Osakesijoittaminen

Ilkka yhtymä, lompakko kunnossa ja suunta mihin?

Aamulla tuli tieto, että järjestelyt Suomen mediakentässä jatkuvat. Ilkka myy osan omistuksestaan Alma Mediassa, (16%) hintaan 7.44€ per osake. Yhteensä n. 100M kauppa, josta Ilkka kirjaa voittoa n.44M. Rahaa per osake tulee siis Ilkan omistajille lähes 4€ per osake ja Ilkan tulos tulee olemaan yli 2€ per osake tältä vuodelta. Minä näen osakkeessa edelleen ison nousuvaran vai pitäisikö mennä yhtiökokoukseen ehdottamaan yrityksen toiminnan lopettamista ja varojen jakamista osakkaille :smiley:

3 tykkäystä

Ilkka saa edelleen Alma-osingot verovapaasti, joten esim. Inderesin ennusteella Alman osingon ollessa 0,3€ Ilkka kuittaa n. 2,7 miljoonaa euroa (yli 10snt/osake). Lisäksi oma liiketoiminta voitollista ja nyt nettokassaa reilusti yli 2€/osake. Kyllä siinä kelpaa aika pitkään/paljon osinkoja maksaa. Harvemmin saa pörssistä voitollista firmaa hintaan 1,5x nettokassa.

Ainoa pelko on että rahoilla tehdään jotain tyhmää.

1 tykkäys

Ilkan markkina-arvo 96,5M, nettokassa 60M, jäljelle jäänyt 10,9% Alma-omistuksen markkina-arvo 61M. --> Oman bisneksen markkina-arvo - 24M. Oma bisnes tuotti kuitenkin 0,5M voittoa pelkästään Q3 ja nykyinen saneerausohjelma tulee täysimääräisesti läpi vuoden loppuun mennessä. Isoin kysymysmerkki lieneen miten nykyinen ylikapitalisoitunut tase uudelleen allokoidaan.

1 tykkäys

Arvostus Ilkassa ollut ihan pielessä 2017 alkupuolelta lähtien. Nyt eilen väärinhinnoittelu pieneni jonkin verran mutta ei poistunut edelleenkään… Markkina antaa edelleen EUR -12.4m hinnan liiketoiminnalle, ja tämä luku ottaa huomioon taseen varoista vain käteisen ja Alman osakkeen (markkina-arvolla). Esim. “Aineelliset hyödykkeet” EUR 7.8m, “Myyntisaamiset” EUR 3.2m. Kun nämä ottaa tase-arvolla mukaan niin liiketoiminnan arvo alkaa olla EUR -23m. Kuvassa väännetty nopea lasku.

Ilkka

1 tykkäys

Akilta jälleen asiapitoista tekstiä.

2 tykkäystä

Ilkka herättää keskustelupalstalla vielä vähemmän intohimoja kuin pörssissä…
Omasta salkusta osuus maltillinen

Ilkka on maineeltaan vähän joku lehtitalo, vaikka vaikuttaa olevan vähän sitä sun tätä ja ennen kaikkea ihan jotain muuta

Osakkeita 25,45 mkpl,
-äänivaltaisia I-sarjalaisia 16% ja 84% II-sarjalaisia
-äänistä kuitenkin peräti 80% on noilla I-sarjalaisilla

Kurssi 3,07 EUR (II-sarja) (I-sarjalainen tänään 3,56 EUR))

Arvostus 1h2020:
-likvidit varat 43,73 MEUR eli 1,72 EUR/osake
-korolliset velat (2,69) EUR eli (0,11) EUR/osake
-Alman omistus @7,82EUR 2,76 EUR/osake (10,9% Almasta eli n. 8,97 Mkpl)
= 4,37 EUR/osake

Lisäksi varsinaiset bisnekset
-vähän sekavaa yrityskaupan ja kaikenlaisten oikaisujen takia mutta summa summarum, liikevaihtotaso tullut proforma runratesta 50 MEUR noin 47 MEUR (2x1h2020) tasoon eli -7%
-oikaistu oman toiminnan liiketulos hienoisesti plussalla koronakaudellakin

