Caverion - Onko käänteestä riittävästi todisteita?

Erittäin, erittäin epätodennäköistä että lunastushintaa nostettaisiin tilanteessa, jossa ostotarjousprosessin aikana tehtiin jo useita nokituksia ja yhtiön isot ammattimaiset pääomistajatkin päätyivät osakkeensa myymään. Itse en näe mitään syitä miksi lunastushintaa tultaisiin nostamaan, tämä kun on yleensäkin tosi harvinaista.

Mutta se on tietysti selvää, että jos laput myy nyt laitaan niin lunastusmenettelyn aikana kertyvät korot (korkolain mukainen viitekorko + 3%) jäävät saamatta. Tällä hetkellä tuo korko on 7,00% p.a. Jos osakkeet jäivät siis “jumiin” salkkuun eikä rahoille varsinaista tarvetta ole muutamaan kuukauteen, niin kannattaa niistä kiinni pitää.

3 tykkäystä

Jep, korkorahastoista siirsin Caverionin lunastuskorkoon, 7,5% p.a. niin kauan kuin sitä kestää :wink:

2 tykkäystä

Homma etenee

Mistäs päivästä lähtien tuota korkoa pakkolunastettaville osakkeille maksetaan? Joko siis kertyy vai vasta siitä alkaen kun välimiesoikeus tehnyt päätöksen?

" 7 §

Lunastushinnan määrittäminen

Osakkeen lunastushinta on määritettävä välimiesmenettelyn vireilletuloa edeltävän ajankohdan käyvän hinnan mukaan. Lunastushinnalle on maksettava vuotuista korkoa siitä lähtien, kun kolme viikkoa on kulunut välimiesten hakemisesta, korkolain 12 §:ssä tarkoitetun kulloinkin voimassa olevan viitekoron mukaisesti lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. (29.12.2022/1337)"

“Crayfish BidCo Oy (“Crayfish”) on 28.11.2023 päivätyllä hakemuksellaan Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle käynnistänyt Caverion Oyj:n (“Caverion”) vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn aloittamalla osakeyhtiölain 18 luvun 3 §:ssä tarkoitetun välimiesmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki Caverionin liikkeeseen lasketut ja ulkona olevat osakkeet.”

Käynnistetty 28.11.2023 → korko juoksee 19.12.2023 alkaen.

19.-31.12.2023 7,0% ja 1.1.2024 alkaen 7,5%.

Saattaa olla tyhmä kysymys, mutta kysyn silti :smile: Verotetaanko tämä viivästyskorko pääomatulona vai samalla tavalla kuin esimerkiksi pankin maksama talletuskorko (30% aina ja pankki pidättää)? Ja samalla jatkokysymys: jos viivästyskorko verotetaan pääomatulona, niin tekeekö maksaja ennakonpidätyksen?

Verotetaan pääomatulona, ei ennakonpidätystä.

" Ennakonpidätystä ei ole Verohallinnon päätöksen mukaan toimitettava myöskään seuraavista suorituksista riippumatta siitä, kuka on suorituksen saaja tai maksaja:

  • viive- ja viivästyskorosta (mm. viivästyneestä palkkasaatavasta);"
1 tykkäys

Ainakin Nordnet on pidättänyt lunastuksien yhteydessä maksetuita koroista ennakonpidätyksen. Laskelmassa on omalla rivillään bruttokorko lisättynä ja seuraavalla rivillä ennakonpidätys vähennettynä.

Minulla oli käytetty oletuksena hankintameno-olettamaa 20% verotuksessa. Näytti että olisin tehnyt Caverion myynneillä huomattavasti paremmat voitot. Nämä meinaan oikaista. Olkaa tarkkoina.

“Caverionin välitön omistusrakenne säilyy ennallaan, eikä yhdistyminen näin ollen vaikuta käynnissä olevaan vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyyn. Tritonin ja Caverionissa määräysvaltaa käyttävän Crayfish BidCo Oy:n tarkoituksena on poistaa Caverionin osakkeet Nasdaq Helsingin pörssilistalta niin pian kuin tämä on käytännössä mahdollista. Pörssilistalta poistamisen arvioidaan tällä hetkellä tapahtuvan vuoden 2024 toisen neljänneksen aikana.”

