Osakesijoittaminen

Kuka hyötyy analyytikoiden top pick-valinnoista?

Top pick-valinnoista ei kerätä koostettua dataa samalla tavalla kuin analyytikoiden normaaleista suosituksista. Tämän takia aiheesta ei ole aikaisemmin myöskään julkaistu juurikaan tutkimusta, vaikka “osta, lisää, pidä, vähennä, myy”-suositusten osumistarkkuutta on mitattu niin akateemisissa tutkimuksissa kuin toimialan vuosittaisissa palkintojenjaoissa. Lokakuussa julkaistu NBER:in paperi lienee yksi ensimmäisiä kattavista akateemisia tutkimuksia aiheesta ja siksi varsin mielenkiintoinen.

Taustaa:

2000-luvun alussa tulleiden sääntelymuutosten seurauksena Yhdysvalloissa hyvin monen pankin osaketutkimusyksikkö on siirtynyt kolmiportaiseen (osta, pidä, myy) suositusjärjestelmään viisiportaisen sijaan. Tämä on vähentänyt sijoittajille tarjottavan informaation määrää ja osittain tätä paikatakseen moni pankki on ottanut käyttöön “top pick” lisämaininnan.

Barclays määrittelee top pickin seuraavasti:
“the single best alpha- generating investment idea within each industry and is taken from among the Overweight-rated stocks within that industry”

Mielenkiintoisia poimintoja tutkimuksesta:

  • Sijoittajat kiinnittävät enemmän huomiota top pick-valintoihin kuin osta-suosituksiin (ei yllätä mutta asia on nyt osoitettu todeksi)
  • Top pick-valinnat pärjäävät selvästi keskimääräisiä osta-suosituksia paremmin
  • Intressiristiriita: Top pick-valinnat osuvat kaksi kertaa todennäköisemmin saman pankin IB-asiakkaisiin kuin saman sektorin firmoihin jotka eivät ole IB-asiakkaita
  • Analyytikot kärsivät huonoista top pick-valinnoista heikomman urakehityksen kautta ja heidän myöhemmillä suosituksillaan vähemmän painoarvoa.
  • “We find that the stock-price reaction to recommendation upgrades/downgrades by an analyst is lower in the year after the same analyst makes a bad top pick selection, consistent with the marketplace disciplining bad top pick selections. We also find that analysts that make bad top pick recommendations are more likely to be demoted to lower ranked brokerage houses. “
  • Jos top pick-suositukset jaetaan menestyksen mukaan hyviin ja huonoihin, niin huonot top pick-valinnat ovat selvästi todennäiköisemmin juuri niitä pankin IB-asiakkaita
  • Ja nyt todellinen uutispommi: institutionaaliset sijoittajat osaavat erottaa hyvät ja huonot top pick-valinnat toisistaan. Kun top pick-designaatio annetaan institutionaaliset sijoittajat osaavat karttaa huonoja mutta piensijoittajat eivät.

Tässä linkki tutkimukseen:

Suomessa top pick-poiminnot ovat harvinaisia, mutta ainakin Red Eye niitä tunnetusti käyttää. Red Eye toimii myös M&A neuvonantajana, joten tutkimuksen varoitukset kannattaa ehkä pitää mielessä Red Eye:n top pickejä peesaillessa.

31 tykkäystä

@Mikael_Rautanen oli hieman pohdiskellut että Red Eyen filosofia on hieman erilainen ja tutkimustiedon valossakin sillä voi olla vaikutusta suosituksiin.

14 tykkäystä