Enersense - Energiamurroksen suunnannäyttäjä

PS. Olisko mahdollista muuttaa tämän ketjun otsikko? Ei enää heijasta potentiaalia :slight_smile:

9 tykkäystä

Näyttäisi uusimmassa omistajalistauksessa siltä, että top20-omistajat ovat helmikuussa myyneet omistuksiaan melkein 200 000 osakkeen edestä, mikä osittain varmasti selittää kurssin viimeaikaista mörnimistä. Esimerkiksi K2 vähentänyt omistuksiaan n. 2%, Enersensen perustajan Aaron Michelinin hallinnoima Corporatum Oy vähensi n. 8% ja Värväämö Oy:n entinen tj myi jopa yli 50% omistuksistaan.

Nämä laput ovat selvästi valuneet piensijoittajien käsiin ja tammikuuhun verrattuna top100-listalle on noussut 19 uutta osakkeenomistajaa.

4 tykkäystä

Sellainen huomio, että Joonas Palosaari ei ole enää Värväämön tj vaan hän on lähtenyt yhtiöstä.

4 tykkäystä

Onkohan nämä juurikin niitä liikkeitä ajatellen päälistalle siirtymistä? Siinähän taisi olla vaateita osakejakauman suhteen, josta oltiin ainakin hetki sitten vielä aika kaukana :thinking:

2 tykkäystä

Enersense kasvattaa omistustaan latvialaisessa osakkuusyhtiössään

Enersense International Oyj
Sisäpiiritieto 1.3.2021 klo 14.10

Päästöttömien energiaratkaisujen toteuttaja Enersense International Oyj:n tytäryhtiö Empower Oyj on 1.3.2021 toteutetulla kaupalla hankkinut omistukseensa latvialaisen osakkuusyhtiönsä Empower SIA:n enemmistöosuuden.

Empower SIA on voimansiirtoverkkojen ja sähköasemien sekä tuulivoimapuistojen suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon erikoistunut yhtiö. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli noin 14,2 miljoonaa euroa (18,6 miljoonaa euroa vuonna 2019) ja tilikauden tulos vuonna 2020 noin 0,5 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa vuonna 2019). Vuoden 2020 tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Empower SIA työllistää noin 210 henkilöä.

Toteutetulla kaupalla Empower Oyj hankki yhteensä kymmenen (10) Empower SIA:n osaketta ja kasvattaa siten omistuksensa nykyisestä 49 prosentista 59 prosenttiin yhtiön osakekannasta. Kaupan myötä Empower SIA:sta tulee Enersensen konserniyhtiö ja 1.3.2021 alkaen se konsolidoituu konserniin tytäryhtiönä. 49 prosentin omistusosuutta vastaava tulos yhdistellään konserniin pääomaosuusmenetelmällä 28.2.2021 asti.

Osakkeiden kauppahinta on 257.324 euroa ja sitä oikaistaan ylös- tai alaspäin Empower SIA:n tilikauden 2020 nettovarallisuuden perusteella yhtiön tilikauden 2020 tilinpäätöksen tultua vahvistetuksi. Kauppahinta maksetaan käteisellä sen jälkeen, kun osakkeiden omistajanvaihdos on rekisteröity kaupparekisteriin Latviassa.

Kaupassa myyjinä ovat Empower SIA:n toimivaan johtoon kuuluvat kaksi yksityishenkilöä, jotka jatkavat yhtiön palveluksessa ja Empower SIA:n vähemmistöomistajina 41 prosentin omistusosuudella.

“Näemme Baltian markkinassa hyvää potentiaalia ja näin ollen Latvian osakkuusyhtiön liittämisen konserniyhtiöksi Empower-yrityskaupan luonnollisena jatkumona. Tämä järjestely kasvattaa edelleen markkinaosuuttamme ja näkyvyyttämme Baltian markkinassa”, sanoo Enersensen toimitusjohtaja Jussi Holopainen .

Kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta Enersensen aikaisemmin julkaisemiin kuluvan vuoden 2021 näkymiin. Yhtiön ohjeistus säilyy muuttumattomana.

Keskeisiä taloudellisia tietoja Empower SIA:n tilikausilta 2019 ja 2020 (vuoden 2020 tiedot ovat tilintarkastamattomia):

Milj. euroa 1.1.2019-31.12.2019 1.1.2020-31.12.2020
Liikevaihto 18,6 14,2
Tilikauden tulos 1,2 0,5
Oma pääoma 2,6 3,1
Taseen loppusumma 6,1 5,2

Muita Empower SIA:n toiminnan kannattavuutta kuvaavia taloudellisia tunnuslukuja tilikausilta 2019 ja 2020 (tiedot ovat tilintarkastamattomia):

Milj. euroa 1.1.2019-31.12.2019 1.1.2020-31.12.2020
Käyttökate (EBITDA) 2,1 1,3
Liikevoitto (EBIT) 1,2 0,7
9 tykkäystä

Tästä muuuten suoraan Nasdaqin ehdoista, että mitä “Yleisön hallussa” tarkoittaa:
image
Jos katsotaan Enersensen top 10 omistajia, niin voidaan pikaisesti laskea, että top 5 omistaa 73,7% osakkeista.