5 tykkäystä

Miten on tämän lunastuksen kanssa . Pitääkö tässä itse tehdä jotain vai hoituuko kaikki automaattisesti “itsestään” ja rahat tulevat tilille ?
Ei ole itsellä Caverion osakkeita mutta kuolinpesällä on ja unohtuivat salkkuun kun jäi se hyväksyntä viime vuonna tekemättä.

Ei ole aiempaa kokemusta lunastuksien kanssa kun ei ole kohdalle sattunut.

Ei tarvi tehdä mitään, lunastushinta+korot maksetaan sitten aikanaan.

Kiitos vastauksesta. Tuollainen käsitys oli itselläkin mutta piti vielä varmistaa.

Noin reilu viikko sitten tuli Crayfish Bidcolta kirjattu kirje joka olisi pitänyt Postista hakea ja sitä varten olisi pitänyt tehdä valtakirja yhdelle kuolinpesän osakkaalle ja tämän sitten mennä perukirjan ja valtakirjan kanssa hakemaan se Postista . Jätettiin hakematta. Todettiin että ei ole kuin joku info juttu eikä sen takia aleta valtakirjoja tekemään. :grinning:

Onko kellään tietoa mikä tilanne tämän lunastuksen kanssa on? Missä kohtaa on yleensä laitettu kaupankäynti poikki?

Lunastajan vaatimukset käsitellään välimiesoikeudessa, jossa ratkaistaan lunastusoikeuden olemassaolo ja vähemmistöosakkeenomistajien osakkeiden omistusoikeuden siirtyminen kantajalle välimiesoikeuden hyväksymää vakuutta vastaan.

Välimiesoikeus pyrkii antamaan käsittelyratkaisun viimeistään 2.5.2024.

Oma arvio on, että kaupankäynti osakkeilla loppunee aikaisintaan 3.5.2024, ja tällöin lunastus ja vastikkeiden maksaminen riidattoman hinnan ja koron osalta voisi toteutua 8.5.2024.

Riidanalaisen osan korvaushinnasta käsittely jatkuu ja lopullinen päätös tullee vuoden loppuun mennessä - oma veikkaus elokuu - marraskuussa.

1 tykkäys

Sama arvaus kaupankäynnin keskeyttämisestä, eli Vapun jälkeen 2-3.5.2024 voisi olla keskeytys, mutta rahojen kilahtamisesta tilille näkemykseni (kokemukseen perustuen) vähän eroaa. Nopeimillaan rahat on tähän mennessä tulleet n. 20 päivässä (esim. Avidly, Kotipitza) kaupankäynnin keskeytyksestä ja hitaimmillaan se on vienyt jopa 100 päivää (esim. Next Games, Basware).

1 tykkäys

MisterWiller, joo samat havainnot aikaisemmista lunastuksista, mutta nuo mainitsemasi lunastukset tapahtuivat ennen lunastettavien suojaksi luotua “korkopiiskaa” ja lunastaja on nyt myös maksukykyinen.

Mutta katsotaan, miten käy.

1 tykkäys

Jep, katsotaan miten käy. Korkopiiskasta puheen ollen, niin noista mainituista Avidlyn lunastuksesta maksettiin jo ihan käypänen korko (13.4.2023), mutta noista muista kolmesta ei vielä tarvinnut korkoa maksaa. Viimeisin “rahastettu” lunastus oli Rovio helmikuussa 2024 ja siinä kaupankäynnin keskeytyksestä rahojen maksuun kului 26 päivää.

2 tykkäystä

Onko jollain kokemusta, mitä käy Nordnetin antamalle vakuusarvolle kaupankäynnin keskeytyksen ja rahojen maksun välissä? Säilyykö vakuusarvo vai katoaako se salkusta?

Caverionin vakuusarvo kaupankäynnin loputtua

Lunastetuilla osakkeilla (redemption share) vakuusarvo tyypillisesti rinnastetaan listaamattomaan osakkeeseen ja vakuusarvo on nolla.

Näin ei tarvitsisi olla, mutta tähän varautuisin.