Nordec Group - Listautuva rakennusfirma

Tälle on nyt oma yhtiösivu, kohta tulee videoita :slight_smile: Nordec Group | Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus

Nordec Group Oyj on liikevaihdolla mitattuna yksi johtavista rakennushankkeissa käytettävien teräsrunkorakenteiden ja julkisivuratkaisujen toimittajista Pohjoismaissa, ja sillä on vahva asema Keski- ja Itä-Euroopan maissa (CEE-maat). Nordecilla on pitkä kokemus runkorakenteiden, julkisivujen ja siltojen suunnittelusta, valmistuksesta ja asentamisesta.

12 tykkäystä

Verneri haastatteli tänään listautumista suunnittelevan firman Nordec Groupin toimaria Kalle Luotoa. :slight_smile:

-Videon aiheet-

00:00 Toimitusjohtajan esittely
00:45 Nordec Group: mitä tekee rautalangasta vääntäen
02:30 Liikevaihto ja tulostaso
03:27 Kohdemarkkina
05:05 Miten Nordec erottuu kilpailussa?
07:10 Materiaalien hintojen nousut ja hinnoitteluvoima?
09:00 Miksi liikevoitto kärsi alkuvuodesta?
11:00 Projektiriskit: miten niitä hallitaan?
13:05 Strategia
15:10 Taloudelliset tavoitteet
16:35 Miksi Donges Group, jonka vuorostaan omistaa pääomasijoitustalo Mutares, listaa Nordecin
18:10 Mihin antirahat aiotaan käyttää?

9 tykkäystä

Täältä myös roadshow IPO-tilaisuus: Nordec Group Yhtiöesittely - 9.6.2022 klo 18.00 | Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus

4 tykkäystä

Anti alkaa ylihuomenna 8.6. Merkintähinta 7,36 € osakkeelta.

2 tykkäystä

Anti alkaa ylihuomenna ja täällä ollut tosi hiljaista. Yleensä ollut niin että mitä hiljaisempaa kyseisen yhtiön keskustelupalstalla sitä vähemmän antiin osallistujia. Ei hyvältä vaikuta sen suhteen. Tosin nyt Wittedin kanssa oli niin että foorumilla oli paljon juttua mutta silti anti, vaikka ylimerkittiinkin, jäi laihaksi. Ei tullut pikavoittoja vaan kurssi lähti käyntiin laskulla.

3 tykkäystä

Viime vuoden raportoitu liiketulos 2 Me. Markkina-arvo annissa 65 Me. P/E-perusteisesti ei mitenkään edullinen. Pääomistaja myy ja henkilöstöannin koko pieni, joten sekään ei rohkaise.

10 tykkäystä

Odotellaan inden analyysi, jos luvassa on samanlainen hockey stick kuin ecoupilla niin halpa on :smiley:

4 tykkäystä

image
Ei nyt ainakaan kovin kaalliilta vaikuta. Toki rakennusalan riskit tällä hetkellä koholla, mutta silti. Inderesin ennusteilla esim. hiljattain listautunut Lapwall on 5.3x 22e EBITDA ja 6.6x 22e EBIT(oik.) ja Kreate on 6.4x 22e EBITDA ja 9.0x 22e EBIT(oik.). Nordecin kokoluokka selvästi lähempänä Kreatea, kuin Lapwallia.

Edit: täytyy siis perehtyä syvemmin, voi olla ihan mielenkiintoinen.

7 tykkäystä

Tänäään on sit roadshow 18:00 :slight_smile: Nordec Group Yhtiöesittely to 9.6. klo 18:00 | Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus

4 tykkäystä

Alla on muutamia juttuja Nordec Groupista. :slight_smile:

1.Tässä on Sijoitustieto.fi:stä löytyvä juttu, jonka on kirjoittanut @Omavaraisuushaaste ; jälleen kerran erinomaista ja perusteltua analyysia.

2.Nordecista on tehnyt oman juttunsa myös Sijoittaja.fi.

3.Tässä on vielä Salkunrakentajan juttu toukokuulta.

11 tykkäystä

Kiitos paljon! Annissa mielenkiintoisinta ja erikoisinta (teräksen hintaongelmien lisäksi), joka mielestäni kannattaa highlightata on erityisesti tuo omistusosuuksien muutos. Nykyinen 100% omistava yhtiö omistaa, jatkossakin isoimman osan Nordec Groupista, mutta samalla Harjavalta nurkkaa yhtiötä teoriassa kahdesta eri suunnasta samanaikaisesti. En ihmettelisi, vaikka omistusosuudet muuttuisivatkin vuosien varrella entistä enemmän Harjavallan omistukseen, mutta joka tapauksessa liikkeellä olevien osakkeiden määrä on tällä hetkellä todennäköisesti aika rajattu.

