Gram Car Carriers

Avataan ketju firmasta nimeltä Gram Car Carriers (GCC). Kyseessä on norjalainen RoRo (roll-on/roll-off) autorahtilaivojen omistaja, joka listautui viime vuonna Norjan pörssiin ja siirtyi vuodenvaihteessa päälistalle.

GCC on lentänyt toistaiseksi varsin tutkan alla, mitä selittänee lyhyt pörssitaival sekä rahtiliiketoiminnan yleinen vieroksunta. Autorahti on kuitenkin tällä hetkellä todella voimakkaassa noususyklissä, mihin GCC:n kautta pääsee erittäin edullisesti apajille.

Erityisen houkuttelevan tästä sijoituscasesta tekee GCC:n liiketoiminnan yksinkertaisuus ja todella vahva contract backlog, mikä takaa poikkeuksellinen näkyvyyden lähivuosien kassavirroille. Vuosille 2023-2026 yhtiön ennustetaankin jakavan 14%, 22%, 21%, ja 18% prosentin osinkotuotot (siis 75% tämän hetkisestä markkina-arvosta), mikä perustuu nyt jo lukkoon lyötyihin sopimuksiin. Tämän lisäksi GCC:n fleetin markkina-arvoon perustuva NAV on noin USD 660m, mikä on reilusti yhtiön tämänhetkisen USD 480m markkina-arvon yläpuolella, johtaen maltilliseen 0,73 P/NAV kertoimeen.

Liiketoiminta

GCC omistaa 19 Distribution, Mid-size ja Panamax -luokan autorahtialusta, mitä se vuokraa eteenpäin. Sen asiakkaat ovat pitkälti suuria & pörssilistattuja autorahtioperoijia, kuten Glovis, Wallenius Wilhelmsen ja Höegh Autoliners, mikä pienentää vastapuoliriskiä. GCC vastaa laivojen operatiivisesta ylläpidosta jatoiminnasta, mutta riski itse lopputuotteen (eli autojen) kysynnästä on laivan vuokraajalla, mikä pienentää merkittävästi GCC:n liiketoiminnan riskiprofiilia.

GCC vuokraa laivojansa suhteellisen pitkillä sopimuksilla (keskimäärin 4,5 vuotta), mikä parantaa tulevien kassavirtojen näkyvyyttä ja vähentää riskiä spot-hintojen heilunnalle. Sopimuksen arvon määrittää jokaiselta päivältä veloitettava TC-rate hinta, mikä on noussut voimakkaasti viimevuosina kysynnän ja tarjonnan ollessa erittäin suuressa epätasapainossa.

Tällä hetkellä GCC:n veloittama keskimääräinen TC-rate on USD 25 620, mutta tämä tulee nousemaan voimakkaasti lähivuosina uusien sopimusten astuessa voimaan. Isoimman Panamax-luokan laiva Viking Bravery esimerkiksi siirtyy uudelle sopimuskaudelle tänä vuonna, jolloin sen TC-rate nousee 18 000 dollarista 64 900 dollariin. Odotettavissa on, että loput vapaat laivat saadaan vuokrattua erittäin kuuman markkinan vetämänä, mikä edelleen nostaa keskimääräistä TC-ratea.

GCC:n kapasiteetti on lisäksi erittäin hyvin käytössä, ja sillä on vain 3%/20%/24% vapaita päiviä vuosille 2023-2025. Käyttöasteen lisäksi liiketoiminnan kannattavuuteen vaikuttaa laivojen ylläpitokustannukset, mitä mitataan keskimääräisellä ”cash break-even” -luvulla. Tähän lasketaan mukaan laivojen ylläpidon juoksevat kustannukset, vakuutukset, overheadit ja lainanhoitokustannukset, ja Q1:llä lukema oli USD 16 920. Yksinkertaistetusti, mikäli keskimääräinen TC-rate ylittää Cash break-evenin, tekee GCC kannattavaa liiketoimintaa.

Valuaatio

GCC omistaa siis 19 laivaa, joiden keskimääräinen ikä on 11 vuotta. Yleinen käyttöikä on noin 25 vuotta, joten tämänhetkisellä fleetillä on vielä runsaasti käyttövuosia jäljellä. Kuten yllä todettiin, laivojen tämänhetkinen markkina-arvo ylittää yrityksen markkina-arvon reippaasti, minkä takia 0,73 P/NAV on hinnoiteltu merkittävällä alennuksella. Tällä hetkellä RoRo-aluksia on runsaasti kysyntää vähemmän tarjolla, minkä takia GCC voisi olla jo pelkästään fleetinsä ansiosta varsin mielekäs ostokohde jollekin rahtioperoijalle näillä hinnoilla.

