Eezy sijoituskohteena (ent. VMP)

Näkisin, että ei tässä uuden toimitusjohtajan piikkiin voi oikein mitään laittaa. Hän aloitti kesällä ja käytännössä tilanteessa, jossa markkina alkoi sulamaan alta. Tämmöisessä liiketoiminnassa tuon tilanteen korjaaminen pikaisesti on vaan yksinkertaisesti hyvin hyvin vaikeaa.

Uuden strategian julkaisu on lykkääntynyt, mutta ei tässä mistään poikkeuksellisesti ajasta puhuta. Kattokaa vaikka kuinka pitkälle Kamux asetti uuden strategian julkaisun. Mun mielestä pääasia on, että hommat tehdään perusteellisesti ja lopputulos on se mitä pitää arvioida. Tässä kokonaisuudessa pari kuukautta ei mielestäni ole olennainen asia.

Itse arvioin tarkemmin nykyjohdon tekemisiä, sitten kun uusi strategia tuodaan esiin. Sen jälkeen toteutus sitten määrittää suunnan. Samaan aikaan on mun mielestä selvää, että ei kukaan tässä liiketoiminnassa pysty mitään amerikan temppuja tekemään, jos markkinalta putoaa pohja. Tulostason korjaantuminen vaatii siis järkevää strategiaa, mutta myös parempaa markkinatilannetta.

13 tykkäystä

Eezyn tulos tulee ulos torstaiaamuna, ja tuloswebinaari iltapäivällä.
Ehkäpä saamme strategiapäivityksen samaan syssyyn.

Uusi talousjohtaja onkin muuten toimialalta, johon nykyinen TJ ilmaisi että ei olla nyt läsnä, mutta joka voisi olla mielenkiintoinen laajentumisalue henkilövuokrauksen suhteen. Jonkinlainen hankinta osakevaihdon kautta saattaisi tulla kyseeseen, koska nykyisellä korkotasolla rahaa ei kannata lainata, ja toisaalta Nohon omistukset eivät pääomistajille täysmääräisenä kelvanneet edes 1,42 EUR hintaan. Anti nykyisellä arvostustasolla ei tule kyseeseen oikein kuin pakon edessä, ainakin jos katsoo Finnairin ja Duellin suhteellisesesti mitattuna suurantien esimerkkiä.
Uusi talousjohtaja on muuten ollut myös Eezyn edeltäjän eli VMP:n hallituksessa 2018-19.

6 tykkäystä

Huomenna torstaina tulee tulos, ohessa Petrin arviot.
EPS 3c jonka tietenkin toivoisi näkyvän, mutta jotain saneerausta taisi olla 4Q2024 joten tuleekohan tuotakaan kun raksapuoli ja teollisuuspuoli kyntävät? No kohtahan tuo nähdään. Osinko nollille.

Kurssi painui tulospäivän aattona jopa 1,38 EUR asti, liekö jollain erikoistietoa vai Nohon 1,42 EUR myyntien jämiä tuupattiin ulos? Keskihinta päivän kaupoille 1,40 EUR, vaihto 40kEUR

Vuodelle 2024 - Inderes odottaa liikevaihdolle -6% ja tulos vakaan heikko. Ehkä jäämme ilman ohjeistusta? No toivottavasti jotain osaisivat arvioida.

Vaikeasti ennakoitavan markkinatilanteen ja viime vuosien tulosvaroitusten jälkeen emme olisi yllättyneitä, mikäli yhtiö ei anna ohjeistusta vuodelle 2024. Ennusteissamme odotamme yhtiön vuoden 2024 liikevaihdon supistuvan 6 % 208 MEUR:oon ja operatiivisen tuloskehityksen olevan käytännössä vakaata

image

7 tykkäystä

Aivan karmea tulos Eezyltä. Liikevoitto miinukselle, ei ohjeistusta eikä osinkoja.

Loka–joulukuu 2023

 • Liikevaihto oli 52,1 milj. euroa (62,2 milj. euroa loka–joulukuussa 2022). Liikevaihto laski 16 %.
 • Käyttökate oli 3,6 milj. euroa (4,6).
 • Liikevoitto oli -0,7 milj. euroa (2,7) ja oli -1,3 % liikevaihdosta (4,3 %). Liikevoittoon sisältyy 2,3 milj. euron arvonalennus tavaramerkeistä ja asiakassuhteista.
 • Osakekohtainen tulos oli -0,06 euroa (0,08) osakkeelta.
 • Kauden aikana toteutettiin kannattavuusohjelma ja käynnistettiin strategian uudistaminen.
 • Tulokseen sisältyy noin 0,8 milj. euroa työsuhteiden päättymisiin liittyviä kustannuksia.