4 tykkäystä

Ohessa muutamia mielestäni mielenkiintoisia nostoja Nordecin listautumisesitteestä päätöksenteon tueksi:

Yleisöannin merkintäaika alkaa 8.6.2022 kello 10.00 ja päättyy arviolta 20.6.2022 kello 16.00.
Instituutioannin merkintäaika alkaa 8.6.2022 kello 10.00 ja päättyy arviolta 21.6.2022 kello 12.00.
Henkilöstöannin merkintäaika alkaa 8.6.2022 kello 10.00 ja päättyy arviolta 20.6.2022 kello 16.00.

Yhtiö pyrkii keräämään osakeannilla noin 7,0 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla alustavasti enintään 960 000 uutta
Osaketta (”Uudet osakkeet”) merkittäväksi (”Osakeanti”) (olettaen, että Henkilöstöannissa tarjotaan enintään 40 000 Uutta osaketta). Lisäksi Myyvä osakkeenomistaja tarjoaa ostettavaksi alustavasti enintään 3 330 783 Yhtiön
olemassa olevaa Osaketta (”Myyntiosakkeet”) (”Osakemyynti”, ja yhdessä Osakeannin kanssa ”Listautumisanti”).

Yhtiön Osakeannista saamien nettovarojen arvioidaan olevan noin 4,8 miljoonaa
euroa (olettaen, että kaikki alustavasti tarjotut Uudet osakkeet merkitään)*

Myyvä osakkeenomistaja odottaa saavansa Osakemyynnistä noin 29,3 miljoonan euron bruttovarat.

Yhtiö odottaa käyttävänsä Osakeannista
saamansa nettovarat Nordecin kasvuun liittyvien strategisten tavoitteiden toteuttamisen edistämiseen, kuten kohdassa
”Liiketoiminta—Nordecin strategia” on esitetty, sekä Nordecin toimintojen ja tuotannon tehokkuuden vahvistamiseen.
Nordecin arvion mukaan kohdassa ”Liiketoiminta—Nordecin strategia” esitetyt priorisoidut tuotannon pitkän tähtäimen
investoinnit edellyttävät Yhtiöltä noin 10,5 miljoonan euron investoinnit.

Nordecin liiketoiminta on suurelta osin projektipohjaista ja sen projekteissa voi esiintyä häiriöitä, viivästyksiä,
muutoksia niiden laajuudessa tai jopa peruutuksia, jotka voivat olla Nordecin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella,
mikä voisi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia.
Projekteihin liittyvät riskit ovat suurempia laajamittaisissa projekteissa, kuten meneillään olevat DLS Bålsta -projekti ja
DS2-projekti, jotka ovat esimerkiksi viivästyneet SARS-CoV-2 (”COVID-19”) -tartuntojen johdosta työvoiman
keskuudessa rakennustyömaalla. Projekteihin liittyvät riskit ovat myös suurempia uusien asiakkaiden kohdalla, joiden
kanssa Nordecilla ei ole aikaisempaa projektikokemusta.
Mitkä tahansa edellä kuvatut projekteihin liittyvät epävarmuudet voivat toteutuessaan kasvattaa Nordecin
projektikustannuksia sekä johtaa viivästyksistä johtuviin vahingonkorvauksiin ja sopimussakkoihin.

Nordec valmisti suurimman osan teräsrunkorakenneratkaisuistaan itse 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella. Oma tuotanto
on Nordecin toiminnan kulmakivi, mikä mahdollistaa laadun sekä terveys- ja ympäristönäkökulmien valvonnan sen
tuotannossa ja projekteissa. Nordecin teräsrakenteiden tuotantolaitokset sijaitsevat Ylivieskassa ja Peräseinäjoella,
Gargždaissa Liettuassa ja Obornikissa Puolassa. Lisäksi Nordecilla on Alavudella alumiinilasijulkisivurakenteiden
tuotantolaitos. Nordecin tuotantolaitokset on räätälöity tietyn tyyppisten ja kokoisten rakennusrakenteiden tuotantoon.
Näiden rajoitusten puitteissa tuotantolaitoksen valinta tuotteelle määräytyy dynaamisesti Nordecin kokonaistilauskannan
ja työmäärätilanteen sekä tilan saatavuuden ja valmistettavan rakenteen koon ja tyypin perusteella.