GCC:n sopimuskannan arvo on liikevaihdolla mitattuna USD 874m, mikä vastaa noin USD 550m nykyarvoista käyttökatetta. Valuaatiota contract backlogin perusteella voi hahmotella lisäämällä tähän sopimuskannan käyttökatteen nykyarvoon laivaston ”scrap value” (eli teräksen yms. arvo mikäli laivat tuhottaisiin), joka on tämänhetkisillä metallinhinnoilla noin USD 133m. Tämä vastaa siis erittäin negatiivista skenaariota, missä nykyiset sopimuskaudet hoidettaisiin loppuun, ja sen jälkeen laivat tuhottaisiin noin 10 v. ennen niiden elinkaaren päättymistä, eikä uusia sopimuksia solmittaisi. Tämä käyttökate + scrap value (550m+133m=683m) vastaa lähes yhtiön tämän hetkistä yritysarvoa (EV 694), mikä antaa hieman kontekstia tämän hetkisen arvostuksen mataluudelle. Lisäksi mikäli seuraavaksi erääntyvät kolme laivaa saadaan vuokrattua vallitsevalla korkealla hintatasolla, tulevat jo ne pelkästään lisäämään arviolta noin USD 100m käyttökatteeseen.

Laivaston arvon ja sopimuskannan lisäksi myös tulosperusteisilla kertoimilla mitattuna osake on erittäin edullisesti hinnoiteltu ensi vuoden P/E ja EV/EBIT lukujen ollessa 3,5 & 4,1. Tämä rajaa negatiiviset riskit erittäin pieniksi, kun taas ylöspäin osakkeessa on arvostuksen puolesta runsaasti liikkumatilaa.

Koska sijoituscase lepää pitkälti runsaiden osinkojen varassa, yhtiön Q1 tuloksen yhteydessä ilmoittama osingonjakosuhteen nosto 75 prosenttiin aikaisemmasta 50 prosentista oli erittäin positiivinen uutinen. Noston oli uumoiltu tapahtuvan tämän vuoden aikana, joskin myöhemmässä vaiheessa vuotta. Samalla johto indikoi 75 prosentin olevan kestävä taso pidemmällä aikavälillä, mikä nostaa luottamusta positiivisista tulevaisuuden näkymistä. Yhtiön sisäpiiri on myös ostanut osaketta runsaasti kevään mittaan, minkä lisäksi eilen GCC ilmoitti omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman alkamisesta, mitkä vahvistavat uskoa nykykurssin halpuudesta.

Kyseessä ei varmasti ole osake, mitä haluaa holdata yli syklin, mutta tällä hintatasolla lappu vaikuttaa varsin no-brainerilta. Huonoimmassakin skenaariossa yhtiö kykenee siis jakamaan lähes koko nykyisen markkina-arvonsa verran osinkoja ulos, minkä erittäin vahva contract backlog takaa. Tämän lisäksi yhtiön näkymät pidemmällä aikavälillä nykyisten sopimusten loppuessa ovat varsin positiiviset autokaupan ja -rahdin kasvaessa etenkin Kiinan vetämänä.

Suosittelen muitakin pureskelemaan yhtiötä läpi, ja mielelläni kuulen mitä muut ovat mieltä tästä casesta.

32 tykkäystä

Mitkä ovat riskit?
Ketä ovat kilpailijat ja kuinka suuria ne ovat?
Mitkä ovat kasvunäkymät?

1 tykkäys

Ensinnäkin hieno yhteenveto Gram car carrierista @WhatTheWACC!