Tammi–joulukuu 2023

 • Liikevaihto oli 219,0 milj. euroa (247,6 milj. euroa tammi–joulukuussa 2022). Liikevaihto laski 12 %.
 • Käyttökate oli 14,5 milj. euroa (18,2).
 • Liikevoitto oli 4,0 milj. euroa (10,0) ja oli 1,8 % liikevaihdosta (4,0 %). Liikevoittoon sisältyy 2,3 milj. euron arvonalennus tavaramerkeistä ja asiakassuhteista.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,29) osakkeelta.
 • Tulokseen sisältyy noin 1,1 milj. euroa työsuhteiden päättymisiin liittyviä kustannuksia.
2 tykkäystä

Tässä aamun pikakommentti Eezy Q4-aamutulos: Yllätyksetön Q4 ja päivitetty strategia sekä taloudelliset tavoitteet - Inderes

Liikevoittoa rasitti alaskirjaus ja operatiivisesti Q4 meni aavistuksen odotuksia heikommin, mutta ei luvut sisältänyt olennaisia yllätyksiä. Ohjeistuksen antamatta jättäminen ja osingon nollaantuminen taas oli mielestäni varsin odotettua tässä tilanteessa.

8 tykkäystä

Ohessa linkki uudistettuun strategiaan.

Sanoisin, että ?edessä loistava tulevaisuus? :grinning:
Erityiset pisteet tuosta “AI”:n mainitsemisesta, toivottavasti joku rampa botti tarttuu tähän…

Vähän tarvisi lihaa luitten ympärille, ja näyttöjä markkinoiden vakuuttamiseksi.
@Petri_Gostowski , jos tulee haastis tai osallistut iltapäivän tulosesittelyyn niin tästähän on hyvä kysyä lisää. Millä välitavotteilla 2024/5/6/7/8 aiotaan suorittaa. Helppo on lupailla kaikenlaista viiden vuoden päähän.

Eezy Oyj:n hallitus on hyväksynyt yhtiön päivitetyn strategian ja pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuosille 2024–2028. Uuden strategian myötä Eezy keskittyy asiakkaidensa henkilöstöön, johtamiseen ja yrityskulttuurimuotoiluun liittyvin palveluihin. Yhtiö hakee liikevaihdon ja kannattavuuden kasvua erityisesti teknologian ja tekoälyn hyödyntämisestä Henkilöstöpalvelut-liiketoiminta-alueella.

Eezyn pitkän aikavälin tavoitteet strategiakaudelle tähtäävät kannattavaan kasvuun. Henkilöstöpalveluiden osalta Eezy hakee henkilöstövuokrauksen markkinaa nopeampaa liikevaihdon kasvua. Asiantuntijapalvelut-liiketoiminta-alueen osalta tavoitteena on liikevaihdon kaksinkertaistaminen vuoden 2023 tasosta strategiakauden loppuun mennessä.

Eezyn tavoitteena on parantaa kannattavuuttaan merkittävästi ja saavuttaa 8 %:n liikevoittomarginaali strategiakauden loppuun mennessä. Kannattavuuden parantaminen perustuu liikevaihdon kasvun tuomaan skaalaetuun, tuottavuuden nostamiseen teknologiaa ja tekoälyä hyödyntämällä sekä tehokkuuden parantamiseen palveluiden voimakkaammalla tuotteistamisella.

Eezyn pitkän aikavälin tavoitteet strategiakaudella 2024–2028

Henkilöstöpalvelut – liiketoiminta-alueella henkilöstövuokrausmarkkinaa nopeampi liikevaihdon kasvu
Asiantuntijapalvelut-liiketoiminta-alueen liikevaihdon kaksinkertaistaminen vuoden 2023 tasosta
Liikevoitto 8 prosenttia konsernin liikevaihdosta vuonna 2028

Eezy:n tavoitteena on edelleen jakaa osinkona 30–50 prosenttia tilikauden tuloksesta. Vuodelta 2023 ei ehdoteta osingonjakoa.

