Norrhydro - Energiatehokkaiden hydraulisylinterien tarjoaja

@Erkki_Vesola haaastattelussa Norrhydron toimitusjohtaja Yrjö Trög sekä digitaalisen liiketoiminnan johtaja Carl Mattson.

Norrhydro: Tuotanto rullaa (inderes.fi)

Eli normaalin liiketoiminnan osalta ensi vuosi vaikuttaa hivenen epäselvältä/heikolta. Mutta isossa kuvassa asiat etenevät oikeaan suuntaan uusien asiakkuuksien myötä ja toisaalta tasaisella kehityksellä Norrdigi ja Motiomax tuotteiden osalta.

Mielestäni kuulosti hyvin positiiviselta että ovat onnistuneet saamaan uusia asiakkuuksia perinteisille tuotteille ja etenkin vaikuttaa että Norrhydrolla on hyvä main luotettavana toimittajana.

Tulevaisuuden tuotteiden markkinoilletulon osalta ei ollut mitään uutta tietoa, mutta tässä kohtaa ymmärsin itse että asiat etenevät ihan hyvässä vauhdissa (vai ostinko johdon puheet liian hyvin??).

10 tykkäystä

Eki jutteli yhtiön johdon kanssa ja tässä olisi kommentteja siitä keskustelusta. :slight_smile:

Keskustelimme perjantaina Norrhydron johdon kanssa yhtiön tilanteesta ja näkymistä. Vaikka asiakasteollisuuksien näkymät ainakin H1’24:lle ovat vaisut, on Norrhydron uusasiakashakinta aktiivista ja tuotantokone on kunnossa. Suotuisa näkemyksemme osakkeesta on ennallaan.

9 tykkäystä

Norrhydrolta 1,5M€ vvk. Kassaa lienee vahvistettu H1 aikana oletettavasti kaupallistettavan NorrDigin lanseerausta varten. Olisi mukava kuulla @Erkki_Vesola kommentit ja myös mahdolliset saatavissa olevat lisätiedot Yrjöltä.

7 tykkäystä

@Tommi_Saarinen antoi kommentit tähän tuoreeseen uutiseen :slight_smile:

Norrhydro kertoi laskevansa liikkeelle 1,5 MEUR:n kolmevuotisen vaihtovelkakirjalainan. Lainan korko on 10 % ja vaihtokurssi on lievästi allen yhtiön nykykurssin. Rahoituksen kustannus on arviomme mukaan korkea, mutta Norrhydron H1:n lopun alhaisen kassan sekä taseaseman takia edullisempaa rahoitusta ei välttämättä kuitenkaan ole ollut saatavilla. Norrhydron nettotuloksen sekä osakekohtaisen tuloksen ennusteisiimme kohdistuu lainan liikkeelle laskun takia muutamien prosenttien laskupaineita vuosille 2024–2026. Lähivuosien ennusteidemme toteutuessa lainan noin 7 %:n diluutioriski on myös konkreettinen.

9 tykkäystä

Tämä vvk tuli hieman yllättäen huomioiden miten ruusuisesti H1 rahoitusasemasta ja maksuvalmiudesta kerrottiin (mm. Lamy-limiitti ja olisi solmittuna nostamattomia luottoja). Toki kun kovenantit rikki ja kassaa ei ole paikkaamaan niin lopputulos aika odotettavissa… H1 rapsasta:

6 tykkäystä

Mukavasti uusia asiakkaita (7) ja uusia digituotteiden projekteja (10) Norrhydrolle tänä vuonna. Kasvua piisannee, jahka markkinatahmeus hellittää.

12 tykkäystä

Nostetaanpa tämä parin päivän takainen tiedote vielä tänne ketjuun:

Tämä järjestelyhän on ollut tiedossa jo siinä vaiheessa, kun Norrhydro listautui pörssiin, joten mikään uutinen tämä ei siinä mielessä ole. Motiomax Oy siirtyy nyt kokonaan Norrhydron omistukseen. Yhtiön sähkösylinteritarjonta täydentää mielestäni mukavasti Norrhydron hydraulisylinteritarjoomaa. Kauppasumma on päätetty suorittaa suunnatulla osakeannilla. Laimennusvaikutus nykyisten osakkaiden omistusosuuteen ei ole kummoinen:

Annettavien Vastikeosakkeiden määrä vastaa noin 1,69 prosenttia Yhtiön ulkona olevista osakkeista ennen osakkeiden kaupan täytäntöönpanoa. Vastikeosakkeiden osakekohtainen arvo ja merkintähinta on 2,1231454 euroa osakkeelta, joka vastaa Yhtiön osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia laskettuna kuukauden ajanjaksolta ennen täytäntöönpanoa. Järjestelyn toteuttamisen jälkeen Motiomaxin nykyisten osakkeenomistajien omistusosuus Yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista tulee olemaan noin 2,25 prosenttia.

