Osakesijoittaminen

Kreate - Suomalainen Infrarakentaja

Tuli mieleen Kreaten tilinpäätökseen liittyen alustavasti, että ainakin vapaa operatiivinen kassavirta oli kyllä hyvä!
image
Itellä oli DCF:n ennusteissa 5,3 MEUR vapaa operatiivinen kassavirta. Nopeella vilkasulla eroa mun ennusteeseen selittää käyttöpääoman muutos (1,4 MEUR positiivista kassavirtaa vs. oma varovainen ennuste 0,6 MEUR negatiivista kassavirtaa), ja bruttoinvestoinnit (-5,1 MEUR vs. oma ennuste -5,6 MEUR). Tän tarkemmin en valitettavasti oo kerenny tota perata, pitää jossain vaiheessa perata toi rapsa kunnolla.

6 tykkäystä

Aamukatsaus 6.4.2021

Kreate Group (Osta)

Ketterä asiantuntija suomalaisessa infrastruktuurissa valmis kasvamaan

Kreate on ketterä, monialainen infrastruktuuriurakoitsija, joka on skaalautuva ja asemoitunut kasvavissa segmenteissä Suomen infrastruktuurimarkkinassa. Kreate on kasvanut markkinaa nopeammin 18 %:n keskimääräisellä vuosikasvulla vuodesta 2017 vuoteen 2020E ja keskimääräisellä 4,4 %:n EBITA-marginaalilla. Ennustamme orgaanisen liikevaihdon kasvaneen keskimäärin 7,5 % vuodessa aikavälillä 2021-2024. Otamme Kreaten seurantaan Osta-suosituksella ja 12 kuukauden tavoitehinnalla 12 euroa.

Suuressa ja sietokykyisessä infrastruktuurin rakennusmarkkinassa Kreate on neljäntenä liikevaihdon perusteella ja toimii viidessä segmentissä, jotka näemme olevan valmiina hyötymään rakenteellisista ajureista, kuten kaupungistumisesta ja suuresta kunnostustöiden kasaumasta. Yleinen markkinanäkymä on näkemyksemme mukaan vakaa tai hieman negatiivinen, mahdollisen tuen ollessa tulossa 2,3 miljardin euron EU:n elvytyssuunnitelmasta.

Näemme laatua Kreaten liiketoiminta-alustassa, mitä havainnollistavat suuri orgaaninen kasvu, onnistunut rekrytointi, korkea asiakastyytyväisyys sekä johdonmukaiset marginaalit. Tärkein kilpailuetu on monimutkaisissa kaupunkihankkeissa, jotka vaativat asiantuntemusta useilta eri aloilta.

Kreate tähtää 300 miljoonan euron liikevaihtoon vuonna 2024 orgaanisen kasvun ja pienten bolt-on-yritysostojen kautta. Näemme useita kasvumahdollisuuksia laajenevassa asiakaskunnassa ja palvelutarjonnassa. Kreate suunnittelee menevänsä markkinoille, joiden arvo on noin 1,0 miljardia euroa, mikä laajentaisi nykyistä noin 2,8 miljardin euron osoitettavissa olevaa kokonaismarkkinaa. Yhtiö on tunnistanut 13 yritysostokohdetta, jotka vastaavat sen kohdekriteereitä.

Arvostus. Otamme Kreaten seurantaan 12 kuukauden tavoitehinnalla 12 euroa soveltaen EV/EBITA-arvostuskerrointa 11x vuoden 2022 ennusteisiimme.

Analyytikko
Matias Rautionmaa

13 tykkäystä

OP aloitti myös Kreaten seurannan tänään, tavoitehinnaksi 11,1€.

E: Näemmä OP:n analyyseistä ei saa jakaa edes tuollaista “tiivistelmää”, pahoittelut.

7 tykkäystä

Kreate OP:n seurantaan

8 tykkäystä

Mitä ajatuksia raaka-aineiden hintojen noususta Kreaten kannattavuuteen? Onkohan alalla käytössä pitkäkestoisissa projekteissa jotkin indeksikorjaukset hintoihin?