Sitten vastausta noihin esitettyhin kysymyksiin:

  • Riskit varmaan löytyy yhtiömateriaalista, mutta kyse shippingistä joka on perinteisesti hyvin syklinen ala. Tosin taitaa tämä alusten vuokraaminen olla siitä vakaammasta päätä liiketoimintaa. Mutta kyse on siis kaluston vuokraamisesta kuljetuspalvelujien tarjoajille. Eli asiakkaiden taloudellinen tilanne on merkittävä edellytys sopimusten voimassa ololle. Sitten ehkä hyvä huomioida myös mahdolliset geopoliittiset riskit, eli millä alueilla liikennöinti tapahtuu ja mitä mahdollisia seurauksia konflikteista olisi. Tosin nämä alukset soveltuvat myös erityisen hyvin sotamateriaalin siirtoon, eli tuokaan ei ole ihan yksiselitteistä.
  • Tavallaan asiakkaista ne jotka hankkivat omaa tonnistoa ovat kilpailijoita. Kysymyshän on noiden kuljetuspalvelua tarjoavien yritysten taseen ja riskien hallinnasta ja käyttämällä ulkopuolista tonniston tarjoajaa rasitteet omaan taseeseen ja riskeihin pienenevät. Ja laivanvuokraaja siis jakaa tämän riski ottamalla osan aluksista itselleen. Autotehtaat ovat myös kilpailevia tietyssä määrin, eli mitä enemmän tehtaita rakennetaan eri markkinoille, sitä vähemmän tarvetta kuljettaa autoja. Esimerkiksi USA:n Inflation Reduction Act oletettavasti vähentää tarvetta autojen kuljettamiselle kyseiselle markkinalle muualta. Tosin Gram fleet on enemmän distribution ja mid-size kokoluoka aluksia, jota palvelevat enemmän jakelua tehtaalta markkinoille alueellisella tasolla (mutta tästä ei Gram voi Yhdysvaltojen sisällä hyötyä, koska Jones Act, mutta Meksikosta sen sijaan taas tilanne eri).
  • Gramin omissa materiaaleissa esitetään alla oleva kuvaa, joka antaa ymmärtää kasvupotentiaalia olevan. Tosin paljon riippuu miten autovalmistajat suunnittelevat omaa logistiikka verkkoaan, kuten jo toin esille. Eli kysyntä on hyvin paljon sidoksissa miten autovalmistajat miettivät oma jakeluverkostoaan. Ja siten kasvupotentiaali on kytköksissä autojen valmistuksen kasvuun, mutta kytkös ei ole suora.

Yleisesti ottaen tämä markkina on mielestäni nyt hivenen kuumana, eli tämä näkyy nyt juuri noissa saatavissa alusten vuokrissa sekä käynnissä olevissa uudisrakennus tilausten kasvussa. Käsittääkseni telakoilla on kyselyitä uusista aluksista ja siten tilauskirjat ovat siis vielä voimakkaassa kasvussa. Helposti näissä tilanteissa päädytään ylikapasiteettiin, joka hivenen pidemmällä aikavälillä johtaa sitten alusten vuokrien laskuun. Itse siis seuraan alaa ja olen tällä hetkellä sektorissa pienellä painolla mukana, koska epäilen markkinan olevan huipussaan.

Sen verran tuosta valuaatiosta, eli tuo NAV taitaa myös seurata melko paljon noita alusten vuokria. Eli markkinoilla kun on pulaa aluksista, niin niiden hinnat myös nousevat. Ja sitten kun markkinat romahtavat seuraavat alusten hinnat myös perässä. Toki alarajana toimii aina aluksen romutusarvo, joka sitten toki seuraa teräksen markkinahintoja. Itse siis näissä tonnage providereissa seuraan enemmän mikä on yrityksen kyky tuottaa kassavirtaa ja miten rahoitus on rakennetu ja mihin hintaan. Eli tavallaan kuinka vuokrissa on varaa tippua, jotta yritys tuottaa positiivista kassavirtaa. Ja toki kuinka iso osa laivastosta on myyty ulos ja millä kestolla.

Niin ja kannattaa seurata WAWI(OSL) ja HAUTO(OSL) nyt ainakin. Kyseiset yritykset taitavat olla suurimmat kuljetuspalveluiden tarjoajat tällä sektorilla ja molemmat merkittäviä asiakkaita Gramille. Muutenkin tämä ala on hyvin kiehtova, koska alan yritykset ovat hyvin sidoksissa toisiinsa. Esimerkiksi Gramin suuri asiakas UECC on Wallenius Linen (ei siis tuo Wallenius Line taas merkittävä WAWI omistaja) ja NKK:n JV. Tavallaan tuo koko ala on eräänlainen ekosysteemi, joka organisoi autojen (ja muun Roro rahdin) kuljetusta maailmassa ja sisältää paljon linkkejä yritysten kesken).

4 tykkäystä