”Eezy on enemmän kuin osiensa summa: meillä on laaja valtakunnallinen läsnäolo ja palveluvalikoima hyvän työelämän rakentamiseen asiakkaidemme kanssa. Olemme tunnistaneet merkittävää kasvupotentiaalia sekä nykyisissä liiketoiminnoissa että uusissa toimiala-avauksissa henkilöstövuokrauksessa, kuten sote- ja toimistotyösektoreissa. Tavoitteemme on parantaa kannattavuuttamme kasvun tuomien skaalaetujen lisäksi valjastamalla teknologia ja tekoäly käyttöömme laajasti eri palveluissamme. Erityisesti Henkilöstöpalveluiden uusi tekoälyä hyödyntävä toiminnanohjausjärjestelmä tuo meille merkittävän tuottavuushyödyn”, toteaa Siina Saksi, Eezy Oyj:n toimitusjohtaja.

Kasvun lähteinä nykyisten palveluiden skaalaaminen ja uudet liiketoiminta-avaukset

Strategiakauden tavoitteena on kasvaa markkinaa nopeammin yhtiön suurimmalla Henkilöstöpalvelut- liiketoiminta-alueella sekä kaksinkertaistaa Asiantuntijapalvelut – liiketoiminta-alueen liikevaihto. Tärkeimmiksi kasvun lähteiksi on tunnistettu viisi aluetta.

Valtakunnallisen voiman hyödyntäminen. Valtakunnallisen toimipiste- ja yrittäjäverkoston myötä yhtiö näkee merkittäviä kasvumahdollisuuksia rakentamisen ja teollisuuden sektoreilla, alueellisesti epätasaisesti kasvaneella kaupan ja horecan toimialoilla, sekä tällä hetkellä vain rajatusti pääkaupunkiseudun ulkopuolella toimivissa palvelukokonaisuuksissa kuten henkilöarvioinnissa ja suorahauissa.

Tuottavuutta teknologian ja AI:n hyödyntämisellä. Eezyn kasvua ja tuottavuuden parantamista tukevat merkittävät panostukset teknologian ja tekoälyn hyödyntämiseen. Henkilöstöpalveluiden toiminnanohjausjärjestelmän kehityshanke skaalaa toimintaa ja tuottavuutta sekä nostaa toimitusvarmuutta ja -nopeutta, mikä tuo yhtiölle selkeää kilpailuetua ja kasvun mahdollisuuksia erityisesti nopeatempoisilla toimialoilla kuten ravintola-ala ja kaupan sektori. Myös muiden palveluiden osalta teknologian ja tekoälyn hyödyntäminen luo merkittäviä kasvu- ja tuottavuusmahdollisuuksia.

Panostus sote- ja toimistotyö-toimialoihin. Yhtiön tavoitteena on laajentaa Henkilöstöpalvelut-liiketoimintaa strategiakaudella vahvemmin sote- ja toimistotyösektoreille. Nämä toimialat ovat vähemmän syklisiä kuin monet muut henkilöstövuokrauksen sektorit, kuten esimerkiksi rakentaminen tai teollisuus.

Tehokkuutta palveluiden konseptoinnilla ja tuotteistamisella. Tuotteistamalla ja konseptoimalla palveluitaan tehokkaammin Eezy arvioi voivansa kasvattaa markkinaosuuttaan asiakkaidensa henkilöstö- ja kasvustrategioihin liittyvissä tarpeissa sekä parantaa tehokkuuttaan ja kannattavuuttaan.

Ulkomaisen työvoiman skaalaus. Työvoimapulan myötä yhteiskuntamme tarvitsee tekijöitä myös valtakunnan rajojen ulkopuolelta. Eezy aikoo vahvistaa ulkomaisen työvoiman rekrytointia strategiakauden aikana.

Eezy tavoittelee strategiakaudella kasvua ensisijaisesti orgaanisesti, mutta kasvua voidaan edistää myös liiketoimintaa tukevilla yrityskaupoilla.

