Norrhydro - Energiatehokkaiden hydraulisylinterien tarjoaja

Tälle on nyt oma yhtiösivu ja haasattelu:

Sivu: https://www.inderes.fi/fi/yhtiot/norrhydro

Vernerin haastattelu: Norrhydro harkitsee listautumista | Inderes: Osakeanalyysit, mallisalkku, osakevertailu & aamukatsaus

29 tykkäystä

Yllättävän mielenkiintoinen konepajasektorin toimija tässä, toivottavasti vievät listautumisen loppuun asti! Toimarin esiintyminen mainiota, mukavan oloinen kaveri, tykkään asenteesta haluta viedä firma suomalaisen omistajuuden edistämiseksi pörssiin, kuin myydä isommalle ulkomaiselle pelurille (sillä varauksella ettei tämä osa ollut vain myyntipuhetta :wink:).

Poimin pikaisesti pari perusjuttuja tänne ketjun alkuun:

Kotisivut

Se digitaalinen uusi tuote, jolla kasvua aiotaan hakea. Volvon kaivurit ilmeisesti eräänlainen pilottiasiakas, puheissa oli että NorrDigi muodostaisi 30% osuuden firman myynnistä 2026:

Finderin numerot. Toimari puhui haastattelussa liikevaihdon liki triplaamisesta 54 miljoonaan euroon 2026 mennessä ja käyttökatteen nostamisesta yli 16 prosentiin.

Kauppalehden juttu:

Oleellinen sisältö siitä:

Viime vuonna 20 miljoonan euron liikevaihtoa tehnyt Norrhydro investoi noin 15 miljoonaa euroa uuteen tuotantolaitokseen. Tilat ovat kooltaan yli kaksinkertaiset, kun yhtiö muuttaa vanhasta tehtaasta uuteen.

Uusi tuotantolaitos Rovaniemellä valmistuu vuoden 2022 jälkipuoliskolla. Sen ansiosta sylintereiden valmistuskapasiteetti voidaan vuoteen 2026 mennessä kaksinkertaistaa.

Myöhemmin tuotanto voidaan jopa nelinkertaistaa nykytasosta.

Ensivaikutelma on kyllä hyvä! Tässä on kerrankin sellaista kasvuvaihteelle siirtyvää pientä yritystä (olisikohan firman arvostus mahdollisessa annissa jossakin 25-35M€ tietämillä?) jonka tulevan suunnitellun kasvun alkuvaiheeseen pääsee jo tavan sijoittajatkin kiinni. Tietty jos yleisössä on kiinnostusta edes keskiverrosti, instikoista puhumattakaan, niin tämän kokoluokan anti taidetaan ylimerkitään taas kerran isosti ja lappuja jaetaan satasten edestä :sweat_smile:

32 tykkäystä

Mielenkiintoinen keissi tosiaan kyllä. Itseäni myös kiinnostaisi, että miksi yritys on päättänyt keskittää kaiken tuotantonsa Rovaniemelle? Työvoiman saatavuus on erityisesti siellä päin rajallista, jos aikovat palkata mahdollisesti jopa 100 uutta työntekijää uuden tehdasinvestoinnin myötä. Logistisesti Rovaniemi ei ole myöskään kaikista paras kansainvälistä kasvua ajatellen.

1 tykkäys

Muutamia poimintoja Norrhydrosta.
image

 • Yhtiö kertoo kotisivuillaan olevansa hydraulisylinterien valmistaja ja järjestelmätoimittaja.
 • Yhtiön pääkonttori ja tuotanto sijaitsevat Rovaniemellä, jonka lisäksi Norrhydrolla on tuotekehitysyksikkö Tampereella sekä suunnittelutoimisto Kuopiossa.