Sitä seuraava iso omistaja (Ilmarinen) on jo niin pienellä painolla, että en lähtisi olettamaan, että tuo 75% raja voi mennä mitenkään yli, varsinkin kun huomioidaan, että Taloustieto Incrementum Ky ja Corporatum Oy omistavat molemmat alle 10% osakekannasta.

6 tykkäystä

Yhtiö toimii kunnossapidon tuotantoketjuissa (esim. Empower) niin alhaalla, että onnistuneistakin oman toiminnan tehostustoimista paraneva tuotto valuu ulos - palveluiden tilaajille eikä yhtiön tulokseen.

Enersensen kehitys näyttää hyvältä ja osake edelleen edulliselta kun katsoo pelkkiä tunnuslukuja kuluvaan 2021 tilikauteen. Kuitenkin jäin miettimään tuota tilintarkastajan lausuntoa. Voisiko @Petri_Gostowski ja muut asiaa tuntevat kommentoida miten näette tämän tilintarkastajan lausunnon ja mistä tuo johtuu:

Lisätiedon mukaan rahoitusneuvottelujen keskeneräisyys tilinpäätöstä laadittaessa osoittaa sellaista olennaista epävarmuutta, joka saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa.

Onko mielestänne yhtiössä jonkinasteinen konkurssiriski kun tilintarkastaja antaa tällaisen lausunnon oman selustansa turvaamiseksi? Normaaliahan tämä ei kuitenkaan liene…

Tilinpäätöksen mukaan yhtiöllä on korollista velkaa kuitenkin vain 19,2 meur ja kassassa rahaa 17,8 meur. Lisäksi se teki kuitenkin käyttökatetta yli 7 mEUR ja odottaa sen paranevan 12-15 meur tasolle. Jos käyttökate tosiaan paranee niin sen pitäisi helposti kyetä järjestelemään lainat uudelleen tai maksamaan ne kokonaan pois lähes kassavaroillaan. Jostain syystä tilintarkastaja ei tätä ilmeisesti usko kun kirjoittaa tuollaisen lausunnon. Nettovelkaantumisaste on noin 10% tienoilla joka tarkoittaa sitä että melkein kaikkiin pörssinyhtiöihin pitäisi liittää samankaltainen tilintarkastajan huomautus kassavarojen loppumisen riskistä. Onko tässä mielestänne jotain sellaisia kassavirtaan vaikuttavia vastuita joita ei näy taseen ulkopuolelta vai miten tähän pitäisi suhtautua?

5 tykkäystä

Tilintarkastaja viittaa vain tilinpäätöksessä kerrottuun asiaan ja haluaa, että se liitetieto ei jää huomaamatta ja kun rahoitus ei ole järjestynyt, niin on teoriassa riski, että ei ole rahaa maksaa erääntyviä lainoja .

Toiminnan jatkuvuuteen liittyvä olennainen epävarmuus

Haluamme kiinnittää huomiota tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa olevaan mainintaan, että voimassa oleva rahoitus
koostuu pääasiallisesti lyhytaikaisista lainoista, jotka erääntyvät kuluvan tilikauden aikana, ja että tilikauden aikana erään-
tyvien lainojen maksu edellyttää rahoituksen uudelleenjärjestelyn. Rahoitusneuvottelujen keskeneräisyys tilinpäätöstä
laadittaessa osoittaa sellaista olennaista epävarmuutta, joka saattaa antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa
toimintaansa. Lausuntoamme ei ole mukautettu tämän seikan osalta.

3 tykkäystä

Hyvä huomio!

Tuossahan on taustalla Empowein mukana tulleet velat. En ole yhtään yllättynyt jos Empowerin taloudellinen tilanne huomioiden rahoittajat on laittanut sille vuonna 2020 liinat kiinni. Tilanne on nyt kuitenkin täysin erilainen, kun konsernin kannattavuus on saatu nostettua kohtuulliselle tasolle (hyvä suhteessa aiempaan, matala suhteessa tavoitteisiin :smiley:) ja kokonaisuudessaan rahoitusasema on varsin mallikas. Kysyin tuosta johdolta ja he antoivat ymmärtää, että asian on hoidossa ja hoituu lähiaikoina. Siten odotan yhtiön saavan velat uudelleen rahoitettua tässä tulevina kuukausina. Tämä on linjassa yhtiön tilinpäätöksen sanoman kanssa (ks. kuva alla)

En tiedä tarkalleen miten tilintarkastajien ohjeet menevät, mutta varmaankin ovat velvoitettuja mainitsemaan asiasta kun noin paljon lyhytaikaista velkaa on erääntymässä lähiaikoina.

18 tykkäystä

Tämmöinen pikku lehdistötiedote tuli Enersensestä tänään :slight_smile:

20 tykkäystä

My god. juuri kun luulin myyneeni lähes kaikki uusiutuvat, löytyy salkun pohjalta vastikään tuplattu piene Enersense positio, joka liittyy hydrogen allianceen!

