Innofactor sijoituskohteena

Kannattaa kiinnittää huomiota myös Innofactorin korollisten velkojen vähenemiseen. Suoraan raportista kopioituna “Yhteensä korollisia velkoja oli 6 816 tuhatta euroa (2023: 14 146)”. Tämä näkyy positiivisesti DCF -laskelmassa. Samoin se parantaa tulosta osaketta kohden, korkokulujen vähetessä. Hyviä kehitystrendejä on useita, haastavasta markkinasta huolimatta.

14 tykkäystä

Kokosin tähän kaikki spottaamani positiiviset driverit, joita löysin Innofactorin tuoreesta raportista:

  1. SaaS -liiketoiminnan kasvu → nostaa liikevaihtoa, parantaa marginaaleja. ja mahdollistaa skaalautumisen.
  2. Jatkuvien palveluiden suhteellisen osuuden kasvu → parantaa marginaaleja ja mahdollistaa skaalautumisen.
  3. Ruotsin ylisuuren organisaation saneeraus → parantaa marginaaleja ja tunnuslukuja.
  4. Velkojen nopea väheneminen → parantaa marginaaleja ja tunnuslukuja.
  5. Taseen paraneminen → parantaa tunnuslukuja ja mahdollistaa kasvun yritysostoin tai suuremman voitonjaon.

Laittakaa omanne perään. Voitte tietysti laittaa myös negatiivisiä ajureita, jos niitä löysitte.

4 tykkäystä

Aika positiivisella kulmalla olet liikkeellä :slight_smile:
Ei siinä, itse olen kyllä sitä mieltä että Innofactorin riskikorjattu tuotto-odotus on hyvä ja omistan osaketta.

  • Velkojen väheneminen. Innofactorilla on tase kunnossa! Velkojen maksamisessa ei ole mitään vikaa, mutta kun velkaa on suhteellisen vähän, niin mieluummin näkisin rahaa käytettävän agressiivisemmin. Ilmeisesti markkinoilta ei ole löytynyt järkevää yritysostokohdetta, mutta laitettaisiin sitten rahat mieluummin omien osakkeiden ostoihin, kun nettovelkaantumisaste < 20 % ja ilman vuokravelkoja alle 10 %
  • Ruotsin kannattavuudessa on ollut pitkään haasteita. Innofactor: "Innofactorin tavoitteena on olla johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä jokaisessa Pohjoismaassa. Uskomme valitsemaamme pohjoismaiseen strategiaamme ja pitkän tähtäimen tavoitteidemme saavuttamiseen. " Ruotsin markkina on selvästi Suomea suurempi. Eli Ruotsissa pitäisi olla valtavasti kasvumahdollisuuksia ja ennen kaikkea moni noista Innofactorin palveluista (Dynasty?) pitäisi olla sellaisia, että niiden myynti Ruotsiin skaalautuisi erittäin mukavasti. Ei tietenkään ole järkeä kaataa hyvää rahaa huonon perään tai jatkaa sellaisen toiminnan tekemistä, mikä ei toimi. Mutta tämä ratkaisu kuulostaa luovuttamiselta. Eli Innofactorissa ei nähdä, että Ruotsissa pystyttäisiin kasvamaan, saamaan myyntiä tai skaalautumaan.
  • Myynti ja kilpailu. Innofactor: “Emme ole hinnoitelleet kilpailutuksissa omia palveluitamme alle omakustannushintojemme. Sopeutamme toimintaamme maltillisesti.” ja “Markkinatilanne jatkui aiemman arviomme mukaisesti haastavana vuoden 2024 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana uusmyynti oli haastavaa”. En tiedä erityisen hyvin markkinadynamiikkaa IT palveluyhtiöiden myynnin ja laskutuksen suhteen, mutta miltä se on omaan silmään näyttänyt; 2023 H1 saakka palveluille oli paljon kysyntää ja toimintaa rajoitti lähinnä koodaajien määrä ja yhtiöiden oma tekeminen → 2023 H2 alkaen kysyntä laski voimakkaasti ja korkeiden laskutusasteiden ylläpitämiseksi kaikki yhtiöt rupesivat supistamaan työvoimaansa (irtisanomiset/lomautukset/ostopalveluiden vähennys) ja uusien sopimusten kanssa nähtiin voimakasta hintakilpailua. Homma kärjistyi nopeasti ja yksityiset ostajat laittoivat kaikki mahdolliset projektit ja investoinnit jäihin ja tämä näkyi 2023 esim Wittedin, Vincitin liiketoiminnan ja kurssin romahduksena. Gofore, Tietoevry, Innofactor on enemmän julkisia ja pitkiä sopimuksia, joten kysynnän lasku ja hintakilpailu eivät näy niin nopeasti. Kaikkien toiveena on markkinan suhteellisen nopea piristyminen ja kysynnän noustessa hintoja ei tarvitse enää polkea. Pitäisi varmaan perehtyä vuosikertomuksiin tms ja tutkia kuinka pitkiä sopimukset keskimäärin ovat. Mutta karkeasti hahmotellen 2023 H1 saakka ei ollut juuri hintakilpailua ja sopimukset tehtiin “normaaliin” “hyvään” hintaan. Sen jälkeen on nähty paljon näitä kommentteja, joissa puhutaan esim tästä “alle omakustannushinnasta”, eli 2023 H2 alkaen tehdyt sopimukset ovat suurin osa hyvin matalakatteisia sopimuksia. Koko ajan vanhoja hyväkatteisia sopimuksia päättyy ja tilalle tulee uusia huonokatteisia sopimuksia → vaikka laskutusasteet pysyisivät vakiona, niin kannattavuuteen kohdistuu painetta jatkossa. Vincitille ja Wittedille tämä realisoitui jo, Gofore, Innofactor pidemmät julkiset sopparit umpeutuvat hitaammin ja isku tulee hitaammin ja myöhemmin. Asia ei tietenkään ole mustavalkoinen, on sopimuksia ja sopimuksia, omenoita ja päärynöitä. Mutta hintakilpailu sopimuksissa alkoi vasta vuosi sitten ja valuu viiveellä tulokseen. JOS tilanne lähtee paranemaan, niin sekin tapahtuu todennäköisesti hitaasti ja positiivinenkin vaikutus tulee viiveellä.
7 tykkäystä