Historiaa ja yhtiön virstanpylväät: (Lähde: Tietoa yrityksestä))

1985 Yritys perustetaan Rovaniemellä.

2007 Yhtiön omistajavaihdos ja liiketoiminnan strateginen muutos alihankkijasta teknologiakumppaniksi

2010 Tuotantolinjan uudistaminen; kapasiteetin nosto 50%, monikammiosylinterien toimitusten aloitus

2011 Yhteistyö Tampereen teknillisen yliopiston kanssa koskien digitaalista hydrauliikkaa ja NorrDigi® järjestelmää.

2015 NorrDigi® järjestelmän kehitys yhteistyössä Volvon kanssa aloitetaan.

2018 Tuotantolinjan modernisointi ja laiteinvestoinnit nostavat kapasiteettia 20%.

2020 NorrDigi® -järjestelmän kaupallistaminen ja monivuotisen yhteistyösopimuksen solmiminen Volvon kanssa.

2021 Investointi uuden modernin ja automatisoidun tuotantolaitoksen rakentamiseen sekä merkittävät koneinvestoinnit.

Taloustiedot:

SegmentitHydraulisylintereitä monille segmenteille vaativiin käyttökohteisiin

Hydrauliikkaratkaisumme on räätälöity täyttämään erilaisten käyttökohteiden asettamat vaatimukset vähentäen samalla laitteiden käyttökustannuksia. Monet työkoneet toimivat ympäri vuoden mitä erilaisimmissa ympäristöissä, arktisesta pakkasesta trooppiseen kuumuuteen. Kun toimintaympäristön lumi, pöly, suola ja kuumuus rasittavat konetta, on sylintereiden oltava ensiluokkaisia.

NorrDigi® - Energiaa säästävä hydraulijärjestelmäNorrDigi on energiaa säästävä digitaalisen hydrauliikan järjestelmä

 • Norrhydro Oy on kehittänyt digitaalisen hydrauliikkajärjestelmän NorrDigin yhteistyössä Volvo CE:n kanssa.
 • Norrhydron nettisivujen mukaan NorrDigi®-ratkaisun “ainutlaatuisuus pohjautuu sen tuomaan kustannustehokkuuteen sekä tuottavuuteen, jota vastaavaa ei markkinoilta löydy”.
 • Yhtiön mukaan “perinteisiin teknologioihin verrattuna NorrDigi® vähentää merkittävästi sekä käyttökustannuksia että ympäristövaikutuksia”.

Uusi tehdas
Norrhydro on rakentamassa uutta tuotantolaitosta, joka nettisivujen mukaan valmistuu vuoden 2022 aikana. Uuden tehtaan kerrotaan tarjoavan “parhaat puitteet laadukkaiden hydraulisylintereiden ja -järjestelmien valmistukseen sekä tuotekehitykseen”.

22 tykkäystä

Koska tehtaan siirtäminen on kallista? Useampi pienempi tehdas ympäri Suomea tuskin tulee myöskään edulliseksi. Helppo perustaa uusi tehdas Rovaniemelle, koska vanhat työntekijät saa helposti siitterryä, eikä tarvitse aloittaa rekryä nollasta.

Mielestäni tuo Rovaniemi ei ole mikään ongelma, onhan Ponssekin pärjännyt Vieremällä. Rovaniemellä on 63 000 asukasta ja Vieremä + Iisalmi on yhteensä 25 000 asukasta.

21 tykkäystä

Norrhydro oli listaamattomana Privanetin listoilla ennen Privanetin kauppapaikan alasajoa. Tuolloin yhtiön markkina-arvo oli n. 14 M€, osakkeita n. 8 M ja osake 1.7 €. V. 2019 lv 20.8 M, liikevoitto 1.3 M, oma pääoma 2.8 M ja tase 15.3 M.
V. 2019 jo Privanetin kauppamiehet tyrkyttivät osaketta siinä hengessä, että kohta listautuu.

23 tykkäystä

Kiitos paketista! Hyvätä vaikuttaa tosiaan - tuotevetoiset konepajat ja teknologiayhtiöt on aina olleet lähellä omaa sydäntä. Luulen kyllä että hinnoitellaan selvästi yli 25-35 M tason, mutta katsotaan, katsotaan :+1:

4 tykkäystä

Nyt Norrhydron sivuille julkaistiin myös Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2021, jota ei vielä äsken ollut luettavissa.

Tammi–kesäkuu 2021 lyhyesti
• Liikevaihto kasvoi 27,4 % ja oli 11 871 (9 319) tuhatta euroa
• Konsernin käyttökate oli 1 485 (613) tuhatta euroa
• Käyttökateprosentti oli 12,5 % (6,6 %)
• Konsernin liikevoitto oli 1 099 (252) tuhatta euroa
• Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (-0,01)
• Oman pääoman tuotto oli 30,1 % (-2,1 %)
• Omavaraisuusaste oli 21,5 % (8,6 %)
• Liiketoiminnan rahavirta oli 1 135 (-156) tuhatta euroa

Lainaus, sivulta 5:
Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
Vuoden 2021 liikevaihtoarvio on 22 500-23 200 tuhatta euroa, joka vastaa noin 13-16 %:n kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2021 käyttökateprosentin arvioidaan olevan 11-12 %, joka on pitkän ajan historiallisen keskiarvon yläpuolella. Raaka-aineiden ja komponenttien hinnannousulla voi olla vaikutusta kannattavuuteen, koska kustannusten nousun siirtäminen asiakashintoihin tapahtuu viiveellä.

Vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan kasvavan 5-10 % vuodesta 2021. Uusi tuotantolaitos valmistuu kesän 2022 aikana, jonka jälkeen toiminta muuttaa uuteen laitokseen ja tuotannon ylösajaminen aloitetaan uudessa tuotantolaitoksessa. Tämän muutoksen vuoksi kannattavuuden osalta ei anneta tarkkaa ohjeistusta vuodelle 2022. Konsernilla on tulevina vuosina tavoitteena yli 12 % käyttökate ja pitkän ajan tavoitteena on yli 16 %:n käyttökate vuosittain.

Lainaus, sivulta 4:
Norrhydron strategian kulmakivet strategiakaudella 2021−2026 ovat:

 • Liikevaihdon kasvu orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin
  Norrhydron tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa orgaanisesti ja yritysostoin. Tavoitteena on kannattava kasvu ja 54 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2026. Kasvua haetaan sylinteriliiketoiminnan ohella kansainvälisestä liiketoiminnasta sekä kasvattamalla digitaalisten ratkaisujen osuutta 30 prosenttiin liikevaihdosta. Yritysostoilla on tarkoitus tukea Norrhydron asemaa alansa teknologiajohtajana.

 • Laajentuminen uusille maantieteellisille markkinoille erityisesti energiatehokkaiden ratkaisujen ja NorrDigi-liikkeenohjausjärjestelmän kaupallistaminen myötä
  Norrhydron liiketoiminta koostuu kahdesta tukijalasta: kannattavasta ja kassavirtaa tasaisesti tuottavasta sylinteriliiketoiminnasta ja NorrDigi-liikkeenohjausjärjestelmään perustuvasta liiketoiminnasta, josta yhtiö hakee tulevaisuudessa voimakasta kasvua ja mahdollisuuksia laajentua uusille maantieteellisille markkinoille. Tekoälyä ja digitaalisuutta yhdistävä NorrDigi-liikkeenohjausjärjestelmä edustaa globaalia, johtavaa huipputeknologiaa, joka on käytössä yhtiön kehityskumppanin Volvon kaivinkoneissa. Tavoitteena on järjestelmän kautta vähentää päästöjä merkittävästi, mikä tulee mullistamaan koko toimialaa. Tämänhetkisen arvion mukaan kaupallistaminen, sarjatuotannon aloittaminen ja järjestelmän tuominen uusille asiakkaille tapahtuu viimeistään vuonna 2024.

 • Teknologisen osaamisen ja tuotantokapasiteetin laajentaminen
  Norrhydron tavoitteena on uudistaa liikkuvien koneiden ja laitteiden toimialaa omilla innovaatioillaan. Norrhydro on alansa teknologiajohtaja, jolle omat patentoidut tuotteet ja oma tuotekehitys tuovat ratkaisevaa kilpailuetua. Yhtiö jatkaa tiivistä kehitysyhteistyötä johtavien alkuperäisvalmistajien ja tutkimuslaitosten kanssa.
  Norrhydron tavoitteena on laajentaa teknologista osaamistaan myös yritysostoin ja
  kasvattaa tuotantokapasiteettiaan panostamalla uuteen tuotantolaitokseen Rovaniemellä.
  Uusi tehdas on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2022, ja se palvelee sekä NorrDigi-liiketoimintaa että sylinteriliiketoimintaa.