Hassua, en tätä nyt lähde myymään kuitenkaan :smiley:

1 tykkäys

Enersense, tuo First Northin tarinayhtiö. Mitä enemmän yhtiöön tutustun, sitä kovemmin kuulen luurankojen kolistelevan kaapissa.

En sijoittaisi aseella uhatenkaan yhtiöön senttiäkään, ennen kuin yhtiön maksuvalmiudesta on muutakin konkretiaa, kuin sijoittajia ennenkin harhaanjohtaneen johdon sanat. Tulee hyvin vahvasti mieleen kaksi edellistä vastaavan kaltaista käännetarinaa takavuosilta: Suominen ja Martela. Suomisella luvatun käänteen toteuttamiseen kului loppujen lopuksi lähes kuusi vuotta. Martela rypee edelleen.

Kuinka monen suomalaisen pörssiyhtiön johtoryhmä koostuu yhtä matalan koulutustason omaavista henkilöistä, kuin Enersensen? TJ Holopainen on kyllä varmasti suorittanut tradenomin tutkintoonsa liittyvät markkinoinnin kurssit hyvillä arvosanoilla…Ja ovathan tietysti viimeisimmät rekrytoinnit johtoryhmään kohottaneet keskimääräistä tasoa, mutta harvemmin törmää ylioppilastaustaiseen liiketoimintajohtajaan (Linnanmäki).

On muutenkin mielenkiintoista, että huonon yhtiön (Enersense) ostaessa konkurssikypsän, haastavien marginaalien toimialalla operoivan yhtiön (Empower), lopputuloksena on kannattavaa kasvua? Sopimuksia saadaan kyllä voitettua ja liikevaihtoa kasvatettua, kun kilpailutuksissa lyödään pöytään halvin tarjous. Hankintasopimuksia tehtäessä asiakas ei tietenkään tee sopimusta yhtiön kanssa, joka ei pysty toimittamaan lupaamaansa, oli hinta mikä hyvänsä, mutta Empowerin maine luotettavana palveluntarjoajana on saattanut toimia vielä tähän asti hyvänä referenssinä tenderöinneissä.

Arvostus ei ole mitenkään haastava, mutta mielestäni tämän yhtiön kohdalla liian paljon vanhoja virheitä ja valehtelua on annettu anteeksi liian nopeasti. Sijoittajan muisti on lyhyt. Muistin virkistämiseksi kannattaa lukea Akin muutama kirjoitus aiheesta.

6 tykkäystä

Onko tarkempaa tietoa toimintakertomuksessa olevasta riskistä seuraamusmaksuista.

1 tykkäys

Tätä ei ole avattu muuten kuin kysyessäni asiasta yrityskaupan jälkeen yhtiö sanoi, että asia oli tiedossa jo due diligence selvitystä tehdessä liittyy Empowerin historiaan. Eli tulkintani on, että mitään suurta negatiivista tästä ei ole perusskenaariossa odotettavissa yhtiölle, mutta toki kun ei ole läpinäkynyyttä niin joudutaan luottamaan siihen, että yhtiö on arvioinut tilanteen oikein.

3 tykkäystä
6 tykkäystä

“Yhtiön hallitus on tänään 15.3.2021 päättänyt toteuttaa osakeannin (“Osakeanti”), jonka myötä 2 075 000 uutta osaketta suunnattiin Nidoco AB:lle (“Nidoco”), joka on Virala Oy Ab:n täysin omistama tytäryhtiö”

6 tykkäystä

https://enersense.com/fi/tiedotteet/enersense-yhteistyohon-toyota-baltian-kanssa-rakentaa-sahkoautojen-latausinfran-koko-jalleenmyyntiverkostoon-virossa-latviassa-ja-liettuassa/

9 tykkäystä

Evli Pankki aloittaa Enersensen seurannan osta-suosituksella ja 9,7€ tavoitehinnalla :

16 tykkäystä

11€ POKS!

Hiljaista ollut foorumilla, mutta eipä ole yhtiökään mitään tiedotellut. Liekö nousu mykistänyt sijoittajat, kun melko reipasta nousua ollut viimeiset pari viikkoa, mutta mielestäni edelleen silti kohtuullisen maltillisesti hinnoiteltu ja mielestäni omaa vielä paljon potentiaalia, jos asiat sujuu hyvin. Tuo Toyotan diili on yksi esimerkki ja vastaaviakin voi olla lisää tulossa ja ylipäänsä sähköinfran rakentamissa on varmaankin vielä aika paljon työsarkaa tuleville vuosille. Muistanko väärin, vai totesiko @Verneri_Pulkkinen jossain videollaan, että US:n rautatiebuumissakin lopulta suurimmat voitot teki infrarakentajat, sopisiko sama tähän EV hypeen? Tällä oletuksella on nyt itsellä salkussa myös vähän Reka Industrialia, paino salkussa tosin varsin pieni, Enersensen osuus alkaakin olemaan jo yli 10%.

E: Milloinkohan muuten Nordnet antaa Enersenselle lainoitusasteen, toistaiseksi mennään nollilla?

3 tykkäystä