Innofactor näyttää olevan tekemässä tällä kvarttaalilla sektorin parhaan tai toiseksi parhaan tuloksen liikevaihdon ja tuloksen kasvun osalta. Silti Innofactor hinnoitellaan -30 - -40% sektorin keskiarvon alle. Siksi halusin kerätä listan positiivisia kehitystrendejä Innofactorin raportista.

Vincit:iin ja Witted:iin Innofactoria on turha verrata. Innofactorilla on kertomani mukaan suuri SaaS-, jatkuvat palvelut- ja lisenssimyyntiliiketoiminta joka vastaa jo 67% koko liikevaihdosta. Vincit:llä ja Witted:llä ei ole mitään vastaavaa, ainakaan merkittävässä määrässä.

Ruotsin saneerauksen näen päinvastoin. Innofactor on korjaamassa Ruotsin organisaatiota, joka on korostuneesti projektitoimitusorganisaatio ja ei ole tähän mennessä kyennyt skaalautumaan Innofactorin kasvualueiden mukaiseen toimintaan. Muutoksen jälkeen toivottavasti kykenee.

Lisään kuitenkin tähän itsekin vähän kritiikkiä Innofactorin toiminnasta. Tämä on yhtiön tapa esittää osavuosikatsauksien tuloksia enemmän negatiivisen kautta l. poimien raportin ongelmakohtia ja vähätellen omaa suoritustaan. Tämä etenkin videoiduissa tuloksen läpikäynneissä. Ero kilpailijoihin on merkittävä.

1 tykkäys

Heikko arvostus lienee perua ajalta kun Innofactor oli heikossa kunnossa. Näin ei ole ollut enää moneen vuoteen, mutta arvostus ei ole korjaantunut. Ei voi käsittää, mutta onneksi voi ostaa kun ei toopeille kelpaa.