-lehti- ja painotalobisness; LV 36,4 MEUR (2019)
-Liana Technologies (osto 8.1.2020 67%, digitaalista markkinointia yms); LV 14,2 MEUR (2018)
=50,6 MEUR
-oikaistu oman toiminnan liikevoitto 2019 n 1,25 MEUR eli 0,04 EUR/osake
(2019 Ilkan osuus 1,25 MEUR ja Liana -0,3 MEUR)
-Liana 2019 luvut kuulemma vastaavat kuin 2018
-1h2020 liikevaihto 21,5 MEUR josta 2q2020 osuus 11,35 MEUR. Ilman yrityskaupan Liikevaihdon alasoikaisua 1,9 MEUR olisi ollut varmaan n. 23,4 MEUR
-1h2020 oman toiminnan oikaistu liikevoitto 0,02 MEUR josta 2q2020 osuus 0,25 MEUR
-oikaistun liikevoiton ulkopuolella 2,667 MEUR yrityshankintaan liittyviä kuluja ja hankintameno-oikaisuihin liittyviä eriä sekä Alman osingot n. 3,6 MEUR

Kysymys kai yhä edelleen on että jos raha on rahaa ja Alma on oikein hinnoiteltu pörssiosake, miksi ei ole edes 4,37 EUR/osake?

Vaje (4,37-3,07)x25,45=33,1 MEUR sekä pari MEUR vähemmän kun huomioi että I-sarjan osake on sen 0,5 EUR kalliimpi. Eli n. 31 MEUR

50 MEUR vaihtavalla liiketoiminnoillakin on arvo, pelkästään Lianasta 67% osuudesta Ilkka maksoi 15 MEUR josta kyllä heti tehtiin alaskirjausta. 2019 tason mukaan 0,04 EUR/osake tulos antaa helposti arvoksi 0,4 EUR/osake eli 10 MEUR joka ei kuitenkaan olisi edes Lianan yrityskauppahinta. Tai sanotaan sitten 20 MEUR.

–> gap 31+10=41 MEUR tai 31+20=51 MEUR, 1,6 EUR…2,0 EUR/osake

Ilkan >10% omistusosuus on ratkaiseva esim yrityskaupan osuessa kohdalle

Mitähän Ilkan pitäisi tehdä purkaakseen yritysarvogapin ja nousta sinne 4,7…5,1 EUR tasoon?
Jakaa ylipullea kassa osinkoina?
Jakaa Alman osakkeet Ilkan omistajille?
Myydä Alman osakkeet preemiolla nurkanvaltaajille?
Myydä lehti- ja painobisnes?
Fuusioida digitaalinen puoli uuden digitaalisen Alman kanssa?
Any ideas?

Ilkka ei oikein yritä mielestäni pitää omaa lippua korkealla ja kasvattaa omistajaarvoa:

  • 2020 osinkotasokin 0,2 EUR on about 75% Alman antaman osingon edelleen jakoa ja vain 6 cent =1,5 MEUR tuosta ylipulleasta kassasta
  • Oman liiketoiminnan liikevoittotavoite 10% loistaa poissaolollaan jo ennen koronaa
  • Yrityshankinnasta heti alaskirjaukset
  • kurssi mataa koronapohjissa vaikka osien summa 40-50 MEUR isompi kuin kurssi

Ilkka-yhtymän Missio (konsernin yhteenvetosivun mukaan): Informaatio yhdistää
Sijoittaosion mukaan Missio: Vahvistamme pohjalaista menestystä ja luomme elämään uusia sisältöjä
Liikevaihdon kasvutavoite ja oman liiketoiminnan liikevoitto 10% tavoitteet kuitenkin yhteneväiset

3 tykkäystä

Inderes teki aloitusraportin, tavoitehinta 3,75 EUR ja “osta”

“Tarkastelemme osakkeen arvostusta etenkin osien summa -laskelmamme kautta, missä merkittävä osa yhtiön arvosta muodostuu suhteellisen likvideistä omaisuuseristä. Tämä arvo hautautuu painetun median rakenteellisen murroksen rasittaman operatiivisen tuloksen kehityksen alle ja suurin epävarmuus liittyy osissa piilevän arvon purkautumiseen. Konservatiivisella arviolla arvon purkautumisen kestosta sijoittajan keskipitkän aikavälin vuotuinen tuotto-odotus nousee arviomme mukaan houkuttelevalle +20 %:n tasolle. Osien summassa piilevän arvon purkautumista odotellessa ennustamme osakkeen tarjoavan korkeaa 6,5-7 %:n osinkotuottoa lähivuosina. Kokonaisuutena osakkeen tuotto/riski-suhde on mielestämme erittäin houkutteleva nykyinen arvostus sekä osien summaan sisältyvä potentiaalia huomioiden.”

