Dovre Group - Käänne on tapahtunut

Sen sijaan Ruotsin puolelta investointeja on putkessa merkittävä määrä. Suvic on avannut projektiputkea sinne suuntaan ja tämä todennäköisesti tasoittaa kausittaista vaihtelua eri maiden välillä.

EVLIn aamuraportin kommentit laajentamisesta

Dovre: Suvic laajenee Ruotsiin

Dovren uusiutuvan energian rakentaja Suvic Oy on allekirjoittanut kahta ruotsalaista tuulipuistoa koskevan esisopimuksen, jatkaen neuvotteluja kyseisten puistojen suunnittele ja toteuta –urakasta. Hankkeen tilaajana toimii uusiutuvaan energiaan ja energian varastointihankkeisiin sijoittava Renewable Power Capital (RPC). Esisopimus kattaa suunnittelua, maastotutkimusta ja valmistelevia tielinjoja Storhöjdenin ja Vitbergetin tuulipuistoille, jotka ovat osa Hight Coast -hanketta. Tuulivoimaloita on suunniteltu rakennettavaksi yhteensä 46 kpl, joista Storhöjdeniin sijoittuu 22 kpl ja Vitbergetiin 24 kpl. High Coast hanketta koskevan sopimuksen, jonka arvioitu arvo olisi noin 50 milj. euroa, toteutuminen riippuu vielä RPC:n lopullisesta investointipäätöksestä. Toteutuessaan sopimuksen liikevaihto tuloutetaan lähes kokonaisuudessaan vuonna 2024, eikä se täten vaikuta Dovren vuoden 2023 ohjeistukseen mutta olisi merkittävä ajuri ensi vuodelle. Ilmoitus Ruotsin tuulivoimamarkkinalle laajenemisesta ei tullut erityisen suurena yllätyksenä, sillä Suvic on jo pitkään kertonut aikovansa jossain vaiheessa lähteä mukaan markkinalle. Yhteensä Ruotsissa on parhaillaan luvitettuna noin 19 TWh verran rakentamatonta tuulivoimaa. Vuonna 2022 Ruotsin tuulivoiman vuosittainen energiantuotanto oli noin 33 TWh ja vuonna 2025 sen odotetaan olevan Swedish Wind Energy Associationin (SWEA) viimeisimmän ennusteen mukaan jo 52,6 TWh. Ruotsin teollisuus, etenkin maan pohjoisosissa, kaipaa uusiutuvaa energiaa vihreään tuotantoon eikä suunniteltujen tuulipuistohankkeiden mahdollinen rahoitus ole suuressa kuvassa ongelma. Ruotsi tarjoaakin Suvicille merkittävää pitkän aikavälin potentiaalia ja yhtiöllä on jo tällä hetkellä tiedossa paljon tavoiteltavia vireillä olevia hankkeita. Suvicin hankereferenssit Suomesta ovat tehneet yhtiötä tunnetuksi eri toimijoille pohjoismaisilla markkinoilla, joten kynnys saada uusia tilauksia Ruotsista on suhteellisen matala. Pidemmällä aikavälillä laajempi maantieteellinen peitto auttaa myös vähentämään vuosittaista liikevaihdon vaihtelua, sillä yksittäisten alueiden tuotantomäärät saattavat olla ajoittain riippuvaisia tietyistä pullonkauloista kuten esimerkiksi riittävästä siirtokapasiteetista.

14 tykkäystä
3 tykkäystä

Sama vielä suomeksi ja vähän kattavammin

Parit lainaukset mukaan artikkelista:

“Kyseisen datakeskuksen lämmöntalteenoton mittakaava on Suomen ja koko maailmankin tasolla ainutlaatuinen. Urakka täydentää erinomaisesti Suvicin hiilineutraalin energiarakentamisen palveluvalikoimaa, johon tuulivoiman infrarakentaminen on kuulunut jo pitkään, ja jota myös teollisen kokoluokan aurinkovoimaloiden kokonaisratkaisut tukevat”, Suvicin toimitusjohtaja Ville Vesanen kertoo mittavasta hankkeesta.

Lämpöakku toimii kaukolämmön puskurivarastona. Kaukolämpöä voidaan tehdä datakeskuksen hukkalämmön ohella itsenäisesti myös ilma-vesilämpöpumpuilla sekä sähkökattiloiden avulla. Hukkalämmön kierrättämisellä on huomattava ilmastovaikutus, sillä datakeskuksen hukkalämmöllä voidaan korvata merkittävä osuus alueen Fortumin kaukolämpöverkon energiantarpeesta. Lämpöä laitoksen on tavoitteena tuottaa lämmityskaudelta 2025-2026 alkaen.

10 tykkäystä

Dovre Group Oyj Lehdistötiedote 29.9.2023 klo 15.30

Dovre Groupin Norjan toiminnot, eli Dovre Group Energy ja Dovre Group Consulting, ovat joutuneet virushyökkäyksen kohteeksi yhdellä palvelimellamme Stavangerissa

Teemme tiivistä yhteistyötä IT-kumppanimme kanssa valmiussuunnitelmamme parissa ja olemme saaneet jo sähköposti- ja toimistojärjestelmät turvallisesti käyttöön. Kohteena oleva palvelin sisältää osan talousjärjestelmistämme ja hakemistoistamme. Vaikutus konsultteihimme ja asiakkaisiimme on rajallinen, koska suurin osa konsulteistamme Norjassa työskentelee asiakkaidemme organisaatioissa käyttäen heidän IT-järjestelmiään. Suurin haasteemme on sisäiselle hallinnollemme koituva ylimääräinen työtaakka.

On liian aikaista arvioida muita taloudellisia seurauksia, nyt keskitymme turvaamaan palveluidemme häiriöttömän toiminnan vastuullisen IT-toimittajamme Tietoevryn avulla.

Dovre Group on ilmoittanut mahdollisesta tietoturvaloukkauksesta Norjan tietosuojaviranomaiselle, Norjan kansalliselle turvallisuusviranomaiselle ja paikalliselle poliisille Stavangerissa.

Lisätiedot:

Dovre Group Oyj
Arve Jensen
Toimitusjohtaja
Puh. +47 90 60 78 11

2 tykkäystä