12 tykkäystä

Eiköhän tuota tehdastyöntekijöitä löydy 100kpl :rofl:. Ja logistiikka lienee toimii kohtuudella (toki varmaan Tornio olisi voinut olla parempi, mutta ei se niin kaukana ole), ainakin puolet suomen kaivoksista on onnistunut alueella logistiikkansa järjestämään…Ja BRP:n kelkkatehdas… samoin paperi ja terästehtaat. Tai norjan junakuljetukset kiinaan… toki nekin menee Tornion kautta eikä Rovaniemen.

Vaikea sanoa todellista syytä, lienee historiallinen syy.

Edit. Voisiko olla toimitilojen kustannukset yhtenä syynä? Tekevät ainakin ihan hyvää katetta…

10 tykkäystä

Hieman historiallisia artikkeleita mitä satuin löytämään:

15.9.2009 Sitra ja Profita sijoittavat 2M€. 45 digihydrauliikan patenttia vuonna 2009

3.9.2010 Synkin lama ohi, NorrHydro laskentaa Kiinaan. Uutta teknologiaa kehitetty Tampereella vuodesta 2007, ensimmäisiä prototyyppejä tehdään.

”Tuotannossa keksintö on arviolta kahden vuoden kuluttua. Jos kaikki menee Norrhydron suunnitelmien mukaan, yhtiö aloittaa niiden tuotannon Rovaniemen tehtaalla vuonna 2012.”

23.1.2014 ensimmäiset NorrDigi-prototyypit valmistumassa, miljardiluokan markkinat

16.9.2015 NorrHydro myy Kiinan-tehtaansa enemmistön Kiinalaiselle yhtiölle. (Ilmeisesti loputkin myyty jossain vaiheessa koska tuota ei enää mainita missään)

24.3.2017 NorrHydro kerää 2 M€ kahdessa viikossa joukkorahoituksella

21.3.2019 Rahoituksen hakua joukkovelkakirjalla

2021 Kohti kasvua ja kansainvälistymistä -webinaari, jossa toimitusjohtaja Yrjö Trög kertoo, miten rovaniemeläinen Norrhydro Oy haki – ja sai – suoraa EU-rahoitusta

https://arcticsmartness.fi/yritysten-kansainvalinen-rahoitus/

Esitysmateriaali 5.11.2020 pidetystä tilaisuudesta

27.1.2021 Digi-harppaus korona-aikana

Ilmeisen pitkä on tässäkin ollut tuotekehityksen kaari. Osaltaan varmasti vaikuttanut se, etteivät asiakkaat välttämättä ole näissä tilanteissa olleet halukkaita ottamaan uutta tekniikkaa käyttöön ilman kunnon referenssejä, jolloin testaaminen oikeissa olosuhteissa on estynyt. Tämä viime vuosien yhteistyö Volvo CE:n kanssa on varmasti ollut yhtiölle melkoinen jättipotti kun ovat päässeet suoraan ison asiakkaan koneisiin ja saaneet tärkeää tietoa kehitystarpeista. Nyt ilmeisesti on tuote vihdoin siinä pisteessä, että sarjatuotanto voi alkaa.

31 tykkäystä

Aika paljon positiivista:

 • Mukavasti kasvurosentteja ennusteena viiden vuoden jaksolle.
 • Kypsä yhtiö, mikä kannattaa jo nyt.
 • Omat patenttituotteet!
 • Uuden teknologian kehittäjä, markkinadisruptori.
 • Ratsastaa energian säästön ja päästöjen vähentämisen trendeillä.