Osien summa: 5,59 EUR
image

https://www.inderes.fi/fi/uutiset/ilkka-yhtyma-seurannan-aloitus-osissa-merkittavasti-nykykurssia-enemman-arvoa

1 tykkäys

Hei @Petri_Gostowski,

Luettuani tuon laajan raportin Ilkka-yhtymän liiketoiminnasta heräsi vielä muutama tarkentava kysymys.

alkuvuonna toteutettu SaaS-yhtiö Liana Technologiesin osto toimii sijoittajille ensimmäisenä viitteenä tulevasta suunnasta ja luo alustan digitaalisten palveluiden kasvulle.

Osaisitko avata vielä tarkemmin mitä Liana tekee, mitkä ovat sen kilpailijoita ja mitkä ovat sen mahdolliset kilpailuedut.

Sekä tarkoittaako kommentti sitä, että Lianan toimintaa pyritään laajentamaan entisestään vai että Lianan lisäksi Ilkka tulee investoimaan muihin digitaalisen markkinoinnin ja viestinnän ratkaisuita tarjoaviin yrityksiin?

Liana toimii nähdäksemme eräänlaisena alustana M&A-prosessin kehittämiselle sekä uusille yritysostoille. Odotamme Lianan tekevän lähivuosina kasvua tukevia yritysostoja erityisesti kansainvälisissä liiketoiminnoissa, jossa yhtiöllä on usealla markkinalla jo hyvä jalansija, mutta ei riittävää skaalaa

Viitataanko tässä teknologian ostoon vai yksittäisten toimijoiden (mainostoimistojen?) ostoon, joilla on myyntivoimaa paikallisesti?

Oma ymmärrykseni raportin pohjalta on se, että Ilkan kasvun eväät ovat jatkossa Lianan ja muiden yritysostojen varassa. Spekuloimatta tulevia sijoittajahan pitää tällä hetkellä nojautua Lianan tarinaan, joka ei viime vuosina ole näyttänyt kasvavan merkittävästi.

Terve @Konkakkelzr, hyviä kysymyksiä!

Liana on laveasti määriteltynä asiakkaiden markkinoinnin ja viestinnän kumppani. Se voi tarjota esimerkiksi markkinoinnin automaatio palveluita, suoramarkkinointipalveluita ja/tai verkkonäkyvyyttä. Kilpailijakenttä vaihtelee hieman eri palvelualueilla, sillä esimerkiksi markkinoinnin automaatio palveluiden kilpailijat eivät välttämättä tarjoa verkkonäkyvyys palveluita. Tämän laajan palvelutarjooman voi nähdä jossain määrin kilpailuetuna, mutta ei välttämättä aikaa myöten kestävänä, sillä myös kilpailijat voivat laajentaa palvelutarjoomaansa. Esimeriksi Apsis ja Hubspot ovat käsittääkseni myös sellaisia, joilla on melko laaja palvelutarjonta.

Käsittääkseni Lianan kohdalla palvelutarjoomaan ja teknologiaan ollaan sinällään suhteellisen tyytyväisiä (vaikka tottakai hyviäkin palveuita aina kehitetään), joten kasvua pyritään todennäköisemmin hakemaan ostamalla asiakkuuksia. Eli siis kilpailijan ostossa ei olla niinkään teknologian/palvelun perässä vaan asiakasportfolion perässä. Tämä on arvioni ja tästä ollaan viisaampia, kun/jos yritysostoja tulee.

“Oma ymmärrykseni raportin pohjalta on se, että Ilkan kasvun eväät ovat jatkossa Lianan ja muiden yritysostojen varassa.”

Tämä on koko iso kuva tiivistettynä. Viime vuosien kasvun osalta sanoisin, että varat digitaalisten liiketoimintojen kasvattamiseksi on saatu pääasiassa vasta 2018 myymällä Alman osakkeita. Sen jälkeen ensimmäisiä pieniä ostoja tehtiin vuonna 2019 ja nyt alkuvuodesta 2020 Liana. Tästä syystä aikaisemmin eväitä merkittävään kasvuun ei varsinaisesti ole ollut.

Toivottavasti nämä selvensi :slight_smile: