Nilörngruppen AB, vaatemerkkivalmistaja

Liiketoiminta

Nilörngruppen on vaatemerkkivalmistaja, jonka osakkeet on listattu Tukholman pörssiin. Yhtiö suunnittelee ja valmistaa vaatemerkkejä yhteistyössä muotitalojen kanssa. Vaatemerkeillä valmistajat voivat kohentaa vaatteidensa brändiä. Vaatemerkit ovat pientä luksusta, joka kohottaa vaateostoksen ylellisyyttä kuluttajan silmissä. Vaatemerkeissä on nykyään tunnisteita, joilla valmistajat voivat lähettää kuluttajalle terveisensä, tai kertoa esimerkiksi vaatteen pesuohjeista. Tunnisteet helpottavat myös verkkokaupan inventaariota, kun skannaamalla koodin näkee mikä tuote on kyseessä.

Yhtiö on perustettu vuonna 1977. Vuodesta 2009 lähtien yhtiö on läpikäynyt muutosprosessin valmistukseen painottuvasta yhtiöstä kohti palveluun keskittyvää konsernia. Yhtiöllä on jakeluyksiköitä euroopassa ja kaukoaasiassa, joista lähtevät tuotteet toimitetaan bränditaloja palveleville tehtaille. Yhtiöllä on yli 1000 asiakasta, joista 10 suurinta kattaa 30 % liikevaihdosta ja 20 suurinta kattaa 44 % liikevaihdosta (vuonna 2022).

Yhtiön pääomistaja 58,1 % ääniosuudella on ruotsalainen listattu pääomasijoitusyhtiö Traction AB.

Kannattavuus

Nilörngruppen on erittäin tehokas ja kannattava konserni. Liikevoittomarginaali on viimeiset 10 vuotta ollut keskimäärin 11,6 % ja liikevaihto on kasvanut samalla ajanjaksolla 146 %. Kasvu on tapahtunut tulorahoituksella, eikä osakekantaa ole dilutoitu. Yhtiön tase on myös nettovelaton (tilanne 2023 Q1). Yhtiön Return on Assets (ROA) tunnusluku oli viime vuonna 17,2 %.

Riskit

Yhtiön riskisyyttä mietittäessä oheisessa taulukossa kannattaa kiinnittää huomiota koronavuoteen 2020. Liikevaihto laski -13,6 %, mutta liikevoittomarginaali laski vain hieman 8,2 %:iin. Yhtiö siis pystyi sopeuttamaan kustannuksiaan ja pitämään kassavirran positiivisena. Osake tosin romahti pörssissä ilkeästi, menettäen markkina-arvostaan noin kaksi kolmasosaa.

Luulen että yhtiön todelliset riskit liittyvät tuotteen tarpeellisuuteen, jos kuluttajien ostokäyttäytyminen kehittyy kohti vaatteiden kierrättämistä uusien vaatteiden ostamisen kustannuksella. Yhtiö on syklinen ja vaatteiden osto on asia, josta kuluttajat voivat helposti säästää taloustilanteen ollessa tiukka. Yhtiö on lisäksi Business-to-Business alalla riippuvainen muotitalojen omista kustannussäästötoimista ja kilpailukyvystä. Viime aikoina kuluttajaluottamuksen lasku sekä vaatevalmistajien suuret varastotasot ovat johtaneet yhtiön tuloskehityksen heikkenemiseen ja osakekurssin laskuun.

Valuaatio

Yhtiöllä on ulkona 11 401 998 osaketta.
70 kruunun osakekohtaisella hinnalla osakekannan markkina-arvo on 798 miljoonaa kruunua. P/B on viimeisimmän kvartaaliraportin perusteella 2,31. Nettokassa on 25,4 miljoonaa kruunua. Hallitus on ehdottanut toukokuussa pidettävälle yhtiökokoukselle 5 kruunun osakekohtaista osinkoa.

Disclaimer:
Osakesalkkuni arvosta on tällä hetkellä noin 5,8 % Nilörngruppenin osakkeita. Tämä ketjun aloitus ei ole sijoitussuositus, tiedot voivat olla virheellisiä ja kehotan lukijoita tekemään oman tutkimuksensa yhtiötä. Vuoden 2022 vuosikertomuksen voi lukea tästä linkistä.

13 tykkäystä

Tämä valuaatio-osio jäi vähän torsoksi, joten täydennetään.