1 tykkäys

Inderesin tuoreessa raportin DCF -osiossa näyttäisi olevan Innofactorin raportoinnista poikkeavat tiedot seuraavissa tiedoissa:

  1. Korolliset velat Innofactorin raportoima 6816 TEur Inderesin laskelma 9600 TEur
  2. Rahavarat Innofactorin raportoima 1870 TEur Inderesin laskelma 400 TEur

Yhteensä vaikutus oman pääoman arvoon 4254 TEur.

Hei Saarelainen,

Ne ovat 2023 lopun lukuja ja oikein tuossa DCF-laskelmassa. Palvelumuotoilun näkökulmasta katosttuna tuossa taulukossa voisi olla väli, jotta väärinkäsityksiltä vältyttäisiin.

Terveisin,
Joni

1 tykkäys

Eli korolliset velat ja rahavarat päivittyvät kerran vuodessa tillinpäätöksen yhteydessä ?

Ne päivittyvät joka analyysi-raportissa, kuten taulukoissa näkyy, jossa esimerkiksi 2024 ennuste. Jos vertaa aikaisempiin raportteihin se näkyy myös siitä.

Kun katsoo 2024 lopun ennustetta, huomaa että operatiivinen kassavirta ja käyttöpääoman muutokset mm. huomioidaan ja näkyy myös nettovelan muutoksena.

1 tykkäys

HItaasti, mutta varmasti kohti ymmärrystä. Hämäävää oli, että 2023 toteutuneet luvut jäävät 2024 sarakkeen alle. Tätä varmaan tarkoitit palvelumuotoilulla.

1 tykkäys

Inderesin tuoreimmassa analyysiraportin tase-ennusteissa korolliset velat olisivat nollissa 2026e. Kuuluisko ne vuokrasopimusvelat kuitenkin ympätä korollisiin velkoihin kuten käsittääkseni yhtiö ne IAS/IFRS-raportoi, tjsp.?

Vielä Inderesin Innfactor-analyysiraportista. Miksi sen Tuloslaskelman ennusteissa ei esitetä 2027e ennustelukuja, kuten esim. vastaavassa Solteq-analyysiraportissa?

Sami Ension ja Innofactorin osuus eilisestä IT-palveluillasta:

6 tykkäystä

Pari kommenttia IT-palveluillan esityksestä ja Q&A:sta. Olen viime aikoina tykännyt tosi paljon Ension esityksistä ja visiosta. Tänään jäi taas kysymysmerkkejä ilmaan tuon katsomisen jälkeen.

Markkinaa vahvemmasta kasvusta tuli tiedustelua sekä parista muustakin asiasta, ja Ension kommentti oli että en tiedä, joka omaan korvaan hieman särähti. Omasta näkökulmasta oikein valikoitunut Microsoft kumppanuus, back-end painotus, julkiset asiakkuudet (ei niin suhdanneherkkiä) sekä Dynastyn onnistuminen on ollut kulmakiviä kasvuun. Mutta nämä ovat minun muodostamia ajatuksia ja toivoisin että yhtiö saisi kirkastettua omat kasvun kulmakivensä, joiden päälle rakennetaan.

Toisena kysymys kuinka muut Pohjoismaat saadaan vetämään ja kannattavuus Suomen tasolle, kommentti oli samaa tasoa ja strategiatyö tekeillä. Mielellään ajattelisin että tästä olisi jo suuntaviivoja selkeänä kuten tekeminen on viime aikoina antanut olettaa. Toivoisin, että tuo kannattavan kasvun strategia myös muilla markkinoilla saadaan kirkastettua tämän vuoden aikana, jotta ensi vuonna voitaisiin kiihdyttää markkinan mahdollisessa piristymisessä.

Edelleen vahva luotto, että oikeaan suuntaan mennään, mutta pientä ylpeyttä omaan tekemiseen ja selkeämpää visiota toivoisin jatkoon.

5 tykkäystä

Samat kohdat särähtivät korvaan. Yhtiöhän on menestynyt hienosti viime aikoina, mutta viestinnässä on kyllä ollut parannettavaa.