Haasteet:

 • Saada uusia asiakkaita vakuuttuneeksi teknologiasta.
 • Kasvu vaatia hintavia investoiteja. Digitaalisuutta ei voine skaalata loputtomasti ilman fyysisten kappaleiden tuotantoa.

Hinnoittelu:

 • Konepajayhtiölle EV/LV -mittarit ovat luokkaa 0,9 -1,4. Vuoden 2021 LV-ennuste luokkaa 23 Meur, jolla saa arvostukselle haarukan 20,7 - 32,2 Meur.
 • Mikäli arvostus menee yli tuosta haarukasta, niin sitten pitää löytää lisää postiivisia kasvutekijöitä, uusia asiakkuuksia ja tuotannon sekä tuloksen skaalaamista.
30 tykkäystä

Norrhydro First Northiin annin kera

> Norrhydro Group Oyj suunnittelee listautumisantia ja listautumista First North -markkinapaikalle
> Norrhydro Group Oy j LEHDISTÖTIEDOTE 28.10.2021

Tietoja suunnitellusta Listautumisannista
Listautumisen tavoitteena on tukea Yhtiön strategian mukaista kasvua ja kansainvälistymistä. Listautuminen mahdollistaisi myös Yhtiön osakkeiden käyttämisen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa, rahoituksen hankkimisen pääomamarkkinoilta, osakkeiden likviditeetin kasvun sekä Yhtiön tunnettuuden ja maineen kehittämisen. Yhtiö arvioi keräävänsä Listautumisannilla noin 8 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että kaikki Tarjottavat Osakkeet merkitään.

13 tykkäystä

Olen malttamattomana odottanut Norrhydron listautumista. Kun nyt luin tarkempia tietoja tähän liittyen, jäin miettimään Norrhydron listautumisen jälkeen toteutuvan Motiomax Oy:n osakekaupan vaikutusta Norrhydron osakkeen arvoon. Puolet kauppahinnasta maksettaisiin suunnatulla osakeannilla. Mitä ajatuksia tämä herättää?

2 tykkäystä

Paha sanoa tuosta vielä mitään kun ei tiedä edes arvostusta. Vai oliko jossain mainintaa montako osaketta tulee jakoon tuolla 8 miljoonalla? Pitää varmaan odotella listautumisesitettä tarkempia lukuja varten niin näkee mitä firmasta on tarjolla

3 tykkäystä

Joku firma joskus jossain perusteli tehtaansa sijoittamista siten, että kun tuote on hyvä, sitä tullaan hakemaan mistä tahansa päin Suomea.

4 tykkäystä

Ylen 28.4.2021 uutisoinnin mukaan osaava henkilöstö ja kaupungin tuki saivat Norrhydron jäämään Rovaniemelle.

13 tykkäystä

Noniin homma etenee!

https://www.norrhydro.com/fi/sijoittajat-tiedote-norrhydro-group-oyj-aloittaa-first-north-listautumisannin-ja-julkaisee-yhtiöesitteen

29 tykkäystä

Kauppalehden mukaan Norrhydron markkina-arvo oli keväällä 2020 noin 14 miljoonaa euroa ja nyt listautumisella tavoitellaan noin 34 miljoonaa euroa. Ihan kiva tili niille, jotka uskalsivat ostaa jo Privanetin aikana.

Omaan silmään tää ipo ei kyllä vaikuta miltään ihan poskettomalta arvostukselta. Viime vuoden tuloksella laskettuna P/E on karkeasti laskettuna 17 ja P/S 1,7.

23 tykkäystä

Tämän arvostushaarukan yli mentiin nyt jonkin verran. Arvostus on siis tosiaan kovempi mitä konepajasektorilla keskimäärin, mutta kuinka monella muulla yhtiöllä on tällä sektorilla näin kovat kasvutavoitteet? Mielestäni siis IPO:n arvostus ei ole paha, mikäli yhtiön kasvutavoitteet onnistuvat. Jos eivät, niin silloin tämä anti on toki ylihintainen.

10 tykkäystä

Tuo 34 miljoonaa on annin jälkeen, 26M ennen antia.

6 tykkäystä