CapMan - Onko varoja mistä jakaa?

Kiva kun tulos oli ihan kunnolla plussalla. En minä rupea silti riemusta hyppimään.

Hehkutetaan kuinka hienosti AuM on kasvanut. No onhan se kasvanut, kun ostettiin Dasos jossain määrin kalliilla. Ilman Dasosin ostoa AuM olisi YoY kutistunut!

Inderes kehui varainkeruun onnistumista, kun Infra II tuli valmiiksi. Oliko se sitten millainen onnistuminen, kun saatiin 375 MEUR vs tavoite 400 MEUR?

Palkkiotuottojen kasvu piti olla se pitkän aikavälin arvonluonti? No YoY sekin oli laskussa.

Dasosin ostoa varten printattiin osakkeita ja nyt printattiin henkilöstölle osakkeita, kun ovat suoriutuneet niin hienosti.

“Markkinatilanteen takia erityisesti ulkopuolisten venture capital sijoitusten arvoissa on kuitenkin vielä syytä varautua volatiliteettiin.” :mag: . Tällainen lausunto TJ katsauksessa nostaa vähän kulmakarvoja. Volatiliteettiin varautuminen kuulostaa vähän siltä, että jossain kohtaa alaskirjataan tai tehdään muuten tappiota.

33 tykkäystä

Puun hinta on jatkanut kasvuaan ja lisäksi nähtiin UB:n suuri metsäkauppa. Näkisin nämä positiivisina ajureina Dasoksen ostolle. Jos osto olisi tapahtunut nyt, ehkä hinta olisi ollut vielä korkeampi näiden valossa?Ja jotakin taidettiin mainita että Dasoksen avoimiin rahastoihin on virrannut rahaa. Ristiinmyynnistä ei tullut muistaakseni kysymyksiä webcastissa.

7 tykkäystä

Kasper on tehnyt uuden yhtiöraportin Capmanista. :slight_smile: :gem:

CapMan julkaisi odotuksiamme paremmat Q1-numerot. Tuottosidonnaisista palkkioista johtunut liikevoittoylitys valui kuitenkin vähemmistöjen tulososuuksiin, joten nettotulos oli lähellä ennustettamme. Näkymien osalta yhtiö vaikutti edelleen hyvin optimistiselta erityisesti uusmyynnin suhteen, ja varainkeruun osalta alkuvuosi onkin lähtenyt hyvin liikkeelle.

8 tykkäystä

Evlin analyysi ja tavoitehinnan nosto:

CapMan’s Q1 clearly beat our estimates driven by carried interest and positive fair value changes, but the highlight was still the successful fundraising in Infra II and Growth III.

CapMan’s valuation in our view continues to remain fairly
attractive, with the share of fee-based profitability set to grow.
We note the continued market softness, but the newly raised
funds provide added confidence. We raise our TP to EUR 2.4 (2.2).

8 tykkäystä

Olipahan tyly tuomio!!!
Evli aivan eri llinjoilla!

3 tykkäystä

Inderesillä on ollut 5 vuotta putkeen positiivinen suositus Capmanille
Sauli on kaksi päivää sapattivapaalla, niin Kasper pääsee viimein kertomaan mielipiteensä Capmanista :rofl:

Jos ennusteet toteutuisivat sellaisenaa, niin tästä saisi ~8 % osinkoa vuodessa ja aika matalat tuloskertoimet, joissa voisi olla enemmän nousu- kuin laskuvaraa.

Mutta niin kuin raportissa sanotaan, niin osinkoon ei voi luottaa. Itsekin sijoitain aiemmin Capmaniin, kun piti saada varmaa hyvää kassavirtaa osinkona ja kaikki muu oli plussaa. Sitten osinkopolitiikka heitettiin menemään.

No osingot leikattiin, koska tarkoitus oli panostaa kasvuun! Lopputuloksena meille sijoittajille on tällä hetkellä, ettei saada osinkoja (siis niin paljoa) JA kurssi on sukeltanut. Capman itse teki sen päätöksen siirtää panokset osingosta omaan kasvuun, koska näki sen paremmaksi pidemmän päälle. Mielestäni Indereskin kommentoi muutosta jossain määrin positiivisesti.
Nyt Inderesin analyysi tosiaan antaa ymmärtää, että osingosta ei saada tukea, mutta ei myöskään luoteta yhtiön panostuksiin ja niiden tuottavan tulosta pidemmän päälle :man_shrugging:

25 tykkäystä

Kai se ongelma tässä on että johdolle ja henkilöstölle pitää ilmeisesti maksaa ruhtinaallisesti siitä että jaksavat tulla toimistolle, muuten menevät kilpailijalle, mutta siitä seuraa se että omistajalle ei enää oikein riitä hilloa.

9 tykkäystä

Rapsassa on poikkeuksellisen hyvin purettu auki osien summana yhtiön arvo. Nähdäkseni tuo 2.2€ tavoitehinta on erittäin konservatiivisilla odotuksilla laskettu ja jättää lähinnä vain upsidea arvostukseen mm. seuraavia reittejä:

  • Jatkuvat arvostettu ilman kertaeriä (mikä ihan perusteltua). Lisäksi EV/EBIT x15 kerroin on melkoisen maltillinen lähes varmasta jatkuvasta recurring revenuesta. Vertailuksi US Financial Sector EV/EBITDA ollut 62.5x (https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/vebitda.html)
  • Tuottopalkkiot arvotettu ilman rahastojen kasvua historialliseen pitkän aikavälin trendiin
  • Käypiin arvoihin leivottu “ylimääräinen” -10% riskikorjaus
  • Kuluarvio poikkeuksellisen iso 100M€ - toivottavasti tällaiseen ei ikinä päädytä, kun nykyinenkin kulutaso on jo hälyttävän korkea
  • Mihin omien sijoitusten tuotto on leivottu vai puuttuuko osien summasta kokonaan?

Näyttäisi siltä, että lappua tänään laitaan lyövät eivät ole jaksaneet lukea kuin vähennä-suosituksen. Kuten tuolla rapsassa sanotaan, tässä on tehty nyt hyvin maltillisia oletuksia, joiden pohjalta päädytään neutraaliin arvostukseen. Noita arvausparametreja hieman muuttamalla osakkeen laskennallinen käypä hinta voisi olla äkkiä 10-30% isompi.

Ja kuten tuolla rapsassa myös todetaan: CapMan on mielestämme asemoitunut sektorillaan erinomaisesti (varainhoito + vaihtoehtoiset omaisuusluokat). Jatkuviin palkkioihin pohjautuva kannattavuus on edelleen hyvällä tasolla, mutta näkemyksemme mukaan siinä on edelleen selvää skaalautumispotentiaalia.

20 tykkäystä

Ehkä tässä yhteydessä osuvin otsikko olisi ollut ”Osake on oikein hinnoiteltu”, sillä mitään dramaattista muutostahan tässä ei näkemykseen ole tehty, tylyä tai ei. Ainoastaan kurssi nousi viime raportista (1,94e → 2,10e).

Olen hieman eri mieltä siitä, että tuo tavoitehinta olisi erittäin konservatiivisilla oletuksilla laskettu.

Jatkuville liiketoiminnoille sovellettu 15x EV/EBIT ei mielestäni ole mitenkään erityisen varovainen, sillä kyllähän tuohon tasoon täytyy jo kasvua saada aikaan kannattavasti. Omasta mielestäni tuo on siten varsin realistinen ja se huomioi ennustamaamme kasvua hallinnointipalkkioihin. Matalampikin (tai korkeampi) kerroin olisi täysin realistisin oletuksin perusteltavissa.

Voitonjako-osuustuottojen arvio ontoki puolestaan aavistuksen konservatiivinen, sillä se ei huomioi rahastokokojen kasvun vaikutusta voitonjakopotentiaaliin. Toisaalta ennustamamme 9 MEUR:n kesimääräinen taso vaatii selkeää tasonnostoa historiallisilta tasoilta (7v keskiarvo 4,1 MEUR). Ei tämäkään siis mikään alaraja voitonjako-osuustuotoille ole.

Kokonaisuudessaan oletukset on pyritty asettamaan järkevälle tasolle, jossa on mahdollisuus sekä odotuksia vahvemmalle että heikommalle suoriutumiselle. Tällöin kaikkea potentiaalia ei tarvitse jo sijoitushetkellä maksaa. Tällöinhän sijoittaja kantaisi ainoastaan riskin negatiivisesta kehityksestä ilman optiota positiivisesta yllätyksestä.

Huomaathan, että tuo kuluarvio on konsernikulujen nykyarvo, eli se huomioi kaikki tulevat kulut kumulatiivisesti (diskontattuna toki)

Sijoitustuotot huomioidaan sijoitussalkun käyvissä arvoissa. Käypä arvo sisältää siis oletuksen siitä, että omaisuuserä tuottaa sen tuottovaateen verran. Mielestäni tuo pieni leikkaus tasearvoihin on perusteltu, sillä listaamattomien omaisuuserien arvonmääritykseen ei ole ulkopuolelta näkyvyyttä. Tämä oletus voi toki osoittautua turhan varovaiseksi, mutta tämä varmasti saadaan selville korkokehityksen tasoittuessa.