2 tykkäystä

Kyllä Innofactorin tarina edelleen henkilöityy hyvin voimakkaasti Ensioon. Lähes suvereeni äänivalta JA operatiivinen johto.
Ensiolla on todellakin omat rahat pelissä ja alusta saakka yhtiötä luotsannut, että osakkeenomistajana voi luottaa, että johto ei suhmuroi yhtiöstä rahoja omaan taskuun tai juokse minkään lyhytjänteisen kurssinousun/bonusjärjestelmän tms perässä, vaan ajatellaan ihan oikeasti yhtiön tulevaisuutta.
Toki omistajaperustajaTJ voi olla myös riippakivi, jos ruvetaan tekemään jotain (ei uskalleta tehdä asioita, ruvetaan rakentamaan jotain imperiumia/perintöä tms, oma osaaminen ei riitä kokoluokan kasvaessa jne).

Innofactorilta saa jopa harvinaisen hyvää ja selkeää dataa! :+1:
Hyvin harvoilla yhtiöillä on yhtä hyvin esillä luvut, on paljon eri lukuja ja selvästi esitettynä samassa taulukossa ja 5 vuoden historia!

Osakesijoittajana yhtiöihin vähän turtuu. Se on sijoittajan kannalta sama ostaako Microsoftia 3000 miljardin markkina-arvolla, Tietoevryä 2 miljardin markkina-arvolla vai Innofactoria 0,04 miljardin markkina-arvolla; tuotto tehdään osinkoina+kurssimuutoksena prosentuaalisesti omaan sijoitettuun pääomaan.
Mutta yhtiön tekemisen kannalta sillä on hieman eroa, että Microsoftilla on 220 000 työntekijää, Tietoevryllä 24 000 työntekijää ja Innofactorilla 550 työntekijää. Resursseihin nähden mielestäni Innofactor tekee ihan hyvää materiaalia.

Näissä kokoluokissa on kuitenkin se ero, että Microsoftin +1 miljardin voitto jostain diilistä ei tunnu missään, Tietoevryllä 10 miljoonan voitto ei tunnu juuri missään, mutta Innofactorilla 0,5 miljoonan voitto jostain diilistä on iso juttu.

Onhan tämä halpaa kuin saippua, jos liiketoiminta rullaa tyydyttävästi :rocket:

17 tykkäystä

Innofactor valittiin toimittamaan Kevalle palveluita;

https://www.innofactor.com/fi/uutisarkisto/sijoittajille/keva-valitsi-innofactorin-toimittamaan-microsoft-dynamics-365--palvelun-kehittamiseen-liittyvat-asiantuntijatyot-ja-tukipalvelut-/

4 vuoden soppari jonka arvonlisäveroton arvo 1,4M.

Joku takoo lappua laitaan siihen malliin ettei tuo taas kurssissa näy. Odotellaan :wink:

6 tykkäystä

Innofactorilla on iskun paikka kasvattaa liiketoimintaansa Copilotilla. Se tuolla IT illan kalvoissa välähti, mutta toivottavasti sitä myydään muillekin kuin nykyisille, julkisen puolen asiakkaille. Vahvassa harkinnassa että ylipainottaisin tätä kunnolla. Jengille ei ole vielä mennyt perille kuinka kova vehje tekoäly jo on ja tulee olemaan. Käytän ite jo päivittäin ja aivan varmasti se tulee yleistymään jo ihan siitä syystä että ihmisen on helpompi puhua tietokoneelle kuin kirjoitella jotain mystisiä Google-Fu hakutermejä. Se että kone ymmärtää ihmistä on itsessään jo aivan valtavan hyödyllistä, vaikka ensimmäiset versiot ei heti sitä aspan Irmeliä korvaisikaan.

Tällä hetkellä Inno vähän alle 5% salkusta.

6 tykkäystä

Mitähän CoPilot kustantaa Suomessa? Jenkeissä luokkaa 30usd/kk/user. Mikä voi olla este, hankkia se kaikille ennenkuin on selvillä numeroina tuottavuuden nousu.

Perus copilotin hintalappu on Suomessa samaa suuruusluokkaa, mutta mikä ei ole koko totuus. Copilottia voidaan myös embeddata erilaisiin MS:n muihin tuotteisiin erilaisella hinnoittelulla. Ja siihen löytyy erilaisia training studioita, suljettuihin ympäristöihinkin.

Samasta AI:n valtavirtaistumisesta on ottamassa oman osansa myös moni muukin yritys, enkä näkisi tästä Innofactorille haittaa tahi etua.

6 tykkäystä