooltaan luokkaa 110-150 MSEK. Mietin vähän pintapuolisesti yhtiön suuntaa ja varsinkin yritysostorintamaa ja siihen liittyviä ongelmia.

Käydään ensin lukuja läpi nopeasti. Kun tuo pandemiavuosi romahdutti selvästi myyntiä ja tulosta, mutta tämän vuoden kummassakin kvartaalissa ollaan selvästi päästy pandemiaa edeltävälle tasolle myynnissä ja tuloksessa, on mielestäni relevanttia verrata tämän vuoden kvartaaleja 2019 vuoteen, koska viime vuoden vertailuluvut ovat todella heikkoja (jotka saavat näyttämään tämän vuoden kasvun todella hurjalta). Verrataan (sulkeissa olevat ovat 2019 verrokkeja)
Q2’21
nettotulos 3,212 (2,562) mrd SEK
operatiivinen tulos 3,589 (3,733) mrd SEK
myynti 23,6 (23,5) mrd SEK

Q1’21
nettotulos 2,253 (2,218) mrd SEK
operatiivinen tulos 3,187 (3,246) mrd SEK
myynti 21,805 (21,5) mrd SEK

Eli myynti on inan korkeampaa kuin 2019 mutta tulos on enemmän vähemmän vähän reippaampaa, operatiivinen tulos vähän heikompaa. Tiedä mistä johtuu mutta voisimme olettaa yhtiön tekevän suunnilleen saman nettotuloksen tänä vuonna kuin 2019 eli reilu 10mrd SEK ja myyntiä 94 mrd SEK.

Yhtiö on tehnyt tänä vuonna 7 yritysostoa käsittääkseni (yritysostosivut), ja niiden koko on vaihdellut 200 MSEK kummankin puolen. Jos yritys tavoittelee 5% epäorgaanista kasvua vuodessa, tarkoittaisi se suunnilleen 4,5mrd sek myynnin kasvua yritysostoin. Tällöin pitäisi tehdä ainakin 20 yritysostoa vuodessa, mielellään enemmän, jotta epäorgaanisen kasvun tavoitteeseen päästäisiin, jos siis kauppojen koko pysyisi tuossa 200msek hujakoissa. Yhtiö ei ole yltänyt vuonna 2019, 2020 eikä tämän vuoden puoliskolla 5% epäorgaaniseen kasvuun.

Tässä on semmoinen pelko, että aiotaan väkisin löytää ostettavaa jotta tavoitteessa pysyttäisiin. Kun yritysjärjestelyjä suoritetaan liukuhihnalta, on lähes taattu että joku järjestelyistä menee toisinaan mönkään. Ei jokainen kauppa voi olla hyvä, eikä jokaisesta voida saada haluttuja synergioita. Sitten se yritys täytyy ajaa sisään tähän jättiyritykseen jne jne. Lisäksi tämä 5% kasvun ylläpitäminen käy joka vuosi entistä haastavammaksi :smiley: Eli tämä kasvu yritysostoin, kasvun ylläpito pitäen kiinni arvonluonnista ja yhtiön isoksi käynyt koko on mielestäni yksi riski. Lohdullista lienee että markkinoilta löytyy kyllä ostettavaa että tuskin sieltä heti loppuu ostoehdokkaat, luulisin.

Muutenkin kauhea jättiläinen tämä ASSA, ei sekään aina hyvä juttu ole. Ei tuo valuaatio silti markkina-arvon näkökulmasta (28 mrd eur vs markkinan koko n. 90mrd eur tai 100mrd usd) mikään hälyttävä ole. Eikä tämän vuoden p/e ole kuin joku 27x näillä oletuksilla ja ensi vuodelle jo suunnilleen 26x. P/B 4x tosin kuulostaa melko korkealle suunnilleen 16% oman pääoman tuottoa tekevälle yritykselle. Mutta äkkiseltään ei tämä mikään hävytön ole hinnaltaan.

5 tykkäystä