Missiona olla hyvän työelämän tekijä

Eezy on merkittävä ja vastuullinen yhteiskunnallinen toimija Suomessa. Kasvava yksityinen sektori, korkea työllisyys ja työvoimapulan ratkaiseminen ovat elinehtoja hyvinvointiyhteiskunnallemme. Eezy auttaa asiakkaitaan menestymään liiketoiminnassaan rekrytoimalla osaavia työntekijöitä joustavasti, tutkimalla ja kehittämällä henkilöstökokemusta ja johtamista sekä muotoilemalla strategiaa tukevia yrityskulttuureja. Tehtävämme on olla hyvän työelämän tekijä.

https://otp.investis.com/clients/fi/vmp_oyj/omx/omx-story.aspx?newsid=77300&cid=2401&culture=fi-FI

6 tykkäystä

Päivitetystä strategiasta ja markkina-asemasta eri segmenteissä niin henkilöstövuokrauksen kuin asiantuntijapalveluiden osalta löytyykin paljon lisää tuolta tulosesityksen peräpäästä

3 tykkäystä

Tässä Siina Saksen haastattelua @Petri_Gostowski toimesta firman kehityksestä ja uudesta strategiasta.

7 tykkäystä

Neloskvartteriin mahtui:
-0,8 MEUR kulut henkilöstön vähentämiseen liittyen, mutta henkilöstövähennyksiin liittyvät edut eli 3 MEUR vuositason säästöt näkyvät 2024
-2,3 MEUR alaskirjaukset tavaramerkeistä joita ei käytetä kuten Smile ja Extraajat tuloslaskelmassa tämän kerran “kuluna” (poistona), poistot pienenevät 0,4 MEUR/vuosi

Jos koittaa jotenki putsata kuluja (henkilöstön vähentämiseen liittyvät kulut, alaskirjaus) pois ja lisätä säästöjä (kulusäästö, pienemmät poistit) niin tuloslaskelma muuttuu melkoisesti, 3950 kEUR. Koska osakkeita on noin 25,047 Mkpl niin ero on peräti 0,16 EUR/osake. Toki verot nousivat, mutta nuo eröt huomioiden 4Q2023 tulos voisi olla -0,06 EUR sijaan jotain luokkaa +0,07 EUR ?

Mikä meni pieleen?
En toki väitä etteikö voi tulla uusia henkilövähennyksiä tai alaskirjauksia.

6 tykkäystä

Äkkiseltään näyttää siltä, että oot jakanut säästöt tosiaan kvartasitasolle ja oikaissut kertaerät, mutta muista sitten jos teet ennustetta eteenpäin, että ainakin liikevaihdon muutos ja kustannusten mahdollinen inflaatio pitää myös miettiä läpi.

Sitten poistoista semmoinen pieni huomio, että siellä alkaa tuon uuden ERPin poistaminen, kunhan se otetaan käyttöön. Tämä näkyy varmaan jossain määrin poistoissa, mutta ei isossa kuvassa, kun lienee pitkäikäinen.

2 tykkäystä

Samanlaisia oikaisuja tein ja päädyin suunnilleen samaan lopputulokseen. En kuitenkaan rynnännyt ostamaan osaketta, sillä uskoakseni sijoittajia ei huolestuta Eezyssä se, onko nettotulos miljoonan plussalla vai miinuksella, vaan korkea velkataakka.

Suurin osa veloista erääntyy onneksi vasta 2028, mutta kovenantit saattavat rikkoutua hyvinkin nopeasti, jos liikevaihto kyykkää lisää taloustilanteen heikkouden vuoksi. Velan määrä ja korkokustannus rasittaa tulosta vielä monta vuotta. Jos uskoo, että henkilöstövuokraus elpyy nopeasti, Eezy on halpa kuin mikä. Itse odottelen vielä.

4 tykkäystä

Inderes asetti Eezylle 1,5e kurssia peesaten, jonka toki tämä lafka ansaitsee.

Toki sitten Kempowerille voi huudella 41e, vaikka liisi ihan taivaissa. Sitä hiukan leikkasivat, mutta on edelleen taivaissa. Joo ei saisi vertailla eri aloja, mutta teen sen silti.

Toisessa on toki myös jotain kasvua, mutta konkurssien myötä tälläkin alalla uusjakoa. Eezyn uusi strategiapäivitys vaatii aikamoista halleluja uskomista, mutta näillä mennään. Ei tuo päivitys ainakaan kasvattanut luottoa johtoon, oli sen verran irti maasta ilman konkretiaa, mutta eipä 2028 myöskään ole ihan heti. Olivat sentään teknologian ja AI:n löytäneet

“Kilpailuetumme”