Osinkopolitiikkaa muutettiin, koska CapMan halusi enemmän liikkumavaraa voitonjakoon. Tuolloin yhtiö korosti tulosinfossa ja haastattelussamme, että kumulatiivinen voitonjako ei oleellisesti muutu strategiakauden aikana, mutta jaksotus muuttuu kasvaneen liikkumavaran myötä. Lykkääntyneet irtaantumiset sijoituksissa olisivat saattaneet johtaa tilanteeseen, missä aiempi voitonjako supistaa taseen liikkumavaraa tarpeettoman paljon yritysjärjestelyjä ja/tai muita kasvupanostuksia ajatellen. Orgaanisen kasvun osalta pääomia tarvitaan lähinnä sijoituksiin, sillä uuden rahaston perustaminen vaatii tyypillisesti rahallista panostusta hallinnointiyhtiöltä.

Osinko on edelleen olennainen tuottokomponentti tuloskasvun ohella, mutta tuotto-odotusmallin käyttö käy astetta vaikeammaksi, kun odotettavissa on merkittävää heiluntaa vuosien välillä. Arvonmäärityksen näkökulmasta tämä suosii osien summa -menetelmää.

Nykyiset ennusteemme puolestaan odottavat yhä ihan reipasta kasvua hallinnoitavissa asiakasvaroissa, joten mitään olennaista muutosta ei tämän osalta ole näkemyksessämme tapahtunut.

33 tykkäystä

En jaksa perehtyä tarkemmin mutta mihin viitattiin sillä että “liikevoittoylitys valui kuitenkin vähemmistöjen tulososuuksiin”?

Kiitos vastauksesta.
En minä ainakaan ole mitenkään vetänyt hernettä nenään, kun Inderes suosituksen puolella käänsi kelkkaansa :slight_smile:

Analyysejä ja perusteluja on vain usein mielenkiintoista seurata.

Viimeksi Inderesillä oli negatiivinen suositus 2019 vuonna.

kuva

Kurssi oli toistuvasti yli 3 euron ja näkemys oli positiivinen. Nyt 2 euron kieppeillä näkemys onkin negatiivinen :man_shrugging:

Aiemmin tosiaan tavoiteltiin tuota tasaisesti nousevaa osinkoa
kuva

Nyt “Tuolloin yhtiö korosti tulosinfossa ja haastattelussamme, että kumulatiivinen voitonjako ei oleellisesti muutu strategiakauden aikana” ja Inderes tuntuu uskovan, kun katsoo ennustetta


Eli Inderesin ennusteissa neljän vuoden aikana Capman jakaa osinkoa 0,70 € vs ~2 € kurssi. Ei sillä taida olla kauehasti väliä minä vuonna maksetaan kuinkakin paljon osinkoa.
Jos seuraavan neljän vuoden aikana maksetaan 0,7 € osinkoa ja tämän hetken kurssista jää “jäljelle” 1,3 € hintaa ja sen jälkeen Capman tekee kestävästi vähintään tuollaisen 0,19 € EPS vuosittain, niin ei osaketta mielestäni voi näillä ennusteilla kalliiksi väittää.

19 tykkäystä

Tsekkasin verokoneesta Capmanin johtoryhmän verotietoja.

On siellä tosiaan aika poskettomia kompensaatioita rooleille jotka eivät ole missään suhteessa firman kokoon.

Toki henkilöstölle tulee maksaa ja parhaille kunnolla mutta jotta tämä ei jää teorian tasolle niin kysyn että miksi tämän kokoisen firman henkilöstöjohtajan pitää tienata yli puoli miljoonaa (600k)?

Tällaisia kompensaatioita samassa funktiossa ei ole kuin oikeasti isoissa pörssiyhtiöissä joissa puhutaan kymmenistä tuhansista nupeista ja hyvin monimutkaisista operaatiosta henkilöstöpuolella.

Voisikohan Pia Kåll laittaa kustannustalkoot pystyyn jotta osakkeenomistajallekin olisi tästä hommasta jotain iloa? Työmaata ja potentiaalia on jos vain halua löytyy.

73 tykkäystä

100k€ kerätty Tukikummeille! Pienistä puroista isot meret jne.

9 tykkäystä

EU-tuomioistuimen julkisasiamiehen ratkaisuehdotus kumoaisi aiemman perintäpäätöksen jonka perusteella Capman Infra maksoi 59 M€ Helsingin kaupungille.

Edit: CapMan Infran AUM on n. 600M€ eli 59M€ on merkittävä summa tuolle rahastolle.

11 tykkäystä