Nordecin tuotantolaitos Obornikissa Puolassa sijaitsee tiloissa ja tontilla, jotka on vuokrattu kolmansilta osapuolilta

Vaikeuksilla IT- ja tietojenkäsittelyjärjestelmien ylläpidossa, päivittämisessä, integroimisessa tai ulkoistamisessa
sekä ongelmilla palvelujen ja tietojen laadussa tai tietoturvassa voisi myös olla haitallinen vaikutus Nordecin liiketoimintaa
ja hallintoon, aiheuttaa lisäkustannuksia sekä olla olennaisen haitallinen vaikutus sen toimintaan. Lisäksi IT-järjestelmien
häiriöt voivat johtaa projektien viivästymiseen. Nordec on tällä hetkellä ottamassa käyttöön asiakashallintajärjestelmää
(Customer Relationship Management, ”CRM”) ja käyttöönottoprosessin odotetaan valmistuvan kesän 2022 aikana. Ei voi
olla varmuutta siitä, että uusi CRM-järjestelmä tulee toimimaan asianmukaisesti kaikkina ajankohtina ja että käyttöönotto
ei tule aiheuttamaan Nordecin toimintaan vaikuttavia häiriöitä.

Koska Normek ja Ruukki Building Systems yhdistyivät suhteellisen vähän aikaa sitten, IT-arkkitehtuuria
ei ole vielä täysin yhdenmukaistettu ja tytäryhtiö- ja maatasolla on joitakin eroavaisuuksia.

Helmikuussa 2022 alkanut
meneillään oleva sota Ukrainassa kuitenkin aiheutti uusia häiriöitä teräsmarkkinoilla johtuen vähentyneestä teräksen
kulkeutumisesta Venäjältä, Valko-Venäjältä ja Ukrainasta Länsi-Eurooppaan. Teräksen tarjonnan lasku on aiheuttanut
lisääntynyttä teräksen hintojen nousua vuoden 2022 alkupuolella. Osa Nordecin projektisopimuksista perustuu kiinteään
hinnoitteluun ilman indeksilausekkeita, ja heikon saatavuuden jatkuminen tai uudet hinnankorotukset voivat aiheuttaa
merkittäviä lisäkustannuksia, koska Nordec ei välttämättä pysty siirtämään raaka-aineiden hinnankorotuksia asiakkailleen.
Toimitusten viivästymisillä voi myös olla olennaisen haitallinen vaikutus Nordecin liiketoimintaan sekä Nordecin
maineeseen. Lisäksi meneillään oleva sota Ukrainassa voi vaikuttaa markkinakehitykseen ja Nordecin tavoiteltuihin
kasvusegmentteihin liittyvien investointien ajoitukseen sekä johtaa epävakauteen projektin toteuttamiselle relevanteissa
toimitusketjuissa.

Yhtiön ja Myyvän osakkeenomistajan odotetaan sitoutuvan tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta luovutusrajoitusjaksoon,
joka päättyy 180 päivän kuluttua First North -listautumisesta. Lisäksi Yhtiön hallituksen jäsenten ja Nordecin johtoryhmän
jäsenten odotetaan solmivan Yhtiön ja Myyvän osakkeenomistajan luovutusrajoitussopimusta vastaavan
luovutusrajoitussopimuksen, joka päättyy 360 päivän kuluttua First North -listautumisesta. Lisäksi Henkilöstöantiin
osallistuvan Henkilöstön on sitouduttava Yhtiön ja Myyvän osakkeenomistajan luovutusrajoitussopimusta vastaavaan
luovutusrajoitukseen, joka päättyy 360 päivän kuluttua First North -listautumisesta

Uumajan siltaonnettomuutta koskeva välimiesmenettely
Toukokuussa 2021 Nordec Construction AB (”Nordec Construction”) sai GRK:lta korvausvaatimuksen liittyen
Uumaja-joen ylittävän sillan rakentamisen aikana sattuneeseen onnettomuuteen Uumajassa, Ruotsissa. Onnettomuus
aiheutti huomattavia vaurioita sillalle ja sen tukirakenteille sekä häiriöitä rakennusprojektissa. Tammikuussa 2022 Nordec
Construction sai onnettomuutta koskevan välimiesmenettelypyynnön Ruotsissa. Välimiesmenettelypyyntö sisältää
yhteensä lähes 13 miljoonan euron vaatimukset Nordecille.

Andromeda-oikeudenkäynti
Nordec on ottanut oikeudenkäynnin vastuulleen, vaikka oikeudenkäynnin muodollisena vastaajana on
Rautaruukki.

Oikeudenkäynti sisältää yhteensä 1,14 miljoonan euron vaatimukset Rautaruukille. Oikeudenkäynnin pääkäsittely pidetään
kesäkuussa 2022 Helsingin käräjäoikeudessa.