6 tykkäystä

Miten se täydentää?

Vuoden -22 liikevaihto 160k€, liikevoitto -38%, henkilöstöä 2 (Fonectan mukaan). Saadaanko tällä jotain päräyttävää sähkötoimisiin sylintereihin liittyvää osaamista, mitä ei ole ennen ollut?

1 tykkäys

Näkisin, että tässä ostetaan nimenomaan osaamista ja teknologiaa, ei niinkään kypsän vaiheen liiketoimintaa. Tässä ote Norrhydron listautumisaikeesta kertovasta tiedotteesta (28.10.2021):

Motiomax on suomalainen sähköisten liikeratkaisujen toimittaja, jonka energiatehokkaat ja öljyttömät tuotteet soveltuvat muun muassa sähköistyviin tuotantoautomaatioratkaisuihin ja liikkuviin työkoneisiin. Osakekaupan myötä Yhtiön tuotetarjonta sähkömekaanisten ratkaisujen osalta tulee vahvistumaan entisestään.

Norrhydron aiempi ydinosaaminen on perustunut hydraulisylintereihin, NorrDigi mukaan lukien. Motiomaxin tuotteet perustuvat toisenlaisiin ratkaisuihin (sähkömekaaniset sylinterit, napamoottorit, vaihdemoottorit).

6 tykkäystä

Eki on tehnyt tuoreen yhtiöraportin Norrhydrosta. :slight_smile: :gem:

Norrhydro laski ennen vuodenvaihdetta liikkeeseen suunnatun 1,5 MEUR:n vaihtovelkakirjan. Kolmivuotisen lainan korkea kuponkikorko ja jo lähtötilanteessa pörssikurssin alittava vaihtohinta kertovat muiden rahoituslähteiden hankinnan haastavuudesta.

image

7 tykkäystä

Volvo julkisti eilen uutta vahvasti sähköistettyä mallistoa. Norrhydron ratkaisuilla varustettu lanseeraus tapahtuu ilmeisesti kesäkuussa -24, tai kenties jo huhtikuussa (April 24-27 at the Paris-Nord Villepinte Parc des Expositions in Paris). Norrhydron vuosien kehitystyö tulisi silloin siis tuotantoon Volvon kaivureissa.

20 tykkäystä

Norrhydro laskee tulosohjeistustaan viime vuodelle: Käyttökateprosentti laskemassa 3,5 prosenttiin (aik. ohjeistuksessa parempi kuin vuoden 2022 5,7 prosenttia)

  • no sehän tuli ripeästi se ohjausmuutos :rofl:
4 tykkäystä

"Norrhydro Group Oyj (”Norrhydro” tai ”Yhtiö”) tekee 872 tuhannen euron alaskirjauksen vaihto-omaisuuteen ja koko vuoden 2023 tulokseen. Tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä vaihto-omaisuuden keskeneräisen tuotannon osuuden arvostusta on päätetty laskea kirjanpitolain 5 luvun 6 §:n mukaan. Vaihto-omaisuuteen on tehty ns. epäkuranttiusvähennys. Alaskirjauksesta johtuen Yhtiön vuoden 2023 käyttökate jää ennakoitua alhaisemmaksi.

Tilintarkastamattomien tietojen perusteella Norrhydron liikevaihto kasvoi ja oli vuonna 2023 30.365 tuhatta euroa (29.705 tuhatta euroa). Käyttökate (EBITDA) laski 1.055 tuhanteen euroon, 3,5 % (1.697 tuhatta euroa, 5,7 %). Käyttökate sisältää 872 tuhannen euron ei-kassavaikutteisen alaskirjauksen."

Oliskohan tullut jotain reklamaatiota asiakkaalta tai huomattu vasta nyt omissa tuotteiden lopputarkastuksissa jotain? Ilman tuota epäkuranttiusvähennystähän tulos olisi osunut ohjeistukseen.