 • Parhaat osaajat - mihin tämä väite/tavoite perustuu? Mitä käytännössä Eezyllä on antaa tuohon suhteessa muihin.
 • Asiakasymmärrys - toivottavasti, mutta eiköhän tässä liiku pääasiassa lyhyitä työsuhteita matalapalkka aloilla, jossa ostajalla lähinnä kustannukset ratkaisevat
 • Ketterä palvelu - ok, kuulen mielelläni lisää

Brändi on tunnettu, mutta eihän tuota 2028 tölkkiä saavuteta ilman aggressiivista panostusta Sote, varsinkaan markkinaa nopeampaa kasvua. Onko tällä lafkalla eväitä siihen, ehkä. Onnistuuko vain orgaanisella kasvulla, tuskin. Onko lähiaikoina mahdollista muuulla tavalla, no ei. Viimeaikoina ollut kuitenkin vain markkinaa nopeampaa laskua. Noho kuviot huomioiden hyvin haastavaa nähdä tuon lähiaikoina muuttuvan, mutta vuodelle 2028 voikin luvata mitä huvittaa

Näin omistajana toki liikevoiton kasvattaminen 1,8% → 8% lämmittäisi, mutta niin 2028.

Jäädään ihmettelemään niitä lyhyen ajan tavoitteita, joita ei toki annettu ja jatkamme sumussa.

4 tykkäystä

Tässä vielä aamarikommentti

Itsekin olisin kaivannut firmalta vähän yritystä pilkkoa strategiaa vähän tänne uloskin päin jonkinlaisiin eteppeihin, onhan tavoiteltu 8% liikevoitto (2028) hyvin etäällä niin ajallisesti kuin eilisen (2023) tolasta. Ohjeistuksen puute ei tätä sumuisuutta yhtään selkeytä.

Osakekurssi ja tavoitehinnoittelu heijastaakin juuri edellämainittua, koskapa jos yhtiösivujen arvioita katsoo niin EBIT- eli liikevoitto% 4…5% antaisivat P/E-kertoimiksi 7…5.
Eli 8%-tavoitetta ei tarvitse saavuttaa, ja silti oltaisiin kohtuullisen matalassa arvostustasossa.
Edellisen kerran 4% liikevoittotaso saavutettiin 2022, 2020 oli 3% ja 2021 6%.
Mutta tuleeko 4-5% tapahtumaan enää ikinä? Onko maailma jatkossa toisenlainen, Eezyn puheista huolimatta? Näin sijoittavat eivät vaikuta uskovan, tai arvioivat lähiajan riskit yksinkertaisesti liian suuriksi.

Vähän on pitkällä tuo CMD, joka kerrottiin pidettävän vasta joskus toukokuussa.

Arvostus on korkeahko, eikä sille löydy tukitasoja jos velkaantuneisuus muodostuu ongelmaksi

Vuosien 2024–2025 P/E-kertoimet ovat 13–9x ja vastaavat taserakenteen huomioivat EV/EBITDA-kertoimet ovat 6x ja 5x. Kokonaisuutena nämä arvostuskertoimet taipuvat mielestämme korkean puoleiseksi, eikä lyhyen tähtäimen arvostuksessa ole mielestämme nousuvaraa. Pitkän tähtäimen potentiaali on tuntuva, mutta merkittävän velkavivun takia heikossa skenaariossa arvostukselle ei löydy tukitasoja. Tämä riski yhdessä varsin heikon lyhyen tähtäimen markkinanäkymän kanssa pitää mielestämme riski/tuotto-suhteen heikkona 12kk:n tähtäimellä.


5 tykkäystä

Markkinat aina oikeassa, ainakin Carnagien johtopäätös eli tavoitehinta on hyvin linjassa eilisen julkisen tiedon mukaan asettuneeseen kurssiin

Carnegie: 1,85 (Pidä) → 1,31 EUR & Pidä

1 tykkäys

2023 tilinpäätökessä Eezy:llä oli OPO:a 109M€, josta 141M€ oli liikearvoa. Osa yritysostoista on räikeästi epäonnistunut (Valmennuskeskus) ja 2019 VMP:n ja Smilen yhdistymisestä syntynyt Eezy ei ole koskaan saanut synergiaetuja näiden kahden yhdistymisestä, josta tuli liikearvoa 56M€.

Raha on tällä hetkellä Eezylle yllättävän halpaa, vaikka tuloskunto on kuralla ja velkaa on korviin asti. P/B, omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste ovat käyttökelvottomia ison liikearvon takia, joka ei ole ollenkaan kurantilla tasolla.