Nordec rahoittaa tällä hetkellä liiketoimintansa ja investointinsa liiketoiminnan rahavirralla ja velkarahoituksella. Nordecin
korollisten rahoitusvelkojen määrä 31.3.2022 oli 4,8 miljoonaa euroa. Lisäksi Nordec on neuvotellut 10 miljoonan euron
Lainasopimuksen (kuten määritelty jäljempänä), joka on ehdollinen First North -listautumisen toteutumiselle.

Yhtiön hallitus on vahvistanut osinkopolitiikan, jonka mukaan Yhtiö pyrkii jakamaan osinkoa, joka on vähintään
50 prosenttia sen tilikauden tuloksesta, ottaen myös huomioon Yhtiön taloudellisen aseman, rahavirran ja
kasvumahdollisuudet

Nordecilla on yksi
toimintasegmentti, joka koostuu viidestä liiketoiminta-alueesta: Multi-storey (monikerroksiset rakennukset), Single-storey
(yksikerroksiset rakennukset), Heavy Industry & Bridges (raskasteollisuus & sillat), Envelope (julkisivut) ja CEE. Jokainen
liiketoiminta-alue on muodostettu siten, että sillä on kyvykkäimmät resurssit vastata asiakkaiden tarpeisiin ja toteuttaa
tietyntyyppisiä rakennushankkeita. Asennushenkilöstö on yhteinen resurssi, jota käytetään kaikilla liiketoiminta-alueilla Liiketoiminta-alueille on yleistä poikkitoiminnalliset projektit, joissa samassa projektissa on mukana useita
liiketoiminta-alueita. Lisäksi Nordecin tuotantolaitosten tuotantokapasiteetti palvelee koko liiketoimintaa.
Projektinhallintahenkilöstöä ja muuta henkilöstöä myös siirretään Nordecin liiketoiminta-alueiden välillä käyttötarpeen
mukaan.

Nordecin asiakaskunta koostuu pääasiassa rakennus-, teollisuus- ja kiinteistösijoitusyhtiöistä, joista rakennusyhtiöiden
osuus Nordecin liikevaihdosta oli 61 prosenttia, teollisuusyhtiöiden osuus 24 prosenttia ja kiinteistösijoitusyhtiöiden osuus
14 prosenttia 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella. Maantieteellisesti Nordecin merkittävin markkina on tällä hetkellä
Ruotsi, jonka osuus Nordecin liikevaihdosta oli noin 70 prosenttia 31.12.2021 päättyneellä tilikaudella. Nordecin
liikevaihdon maantieteellinen jakauma kuitenkin vaihtelee vuodesta toiseen riippuen projektien kokonaismäärästä maissa,
joissa Nordec toimii.

Nordec on viime vuosina keskittynyt projektinhallintaprosessiensa kehittämiseen, mikä on parantanut merkittävästi
ennusteiden laatimista ja rakennusprojektien kannattavuutta. Vuosien 2019–2021 välisenä aikana aloitetuista
valmistuneista liikevaihdoltaan yli 0,1 miljoonan euron projekteista 92 prosentilla oli positiivinen projektikate, minkä
Nordec uskoo olevan vahva luku. Projektikate lasketaan projektin liikevaihdosta, josta vähennetään projektille
kohdistettujen kustannusten määrä. Projektien hankinnat kirjataan suoraan projekteille ja tehtaiden valmistuskustannukset
sekä projektipäälliköiden ja suunnittelijoiden projekteille tekemä työ siirretään projekteille tehtyjen tuntien ja tuntihintojen
kautta.

Nordecin kassakonversio on historiallisesti ollut korkea. Nordecin kassakonversio oli 104,1 prosenttia 31.12.2021
päättyneellä tilikaudella ja 102,7 prosenttia 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella.

Henkilöstön turvallisuus on keskeisessä asemassa Nordecin toiminnassa, ja Nordec
on käynnistänyt turvallisuusohjelman tapaturmataajuuden laskemiseksi nollaan. Ohjelma sisältää tiettyjen prosessien ja
käytäntöjen käyttöönoton yleisen turvallisuusjohtamisen ja järjestelmien parantamiseksi sekä jatkuvaa työtä koko
organisaation, erityisesti operatiivisen henkilöstön, sitouttamiseksi parannuspyrkimyksiin, jotta saavutettaisiin
tapaturmataajuuden (eng. Lost Time Injuries, ”LTI”) tavoitetaso, joka on nolla. Nordecin tapaturmataajuus oli 31.12.2021
päättyneellä tilikaudella 14,2 ja 31.12.2020 päättyneellä tilikaudella 16,4

27 tykkäystä

Joukon jatkoksi lienee laitettava tähän vielä Evlinkin tekemä analyysi.