2 tykkäystä

Moro, tuosta alaskirjauksesta tulee ensimmäisenä mieleen raaka-aineiden ja komponenttien hintojen lasku. Norrhydro valtaosin indeksoi oman asiakashinnoittelunsa näiden hankintojen hintoihin. Tarkistus tapahtuu kaksi kertaa vuodessa ja raaka-aineiden / komponenttien hintaheilahtelun tulosvaikutus on siten varsin rajallinen. Tilinpäätöshetkellä raaka-aineet ja puolivalmisteet on kuitenkin arvostettava todennäköiseen hankintamenoon tai luovutushintaan ja tästä on nyt seurannut alaskirjaus. Emme saaneet yhtiöstä ketään kiinni kommentoimaan. Muutoinhan tiedotteen sävy oli positiivinen, mitä tulee uuden tehtaan toimintaan, NorrDigin ja Motiomaxin etenemiseen ja niiden saavuttamaan asiakaskiinnostukseen sekä asiakkaiden odotuksiin markkinan paranemisesta H2’24:llä. Palaillaan asiaan kun on saatu lisätietoa. Vkl-terveisin Eki

31 tykkäystä

Olen täysin samaa mieltä, mutta ihmettelen kommenttia “todennäköiseen hankintamenoon”, sillä eikö ostetun tavaran hinnan pitäisi olla tiedossa.

Tässä on Ekin kommentit liittyen Norrhydron tulosvaroitukseen/tiedotteeseen.

Norrhydro antoi perjantaina tulosvaroituksen, jonka taustalla oli vaihto-omaisuudesta tehty epäkuranttiusvähennys. Samalla ilmeni, että liikevaihto ja oikaistukin käyttökate jäivät ennusteistamme. Yhtiön kommentit operatiivisesta liiketoiminnasta ja H2’24:n kysyntänäkymästä saadut indikaatiot olivat kuitenkin lupaavia.

3 tykkäystä

“Norrhydro varoitti perjantaina, että se tekee vaihto-omaisuudestaan noin -0,9 MEUR:n epäkuranttiusvähennyksen, minkä seurauksena tulos ei yllä ohjeistukseen. Epäkuranttius kohdistui tiedotteen mukaan keskeneräiseen tuotantoon, mutta taustoja ei haluttu avata tarkemmin. Keskustelimme asiasta toimitusjohtaja Yrjö Trögin kanssa ja hänen mukaansa vähennyskirjaus oli ”monen tekijän summa” ja se ei liity suoraan esim. materiaalien markkinahintojen muutoksiin.”

Epäkuranttius tarkoittanee tässä yhteydessä sitä, että siellä on varaston perukoilla lojunut vanhaksi menneitä komponentteja tai raaka-ainetta. Esim. tiivisteillä on tietty käyttöikä, vaikka olisivat hyllyssä (toki niiden arvo on hyvin mitätön kokonaisuuteen nähden). Sitten löytyy paljon asiakasspesifistä materiaalia, jota ei välttämättä ole ymmärretty / ehditty käyttää loppuun, kun asiakas on oman tuotteensa ajamassa alas elinkaaren lopussa.

Tässä tietty asiakkaallakin vastuu. Mutta näin iso summa (vrt. esim. liikevaihto tai raaka-aineostot), niin tuntuu siltä, että tässä on vuosikausien ajan laiminlyöty varastoinventaariot… :thinking:

“Norrhydron mukaan H2’24:ää koskeva tietty optimismi perustuu yhtiön omien alihankkijoiden antamiin indikaatioihin”

En ymmärrä, mistä tämä “alihankkijat” tuli tuohon kommenttiin? Norrhydro ei tästä maininnut mitään. Miksi ylipäänsä kysyisi alihankkijoilta, miten asiakkaillani menee tulevaisuudessa?

6 tykkäystä

Moro kaikki, Norrhydro ei kysyttäessäkään sen tarkemmin kommentoinut alaskirjauksen taustoja joten en jatka aiheesta spekulointia. Yhtiön alihankkijoilla taas on varmasti muitakin asiakkaita kuin Norrhydro, joten todennäköisesti niiltä saa indikaatiota muilta asiakkailta tulevasta kuormituksesta, käytettävissä olevasta kapasiteetista, toimitusajoista jne. ja tästä voi vetää johtopäätöksiä yleisestä kysyntänäkymästä. Omilta asiakkailtaan Norrhydro tietenkin saa tietoa niiden tuotantosuunnitelmista (vaihtelevalla tarkkuudella ja eri pituisiksi jaksoiksi). Terv. Eki

11 tykkäystä

Tässä on Ekin etkokommentit, kun Norrhydro julkistaa H2-raporttinsa perjantaina 23.2. klo 8. :slight_smile:

3 tykkäystä

Ekiä ei naurata Norrhydron tulos. :frowning:

6 tykkäystä