Oma suosikkimenetelmä osakkeiden arvioimiseen on yhdistää P/B-luku oman pääoman tuottoon (ROE). Nilörnillä oli Q1 lopussa omaa pääomaa 344,725 miljoonaa. Jos tästä vähennetään tuo kohta luultavasti maksettava osinko niin jäljelle jää 344,725 - 5*11,402 = 287,715 miljoonaa. Nilörnin ROE:n keskiarvo viimeiseltä viideltä vuodelta oli 30,74 % joten tuotto-odotus voisi tämän perusteella olla 287,715 * 0,3074 = 88,444 miljoonaa. Tämä tekisi tulostuotoksi 88,444 / 798 = 11 % ilman kasvua.

Toinen tapa arvioida on liiketoiminnan marginaalien kautta. Nilörnin liikevaihto oli 921,7 miljoonaa kruunua viimeiseltä 12 kuukaudelta. Jos sovelletaan tuota 11,6 % keskimääräistä liikevoittomarginaalia, odotus voisi olla 921,7 * 0,116 = 107 miljoonaa kruunua liikevoittoa. Rahoituskustannusten arvio -5,5 miljonaa toteutuneiden kustannusten perusteella. Kun veroaste on 23,2 %, odotus nettotuloksesta olisi (107-5,5)*(1-0,232) = 78 miljoonaa, eli 9,8 % tulostuotto ilman kasvua.

Kumpikin menetelmä on kuitenkin hyvin karkea yleistys ja varsinkin tuo liikevoittomarginaalien arvio on herkkä käytetyille oletuksille. Liikevaihtotasoa kuitenkin tukee tehdyt investoinnit ja taseen koon kasvu vuosien varrella.

2 tykkäystä

Ensinnäkin, hieno avaus! Mahtavaa kun avasit tilanteen selkosuomeksi eikä vain lätkitty yrityspresentaatiosta käppyrää vailla avaavaa kontekstia. Intouduin lukemaan vuosikertomuksen läpi, koska aihealue (=vaateteollisuus) on sellainen, josta en voi sanoa ymmärtäväni paljoakaan. Sivistyin taas hieman :slight_smile:

Minulle tuli mieleen kotimaisen Duellin tilanne, joka ravintoketjun seuraavalla stepillä on tukkurina jakelemassa mm. vaatteita eteenpäin. Koronan synnyttämä kysyntä ei jatkunutkaan ja nykyisessä talousympäristössä vaatehankinnoista on helppo karsia. Toisaalta, tilanne on sama kaikille yrityksen kilpailijoille ja kassa kestäisi isommankin yritysoston.

Yrityksen rooli teknologian hyödyntämisen osalta B-to-C-puolella on käsittääkseni pieni, mutta sieltä voisi olla haettavissa kasvua. Kolmannen osapuolen ylläpitämä tuotetietorekisteri voisi helpottaa vaatteiden kierrätystä, jos RFID tai muu siru kertoo, mitä raaka-aineita vaatteessa on käytetty.

Samalla rekisteri toisi varmuutta siihen, että tietty laukku tai vaate on aito, mikä on arvokas tieto jälkimarkkinoiden ja brändiarvon suojelun kannalta.

Numeroiden valossa yritys näyttää laadukkaalta, mutta mielestäni nykyistä hintatasoa ei voi sanoa vielä edulliseksi? (Ilmeisesti yritys ei osa omia osakkeita, vaan suosii osinkoja omistajien palkitsemisessa.)

1 tykkäys

Vuosi 2023 oli Nilörnille vaisu kuten Q4 raportista ilmenee.

Tulosten taustalla on vaatteiden ylitarjonta, kun korona-ajan ja toimitusketjuvaikeuksien johdosta ostopäälliköt tilasivat liikaa varastoa. Tämä tarkoittaa ettei arvoketjussa edellä olevalle Nilörnillekään kertynyt tilauksia edellisvuosien tapaan. Parempaan suuntaan ollaan kuitenkin menossa. Vapaa kassavirta oli vahva 71 miljoonaa kruunua, kun varastoja saatiin purettua (tilaukset toimitettiin varastosta).

Aiemmissa analyytikkopuheluissa toimitusjohtaja on puhunut vuodesta 2019 benchmarkkina yhtiön liiketoiminnalle, kun vuodet 2022 ja 2021 olivat hänen mukaansa totuttua parempia. Yhtiöillä voi olla tiettyjä “sweet spotteja” jossa liiketoiminnan laajuus on optimaalisella tasolla organisaatiorakenteen näkökulmasta. Tähän on kiinnitetty huomiota myös yhtiön vuosikertomuksessa. Yllätys viimeisimmässä raportissa oli kuitenkin se, että hallitus on näyttänyt vihreää valoa kapasiteetti-investoinneille kasvaville markkinoille Bangladesiin, Portugaliin ja Vietnamiin. Tästä syystä myös osinkoa leikattiin yhteen kruunuun per osake. Nilörn ei rahoita liiketoimintaansa osakeanneilla.

2 tykkäystä