Onneksi velat erääntyvät vasta vuonna 2028, mutta ihmettelen miten kovenantit eivät ole menneet rikki vaikka nettovelkaa on 58M€ sekä ilman vuokravelkoja 50M€ ja täten nettovelka/ebitda = 4x. Yleensä kovenanttiehtoihin sidotaan myös omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste. Eezy varmaan välttelee viimeiseen asti liikearvon alaskirjauksia, koska nämä saattavat vaikuttaa kovenanttiehtoihin. Eivät pankit kuitenkaan hölmöjä ole ja ovat varmaan ottanet ison liikearvon huomioon?

8 tykkäystä

En tiedä Eezyn rahoituksen ehtoja tai kovenantteja yhtään, mutta rahoitushan on uusittu tässä juuri lokakuussa 2023, ja luulisi että niin firman kuin toimialan tilanne on rahoittajille ollut hyvin tiedossa. Luulisi siis.

image

4 tykkäystä

Simäilin TOP100-listam lävitse, TOP20 ja muutenkin koko TOP100 hyvin pieniä muutoksia, satunnaista lisäystä ja keventämistä. Ainoat 20kU muutokset:
-Kainuusosuuspankki 70,185 kU on nyt Kymppi HR Oy:n nimissä
-Rausanna Oy vähensi 20kU
TOP20 (75,15%) omistukset käytännössä muuttumattomat tammikuun Noho-veivausten jälkeen
TOP100 samoin, omistusosuus 87,26%, nousua 0,22% pu eli 48 kU osakkeita.
Hallintarekkari jatkanut vähentämisiä, -73kU osakkeita ja 0,20 % pu.

Marginaalisistä muutoksista huolimatta kurssi tippui: -24,3%, ja vuoden alusta on nyt kasassa -33,2%
1,525 → 1,155 EUR
Vaihto 2/2024 oli luokkaa 363 kU osakkeita (1,5% osakekannasta), eli vaatimaton myyntimäärä rommauttaa kurssin tehokkaasti kun ketään ei oikein kiinnosta ostaa, tai ehti tammikuussa ostaa Noholta 1,42 EU hintaan.
Hallintarekkarin sisältöä ei näe, mutta siellä riittää myytävää tällä vaihtomäärällä jos blokkikauppaa ei tehdä, eikä osakkeelle pörssistä ostajia löydy.

TJ Siina Saksi ei muuttanut omistustaan kappalemäärässä (22.000 kpl), mutta rahamääräinen panos on enää 24,5 kEUR. Alunperin 52,6 kEUR (2,39 EUR, 2023-08-09). Liekö luotto mennyt firmaan tai omaan suorittamiseen, vai miksi TJ:lle ei enää osake maistu vaikka nyt olisi saataville puoleen hintaan?

Helmikuussa Eezy tiedotti:
-4Q2023 tulos, tappiolla, ml kulusäästöjä 2024 tuottavat työsuhteiden päättämiskulut (2023) sekä 2,3 MEUR tuotemerkkialaskirjaus
-2024 näkymät (ei meillä ole mitään käryä…)
-strategia, joka unelmoi kauniisti viiden vuoden (2028) päähän, mutta ilman välitavotteita.

5 tykkäystä

Alkaa haiskahtaa jo vähintäänkin kohtuuhintaiselta. Mikäli kulusäästöillä saadaan kannattavuutta ruuvattua ylöspäin ja mikäli kunnianhimoisista tavotteista edes murto-osa toteutuu niin tämä on nauruhalpaa.

+200m€ liikevaihtoa saa tänään pörssistä 28m€ hintalapulla. Jos markkina lähtee elpymään ja taloudellinen aktiviteetti kasvaa niin pelkästään sen uskoisi valuvan myös Eezyn viivan alle siinä määrin ettei tätä kukaan enää 28m€ hintaan halua myydä.

Yhtiön tiedottamisesta ja kommenteista paistaa hieman puuhastelun maku eikä viimeaikainen suorittaminen ole herättänyt luottamusta. Annan itse kuitenkin vielä työrauhan johdolle, jolta ei mielestäni edellytetä päätähuimaavia suorituksia omistaja-arvon luomiseksi.

3 tykkäystä

Saa pian Inderes ja muuttaa 1,5e vähennä, kun alkaa kurssissa olemaan 50% nousuvara. :sweat_smile:

Nyt vasta 40% luokkaa.