Kreate on kertonut, että raaka-aineista erityisesti teräs, polttoaine, bitumi, betoni ja puutavara ovat merkittäviä. Viime aikoina on uutisoitu laajasti puutavaran saatavuushaasteista ja hintojen noususta. Polttoaineen hintakin on ollut nousussa, vastaavasti öljyn hinta taitaa vaikuttaa myös bitumin hintaan. Betonin ja teräksen hintatasoja en ole seurannut.

2 tykkäystä

Muistaakseni tilinpäätösesityksessä TJ vastasi heidän sitovan pitkäaikaisia sopimuksiaan erilaiset hinnanmuutokset huomioiviksi, ja että pyrkivät ostamaan raaka-aineet valmiiksi jo projektien alkaessa, mikä suojaa tällöin myös asiakasta odottamattomilta hinnanmuutoksilta.

Tuolta voinee tallenteista tarkistaa, muistanko aivan väärin: Raportit ja esitykset - Kreate

2 tykkäystä

Yleinen inflaation ja inflaatio-odotusten nousu olisi erittäin tervetullut asia Kreaten toimialalle, sillä se aikaistaisi infrainvestointeja ja tekisi niistä kannattavampia. Laskevan inflaation aikakausi on ollut huono näille ns. perinteisille toimialaoille ja hyödyttänyt teknologiasektoria. Nyt reflatorisessa ympäristössä on alkamassa rotaatio taas takaisin näille toimialoille kun on odotettavissa vuosien ali-investointien kääntyminen toiseen suuntaan.

Lyhyellä aikavälillä tosiaan Kreate lyö projektin alussa kustannukset kiinni.

Enemmän olisin huolissani kustannusten noususta Orthexin kohdalla, jolla raaka-aine kustannuksilla hyvin merkittävä osuus ja tälle vuodelle tulee iso nousu viime vuoteen.

4 tykkäystä

Rakentamisessa rakennusmateriaalien kustannusten kohoamiselta on hankala suojautua. Yksinkertaisesti suuri oma materiaaleista on sellaisia, joita ei voi ostaa täysipainoisesti varastoon projektin alkaessa. Joitain suojauksia voi tehdä, mutta niitä on hankala etukäteen tehdä tälläisessä yllättävässä hintojen nousutilanteessa.

Julkisen sektorin hankkeissa rakennusmateriaalien hinnan nousua ei ikinä saa, kuin osittain siirrettyä tilaajalle. Rakennusmateriaalien hinnan nousu aina rasittaa suuresti urakointipuolta hintojen siirtyessä viiveellä projektihinoitteluun tilaajapuolen maksettavaksi. Siihen ei usko kukaan urakoitipuolella, että joku toimija olisi merkittävältä osin suojassa näin suurelta materiaalien hintojen nousulta.

Kyllä rakennusalalla hyvin tiedostetaan hintavaihtelut ja siksi varsinkin useampivuotiset hankkeet usein sidotaan rakennuskustannusindeksiin. Tämä itseasiassa on sekä tilaajalle että urakoitsijalle suotuisaa, sillä muuten hintojen nousuun varaudutaan kateprosentissa.

Se on eri asia sidotaanko osittain rakennuskustannusindeksiin vai täysin. Yleisesti indeksiin sitominen on ollut osittaista ja se ei ole vastaavissa tapauksessa kattanut, kuin osin kustannusten nousua. Itse en muista törmänneeni, kuin osittain indeksiin sidottuihin hintoihin. Kustannusten nousu ei koskaan ole esim bitumi-indeksin nousun johdosta täysimääräisesti siirtynyt tilaajalle.

Varmaan joku kaavoja miettinyt on kuvitellut, että kustannukset siirtyisivät merkittävemmin kuin todellisuudessa tapahtuu. Tässä merkittävänä syynä on arvioitu työn ja materiaalien kustannusten suhde.