Eiköhän tämä tule yleisön puolelta ylimerkatuksi ihan mukavasti, kun antia tarjotaan myös Ruotsissa ja Tanskassa. Kyseessä on kuitenkin hyvä ja toimiva yritys, jolla pitäisi olla tulevaisuuden näkymätkin kohtuulliset. Osinkoakin uhkaavat maksaa.

Suomen anneista tämä voisi olla tähän mennessä se toinen, johon osallistua.

2 tykkäystä

Karon analyysi.

8 tykkäystä

Onko Nordec valinnut hiljaisuuden vai aiotteko kommentoida Foorumilla Karron Taloustaidossa esittämiä ‘vääriä totuuksia’?

1 tykkäys

IPO-kiinnostus on kuollut, tai pikavoittoja ei ainakaan tule tulevaisuudessa.

"Nordec Groupin hallitus ja myyvä osakkeenomistaja Donges SteelTec GmbH ovat päättäneet pidentää yleisöannin merkintäaikaa kello 16.00 27.6.2022 saakka ja instituutioannin merkintäaikaa kello 12.00 28.6.2022 saakka. Henkilöstöannin merkintäaika päättyy alkuperäisen aikataulun mukaisesti kello 16.00 20.6.2022. Nordecin hallituksen puheenjohtaja Petri Rignell merkintäaikaa pidennettiin ”vallitsevan poikkeavan pörssimarkkinatilanteen johdosta”. ”Yleisö- ja institutionaalisille sijoittajille suunnatun annin pidentäminen antaa pääomamarkkinoille lisäaikaa tutustua yhtiöön sijoituskohteena.” Sitoutuneet ankkurisijoittajat sekä maanantaina päättyvän henkilöstöannin jo tässä kohdin näkyvillä oleva ylimerkintä tukevatRignellin mukaan hallituksen ja toimitusjohtajan näkemystä yhtiön mahdollisuuksista. ”Olemme erittäin tyytyväisiä erityisesti henkilöstöannin ylimerkintään, joka osoittaa henkilöstömme sitoutuneisuuden yhtiöön ja sen tulevaisuuden rakentamiseen."*

1 tykkäys

Jäin pohtimaan miksi ihmeessä Nordec jatkoi IPO -aikaa. Jos ei ole kiinnostunut yhtiöstä ja valmis merkkaamaan viime viikolla, niin tuskin tilanne muuttuu toiseksi tällä viikolla ts lisäaika harvoin auttaa… Toki jos Evli pystyy avaamaan uusia ovia tämän viikon aikana, niin se voisi olla perusteltu syy, mutta Suomen osalta se tarkoittaisi tn saunan ovien avaamisia…:grinning:

2 tykkäystä

Kiitos kommenteista ja Nordeciin liittyvästä keskustelusta. Kuten mainitsit, jatkoimme merkintäaikaa ma 27.6. kello 16 asti ja institutionaalisille sijoittajille anti on auki ti 28.6. kello 12 asti.

Olemme tehneet Q&A videon, joissa vastataan joihinkin kysymyksiin, joita olemme havainneet yleisessä keskustelussa nostettavan. Kyseinen video löytyy yhtiömme IPO- sivuilta Listautuminen - Nordec Sijoittajat.

7 tykkäystä

Mielestäni vähän huvittavaa vedota tässä kohtaa poikkeavaan pörssimarkkinatilanteeseen :smile: Kyllä se poikkeava oli jo tuolloin reilu pari viikkoa sitten, eli todelliset syyt taitaa olla ihan muualla.

Haiskahtaa omaan nenään vahvasti siltä, että pääomistaja nyt vain on päättänyt runnoa läpi exitin, jäi sitten miten huono maku tahansa mukaan lähteneille, kun/jos tulee heti mahalaskua pörssissä.
Muistuttaa joltain osin erään maskikauppiaan taannoista antia, tosin siinä ei jouduttu jatkamaan merkintäaikaa. Toki tämä anti ja Nordec itse kyllä kaikin puolin “terveempi” kuin se toinen tapaus, mutta nyt vaan markkinasentimentti lyö kovasti kapuloita rattaisiin.

5 tykkäystä

Itsellä meni pupu pöksyyn ja hyvästä yhtiöstä huolimatta merkintä jäi tekemättä. Vakautuksen loputtua voi ehkä saada alle merkintähinnan. Kohta nähdään miten kävi.